Farsça Şiir Örnekleri ve Türkçeleri

Farsça Şiir Örnekleri ve Türkçeleri

Edebiyatın İncisi: Farsça Şiir

Farsça şiir, dünya edebiyatının en zengin ve etkileyici türlerinden biridir. Orta Doğu’nun tarihi boyunca, Farsça şiir, derin duyguları ve güzellikleri ifade etmek için kullanılan bir araç olmuştur. Bu makalede, Farsça şiir örnekleri ve Türkçeleri hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

Farsça Şairlerin Etkisi

Farsça şiir, özellikle İran, Afganistan, Tacikistan ve diğer Farsça konuşulan bölgelerde büyük bir kültürel etkiye sahiptir. Bu şiir geleneği, Rumi, Hafez, Saadi ve birçok diğer ünlü şairin eserleriyle zirveye ulaşmıştır. Bu büyük şairlerin eserleri, aşk, insanlık ve doğa gibi evrensel temaları işler ve okuyucuları derinden etkiler.

Farsça Şiir Türleri

Farsça şiir, çeşitli türlerde gelir. Gazel, rubai, ghazal ve masnavi gibi farklı şiir biçimleri, farklı duygusal ve estetik deneyimler sunar. Her bir tür, benzersiz bir yapı ve tema sunar.

Farsça Şiir Örnekleri

Farsça şiir, güzellik ve derinlik açısından zengin bir hazinedir. Örnek olarak, Mevlana Celaleddin Rumi’nin “Divan-ı Kebir” adlı eseri, aşkın ve maneviyatın yüceltilmesi üzerine yazılmış birçok güzel şiiri içerir. Ayrıca, Hafez’in rubailerinde insan doğasının karmaşıklığını ve aşkın büyüsünü bulabilirsiniz. İşte farsça şiir örnekleri ve türkçeleri :

ياد دارى كه وقت آمدنت
همه خندان شدند تو گريان
آبچنان زى كه وقت رفتن تو
همه گريان شودن تو خندان

Yâdında mı doğduğun zamanlar;
Sen, ağlar idin; gülerdi âlem.
Bir öyle ömür geçir ki olsun,
Mevtin sana hande, halka mâtem…

(Hatırlar mısın; sen doğduğunda sen ağlıyordun; fakat herkes gülüyordu. Öyle bir ömür sür (hayat geçir) ki, ölümünde herkes ağlasın, bir tek sen gül!)

نه زنده ام از هجر تو اي شوح نه مرده
فرياد از اين نو وجود عدم آلود

«Ne zinde em ez hicr-i tu ey şûh ne mürde
Feryâd ez în nev vücûdî-i adem âlûd» (Yavuz Sultan Selim)

(Hasretinden ne diriyim ey şuh, ne de ölü;
Bu yokluk dolu yeni var oluştan feryâd!…)

هر روز خوش است منزلي بسپردن
چون آب روان و فراغ از افسردن
دي رفت و حديث دي چودي هم بگذشت
امروز حديث تازه بايد گردن

Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş
(Dün, dündü cancağızım,) Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım (Mevlânâ)

با عشق نشین که گوهر کان تواست
انکس راجو که تا ابد ان تواست
انرا بمخوان جان که غم جان تواست
بر خویش حرام کن اگر نان تواست

Aşk’la beraber ol, birlikte yaşa
Çünkü aşk, canın cevheri, özü, mayasıdır.
Gelip geçici sevdaların peşinde koşma,
Sonsuza kadar senin olacak dostu ara. (Mevlânâ)

ای دل تونه اى زر ازهستى آگاه
بنشين و مكن هرزهدر آيى هر گاه
هر جا كه رسى اول منزل آنست
راهيست بسى در از و عمر ى كوتاه

Ey gönül! Sen varlık sırrını bilmiyorsun;
Otur ve sürekli saçmalayıp durma.
Vardığın yer, ilk menzil orasıdır;
Çok uzun bir yol; fakat ömür kısa.

