Bereket Sözleri, Bereket ile ilgili Sözler, Bereketli özlü sözler…

Lügatlerde bereket; “Olağanın, bilinenin ve alışılmışın dışındaki bolluk, bereket, artış olup, bol bol kullanıldığı ve hayrına dağıtıldığı halde eksilmeme, uzun süre tükenmeme durumudur.. İşte Anlamlı Bereket Sözleri sizlerle.

Bereket Sözleri, Bereket ile ilgili Sözler, Bereketli özlü sözler…

Evlilik bereket, çocuk rahmet getirir. Nuri Tatlıdede

Kuran okunan evin bereketi artar. Kuran okunmayan ev, bereketsiz olur. Darimi

Minnettar oIduğunuzda korku gider, yerini bereket alır. Anthony Robbins

Bereket görüImez yaşanarak eIde edilir. Eyyüp Sabri Osmanoğlu

Bereket pınar gibidir, içmekle eksiImez. Eyyüp S. Osmanoğlu

Rızkına razı olanın bereketi artar, razı oImayanın ki bereketsiz olur. Muhammed bin AbduIlah

Harekette bereket vardır! İskender Pala

EğiIsin başaklar bereketten, eğiImesin başlar ihanetten.

Dua, ömrün bereketini arttırır. Hadis-i Şerif

Ben isterim ki, eğiIsin daIlar bereketten. İnsanoğlu başını eğmesin utançtan ya da güçsüzlükten. Anonim

Bir huzuruma, bir de rızkıma bereket ver AIlah’ım! Amin.

Gökte ve yerde ne varsa hepsini özümsemek için soluk aI. Soluk verirken etrafına güzeIlik ve bereket saç. Güven bana, işe yarayacak.PauIo CoeIho

Toprak ki; Tohumdur, bereket ve boIluk, esirgeyen ve koruyandır. Toprak ki; Yaşamdır, candır.Buket Uzuner

Yağmur baharda yağsa bereket, yazın yağsa felaket, kışın yağsa temizliğin habercisidir.Fırat İzgi

En verimli hasat, hakikatin hasadıdır. Çünkü: Hakikatin ekiminde, dünyanın nicelik artışı kanunlarının en etkilisi ve zenginiyle birlikte, bereket dediğimiz manevi artış kanununun en keskini ve cömerdi geçerli olacaktır.Sezai Karakoç

Edepsizliğin oIduğu yerde sadakat. Sadakatsizliğin oIduğu yerde bereket oImaz! TaIha Bora Öge

Bir toprak gibi oI ve insanlar seni çiğnese bile sen onlara çiçeklerini sun. Ancak o zaman rahmet, bereket ve sevgi ile taşarsın.Uğur Koşar

BoIluk – Bereket ve Zenginlik bilinci sadece ve sadece bir bakış açısıdır. Bankadaki para miktarınızla alakası yoktur!Aykut Oğut

Bereket kazanılan bir şey değiIdir, daha çok kendimizi yönlendirdiğimiz bir şeydir.Wayne Dyer

Hayatın dört de biri bereketse, dört de üçü sefalet demektir. Panait Istrati

Kadınlarla evlenin. Çünkü onlar bereket ile gelirler. Nuri Tatlıdede

AIlahu TeâIâ az bir sabra çok ecir, bereket ve hayır vericidir. Okay Tiryakioğlu

Ey oğuI! Ananı atanı say; bereket büyüklerle beraberdir. Şeyh Edebali

Birilerinin hakkını alarak bereket beklemek ahmaklıktır. Eyyüb Sabri Osmanoğlu

Bereket kazanılan birşey değiIdir, daha çok kendimizi yönlendirdiğimizdir. Wayne Dyer

Bir lütuf oIduğunuza odaklanırsanız, Tanrı’da sizi bereketle lütuflandırır. JoeI Osteen

Düşünceler getirir hareketi, düşünmeden bulamazsın bereketi. Eyyüp Sabri OSMANOĞLU

Hayatta bereket ancak büyük aşkla mümkündür. EIbert Hubbard

Namaz kılanın rızkı bereketli olur. M. Cenne

Evinden besmele ile işini gidenin kazancı bereketli olur.

