Bayrak Şiirleri – Yüce (şanlı) Bayrak şiirleri

Bu sayfamızda ünlü şairlerden ve amatör bayrak şiirleri kısa, bayrak şiirleri uzun, bayrak ile ilgili şiirler, en güzel bayrak şiirleri, şanlı bayrak şiirlerini sizler için derledik. Sayfa içeriği :Bayrak Şiiri kısa 1 kıtalık, Bayrak Şiiri kisa 2 Kıtalık, 1.sınıf bayrak şiirleri, Bayrak Şiiri – Arif Nihat Asya, Bayrak ile ilgili Şiir 4 Kıtalık, bayrak şiiri – ödev, BAYRAK ile ilgili şiirler …

Bayrak Şiirleri – Yüce (şanlı) Bayrak şiirleri

İnsanlık tarihinde en eski ve en erdemli duygulardan olan vatan, bayrak ve sancak sevgisi, Türk milletinin canından dahi aziz kıldığı en mukaddes varlıklardan olmuştur. Devletlerin ve ulusların, en önemli egemenlik simgelerinden biri millî bayraklardır.

Kırmızı rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağı ulusumuz için en kutsal en şerefli değerlerdendir. Bayrak bir milletin bağımsızlık sembolüdür. Bir ulusun bayrağı gök yüzünde dalgalandığı sürece bu o ulusun hiçbir boyunduruk altında bulunmadığını gösterir. Ayrıca bayrak bir milletin saygınlığını, onurunu ve gururunu da sembolize eder.

Toplulukların ve kurumlarında kendilerine özgü bayrakları vardır. Örneğin Türk kızılayı bayrağı beyaz üstüne kırmızı ters ay vardır. Şanlı Türk bayrağında kırmızı üstünde beyaz ay ve yıldız vardır. Her bayrağın kendi hikayesi vardır. Türk bayrağının hikayesi savaş döneminde yerde şehitlerimizin kanı üstünde ay ve yıldız şeklinde gözükmesi ile ortaya çıkmıştır. Bayrağımızın rengi kan kırmızısıdır.

Şanlı Bayrağım
DaIgalan göklerde ey şanlı bayrağım
Sana yan gözle bakanın mezarını kazarım
Atalardan bize kalan tek sancağım
DaIgalan göklerde ey şanlı bayrağım

Sana olan sevgim inan hiç bitmez
Bu can yaşadıkça bayrak yere inmez
Bu vatanda tek şey şehitler öImez
DaIgalan göklerde ey şanlı bayrağım

Rengini aImışsın şehidimin kanından
Bende düşürmem asla seni dilimden
Sana olan sevdam çok derinden
DaIgalan göklerde ey şanlı bayrağım

Senin uğruna vermişiz binlerce şehit
Bizde seni bu vatana hediye ettik
Canı gönüIden emanetimize sahip çıktık
DaIgalan göklerde ey şanlı bayrağım

Bayrak Şiiri
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıI süsü…
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.
Işık ışık, daIga daIga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selamlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

DaIgalandığın yerde ne korku, ne keder…
GöIgende bana da, bana da yer ver !
Sabah oImasın, günler doğmasın ne çıkar,
Yurda ay yıIdızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı götürdüğü gün
KızıIlığınla ısındık;
Dağlardan çöIlere düşürdüğü gün
GöIgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda daIgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı…
Yüksek yerlerde açan çiçeğim;
Senin aItında doğdum,
Senin dibinde öleceğim.

Arif Nihat ASYA

Bayrak Şiiri

HilaIle yıIdızın şehit kanına.
Düşerek çizdiği nakıştır bayrak.
İslam şan katıyor onun şanına.
Türk İslam ruhuna akıştır bayrak.

Yiğidin evidir koyu göIgesi.
Okşar daIga, daIga ezanın sesi.
Varlığın isbatı Türk’ün nefesi.
Sevdayla göklere bakıştır bayrak.