گرچه ابر کرم از چشمه حيوان بارد
بس ببارد به سر و لوُ لوُ و مرجان چه کنم
نيست بر لوح بصر غير خط زنگاری
چون نبينم رخ تو يوسف کنعان چه کنم

(Her ne kadar cömertlik bulutu, âb-ı hayât pınarından yağsa da,
Başa yağmaktadır, inciyi mercânı nedeyim?
Göz levhâsında pas rengi yazıdan başkası yoktur;
Senin yüzünü görmezsem, Yusuf’u, Kenân’ı neyleyim?)

هر جان عزيز كوشناسي رهست
داند كه هر آنچه آيد از كار كه است
برزادۀ چرخ و چرخ چون جرم نهي
كاين چرخ زكر ديدن خود بي كنه است

Gerçeği bilen, bu yolu tanıyan her aziz can bilir ki, başına ne gelirse gelsin hep O’ndan gelmektedir. O’nun takdir tezgahından çıkmaktadır. Dünyadan ve hadiselerden niçin şikayet ediyor ve dünyayı suçluyorsun? Bu dünya kendi dönmesinden sorumlu değildir. (Mevlana)

من بنده قرآنم اگرجان دارم
من خاك ره محمد مختارم
گر نقل كند جزاين كس از گفتارم
بيزارم از او وز اسنسخان بيزارم

Yâlnız Allah kelâmı Kur’an’ın kuluyum ben, ömrüm olduğu kadar,
Muhammed-i Muhtar’ın yolunun toprağıyım, sözün özü bu kadar.
Eğer birisi benden, buna aykırı bir söz naklederse bir zaman
Davacıyım o sözden ve onu söyleyenden. Bu günden haşr’e kadar… (Mevlânâ)

نزدي موسي نام جوبش شود عصا است
نزدي حق نام عصاي موسي شود اژدها است

Bize göre her şeyin adı görünüşe tâbidir. Fakat Hüda’ya göre her şeyin adı iç yüzündeki hakikate tâbidir. “Musa’ya göre sopasının adı asa, Yaradan’a göre o sopanın adı ejderha.”

هركجا آب روان سبزه شود
هركجا اشك روان رحمت بود

Her nerede akarsu olursa, yeşillik olur… Her nerede gözyaşı olursa, rahmet olur…

«Yusuf-ı güm-geşte bâz âyed be-Ken’ân gam ne-hor
Külbe-i ahzân şeved rûzî gülistân gam ne-hor» (Hâfız-i Şirâzî)

(Kaybolan Yusuf, Kenân’a yine gelir, gâm yeme; Hüzünler kulübesi, birgün yine gülistân olur, gâm yeme.)

«Nerdübanhâyist pinhân der cihân
Pâye pâye tâ anân-ı âsümân
Her güruh râ nerdübânî diger est
Her reviş râ âsümânî diger est
Her yek-i ez hâl-i diger bî-haber
Mülk bâ pehnâ vü bî-pâyân ü ser» (Mevlana, Mesnevi, V/2556-58)

(Yeryüzünde gizli merdivenler vardır,
Basamak basamak göğe yükselen merdivenler.
Her topluluğun başka bir merdiveni vardır,
Her yolculuğun eriştiği gök başkadır.
Yolculukların biri diğerinden habersiz.
Bir ülke ki ne başı ne sonu bulunmaktadır. )

«Dil bedest âver ki hacc-ı ekberest
Ez hezârân Kâbe yek dil bihterest
Kâbe bünyâd-ı Halil-i âzerest
Dil nazargâh-ı celil-i ekberest.»

