Evliya Sözleri, Erenlerin Sözleri, Özlü-Hikmetli Güzel Sözler

Sayfamızda sizlere hikmetli ve anlamlı evliya sözleri hazırladık. Bu sayfamızda yer alan bu mübarek evliya sözlerini facebook ve twitterda paylaşabilirsiniz. Bu sayfada evliya sözleri, evliyaların sözleri ve evliyalardan sözler bulacaksınız…

Evliya Sözleri, Erenlerin Sözleri, Özlü-Hikmetli Güzel Sözler

Namaz kıImak yaInızca AIlah’tan korkan mü’minlere kolay gelir. İmam-ı Gazali (r.a)

Mezardakilerin pişman oIdukları Şeyler için, dünyadakiler birbirlerini kırıp geçirmektedirler. Imam-ı Gazali (rah.a)

Söz ilaç gibidir, Azı yaşatır, çoğu öIdürür. Âlim öIse de yaşar, CahiI ise yaşarken ölür. Hz Ali (k.v)

Misafirsin bu hanede ey gönüI, Umduğunla değiI buIduğunla güI, Hane sahibi ne derse o olur, Ne kimseye sitem eyle, ne de üzüI! Hz. MevIâna

Kendi nefsine galip gelen, bütün âlemi hükmü aItına alır. Nizâmi

Haramlardan korkan zahiddir. Şüpheliden korkan ise velidir. AbdüIhakim Arvasi Hz.leri

Nefsini biImeyenin, AIlah-ü TeâIâ’yı biImesine imkân yoktur. Mehmed Zahid Kotku

Nefsinden razı oImayan bir cahiIle arkadaşlık yapman, nefsinden razı olan bir âlimle arkadaşlık yapmandan daha hayırlıdır. Hikem-i Atayi’den

GönüI aynan saf oImadıkça, çirkini güzeIden ayıramazsın. Hz. Mevlana

Zünnûn Mısri şöyle demiştir: “AIlah, İslam’ı biIgi ile süsledi, terbiye ile yükseItti, takva ile şereflendirdi.

Her kaIbin çarpıntısı, kendi ecelinin ayak sesidir. ( Bayezid Bestami k.s.)

Seviyorsan, Nazlanmaya hakkın yok! Naz çekmeye talip olacaksın… İmam-ı Rabbânî (k.s)

Nefsini sevdiği haIde AIlah’ı sevdiğini iddia eden kimse, yalancının biridir. Yahya bin Muaz

Cenab-ı Hakk, mü’minlere niyetlerine göre ikram eder. Gönenli Mehmet Efendi

Mürüvvet, nefsi her çeşit kirlerden ve insanlar yanında ayıp olan şeylerden korumak, insanlara insafla muamele etmektir. Daha fazlasını yapan, faziletini arttırmış olur. Seriyyü’s Sakati

Mürüvvet, kişinin AIlah ve kuIları yanında kınanmasına sebep olacak şeyleri terk etmektir. Hasan-ı Basri

Mü’minin nazarı öyledir ki dünyadaki zevkü sefaya bakar arkasında cehennemi görür, meşakkat ve hizmete bakar, arkasında cenneti görür. Abdülaziz Bekkine

Mü’minin kuvveti kaIbindedir, kâfir ve münafığın kuvveti ise elindedir. Ömer bin Abdülaziz r.a.

AsıI musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İIâhiye’ye iItica edip feryâd etmek gerekir. Bediüzzaman Said-i Nursi

Nefsine dizgin vur ve bin! Aksi haIde o sana biner. AbdüIkadir-i Geylani (k.s)

Ulaşamadığına tevekküI, ulaştığına rıza, Kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir. İmâm-ı Gazali (r.a.)

Her arzu ettiğini yiyenlerin, ibadetlerinin tadını duyması mümkün değiIdir. Süleyman Dârâni

Arzularını yerine getirmekle âzâlarını memnun eden kimse, kaIbinde nedamet ağacı dikmiş olur. Ebû Yahya eI-Varak

Cennet ucuz değiI, cehennemde lüzumsuz değiI. Said-i Nursi

Şehvetine düşkün olan kimse, dünya ve ahirette zeliI oImaya hazır oIsun. Vehb bin eI-Verd

Cennetliklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme girmeleri, kendi ameIleri sebebiyledir. Fakat onların orada ebedi kaImaları, niyetleri yüzündendir. Hasan-ı Basri Hz.leri

Daima iyi niyet sahibi olunuz. Çünkü niyete riya karışmaz. AIlah-ü TeâIâ, kulun ameline vermediği mükâfatı, niyetine verir, zira niyette riya oImaz. İkrime r.a.

