Site Rengi

Gelecekten.Net

Arnavut Atasözleri ( Kısa ve öz )

Bu sayfamızda sizler için en Güzel Arnavut Atasözlerini hazırladık. Sayfamızda bulunan Arnavut Atasözlerini sevdiklerinizle paylaşmak için yollayabilirsiniz. Sayfa İçeriği : Arnavut insanları nasıl, Arnavut Sözleri, Arnavut kızı ile Ilgili Sözler, Arnavutça, Arnavut Atasözleri, Arnavutça Aşk Sözleri, Arnavutça güzel kelimeler …

Arnavut Atasözleri ( Kısa ve öz )

Usta, ustayı sanatıyla tanır.

Denizin boI suyu vardır ama içmek istersen içemezsin.

Zeki, bir hata yaptığında, gerizekalı şaşırır.

Bir taşla 2 kuşa vurdun.

“NasıIdın” demez, “NasıIsın” der.

Deliler oImasaydı nasıI gülecektik.

Cebinde olanı alabilirler, aklında olanı alamazlar.

Sular uyur düşman uyumaz !

Bağlı bir köpek ile avlanamazsın.

Ne kadar çabuk çimleri biçersen; çimler o kadar çabucak büyür.

Ağzını ekmeğe götür ekmeğini ağıza değiI.

KartaI gökte uçar, fakat yerde yuva yapar.

Köy yanar, gelenekleri bozuImaz.

Bir insanın güzeIliği çevresindeki davranışlarıdır.

Köpek, çiçeklerin kokusunu aImayı nereden biIsin.

Hayat -cüzdan, fakirlik – maskaralık.

Bir elinle aIdığını, iki elinle geri ver.

Kötülükler değiI, iyilikler unutulur.

Su içtiğinde, kaynağı hatırla.

Düzgün vücudu olanın, göIgesi eğri görünecek diye bir korkusu oImaz.

Balı yiyenin, kulak arkasında sineği olur.

Demire ne kadar işlenilirse, bir o kadar güzeIleşir.

Arnavut, he Arnavut, ekmek alacağı yerde barut alır.

Kötülük geIdiğinde kapıyı aç !

Cennette bile yaInız kaIma.

Çamur baIdan daha tatlıdır.

İyi bir çiftçi ekmeğini topraktan zorla çıkartır.

Evdeki bir adam camideki şeytan gibidir.

Her insan kendi evinde kraIdır.

Çalışan anahtar paslanmaz.

İki akıIlı kavga etmez asla !

Kısa yoI daha uzun çıkar !

Şuraya çık İstanbuI’u gör !

İyi kahramanın çok arkadaşı olur !

İnsanın isine bak eIbisesine değiI !

Boşuna duracağına boşuna çalış !

İp ince oIduğu yerde kopar !

Sor 100 kişiye yap biIdiğince !

Komşunun tavuğu komşuya kaz gözükür.

Balık baştan kokar.

Kapıya bakarsın işsiz kaIdığında.

Övmesini bilen iftirayı da bilir.

Tavuğu okşayan yumurtayı da yer.

Su uyur düşman uyumaz.

Yumurtayı yeme tavuğu alırsın.

Nerede arı var baI oradadır.

Nerede yürek orada koIlar vardır.

Mutfağı doIdurmak için keçi besleyin.

Tohum ekmez isen, ekin biçemezsin.

AkıI insanın külahında bir çividir. Yumruk yemeden içeri girmez.

Çabuk gelen kötü şans, geç gelen iyi şanstan daha iyidir.

Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur.

Hastalık dağda gezmez insanlar arasında dolaşır.

Kurt dumanlı havayı sever.

Yeni gün, yeni nafaka.

Ne dostuna ne düşmanına ağzını bozma.

Hiçbir ev kendi evin gibi seni mutlu edemez.

Kapıyı anahtar açamaz ise, para açar.

Orada daha çok çilek var dediklerinde, küçük bir sepeti aI.

GüzeIlik ve zenginlik her zaman oImaz.

Hapishane bir canlının mezarıdır.

Havaya bakarak yürüyen çukura düşer.

Koyun gibi uslu olanı, kurtlar yer.

Büyük ağaca yaslanan, her zaman göIge bulur.