Bir gönül yapmak, Hacc-ı Ekber’dir (En büyük hacdır.). Binlerce Kâbe yapmaktan bir gönül almak daha iyidir. Kâbe, Hz. İbrâhim’in binâsıdır; Gönül ise Yüce Allah’ın nazargâhı…)

«Hin merâ mürde mebîn ger zindei
Der kef-i şâhim niger ger bendei»

(Eğer kalp gözün açıksa beni ruhsuz ceset gibi görme. Eğer bende isen şahımızın keremine bak)

«Bâz küştem z`ânci güftem z`anki nist
Der-suhan ma`ni vü der-ma`ni sühan» (Hâkim Senâî)

(Şimdiye kadar söylediğim sözlerden vazgeçtim. Çünkü kalpte parlayan ince manaları anlatmaya yeteri kadar söz bulmak mümkün olmadığı gibi, o maksatla söylenen sözlerde de mânâ yoktur.)

«Dâne pusîde mûr kani` şüd
Ki o zi sünbül ser sebz-i mâ nebûd âgâh»

(Karıncanın kuru dane ile yetinmesinin sebebi, benim yeşil başağımdan habersiz olmasıdır.)

«Takdîr cuz rızâ-yı tu kârî ne-miküned
Peyveste tâ’at-ı tu edâ mîküned kazâ.»

(Kader, senin hoşnutluğunu kazanmaktan başka bir iş yapmıyor. Kâzâ ise dâimâ sana boyun eğmeye devâm ediyor.)

Be-neşinem o ser be pîş-i pâyet
Ben hizem o cân konem fedâyet

Ayakların yorgun başım için yastık olsun… Senin gibi can yoldaşı için bin can feda olsun…

Farsça Şiirlerin Türkçeye Çevirisi

Farsça şiirler, Türk edebiyatında da önemli bir yer işgal eder. Birçok ünlü Türk şairi, Farsça şiirden etkilenmiş ve bu geleneği Türkçeye çevirerek zenginleştirmiştir. Bu çeviriler, Farsça şiirin güzelliğini ve derinliğini Türk okuyucularına sunar.

Farsça Şiirin Türk Edebiyatına Katkısı

Farsça Şiirin Türk Kültüründeki Yeri

Farsça şiir, Türk kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Farsça şiir büyük bir etkiye sahipti ve birçok ünlü Türk şairi, Farsça şiirden esinlenmiştir. Bu, Türk edebiyatının zengin ve çeşitli bir yapıya sahip olmasına katkı sağlamıştır.

Farsça Şiirin Türk Edebiyatına Etkisi

Farsça şiir, Türk edebiyatını derinleştirmiş ve genişletmiştir. Türk şairleri, Farsça şairlerin duygusal derinliği ve estetik anlayışından ilham almışlardır. Bu etkileşim, Türk edebiyatının evrensel bir boyuta ulaşmasına katkı sağlamıştır.

Ünlü Türk Şairlerin Farsça Şiire İlgisi

Türk edebiyatının önemli isimleri, Farsça şiire büyük bir ilgi göstermiştir. Örneğin, Nâzım Hikmet, Farsça şiirin etkisi altında yazdığı bazı eserlerinde bu geleneği sürdürmüştür. Bu, Türk edebiyatının zengin ve çeşitli bir yapıya sahip olmasına katkı sağlamıştır.

Farsça Şiirin Anlam Dünyası

Farsça Şiirin Dili ve İçerik Zenginliği

Farsça şiir, zengin ve zarif bir dille yazılmıştır. Bu dil, duygusal derinliği ve estetik anlayışı ifade etmek için mükemmel bir araçtır. Şairler, kelimeleri ustalıkla kullanarak insan duygularını ve düşüncelerini ifade ederler.

Aşk, Doğa ve İnsan Temaları

Farsça şiir, aşk, doğa ve insan temasına sıkça odaklanır. Şairler, aşkın gücünü ve insanın doğa ile olan ilişkisini vurgularlar. Bu temalar, okuyucuları derin düşüncelere ve duygusal deneyimlere yönlendirir.