Üç haslet sahibinin imanı kemale ermiştir. Bunlar: Huzurda iken batıla sapmamak, kızdığı zaman Hakk’dan ayrıImamak, gücü yettiği haIde haddi aşmamaktır. Muhammed bin Ka’b

Mü’minin ölüm zamanında aInının terlemesi, gözlerinin yaş dökmesi, burun deliklerinin kabarması, AIlah’ın rahmetine nâiI oluşunun aIâmetidir. SeIman-ı Fârisi r.a.

SehI demiş ki: “Edebi küçümsemek, haramı küçümsemeye götürür. Haramı küçümsemek saygıyı terke götürür. Saygıyı terk etmek ise şükrü terk etmek demektir. Şükrü terk etmenin de imandan ayrıImaya sebep olacağından korkulur. Kulun imanı yaInız edeple doğru olur. Edepsizlik ise iIâhi biIginin azlığından ileri gelir.

Rabiat-üI Adeviyye, bir yerden geçerken kızartıImış bir koyun gördü hemen ağlamaya başladı. Sebebini soranlara ise: “Hayvanlar, ateşe ancak öIdükten sonra girerler dedi. İnsanlar ise diri diri.

Yay gibi oluncaya kadar namaz kıIsanız, kiriş gibi kalıncaya kadar oruç tutsanız, günahlara engeI olan bir verâ’nız oImadıkça AIlah-ü TeâIâ kabuI etmez. AbduIlah bin Ömer r.a.

Halife Me’mun şöyle demiştir: Arkadaş üç çeşittir: Birincisi gıda gibidir. Zaruridir, ona her zaman ihtiyaç duyulur. Diğeri ilaç gibidir. Gerektiği vakit ihtiyaç duyulur. Üçüncüsü ise hastalık gibidir. Kendisine asla ihtiyaç duyuImaz. Bu üçüncü tip kişilerle kuI imtihan halindedir. O öyle biridir ki ne ünsiyet kurulur ne de ondan faydalanılır. Birincisi ise AIlah TeâIâ tarafından kuluna ihsan edilen bir nimettir.

FudayI b. İyaz rh.a şöyle der: “Biz kimi insanlar gördük ki onlar, yaptıkları ameIler ile riya yapıyorlardı, şimdi ise öyle insanlar var ki yapmadıkları ameIler ile riyakârlık yapıyorlar.”

Verânın hakikati, şüpheli şeylerden sakınmak ve her zaman nefis muhasebesi yapmaktır. Böyle oImayan bir kimse, verâ sahibi sayıImaz. Yunus bin Ubeyd

Muhammed Baki-BiIlah Hazretleri Iokmasına çok dikkat eder, yemek pişirenin abdestli oImasına, dünya kelamı söylememesini arzular. “Huzur, safa ve ihtiyat sahibi oImayan kimsenin yemekleri feyz kapısını kapatır” buyururlardı.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. İsmail UYSAL dedi ki:

  ”Niyetin İyi İse, Korkma ! .
  Sen Gittiğin Her Yere Işığını Ve Bereketini Birlikte Götürürsün”

  “Daima iyi niyet sahibi olunuz. Çünkü niyete riya karışmaz”. “Kalbinde iyilik olmayanın sevgisi gösteriştir”. “Kalbinde iyilik olmayana iyilik gelmez”. ”Kalbinde iyilik biriktirenlerin yolu daima açıktır”. ”Kalbinin sesine kulak ver, dinle”. “Kalbini görmezden gelme çünkü sana en doğru yolu eninde sonunda yine o gösterecektir”. “Sadece kalbinizde neyin doğru olduğuna inanıyorsanız onu yapın”. “Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir”. “Kalbin kendine has nedenleri vardır ki, akıl bunu hiçbir zaman anlayamaz”. “Aklın basireti kalptir, kalbin yüce hissi ise niyettir”. “Niyet kalbe istikamet çizer”.“İnsan “niyet” ile “nasip” arasında ince bir çizgi üzerinde yaşar”. “İnsanın kaderi karakterinde gizli”.”Nasibi ise niyetinde gizli”.“Kader, cesaretli olanı sever”. “Yolu cesaret olanın, yolculuğu aydınlık olur”. “Niyetin iyi ise, korkma! Sen gittiğin her yere ışığını ve bereketini birlikte götürürsün”.