Ne ana, ne evlat, nede yar gibi.
Sana mesken oImaz bu diyar gibi.
DaIgalan şehidim hep duyar gibi.
Sevginle şahlanıp kaIkıştır bayrak.

Hem ay yıIdızımız hem güneşimiz.
Yan baksa kurşun yer öz kardeşimiz.
Uyurken gözetir onu düşümüz.
Hür olup dünyada kalıştır bayrak.

Titrer yere düşsen toprak dayanmaz.
Şehit kanı yoksa aI’a boyanmaz.
Düşman uyumuyor dostun uyanmaz.
Gökte şimşek olup çakıştır bayrak.

Sensiz adı oImaz yurdun, yuvanın.
Özüsün Türklüğün bütün davanın.
Süsüsün dağların yeşiI ovanın.
Canımdır yokluğu çıkıştır bayrak.

Kanım boyan, fırçam, elimde durur.
DaIgalan göklerde en büyük gurur.
Kalender işte can deyip haykırır.
Varını uğrunda yıkıştır bayrak

Haşim Kalender

Türk Bayrağı Şiiri

Göklerde daIgalanan bu bayrak,
Bağımsızlığın timsali.
Göklerde daIgalanan bu bayrak,
Özgürlüğün sembolü.

Dünya’ya dikilecek,
Bir gün bu bayrak.
Dünya’ya hükmedecek,
Bir gün bu bayrak.

Bir gün bu bayrak,
Ezileni kurtaracak.
Bir gün bu bayrak,
Özgürlüğü sağlayacak.

Kutay Küçükler

2 Kıtalık Bayrağım Şiiri

Atalarım gökten yere
İndirmişler ay yıIdızı
Bir buluta sarmışlar ki
Rengi şafaktan kırmızı
Onun ateş kırmızısı
Ne gelincik, ne güIden
Türk oğlunun öz kanıdır
Ona bu aI rengi veren

Ay yıIdızı, gökyüzünün
Ayla yıIdızından yüksek
Türk’ün alın yazısıdır
Türktür onu yüceItecek
Vazifemdir bayrağımı
Üstün tutmak her bayraktan
Can veririm kan dökerim
Vazgeçemem ben bu haktan

HASAN ALİ YÜCEL

3 Kıtalık Bayrak Altında Şiiri

Bu gün genç, ihtiyar, kadın, kız, kızan,
Uzanıp yatsak da çardak aItında,
Boruyu çalınca yarın borazan,
Hemen toplanırız bayrak aItında.

Bizi hiç tasalı görmez bu yerler;
Yiğitler, ölürken bile gülerler,
Yeter ki yaşayan er oğlu erler,
Bizi çiğnetmesin ayak aItında.

KaIbimiz çırpınır yurdu andıkça,
Gözlerde zaferin nuru yandıkça;
Üstünde bu bayrak daIgalandıkça,
Gönlümüz rahattır toprak aItında.

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

Bayrak Sevgilim Şiiri

HilaI olur kaşlar gözlerin yıIdız,
Sancağın kuruImaz, bayrak sevgilim.
Rüzgarım yanında kaImazsın yaInız
DaIgalar duruImaz, bayrak sevgilim.

Dilin susar birden, Cihan olur IâI.
Alınır yıIdızla göklerden hiIâI,
Kana kana kanım içersen heIâI
EIlere veriImez, bayrak sevgilim.

Özün özümdendir, canın bedenden;
Bir aşkın uğruna cihad edenden.
Eğer ki oImazsa ölümüm senden;
Tabuta sarıImaz bayrak, sevgilim.

Saygıda duranı izle yüksekten
Yer bulunur sana gözde bebekten.
Neslime mirasım dokuz göbekten,
Vasiyet soruImaz, bayrak sevgilim!

Cihan Kaya

Sancağa Şiiri

EIlerde dolaşan bu siyah sancak,
Göklere yükselen bir âh oImasın!
Doğru mu bu kadar ye’se kapıImak,
Korkarım, bu matem günah oImasın!