Farsça Şiirin Sembolleri ve Metaforları

Farsça şiir, semboller ve metaforlarla doludur. Şairler, doğadaki nesneleri, renkleri ve mevsimleri sembolik olarak kullanarak derin anlamlar yaratırlar. Bu, okuyucuların şiirleri daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olur.

Farsça Şiirin Okuyucuya Katkısı

Farsça Şiirin Estetik Değeri

Farsça şiir, estetik bir deneyim sunar. Dilin zarafeti ve şiirin yapısı, okuyucuları büyüler. Her bir kelimenin özenle seçilmiş olması, şiirin estetik değerini artırır.

Duygusal Bağlantı ve Zihinsel Zenginlik

Farsça şiir, okuyucuları duygusal olarak etkiler ve zihinsel olarak zenginleştirir. Şairlerin derin düşünceleri ve duygusal ifadeleri, okuyucuları eserlere bağlar.

Farsça Şiirin Modern Türk Edebiyatına Etkisi

Farsça şiir, modern Türk edebiyatını derinleştirmiştir. Bu geleneğin etkisi, Türk şairlerinin daha zengin ve çok katmanlı eserler yazmalarına yardımcı olmuştur. Farsça şiir, Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlamıştır.

Sonuç

Farsça Şiir Örnekleri ve Türkçeleri: Kültürlerarası Bir Hazine

Farsça şiir, dünya edebiyatının en değerli hazinelerinden biridir. Şairlerin duygusal derinliği, estetik anlayışı ve sembollerle dolu dil kullanımı, bu şiiri benzersiz kılar. Aynı zamanda Türk edebiyatına da büyük bir etki yapmıştır, Türk kültürünün ve edebiyatının zenginleşmesine katkı sağlamıştır.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

 1. Farsça şiir nedir?
  • Farsça şiir, Farsça dilinde yazılmış şiirlerin genel adıdır.
 2. Farsça şiir Türk edebiyatına nasıl etki etmiştir?
  • Farsça şiir, Türk şairleri üzerinde büyük bir etki bırakmış ve Türk edebiyatını zenginleştirmiştir.
 3. Farsça şiirin temaları nelerdir?
  • Farsça şiir, genellikle aşk, doğa ve insan temalarına odaklanır.
 4. Farsça şiirlerin çevirileri nasıl Türkçeye aktarılmıştır?
  • Birçok ünlü Türk şairi, Farsça şiirleri Türkçeye çevirerek bu geleneği Türk okuyucularına sunmuştur.
 5. Farsça şiir ne gibi duygusal deneyimler sunar?
  • Farsça şiir, okuyucuları derin düşüncelere ve duygusal deneyimlere yönlendiren estetik bir deneyim sunar.

Bu makalede, Farsça şiirin büyüleyici dünyasını ve Türk edebiyatına katkısını keşfettik. Bu geleneği anlamak, kültürel zenginliğimize daha fazla katkı sağlayabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Amenna dedi ki:

  به یاد کسی باش که خاطر او باشد
  که به دیدار او روزی چند بار ایوان برآید
  گرت دل به خون گرفته و می‌سوزد
  به خاطر کسی زنده باش که مرده باشد

  O kişiyi hatırla ki onun anısı içinde yaşar
  Ki bir gün onunla buluşmak için birkaç kez kapı önüne gelir
  Eğer kalbin kanla dolup yanıyorsa
  Ölü olanın yerine yaşayanı hatırla

BİR YORUM YAZ

Linkler  :  Şehirler Arası Nakliyat - Beylikdüzü psikolog -  Psikolog randevu -  Furkan Danacı - Teknoloji Haberleri - Yaşam haberleri - Super clone watchGüvenilir takipçi satın alma - instagram takipçi satın al - tiktok takipçi satın alsmm panel -  instagram takipçi satın al - tanıtım yazısı - vp satın algüvenilir takipçi satın almahaber yazılımıSohbet odaları  - İstanbul masöz