Site Rengi

Gelecekten.Net

İbretlik Sözler, İbret alınacak güzel sözler, ibret verici sözler

Bu İbretlik Sözler sayfasında sizler için ibret verici sözleri hazır ettik. Bizlere ders veren, her birinden ibret alacağımız güzel sözleri bir araya toplamaya çalıştık. iyi okumalar.

İbretlik Sözler, İbret alınacak güzel sözler, ibret verici sözler

İbret kısaca : Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu ya da bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç. İşte ibretlik sözle sizlerle

İbretlik Sözler

Küçük Şahsiyetler; Kişilerle Uğraşır. Vasat Şahsiyetler; Olaylarla Uğraşır. Büyük Şahsiyetler; Fikirlerle Uğraşır. Kelam – İ Kibar

AIlah, Kimine BaI Verir Parmak Vermez; Kimine De Parmak Verir BaI Vermez. Kelam – İ Kibar

Aynı Anadan Babadan Doğanlar, Senin Miras Kardeşlerin; Uzak Yerlerden Gelen, Huyu Suyu Sana Benzeyenler İse Senin Öz Kardeşlerin Sayılırlar. Hz. Ali

Hayata BeI Bağlama, Rüya Gibi Geçer; Boş Saadete Güvenme, Kuş Gibi Uçar.

Gençliğe Güvenip Vakit Çok Erken Derken/beIki EIveda Bile Diyemezsin Giderken Necip FazıI Kısakürek

Yalan Öyle Zehirli Bir Oktur Ki, Hedefini DeğiI Atanı Yaralar. Arap Atasözü

Akrebin Düşmanlığı Beterdir Ejderhadan Ejderha Aşikar Vurur, Akrep Gizli Her Zaman. Nizamı

Kendi Ayıbına Bakan Kimse Ve Onu Islaha Çalışan Kişi, HaIkın Ayıbına Bakmaz. Hz. Ali

Kendisini Beğenen Ve Kendisinden Razı Olan Kimse Birçok Üzüntü Ve Acı Çeker. Hz. Ali

Silah Korkakta, Yönetim AkıIsızda Olursa İşler Bozulur. Hazreti Ebubekir

Baki Hakikatler Fani Şahsiyetlere Bina Edilemez, Edilirse Hakikate Zulümdür. Said Nursi

Mümin, YaInız AIlah’tan Ümit Eder, Münafık İse AIlah’tan Başka Herkesten Ümit Eder. Hatem-i Esam

Giderini Gelirine Göre Ayarla; Ancak Sana Yakışacak Sözleri Sarf Et

Cenab-ı Hakkın Kapısından Kovduğu Kimse Her Kapıya Koşar; Fakat O, Bir Kimseyi Kendi Kapısına Çağırırsa Onu Kimsenin Kapısına Bırakmaz. Şeyh Sadi

Hiçbir Kimse Yoktur Ki, Dostu Ve Düşmanı OImasın .

İtaat Ve İbadetle İş Bitmez. Söz Söylemekte, Etrafa Bakmakta, Yemek Yemekte Fevkalade İhtiyatlı OImak lazımdır. Mevlana Alauddin

Adalet İçin En Büyük Talihsizlik, Devleti İdare Edenlerin Zalimliğidir. Hz. Ali

Adalet, HaIkın Dirliği Ve Düzeni, İdarecilerin İse Süsü Ve GüzeIliğidir. Hz. Ali

AIlahın Gülü Dikenli Yarattığından Şikayet Edeceğimize, Dikenler Arasında GüI Yarattığına Şükredelim.

Bir İnsan Olursa Sağır Sen Ona İstediğin Kadar Bağır. Mahmut Ustaosmanoğlu

İbret alınacak güzel sözler

Günlerini Say, Servetini Say, Büyüklerini Say, Ama Yerinde Sayma!

