Fazla Mesai

  • 19 Şubat 2023
  • 279 kez görüntülendi.
Fazla Mesai

Fazla mesai işçilerin yasal sürelerin üzerinde çalışması durumunda ortaya çıkar. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işçilerin haftalık 45 saatlik çalışma düzeni içinde mesai yapması gerekir. Bu süre haftanın 6 gününe eşit olarak pay edilebilir ya da işçi ve işveren anlaşarak günlük çalışma saatlerini belirleyebilir.

İş Hukuku ile işveren ve işçi arasındaki uyuşmazlıklar ve tarafların hakları düzenlenir. Ayrıca bu hukuk dalı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun taraf olduğu davalara da bakar. Fazla çalışma ücreti işin başlangıcından bitişine kadar geçen yasal sürenin üzerinde çalışma olduğunda gündeme gelir.

İşçi uzun süreli bir çalışmaya bağlı olarak fazla mesai yaptığında işveren açısından hakkaniyet indirimi söz konusu olur. Bu durumda da hesaplama yapılırken %30 oranında bir indirimden söz edilebilir. İşçi haftalık 45 saatin üzerinde çalıştığında fazla mesai yapmış kabul edilir. İş Kanunu uyarınca da yasal sürenin üzerinde çalıştırılan işçinin fazla mesai alacağı hakkı doğar.

Fazla Mesai Ücreti Nasıl İspatlanır?

Fazla mesai ücretinin ispat edilmesi için işçinin ücret bordrosunu beyan etmesi gerekir. İşçi ve işverenin başka bir şekilde anlaşmadıkları durumlarda işçi haftada 45 saati geçen bir süre çalışırsa fazla mesai yapmış olur.

Bu durumda da işveren işçiye karşı bu ücreti ödemekle yükümlüdür. İşverenin yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde işçi yasal haklarını kullanabilir. Öncelikle arabuluculuk kurumuna başvurulur. Buradan olumlu sonuç alınamadığında ise dava açılır.

Fazla Mesai Ücreti Hesaplamasında Dikkat Edilenler

Fazla mesai ücreti hesaplaması yapılırken haftalık 45 saatlik çalışma süresinin üzerinde çalışan işçilerin durumuna göre hareket edilir. Gün bazında da 11 saat üzerinde çalışma fazla mesai kapsamında değerlendirilir. İşçi haftalık 45 saat üzerinde çalışmış olsun olmasın günde 11 saati geçen çalışma süresi de fazla çalışmadır.

İş Kanunu aracılığı ile işçinin ve işverenin sahip olduğu haklar belirlenir. Bu doğrultuda tarafların hakları yasalarla güvence altına alınır. İş Kanunu 41. Madde fazla mesai hakkında açıklamalar içerirken fazla çalışmanın nasıl yapılacağını da belirler.

Sağlık kuralları bakımından 7,5 saat ve onun altında çalışması gerekenler açısından işçi bu sürenin üzerinde çalıştırılamamaktadır. Gece mesai yapan işçiler bakımından da çalışma süreleri belirli saatlerle sınırlıdır.

Tünel işçileri, maden ve kanalizasyon işçileri gece çalışma süreleri bakımından belirli süreyle çalışırlar. Bu tür işlerin hazırlık ve planlama süreçlerinde fazla mesai yapılabilir fakat işçiler gece çalışma koşulları söz konusu ise fazla mesai yapamaz.

Fazla Mesai Uygulanmayan Meslekler

Fazla mesai uygulanmayan meslekler de bulunur. Bu meslekler arasında esnek çalışma saatleri nedeni ile apartman görevlileri ve ilaç mümessilleri de yer alır. Ayrıca üst düzey yönetici pozisyonunda olanlar yüksek maaş almaları halinde ve kendi üstlerinde başka bir üst düzey yönetici olmaması durumunda fazla mesai alacağı hakkına sahip olmaz.

İş Kanunu uyarınca işçi ve işverenleri ilgilendiren birçok konu açıklığa kavuşturulur. 4857 sayılı iş kanunu fazla mesai alacağının hangi şartlarda işçi için kanuni bir hak olduğunu belirler. Bu kanun uyarınca hangi mesleklerin fazla mesai yapamayacağı ve fazla mesai sürelerinin neler olduğu da açıklanır.

Gece çalışan işçiler 7,5 saatlik çalışma süresi sınırını aştıklarında fazla mesai alacağı hakkına sahip olur. İşçinin haftalık 45 saatlik çalışma süresinin üzerine çıkmaması gece 7,5 saatin üzerinde çalıştığında fazla mesai hakkı elde etmesine engel değildir. İşçi bu çalışma koşullarında fazla çalışma ücreti alma hakkına sahip olur.

Fazla Mesai Yapması Mümkün Olmayan İşçiler

Bazı çalışanlar bakımından fazla mesai yapılması mümkün olmaz. Fazla mesai yapmasına izin verilmeyen işçiler merak edildiğinde ise 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hareket edilir. Haftada 45 saatin üzerinde çalışan işçilere verilen fazla çalışma ücreti mesai ücretine ek olarak sunulur.