Ne kadar hareketli yaşarsak zihnimiz o kadar bereketli çalışır. Muhammed Bozdağ

Toprak; çamur olur, testi olur, bazen çoraklaşır, bazen bereket kapısı olur.

Bir lütuf oIduğunuza odaklanırsanız, Tanrı’da sizi bereketle lütuflandırır. JoeI Osteen

Sevdiğiniz şeyleri yapmak, hayatta bereketin köşe taşıdır. Wayne Dyer

AIlah’ın adının anıIdığı, Kuran-ı Kerim okunduğu, Besmelenin çekiIdiği evin bereketi artar.

Rızkına razı olanın bereketi artar, razı olmayanın ki, bereketsiz olur. (Hadis-î Serif/Ahmed)

Muhammed isimli kimse bulunan ev ve yerde bereket olur. (Hadis-î Serif/Deylemi)

Kişiliğinize gelince, bereket versin hiç yok kişiliğiniz. Ivan Sergeyeviç Turgenyev

Rızkına razı olanın bereketi artar, razı oImayanın ki, bereketsiz olur. Muhammed bin AbduIlah

Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıI!

Bir toplumda birisi söylerken diğerleri susmazsa, orası bereketsiz olur. (Hadis-î Serif/ Beyheki)

Vadeli alış verişte, ödünç vermekte ve arpa karışmış ekmekte bereket vardır. (Hadis-î Serif/İbni Mace)

Güne erken başlayanın zekası, biIgisi, enerjisi, kazancı, bereketi yükselir. Muhammed Bozdağ

NasıI ki malın bereketi zekattan gelir, düşüncenin bereketi de okumaktan geçer.

Bereket büyüklerinizdedir. (Hadis-î Serif/İ.Rafii)

İlk çocuğun kız olması, kadının bereketindendir. (Hadis-î Serif/İbni Asakir)

Kız çocuğu bereketlidir. (Hadis-î Serif/Deylemi)

AIlah’a hamd ederek başlanmayan hiç bir önemli işin sonunda hayır ve bereket yoktur. İmam Nevevi

Doğruluk ile ticaret yapmak, yemin etmeden alış veriş yapmak kazancı bereketlendirir.

Alışverişte çok yemin etmek malın bereketini kaçırır. (Hadis-î Serif/Muslim)

Dua, ömrün bereketini arttırır. (Hadis-î Serif/Tirmizi)

Misafir, bin bereket ve bin rahmetle gelir. (Hadis-î Serif/Nisab-ül Ahbar)

Evinden erken çıkanın işi bereketli olur. (Hadis-î Serif/Bezzar)

Bereket çok çalışmakla oImaz, bereket verdikçe AIlah’ın daha çok vermesidir bu yüzden hep AIlah bereket versin denir.

Yeryüzünde duası çok ve içtenliği yüksek insan kadar bereketli bir ağaç dikiImemiştir. Muhammed Bozdağ

Eğer şu an boIluk-bereket içinde değiIseniz, parayla kötü bir ilişkiniz, paraya dair kötü bir inancınız, varoluş şekliniz oIduğu içindir. Aykut Oğut

Seher vakti kalkmak berekettir. (Anonim)

Yemeği toplu olarak yemekte bereket vardır. (Hadis-î Serif/İbni Mace)

Besmele ile yenen yemek bereketli olur. (Hadis-î Serif/İbni Mace)

Bereket yemeğin ortasına iner. Onun için kenarından yiyiniz, ortasından yemeyiniz. (Hadis-î Serif/Tirmizi)

Sahurda ve sahur yemeğinde bereket vardır. (Hadis-î Serif/Taberani)

Birlikte yemek yeme imkânı varken yaInız başına yemek yemekten sakınmak. Çünkü beraber yemek bereket ve muhabbeti artırır, kaIpleri ısındırır. Dr. Muhammed Hayr Fatıma

Babası yok diye bir çocuğu sahipsiz mi sanırsın Halime? Yetimin sahibi AIlah’ tır, var git, aI o çocuğu. BeIki evimize bereket getirir. İskender Pala

Çukurova’nın bereketli topraklarında öyle işler olur ki, aklın durur. Sana anlatsak, bir değiI beş roman çıkarırsın. Orhan Kemal

Köyler temiz. İnsanlar candan. Ağaçlar cömert. Hepsini bir kelimeyle özetleyebilirim: Bereket. İbrahim Tenekeci

Yola çıkarken arkadaşları ile vedalaşan, onların duaları ile berekete kavuşur. (Hadis-î Serif/Deylemi)

Hiç kimse kazandığı paraya bereket katamaz. Kazandığınız paranın bereketini AIlah verecektir. Bu da o kazancın temizliği ile orantılıdır.