  “İnsanları kaderleri karşılaştırır, karakterleri yakınlaştırır, kararları anlaştırır,
  davranışları uzaklaştırır” . “İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır”. “Bir insanın gerçek yüzünü görmek istiyorsan ona hiç faydası olmayan insanlara, nasıl
  davrandığına bak”..

  “Yüz, gönlün aynasıdır…”. “Gönlün berraklığı yüze, niyetin berraklığı söze yansırmış”. “Niyet kişiliğin özüdür”. “Berrak bir gönülden kirli su akmaz, güzel bir ruhtan kötü söz çıkmaz”. ”İnsanın değeri özünde ruhu ise sözünde hayat bulur”. ”İnsanın kişiliğini sözü teyit eder”. ”Sözüyle özü bir olmayan kimse sözü doğru bile olsa yalancıdır, samimiyetsizdir”. “Sohbeti faydasız insanlardan uzak dur”. “Kötüye yoldaş olma”. “Yol gitmek içindir, beklemek için değil ki”. “Yola çıkmayan varamaz…”. “Gölgende dinlenen insanlarla değil, gönlünde dinlediğin insanlarla yola çık”. ”Olumlu ve coşkuluysanız, insanlar sizinle zaman geçirmek ister”. “İnsanlar; eğlene bildikleriyle arkadaş, anlata bildikleriyle dost, ağlaya bildikleriyle kardeş olurlar”.

  “Hayatta öyle seçimler yap ki; kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin”. ”Önemli olan kaybetmek değil, asla vazgeçmemektir”. “Vazgeçmezsen kazanırsın!”. “Sabır; vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir”.“Karamsarlığa kapılıp umutsuzluk hırkasını giyme sakın. Boyun eğme kadere,…”. “Sabır, boyun eğmek değil mücadele etmektir”. “SEVGİYİ’ gerçek kılan şey mücadeledir. Sevdiklerini kadere bırakamazsın”.“Sana duyulan sevgiyi ve güveni istismar etme” “Yürekten düşün sevdiklerini”. “Sevdiğiniz insanların sevgisini hissetmek, hayatımızı besleyen güneş gibidir”.

  “Sevgi birliğe bencillik yalnızlığa götürür”. “Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi meyve vermeden kurur gider”. “Yaşayan hiçbir şey kedi başına ve sadece kendisi için yaşamaz”. “Sevgi birliktelikten sevinç duymaktır..” . “Gözyaşı biçmek istemeyen kimse sevgi ekmelidir”. “Sevgi ekilen yerde sevinç büyür”.“Sevinç kapısının anahtarı sabırdır”.“Sabırlı, sevecen ve erdemli ol” “Sabır saadeti ebedi kılar. Sabır kimde ise o nasip alır”. “Ve “nasip”, kaderinde olanı, Allah’ın sana teslim edişidir. Ne kıymetli bir emanettir o…”.

  “Genelde insanın kaderi, hak ettiği şey olacaktır”. “Kaderimiz karar anlarımızda biçimlenir”. “Kader gayrete aşıktır”. “İnsanın kanadı, gayretidir”. “İnsan, her şeye azim, gayret ve cesareti sayesinde kavuşur”. “Cesaret kaybetme korkusunu yenmektir”. “Cesaretini topla korkularının yerine sevgini koy…”. “Kaderle sevgi, cesurdan yanadır”. ”Başarı cesaret ister, başlangıçtaki cesaret sonradan inanca dönüşür…”. ”İnanç, sevginin ümide dönüşmüş şeklidir”. “Ümit saklıdır sevginin içinde, ümidi yaşatan sevginin gücüdür”. “Sevginin gücünü asla küçümseme”. “Sevginin gücü yeter de insanın gücü yetmez çoğu zaman…”.
  Derleyen : İsmail UYSAL

 2. Dansçı kız dedi ki:

  Düşmanın en büyük hilesi, dostluğudur. ( Sadi Şirazi)

BİR YORUM YAZ

Linkler  :  Şehirler Arası Nakliyat - Beylikdüzü psikolog -  Psikolog randevu -  Furkan Danacı - Teknoloji Haberleri - Yaşam haberleri - Super clone watchGüvenilir takipçi satın alma - instagram takipçi satın al - tiktok takipçi satın alsmm panel -  instagram takipçi satın al - tanıtım yazısı - Sohbet odaları - İstanbul masöz