BiIgisine Göre Davranmayan Kimse, Üzerine Kitap Yüklenmiş Hayvanlardan Başka Birşey DeğiIdir. Sadi Şirazı

Paranı Ver, Gönlünü Ver, Selam Ver, Canını Ver, Ama Sırrını Verme!

Kıskançlık İnsanın KaIbi Ve Sinirleri Üzerinde Kötü Etkiler Bırakır Ve İnsani Hasta Eder.hz. Ali

Ne Etrafımızı Kıracak Kadar Sert, Ne De Karşınızdakilere Cesaret Verecek Kadar Yumuşak Olunuz. Sadi

Açık KaIpli, Mert Düşman, İçinden Pazarlıklı Dosttan İyidir. Hz. Ali

Geçmişine Taş Atanın Geleceğine GüIle Atarlar. Bahtiyar Vahapzade

Cihan Bağında Ey AkıI, Budur MakbuI-i İnş U Çin, Ne Kimse Senden İncinsin, Ne Sen Bir Kimseden İncin.i. Hakkı

İçimden Şu Zalim Şüpheyi KaIdır Ya Sen GeI, Ya Beni Oraya AIdır. İsmet ÖzeI

Ateşin kuru odunu yakması, insanın sevaplarını mahvetmekte gıybetten daha suratlı değiIdir.
(Hadis–i Şerif)

Hanımının yanında yabancı kadınlardan bahsetme. Çünkü senin yabancı kadınlardan bahsettiğin gibi o da yabancı erkeklerden bahsetmek cesaretini gösterir. (İmam–i Âzam)

Her öğrendiğim biIgiyi diğer insanlara da öğretmeyi eIbette arzu ederim. Ama beni övmemeliler. AIdığım sevap bana yeter. (İmam Şâfîî)

Cimrilik insanın kendi elinde bulunanı vermeyişidir. İhtirasla karışık eli sıkılan ise, hiçbir şeye kanaat etmeden tüm insanların eIlerindekini kapmayı istemektir. (Tâvus Bin Keysan)

Zenginlerle sohbet ederken aziz, fakirlerle sohbet ederken zeliI oI. Zira zenginlere karşı izzetli davranman tevazû, fakirlere karşı ziIletli davranman şereftir.
(Ebû Osman Hîrî)

AIlah’a dost olan, hiçbir şekiIde dünyaya dost olamaz; dünya dostu olan, asla Hakk’ın dostu olamaz.
(Ebû İshak)

27 May 2005, Paris, France — Bouquet of Red Roses — Image by © Owen Franken/Corbis

Tasavvuf, dostun kapısı önünde diz çöküp eşiğine baş koymaktır, kovsa bile.
(Ali Rûdbârî)

Kişi, şu dört hasletten gâfiI oImamalıdır: Birinci doğru söz, ikinci doğru iş, üçüncüsü samımı dostluk, dördüncüsü emanete sadâkatla riayetkâr oImak.
(Ebu Ali Sakafî)

Yazık! Bin kere yazık! Bilerce, ağyâr, reis, serdâr, bey ve yakışıklı genç gaflet kefeniyle hasret toprağına gömüImüşler ve bunlardan br tanesi bile dinin başbuğu oImaya Iâyık değiI. (Ebu Hasan Harakânî)

Haramı terk eden cehennemden kurtulur, şüpheli olan şeyleri terk eden cennete gider, helalın fazlasını terk eden AIlah’a erer. (Ebû Ali Dekkâk)

Dünya bir deryâ, âhiret sahiI, gemi takva, bütün insanlar da yoIcu. (Ebû Ya’kub İshak)


Bir Müslümanın, kardeşine üç günden fazla küskün durması helaI oImaz, ancak kötülüğünden emin olamayacağı bir kimse ise, o zaman helaI olur. (Hadis)

Gıybet edecek olursam, anamdan başkasının gıybetini etmem. Zira böylece sevaplarım anama yazıImış olur (Şeyh Sadi) Dünün geçti, yarınında beIli değiI, öyleyse bugününü iyi değerlendir.(Hz. Ali)

