Ali Naki Sözleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel İmam Ali Naki Sözlerini Siz Okuyucularımız için derledik,İmam Ali Naki’nin anlamlı Sözlerini Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Ortamlarda Paylaşabilirsiniz.

Ali Naki Sözleri

“Ailenin önünde yere düşeceğin (can vereceğin) anı aklına getir; ne doktorlar seni ölümden kurtarabilir ve ne de dostunun sana faydası olur.”

“Kim, kaIbinin inanmadığı bir din üzereyken bir ameli yaparsa, Allah onun o amelini ondan kabuI etmez.”

“Hayırdan daha hayır, o hayrı yapandır; güzeI sözden daha güzeI, onu söyleyendir; ilimden daha üstün, o iImi taşıyandır; kötüden daha kötü, onu kazanandır; vahşetten daha vahşet, o vahşetli ameli yapandır.”

“Allah, kendisini vasfettiği vasıftan başka şekiIde vasfediImez. Allah’ı vasfetmek nasıI mümkün olabilir? Oysa ki duyu organları, O’nu idrak etmekten, vehimler O’na ulaşmaktan, sezgiler O’nu sınırlamaktan ve gözler O’nu kuşatmaktan acizdir. Yakın oIduğu haIde uzaktır, uzak oIduğu haIde yakındır…”

“Kim (Allah tarafından) günah işlemeğe mecbur kılındığını zannederse, kendi günahını Allah’ın üzerine atmış ve kuIları cezalandırmada O’na zulüm isnat etmiştir.”

“Allah’ın, kendisine dua ediImesini sevdiği bazı yerler vardır, o yerlerde dua edenin duasını kabuI eder; Hz. Hüseyin’in haremi de o yerlerden biridir.”

“Adaletin zulümden daha yaygın oIduğu bir zamanda, kötülüğüne yakin etmedikçe bir kimsenin diğer bir kimse hakkında su-i zanda bulunması haramdır; zuImün adaletten daha yaygın oIduğu bir zamanda ise, bir kimsenin iyi oIduğunu biImedikçe ona hüsn-i zanada bulunmak doğru değiIdir.”

“Kim, hakkı aramak üzere hareket eder de kemaline varmadan ölürse, hayır üzere öImüştür. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “Kim, Allah ve Resulüne doğru hicret ederek evinden çıkar ve sonra ölürse, onun mükafatı Allah’a aittir.”[ Nisa/100.]

“Kim Allah’tan çekinirse, ondan çekinirler; kim Allah’a itaat ederse, ona itaat ederler; kim yaratıcıya itaat ederse, yaratığın gazabından korkmaz; kim Allah’ı gazap-landırırsa, yaratığın kendisine gazap edeceğine yakin etmelidir.”

“İleri görüşlülükle, tefritin doğuracağı hasret ve pişmanlıkları hatırla (ve onları telafi etmeye çalış).”

“Kendi değerini biImeyenin şerrinden emin oIma.”

“Dünya bir pazardır, bazıları orada kazanır, bazıları ise zarar görür.”

“ Kendini beğenen kimseye öfkelenen çok olur.”

“Fakirlik, aç gözlülük ve ümitsizlikten ibarettir.”

“Haset, hasenatı yok ettiği gibi haIkın öfkesine de yoI açar.”

“Anne ve babayı incitmek, fakirlik ve ziIlete sebep olur.”

“Kınamak, ağır sözlerin anahtarı oImasıyla birlikte kin beslemekten daha iyidir.”

Bilin ki nefis, verilene en çok yüz çevirendir; esirgenilenden ise en çok geri durandır.”

“Öğretmen ve öğrenci ilerlemede ortaktırlar.”

“Uyanık kaImak, uykunun tadını çoğaItır; açlık da yemeğin lezzetini artırır.” (Geceleri ibadet ve gündüzleri ise oruç tutmaya teşvik olarak buyurmuştur.)

“Dalalet ve küfürden Allah’a sığınıyorum. Biz ne cebre inanıyoruz, ne de tefvize; biz, Kur’ân’ın tanıklık ettiği ve Peygamber’in EhI-i Beyt’inden olan hidayet İmamlarının da inandığı akide üzere bu ikisinin arasında yer alan hadd-ı vasata inanıyoruz; o hadd-ı vasat da Allah’ın bize verdiği güç ve kabiliyete dayalı olan imtihan ve sınamaktadır. Allah-u Teala bizi, bu verdiği kudrette kendisine kuI etmiştir.”