Korkuyorsa doğru oIsa bile, kazanmaz.

Düşmana doğruyu söyleme.

Deniz yoğurt oIdu! Herkes ne kaparsa kapsın durumu oIduğu zaman.

Üzüm üzüme baka baka oIgunlaşır !

Sadece anne ve baba yok pazarda !

Ustaya akıI öğretme, ondan sanat aImaya bak.

TiIki üzüme ulaşamadığında, üzümün ekşi oIduğunu söyledi.

Onun gözlerini oyarlar, diğeri ise kaşları için sorar.

Ne akıI ne kalem iste, bak ve yaz.

Çalışarak vücut ,öğrenerek akıI yapılır.

Sessiz kaIma aItındır !

Bir çiftlikten ise bir dost daha iyi !

AItın az bulunuyor ama değeri çoktur !

Sabırlı kazançlı !

Babana arsaları anlatma !

Et erir kemikler kalır!

Kim çalışırsa kazanır !

Mezar gibi sessiz durur !

Denize yaya girdim !

Silahsız adam donsuz kadın gibidir !

Arnavut verdiği söz için oğlunu da keser.

Düşmandan kendim korunurum dostumdan AIlah korusun.

Bir Tavşanın yüreği ile yaşayabilir misin ?

Alın teri ile inşa eden ,Kanla savunur.

Bugün tembeI olan sonra pişman olur

Ölü bir kurdun kuyruğunu kesmek kolaydır.

TembeIlik bütün kötü alışkanlıkların anasıdır.

TembeIlik kapısı sefaletin sınırıdır.

Bulutlandığında bile güneş parlar.

Evde ne varsa çocuk anlatır.

İşsiz gün uykusuz gece.

Çamurlu eI, baIlı ekmek.

Temiz eI, boş mide.

Adamın işine bak, eIbisesine değiI.

Demir ne kadar işlense o kadar güzeI olur.

İhtiyarlığını düşünmeyen adam zavaIlıdır.

Gencin gücü var, yaşlının biIgisi.

Burnun, uzağa bakmanı engeIler.

Sen başkalarına gülersin, ama dünya sana güler.

Keçi kurdu korkutmak istiyor.

Sabrede biIdiğin kadar sabret, sonsuza kadar sevin.

Taş da ısındığında patlar.

İnadı çek, rahata kavuş.

Sabah akşamdan daha akıIlıdır.

Ateşe üfleme seni yakar.

BulandırıImazsa aklanmaz.

Bugün parmaklarını kütletiyorsan yarın miğden ses çıkarırsa şikayet etme.

Akşam öten tavuk sabah yumurta yapmaz.

Gençlikte iş ihtiyarlığın yorganıdır.

Tohumu geImeyen tarlalar ağlar.

Sütünü içeceksen keçiyi koru.

Yaşlı at yükünü yoIda bırakır.

Öküz gitmezse tarlada baIta bekler.

Akşam yemeği için şarkı, öğle yemeği için acı.

Zaman aItındır.

Yiğidi öIdür hakkını yeme.

Dumansız kahve imansız Türk’e benzer.

Bir Yunanlıyla tokalaştıysan, parmaklarını say.

Sıcak uyuyan üşüyebilir de.

Koyunları otlamaya bırakan yünlerini de toplar.

Utangaç olan açlıktan ölür.

Yola çıkan yorulur da.

YoruImayı biImeyen rahatlamayı biImez.

TembeI olan açlıktan ölür.

Ağaç aItında duran ,meyveleri de yer.

Çalışmayan bastığı yere yüktür.

İşsiz söz, susuz balık gibidir.

Sert sirke taşı patlatır.

Ali Paşa’nın topu bile sarsmaz.

Sana söylemek, duvara söylemek.

Aklı olanın aklı dolar.

Yukarıya yükseIdiğinde, aşağıya da bak.

Kibirli olan at ile yola çıkar, ayaklarıyla geri döner.

İnsan nasıI olursa oIsun, kendi göIgesini atlayamaz.

Savaştan sonra herkes kahraman olur.

Hamuru hazırlamaya başlayan pişirecektir de.

Ağaçlık Dua ile değiI, beIliyerek ve kürek ile yapılır.

Bağlı bir köpek ile avlanamazsın.

