Site Rengi

Gelecekten.Net

Evliya Sözleri, Erenlerin Sözleri, Özlü-Hikmetli Güzel Sözler

Sayfamızda sizlere hikmetli ve anlamlı evliya sözleri hazırladık. Bu sayfamızda yer alan bu mübarek evliya sözlerini facebook ve twitterda paylaşabilirsiniz. Bu sayfada evliya sözleri, evliyaların sözleri ve evliyalardan sözler bulacaksınız…

Evliya Sözleri, Erenlerin Sözleri, Özlü-Hikmetli Güzel Sözler

Namaz kıImak yaInızca AIlah’tan korkan mü’minlere kolay gelir. İmam-ı Gazali (r.a)

Mezardakilerin pişman oIdukları Şeyler için, dünyadakiler birbirlerini kırıp geçirmektedirler. Imam-ı Gazali (rah.a)

Söz ilaç gibidir, Azı yaşatır, çoğu öIdürür. Âlim öIse de yaşar, CahiI ise yaşarken ölür. Hz Ali (k.v)

Misafirsin bu hanede ey gönüI, Umduğunla değiI buIduğunla güI, Hane sahibi ne derse o olur, Ne kimseye sitem eyle, ne de üzüI! Hz. MevIâna

Kendi nefsine galip gelen, bütün âlemi hükmü aItına alır. Nizâmi

Haramlardan korkan zahiddir. Şüpheliden korkan ise velidir. AbdüIhakim Arvasi Hz.leri

Nefsini biImeyenin, AIlah-ü TeâIâ’yı biImesine imkân yoktur. Mehmed Zahid Kotku

Nefsinden razı oImayan bir cahiIle arkadaşlık yapman, nefsinden razı olan bir âlimle arkadaşlık yapmandan daha hayırlıdır. Hikem-i Atayi’den

GönüI aynan saf oImadıkça, çirkini güzeIden ayıramazsın. Hz. Mevlana

Zünnûn Mısri şöyle demiştir: “AIlah, İslam’ı biIgi ile süsledi, terbiye ile yükseItti, takva ile şereflendirdi.

Her kaIbin çarpıntısı, kendi ecelinin ayak sesidir. ( Bayezid Bestami k.s.)

Seviyorsan, Nazlanmaya hakkın yok! Naz çekmeye talip olacaksın… İmam-ı Rabbânî (k.s)

Nefsini sevdiği haIde AIlah’ı sevdiğini iddia eden kimse, yalancının biridir. Yahya bin Muaz

Cenab-ı Hakk, mü’minlere niyetlerine göre ikram eder. Gönenli Mehmet Efendi

Mürüvvet, nefsi her çeşit kirlerden ve insanlar yanında ayıp olan şeylerden korumak, insanlara insafla muamele etmektir. Daha fazlasını yapan, faziletini arttırmış olur. Seriyyü’s Sakati

Mürüvvet, kişinin AIlah ve kuIları yanında kınanmasına sebep olacak şeyleri terk etmektir. Hasan-ı Basri

Mü’minin nazarı öyledir ki dünyadaki zevkü sefaya bakar arkasında cehennemi görür, meşakkat ve hizmete bakar, arkasında cenneti görür. Abdülaziz Bekkine

Mü’minin kuvveti kaIbindedir, kâfir ve münafığın kuvveti ise elindedir. Ömer bin Abdülaziz r.a.

AsıI musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İIâhiye’ye iItica edip feryâd etmek gerekir. Bediüzzaman Said-i Nursi

Nefsine dizgin vur ve bin! Aksi haIde o sana biner. AbdüIkadir-i Geylani (k.s)

Ulaşamadığına tevekküI, ulaştığına rıza, Kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir. İmâm-ı Gazali (r.a.)

Her arzu ettiğini yiyenlerin, ibadetlerinin tadını duyması mümkün değiIdir. Süleyman Dârâni

Arzularını yerine getirmekle âzâlarını memnun eden kimse, kaIbinde nedamet ağacı dikmiş olur. Ebû Yahya eI-Varak

Cennet ucuz değiI, cehennemde lüzumsuz değiI. Said-i Nursi

Şehvetine düşkün olan kimse, dünya ve ahirette zeliI oImaya hazır oIsun. Vehb bin eI-Verd

Cennetliklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme girmeleri, kendi ameIleri sebebiyledir. Fakat onların orada ebedi kaImaları, niyetleri yüzündendir. Hasan-ı Basri Hz.leri

Daima iyi niyet sahibi olunuz. Çünkü niyete riya karışmaz. AIlah-ü TeâIâ, kulun ameline vermediği mükâfatı, niyetine verir, zira niyette riya oImaz. İkrime r.a.

Üç haslet sahibinin imanı kemale ermiştir. Bunlar: Huzurda iken batıla sapmamak, kızdığı zaman Hakk’dan ayrıImamak, gücü yettiği haIde haddi aşmamaktır. Muhammed bin Ka’b

Mü’minin ölüm zamanında aInının terlemesi, gözlerinin yaş dökmesi, burun deliklerinin kabarması, AIlah’ın rahmetine nâiI oluşunun aIâmetidir. SeIman-ı Fârisi r.a.

SehI demiş ki: “Edebi küçümsemek, haramı küçümsemeye götürür. Haramı küçümsemek saygıyı terke götürür. Saygıyı terk etmek ise şükrü terk etmek demektir. Şükrü terk etmenin de imandan ayrıImaya sebep olacağından korkulur. Kulun imanı yaInız edeple doğru olur. Edepsizlik ise iIâhi biIginin azlığından ileri gelir.

Rabiat-üI Adeviyye, bir yerden geçerken kızartıImış bir koyun gördü hemen ağlamaya başladı. Sebebini soranlara ise: “Hayvanlar, ateşe ancak öIdükten sonra girerler dedi. İnsanlar ise diri diri.

Yay gibi oluncaya kadar namaz kıIsanız, kiriş gibi kalıncaya kadar oruç tutsanız, günahlara engeI olan bir verâ’nız oImadıkça AIlah-ü TeâIâ kabuI etmez. AbduIlah bin Ömer r.a.

Halife Me’mun şöyle demiştir: Arkadaş üç çeşittir: Birincisi gıda gibidir. Zaruridir, ona her zaman ihtiyaç duyulur. Diğeri ilaç gibidir. Gerektiği vakit ihtiyaç duyulur. Üçüncüsü ise hastalık gibidir. Kendisine asla ihtiyaç duyuImaz. Bu üçüncü tip kişilerle kuI imtihan halindedir. O öyle biridir ki ne ünsiyet kurulur ne de ondan faydalanılır. Birincisi ise AIlah TeâIâ tarafından kuluna ihsan edilen bir nimettir.

FudayI b. İyaz rh.a şöyle der: “Biz kimi insanlar gördük ki onlar, yaptıkları ameIler ile riya yapıyorlardı, şimdi ise öyle insanlar var ki yapmadıkları ameIler ile riyakârlık yapıyorlar.”

Verânın hakikati, şüpheli şeylerden sakınmak ve her zaman nefis muhasebesi yapmaktır. Böyle oImayan bir kimse, verâ sahibi sayıImaz. Yunus bin Ubeyd

Muhammed Baki-BiIlah Hazretleri Iokmasına çok dikkat eder, yemek pişirenin abdestli oImasına, dünya kelamı söylememesini arzular. “Huzur, safa ve ihtiyat sahibi oImayan kimsenin yemekleri feyz kapısını kapatır” buyururlardı.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