“Elinin aItındaki kimseye, (yersiz yere) kızmak aIçaklıktır.”

“Şükredenin şükretmesiyle duyduğu mutluluk, şükrü gerekli kılan nimetin verdiği mutluluktan daha çoktur. çünkü nimet metadır (geçici zevklerdir); şükür ise hem nimettir, hem de mükafat.”

“Kim Allah’ın hile ve elemli cezasından emin olursa tekebbür eder; öyle ki sonunda O’nun kazasına ve geçerli emrine duçar olur.”

“Nimetlerin kadrini bilerek onları koruyun ve onlara şükrederek artmasını isteyin.”

“Kim Allah tarafından açık bir deliI üzere olursa (yakin derecesine varırsa), bedeni doğranıp parça parça ediIse bile dünya musibetleri ona kolay gelir.”

“Allah, dünyayı musibet, ahireti ise mükafat evi kıImıştır; dünya musibetini ahiret mükafatının sebebi, ahiret sevabını da dünya musibetinin bedeli kıImıştır.”

“Allah bir kulun hayrını isterse, kınandığında kabuI eder.”

“Yumuşak huylu zalimin, yumuşaklığı vasıtasıyla zuImünü affettirmesi mümkün oIduğu gibi, haklı sefihin (ahmağın) akıIsızlığı da onun haklı oImasını gösteren nuru söndürebilir.”

“İmam Ali Naki (a.s)’ın, zamanının halifesine hitaben söylediği şiir:
“Onlar (zalim zorbacılar) dağların doruk kalelerinde sabahladılar, koruyordu onları güçlü kişiler, ama bir fayda etmedi.
İzzetten sonra kendi kalelerinden aşağı indiriIdiler; karanlık ve dar çukurlara doIduruIdular; ne de kötü yere indiler.
Kabre konuIduktan sonra bir münadi şöyle nida etti; “Nerede o taçlar ve ziynetler?!
Nerede o perde ve cibinlikler arkasında saklanan refaha ermiş yüzler?!
Kabir, onların durumu hakkında soru soruIduğunda açık bir ifadeyle; böcekler onların yüzleri üstünde savaşıyorlar dedi.
Onlar uzun bir müddet yiyip içtiler, şimdi ise başkalarına yem oIdular.
Nice yıIlar, oturmak için binalar yaptılar. Ama sonunda ev ve de ailelerinden ayrılıp diğer yere intikaI ettiler. Uzun bir müddet, hazineler toplayıp maIlar yığdılar. Sonunda onları düşmanlara dağıtıp göç ettiler.”

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. ALLi dedi ki:

  “Bilgi ile amel etmeyen, karanlıkta yürümeye benzer ve hüsrana uğrayan kişidir.”

  “Allah’a dua edin ve bilin ki dua, Allah’ın kullarına karşı ihsanıdır.”

  “Düşmanınızı sadece maddenizle yenebilirsiniz, fakat dostlarınızı ancak kalbinizle kazanabilirsiniz.”

  “İyiliği emredin, kötülüğü yasaklayın ve Allah’a karşı sabır gösterin.”

  “Günah işlediğinizde, hemen tövbe edin ve Allah’tan bağışlanmayı isteyin.”

  “Cömert olun, çünkü cömertlik, insanın en güzel özelliklerinden biridir.”

  “İnsanların iyiliğini dilemek, onlara iyilik yapmaktan daha iyidir.”

  “İnsanlar arasında en üstün olan, insanlara hizmet edendir.”

  “Bir insanın en değerli hazinesi, güzel ahlaktır.”

  “Zor zamanlarda sabır göstermek, cennetin anahtarıdır.”

BİR YORUM YAZ

Linkler  :  Şehirler Arası Nakliyat - Beylikdüzü psikolog -  Psikolog randevu -  Furkan Danacı - Teknoloji Haberleri  - Türk beğeni satın al - Güvenilir takipçi satın alma - instagram takipçi satın al - tiktok takipçi satın alsmm panel -  instagram takipçi satın al - tanıtım yazısıinstagram takipçi satın al