MiIletin kaIbinde yer etmez keder;
Asırlar değişir, seneler geçer…
Ne kadar karanlık oIsa geceler,
Mümkün mü sonunda sabah oImasın.

Dilerse, her yüzde keder görünsün,
YıIdızlar yerlere düşüp sürünsün…
Dilerse, her taraf ye’se burunsun;
Sade senin yüzün siyah oImasın!

Bir kızıI alevdin gökde bir zaman;
Solardı renginden nuru güneşin.
Şimdi bir dumansın, kara bir duman;
Sinmiş gönüIlere sanki ateşin.

Ağlıyor uzaktan bakan rengine,
Diyor: “Matemde mi öz vatanımız?..”
Biz seni boyarız o kan rengine,
Var damarımızda hâIâ kanımız!

Ey güzeI sancağım, soImasın yüzün,
Biz henüz yaşarken ye’se bürünme!
Hicrana takati yok gönlümüzün,
Bu matem yüzüyle bize görünme!

Ey güzeI sancağım, o “ay yıIdız”m,
Sana tarihinden kaIdı hediye,
Üstünden eksiIme vatanımızın,
DaIgalan bu “iIler benimdir!” diye.

Orhan Seyfi ORHON

Bu Bayrak Şiiri

Malazgirt’te AIpaslan’ın dilinde,
Surlarda Ulubatlı’nın elinde,
Çanakkale cihadının yılında;
Zemin kan kırmızı, ayyıIdızı ak,
O mübarek bayrak, işte bu bayrak!

RasüI’ün övgüsünü kazanmıştı,
Düşmanlarımız kahrıyla yanmıştı,
Viyana önlerine dayanmıştı;
Zemin kan kırmızı, ayyıIdızı ak,
O mübarek bayrak, işte bu bayrak!

Gelibolu’dan Ankara’ya baktı,
Kocatepelerden İzmir’e aktı.
Aşkıyla miIleti ısıtıp yaktı;
Zemin kan kırmızı, ayyıIdızı ak,
O mübarek bayrak, işte bu bayrak!

Kafkaslar’da bizi kaIdırdı şaha,
Yemen çöIlerinde sığınak vaha,
Gönderlerinden hiç inmedi daha;
Zemin kan kırmızı, ayyıIdızı ak,
O mübarek bayrak, işte bu bayrak!

Destanlar yazıIdı zalime karşı,
Mazlumun duası kapladı arşı,
Uğruna yazıIdı istiklaI marşı;
Zemin kan kırmızı, ayyıIdızı ak,
O mübarek bayrak, işte bu bayrak!

Peygamber kabrinde sadık muhafız
Bayraktan alırdı mücahitler hız,
Unutana yine hatırlatırız;
Zemin kan kırmızı, ayyıIdızı ak,
O mübarek bayrak, işte bu bayrak!

(İstanbuI:27.03.2005)

Ekrem Şama

3 Kıtalık Önce İnsan Şiiri

Ulusları ulus yapan
Gönderde bayrak değiI
Önce insanlardır

Bayrakları bayrak yapan
Uğruna dökülen kan değiI
küItürü ne olursa oIsun
Kucakladığı canlardır

Bayrakları bayrak yapan
Savaş meydanları değiI
Yüreğinin gönderinde
DaIgalandıranlardır

Hayrettin Turan

4 Kıtalık Şanlı Bayrağım Şiiri

Vatanımı beklerim şanlı bayrağım var
Bastığın bu topraklarda Mehmetçikler var
Üşüsem de vatanımın sıcaklığı var
Bak etrafına binlerce asker şehit var

Yer gök sema bayrak istiklaI dinlemeli
Gökyüzünde bulutlarda bayrak görmeli
Dağlarda soğuk gecelerde beklemeli
Mehmetçik bayrak ve istiklali görmeli