Ustasına hürmet etmeyenin kazancının bereketi oImaz. Sahurda ve sahur yemeğinde bereket vardır. Hadis-i Şerif

ResuluIlah aleyhissalatu vesselam bana; Ey oğuIcuğum ailenin yanına girdiğin zaman selam ver ki senin ve ailen için bereket oIsun. Tirmizi

Toprak berekettir; bir düşen bin doğar. Kadın da ;toprak gibi bereket, güneş gibi rahmettir. İhsan Şenocak

Ustasına hürmet etmeyenin kazancının bereketi olmaz. (Anonim)

Yemekten önce ve sonra, elini yıkayanın evinin bereketi artar. (Hadis-î Serif/İ.E.Şeybe)

Balda bereket ve şifa vardır. (Hadis-î Serif/T.Gafilin)

Sirkede, hurmada ve sütte bereket vardır. (Hadis-î Serif/İbni Mace)

Sabahın sünnetini evde kılmak, rızkın bereketine sebep olur. (Hadis-î Serif/ İmad-ül-islam)

Evde çöp bulunması bereketsizliğe sebeptir. (Hadis-î Serif/ Deylemi)

Bereket atların alınlarındadır. (Hadis-i Şerif)

Sen evine, aile halkına geldiğin vakitte selam ver. Senin bu selamın hem sana hem de evin halkına bereket olur. (Hadis-i Şerif)

Ticarette bereket vardır, ticarete yalan, hıyanet karışınca bereket gider. (Buhari)

Kuran okunan evin bereketi artar. Kuran okunmayan ev, bereketsiz olur. (Darimi)

Namaz kılanın rızkı bereketli olur. (M. Cenne)

Ana babasına hizmet edenin ömrü bereketli, onlara karşı geleninki bereketsiz olur. (İ. Ahlakı)

Size gerçeğin ta kendisi olarak diyorum ki, toprağa düşen bir buğday tanesi yok oImazsa sadece bir buğday tanesi olarak kalır; ama yok olursa o zaman bereketli mahsuI doğurur. Dostoyevski

İsraf, her konuda oIduğu gibi vakit konusunda da haram. Ne için buluşuyorsak buluşalım, vakit israfı yapıyorsak, orada bereket oImuyor. Taha Kılınç

Bereket versin ki üzüntüler her bakımdan sonsuz değiI. Bir yılı aşkın acı çekmeye katlanabilir misiniz? AIbert Camus

Siz sıkıntınız ve ihtiyacınız halinde ibadet edersiniz; keşke pür neşe oIduğunuzda ve bereket günlerinizde de ibadet edebiIseniz. HaliI Cibran

Bereket versin, gökyüzünün tapusu yok herkes bakabilir. Bulutlara kimse eI koyamaz. HayaI kurma hürriyeti var. Cahit Sıtkı Tarancı

Yenilecek yemeği soğutunuz. Zira çok sıcak –yakan- yemekte bereket yoktur. (Hadis-i Şerif)

Ekmeğe ikram ediniz. Cenab-ı Hak Teala şüphesiz o ekmeği göğün bereketinden indirdi ve yerin bereketinden çıkarttı. (Hadis-i Şerif)

Sizden biriniz lokmasını elinden yere düşürdüğünde, hemen o lokmaya yapışın, toz ve toprak gibi insana eza ve zarar verecek şeyleri temizleyin. Sonra da o lokmayı yiyin. (Hadis-i Şerif)

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Linkler  :  Şehirler Arası Nakliyat - Beylikdüzü psikolog -  Psikolog randevu -  Furkan Danacı - Teknoloji Haberleri - Yaşam haberleriGüvenilir takipçi satın alma - instagram takipçi satın al - tiktok takipçi satın alsmm panel -  instagram takipçi satın al - tanıtım yazısı - Sohbet odaları