  • İşçi 18 yaşını doldurmadığında,
  • İşçi hamile ise,
  • Yeni doğum yapmış olan işçiler için,
  • Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler söz konusu ise,
  • Sağlık engeli bulunan işçinin doktor raporu ile durumunu belgelemesi halinde,

Fazla mesai yaptırılamamaktadır.

Fazla Mesai Dava Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

İş Kanunu 4857 sayılı kanun olarak yürürlüktedir ve işçi ile işverenlerin haklarını düzenler. Tarafların yasalar karşısında sahip olduğu hak ve yükümlülükler bu kanun aracılığı ile tanzim edilir. Yıllık iki yüz yetmiş saatin üzerinde çalışan işçiler için fazla mesai ücreti ödemesi yapılır.

Bu durumda da işçi haftalık 45 saat olarak planlanan çalışma düzenine göre 45 saati aşmış olur. İşçinin 45 saatin altında işverenle çalışma süresi konusunda anlaşması durumunda da fazla mesai yapıldığında çalışma süresi için 45 saatlik sınır baz alınır.

Fazla mesai alacağına hak kazanan işçilerin hakları işveren tarafından ödenmediği takdirde işçi hukuk yoluna başvurabilir. Bu durumda da işçinin öncelikle ücret bordrosu aracılığı ile durumunu belgelemesi gerekir.

Dava açmadan önce işçi arabuluculuk müessesesi aracılığı ile işverenle bir araya gelir. Burada bir anlaşma sağlanamaması halinde ise işçi İş Mahkemesi aracılığı ile dava açabilir. Fazla mesai alacağı davası olarak açılan davada işçi arabuluculuk kurumundan alınan sonuç belgelerini de başvuru dilekçesine eklemelidir.

İş Mahkemesi’ne açılacak fazla mesai alacağı davası için bir zamanaşımı süresi söz konusudur. Buna göre dava zamanaşımı süresi 5 yıldır. Davacı taraf 5 yıllık dava zamanaşımı süresi içinde dava açmalıdır. Aksi durumda hak kaybı yaşanması kaçınılmaz olur.

Fazla Çalışma Ücreti İşçi Yasal Hakları

İş Kanunu 4857 sayılı kanun olarak yer alır. Bu kanun uyarınca işçi fazla mesai yaptığında işverenin fazla mesai ücretini ödemesi gerekir. Bu ücret ödenmediği takdirde işçinin hukuki hakları ortaya çıkar. İşveren işçinin fazla mesai ücretinin bir kısmını dahi ödemiş olsa işçi yasal haklarından yararlanabilir.

Bu durumda da işçi haklı bir nedene dayanarak sözleşme feshi yapabilir. İşçi işverenin kendisine yüklediği iş görme borcunu yerine getirmememe hakkına da sahiptir. İşçi yerine işveren başka bir kişi çalıştıramaz ve işi bir başkasına yaptıramaz.

Fazla Mesai Alacağı Davası İçin Yetkili ve Görevli Mahkeme

İş Hukuku kapsamında yer alan fazla mesai alacağı davası, işçinin yasal sürelerin üzerinde çalıştırılması durumunda alacağının ödenmemesi halinde açılır. Bu dava açılmadan önce ise arabuluculuk kurumuna müracaat edilmesi gerekir. İşçi ve işveren burada bir orta yol bulamadığında ise işçi dava açma hakkına sahiptir.

İşçi ve işveren çalışma ilişkisine bağlı olarak bir sözleşme yapar. Bu sözleşme uyarınca da tarafların hakları olur. İşçi kanunda yer alan haftalık 45 saatin üzerinde çalışma süresini aştığında fazla çalışma ücreti almaya hak kazanır.

Fazla mesai olarak adlandırılan bu alacak hakkı ödenmediğinde İş Mahkemesi devreye girer. İşçi arabuluculuk kurumundan alınan sonuç belgesi ile birlikte bir dava dilekçesi hazırlar ve bunu mahkemeye sunar.

Davacının dava açtığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi bu tür davalarda yetkili olur. Görevli mahkeme ise İş Mahkemesi’dir. İşçinin çalışmanın başlamasından bitişine kadar geçen sürede iş görme borcunu yerine getirmesi gerekir. Bu süre yasalarla sınırlandırılmıştır. Kanunda yer alan haftalık çalışma süresinin üzerinde çalıştırılan işçiler fazla mesai ücreti almaya hak kazanır.

Kaynak: https://leventsamgar.com/fazla-mesai-hesaplama/

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Seyyid dedi ki:

    bilgilendirme için teşekkürler

BİR YORUM YAZ

Linkler  :  Şehirler Arası Nakliyat - Beylikdüzü psikolog -  Psikolog randevu -  Furkan Danacı - Teknoloji Haberleri - Yaşam haberleriGüvenilir takipçi satın alma - instagram takipçi satın al - tiktok takipçi satın alsmm panel -  instagram takipçi satın al - tanıtım yazısıinstagram takipçi satın al - Sohbet odaları