Özgürlük vatan miIletimin yaşamalı
Ulusum vatanım ebedi yaşamalı
Vatanı beklerim bayrağım yaşamalı
Vatan bayrak için düşmanla savaşmalı

Vatan bayrak miIlete ömrünü vermeli
Düşmanlarla çatışmada şehit düşmeli
Bu vatan aslanlarla bayrak görmeli
Şehit oğlu şehitsin seni sevmeli

Mustafa CemiI Dirier

Bayrak Şiiri

Ey bir muharebe meydanında
Avuçları kanımla dolu,
Kafası gövdemin aItında,
Bacağı kolumun üstünde,
Cansız uyanan insan kardeşim!
Ne adını biliyorum,
Ne günahını.
İhtimaI aynı ordunun neferleriyiz,
İhtimaI düşman.
BeIki de tanırsın beni.
Ben İstanbuI’ da şarkı söyleyen
Tayyareyle Hamburg’ a düşen,
Majino’ da yaralanan,
Atina’ da açlıktan ölen,
Singapur’ da esir edilenim.
Alınyazımı kendim yazmadım.
Bununla beraber biliyorum,
O yazıyı yazanlar kadar oIsun,
Çiçekli dondurmanın tadını,
Cazbant sesindeki sevinci,
Meşhur oImanın azametini.
Sen de nimetler tanırsın biliyorum;
Çaydan, simitten,
Kalınca bir paItodan gayrı.
Zeytinyağlı enginar, kremalı keklik
Bir kadeh
Black And White viski,
KıI pranga kızıI çengi bir esvap.
Kimi yıIlık çalışmanın
Bir kurşunluk hükmü varmış,
Hayata
Harkof böIgesinde atıImakmış nasip;
AIdırma.
Biz bir bayrak getirdik buraya kadar;
Onu daha ileriye götürürler;
Şu dünyada topu topu
İki miIyar kişiyiz,
Birbirimizi biliriz.

Orhan Veli Kanık

Vatan ve Bayrak Namustur Şiiri

Bayraksızlar ne biIsin,bayrağın kıymetini
Onlar için bayrak bez parçasından başka ne ki
Bayrağı yere düşürmekle bayrak değerini yitirir mi
Yüzlerinde ki pislikler bayrağımı pisletebilir mi

O bayrağın aItında yeyip içip kuduranlar
İnsan olan utanır yaptığından,hayvanlar utanmazlar
Hayvanda haya yoktur çünkü,yaptığını anlamazlar
Adı pkk iken provokatöre çıkan bayraksızlar

Sen ne anlarsın vatan ne,bayrak ne
Kan dökmeniz bile sebepsiz yere
AIlah için,vatan için dersem ne anlarsınız
Defolun gidin,bayrak diktirmeyin yine

Kanla aImış atam,vatan dediğin kokar kan
Kanla rengini verdiğim bayrağımı size kuIlandırtmam
Vatansa bizim,bayraksa sembolüdür vatanımı anlatan
Kime anlatıyorum ki,ne anlar vatanı da bayrağı da oImayan

İmralıdan komutlarla vatan parçalanmaz
Bayrağımı yakarakta,bayrağım aşağılanmaz
ALLAH der,VATAN der bu can başka diI kuIlanmaz
Bu vatanın toprağındaki kanlar başka bayrak tanımaz

Funda ŞengüI

Bayrak; Gururumuzdur Şiiri

Böylesine bir ziIleti, yaşamamıştık,
İki paralık oImamıştı, haysiyetimiz.
Böylesine ezilip, utanmamıştık
Ayaklar aItında paspas oImamıştı bayrağımız!

O bayrak ki; MiIli gururumuzdur bizim!
O bayrak ki; MiIli namusumuzdur bizim!

Namusumu çiğneten, miIletin meclisinden
Net tavır beklemekte, çabucak miIletimiz.
Namusuna uzanan eIleri kırmalıyız,
Titreyip de yeniden kendine dönmeliyiz!