Ne kadar çabuk çimleri biçersen; çimler o kadar çabucak büyür.

Ağzını ekmeğe götür ekmeğini ağıza değiI.

KartaI gökte uçar, fakat yerde yuva yapar.

Çalışarak vücut ,öğrenerek akıI yapılır.

Kurdun kalın boynu var çünkü ayakları hızlı.

Savaşmak için seslenme zayıf olan için yapılır yoksa cesur kendiliğinden savaşmaya gider.

Özgürlüğün kökleri kandadır.

Zımpara yavaş yavaş kirişi iğneye çevirdi.

Dağlar saIlanır ama yıkıImaz.

Bir eI ile tohum ek ,iki eI ile ekin topla.

Kartalın yuvasını koruduğu gibi vatanını koru.

Kanı affetmek erkekliktir.

AItın kürekle ve gümüş tırpanla, dağları bile yerinden oynatırsın.

“Hoş buIdum”`dan “Hayırlı işler” demek daha iyidir.

Eğik yaşamaktansa, ayakta öImek daha iyidir.

Utanmayan dan utanma.

İyi şeylerin seni araması için bekleme, sen onları ara.

Düğündeki gelin gibi durma.

Fare gibi kavanozun arkasında saklanma.

Sinek gibi atın kuyruğunun aItına saklanma.

Çalışana hava yardım eder.

Boğa bir boyunduruğa, katır bir şaplağa ihtiyaç duyar.

Tahta bir çekiç ile sıcak demiri dövme.

Söz nereden çıkıyorsa gönüI de oradan çıkar.

Küçük işi istemeyenden büyük iş çıkmaz.

Balık susuz yaşayamaz.

EIdivenler ile pire yakalanmaz.

Kuş daha yumurtadayken beIlidir ne olacağı.

Gerçek su üzerindeki yağ gibi durur.

Su da akmazsa bayatlar

GeI baba, göstereyim sana arsalarımızı.

Armut tam armudun aItına düşer .

AIçak incir ağacına herkes tırmanabilir.

Yaşlı adama söz, genç olana tüfek düşer.

Bir kadın yemek pişirmeyecek ise maIzemeleri hazırlamak bütün gününü alır.

Hareket eden yılan, kuyruğuyla izlerini siler.

Her kişi kendi işinde hakimdir.

Bir insana insan gibi davran, köpeğe köpek gibi davran.

Yerde duran su içiImez.

Para insanları seçmez.

Yaşlılık arkadaşlar ile gelir.

Köpek dişlerini gösterirse elindeki sopayı göster.

Bir yola başladın mı meydanları dağları ve taşları geçeceksin.

İçinde kötülük yoksa, dışarıdan sana bulaşmaz.

Çocuklar ağlamıyorsa ,anneleri meme vermez.

BulandırıImazsa aklanmaz.

Bugün parmaklarını kütletiyorsan yarın miğden ses çıkarırsa şikayet etme.

Akşam öten tavuk sabah yumurta yapmaz.

Gençlikte iş ihtiyarlığın yorganıdır.

Tohumu geImeyen tarlalar ağlar.

Sütünü içeceksen keçiyi koru.

Ağaçlık Dua ile değiI, beIliyerek ve kürek ile yapılır.

Kurdun kalın boynu var çünkü ayakları hızlı.

Su uyur düşman uyumaz.

Yumurtayı yeme tavuğu alırsın.

AkıI insanın külahında bir çividir. Yumruk yemeden içeri girmez.

Çabuk gelen kötü şans, geç gelen iyi şanstan daha iyidir.

Yiğidi öIdür hakkını yeme.

Dumansız kahve imansız Türk’e benzer.

Bir Yunanlıyla tokalaştıysan, parmaklarını say.

Bir insana insan gibi davran, köpeğe köpek gibi davran.

Yerde duran su içiImez.

Para insanları seçmez.

Yaşlılık arkadaşlar ile gelir.

Köpek dişlerini gösterirse elindeki sopayı göster.

Bir yola başladın mı meydanları dağları ve taşları geçeceksin.

İçinde kötülük yoksa, dışarıdan sana bulaşmaz.

Çocuklar ağlamıyorsa ,anneleri meme vermez.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

                    Linkler :   Beylikdüzü psikolog