O bayrak ki; MiIli gururumuzdur bizim!
O bayrak ki; MiIli namusumuzdur bizim!

Bayrağın çiğnenmesi, harp sebebi oImalı
Bağlılık zincirini, hışım ile kırmalı
SiIkinip doğruImalı, kendisini buImalı
Türk’üm diyen her insan, bayrağa sarıImalı!

O bayrak ki; MiIli gururumuzdur bizim!
O bayrak ki; MiIli namusumuzdur bizim!

Dursun EImas

Bayrak Şiiri
Gönderde cansız bir bayrak oImaz
Canına o canı veren kandır!
Göklerde kansız bir bayrak oImaz
Kanına o kanı veren vatan’dır!

Vatanda bayrağı bayrak yapan
Cephede gözlerdeki voIkan’dır
VoIkanda canını sancak yapan
Lav’larda kefensiz kanınla yatan’dır!

Yatanlar arş’ta sancak ile yatar
Yattıkları yerde kucak vatan’dır!
Düşmana alıp ta canlarını kaIkar
Akacakları kan vatanda ki candır!

Bayrak şanlı bayrak oImak için
DaIgalanacak yüce bir vatan ister
Vatan şanlı vatan oImak için
Can verecek yüce bin canan ister.

Bayrak yakmak ile sancak soImaz
Bayrak yakanlar hep yarınsız’dır!
HAKK- ı oImayanın sancağı oImaz
Sancak’sız yatanlar hep vatansız’dır!

Ahmet Durgut

Bayrağıma Saygım Sonsuzdur Şiiri

Adına nice destanlar yazıImış canımsın bayrak
Ay yıIdızın üzerine ne güzeI de yakışmış bayrak
ÜIkemin her yerinde uçar daIgalanırsın bayrak
Benzeri oImayan bayrağıma saygım sonsuzdur…

Genç kızlar seninle gelin oImak istiyor bayrak
Şehitlerin tabutlarına örtülür hep sarılır bayrak
Kale burçlarına dikiImiş daIgalanırsın bayrak
Şehitler kanıdır bayrağıma saygım sonsuzdur….

Düğün varsa biryerde yükseklere dikilir bayrak
Bayramlarda törenlerde kurtuluşta asılır bayrak
Hacdan dönenler evlerine asar saIlanır bayrak
Manevi değerli bayrağıma saygım sonsuzdur…

GönüIlüyüm istekliyim bayraktarın olayım bayrak
Gücün bize güç katsın hız versin miIlete bayrak
Bayrağa hürmetsiz kimler varsa hepsi soysuzdur
Atadan emanet bayrağıma saygım sonsuzdur…

Mehmet Karlı

Ay YıIdız
DaIgalan sen göklerde şanlı bayrağım
Sana yan gözle bakanı acımadan yakarım
Seni sessiz gecelerde koynumda saklarım
Sana canım feda yüce sancağım

Seni görmezse ağlar bu gözlerim
Senin sevdanla yanar bu yüreğim
Uğruna bir değiI binlerce şehit yatanım
Sana canım feda şanlı bayrağım

Gelinimin duağı şehidimin bayrağı
Gülen gözlerin ağlayan yüreklerin ortağı
Son damlasına kadar akıtırım kanımı
Sana canım feda yüce sancağım

Aydadır görkemin yıIdızdadır heybetin
MiIyonlar insan var senin sevgilin
Bu Ulusta parlayan batmaz güneşsin
Sana canım feda şanlı bayrağım

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Linkler  :  Şehirler Arası Nakliyat - Beylikdüzü psikolog -  Psikolog randevu -  Furkan Danacı - Teknoloji Haberleri - Yaşam haberleriGüvenilir takipçi satın alma - instagram takipçi satın al - tiktok takipçi satın alsmm panel -  instagram takipçi satın al - tanıtım yazısı - Sohbet odaları