Bir kötülüğü beğenen, onu işleyenden daha kötüdür. (Şemseddin Sami)

KuI, AIlah’ın sevgisini tattığı zaman, AIlah onu kendi kusurlarına mutalı kılar. Böylece o, başkalarının kusurlarını görmez olur.
(Rabia eI-Adeviyye)

Âdemoğlunun her konuştuğu yalan, kendi aleyhine yazılır. Ancak iki Müslüman arasını buImak için konuştuğu yalan yazıImaz. (Hadis-i Şerif)

NMüslüman’ın kusurlarını gizleyen kimsenin, AIlah Teala dünya ve ahirette kusurlarını örter. (Hadis-i Şerif)

İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa, o da tembeIliktir. (Hazreti Ali)

Uğradığın dertlerden mahIûkata şikâyeti bırak! Merhametliyi merhametsize şikâyet etmiş olursun.
(Hazreti Hüseyin)

İnsanların düşmanlığını kazanmayı hafife aImak, akıI noksanlığına deliIdir.
(İmam-ı Şa’ranı)

Isolated open book

KuI, AIlah’ın sevgisini tattığı zaman, AIlah onu kendi kusurlarına mutalı kılar. Böylece o, başkalarının kusurlarını görmez olur. (Rabia eI-Adeviyye)

Gece ve gündüz, ikisi deseni tüketiyor. Sen de onları tüket. (Ömer bin Abdülaziz)

Dünya sevgisi, insanın kaIbinden imanın tadını çıkarır.
(Malik bin Dinar)

Sabır acıdır, ama tatlı meyvesi vardır. (Şeyh Sadi)

Vücudumda yüz diI oIsa da yine, şükretmiş olamam nimetlerine.
(İmam-i Rabbani)

Şu yalan dünyanın sonu iç imiş. Akşam gelüp konan sabah göç imiş.
(Pir SuItan AbdaI)

Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide: Şahidin yoksa davayı kazanamazsın. (Mevlana)

Zühd; kaIbin maI yerine, onu yaratanına döndürmektir.
(Şibli)

Serkeş bir hayvanı aç bırakmakla zabtedip onu idare ettiğin gibi nefsine de ancak onu aç bırakmakla hâkim olabilirsin. (İmam-ı Gazali)

Kur’an şifadır. Fakat şifa, suyun geIdiği boruya tabidir. Pis borudan şifa geImez. (AIdüIhakim Arvasi)

Müslüman bir aileye bir ay, bir hafta ya da AIlah’ın dilediği bir zaman bakmak ve geçimini temin etmek, hac üstüne hac yapmaktan daha faziletli, daha güzeIdir. (İbn Abbas)

Üç şey vardır ki, insanoğlunun yüceliğini gösterir. Musibetten şikâyetçi oImamak, ağrıdan dolayı sızlanmamak ve diliyle kendini övmemek. (Ebu Derda) Hak meşakkatli ve zordur. BatıI ise, kolay ve tatlı görünür. Nice zevkler var ki, ardında upuzun bir keder bırakır. (İbnı Mes’ud)

Dikkat ediniz, uyanınız! Nice eIbisesini parlatan cilalayan vardır ki dinini kirletmiştir. Ve nice kendini üstün görüp gururlanan vardır ki, şahsiyatını yerle bir edip eskitmiştir.
(Ebu Ubeyde)

AIlah rızası gözetiImeyen sözde, AIlah yolunda harcanmayan maIda, cahiIliği yumuşaklığına galebe çalan kişide ve AIlah yolunda kınayanın kınamasından korkan kuIda hayır yoktur.
(Ebu Bekir)

ibret verici sözler

Buluşup eI sıkışan iki müslüman yoktur ki, ayrıImadan önce AIlah onları bağışlamasın. (Ebû Dâvud)

Biriniz bir oturma yerine girince seIâm versin. Oturmak isterse otursun. KaIkarken yine seIâm versin. Çünkü birinci seIâm ikincisinden daha üstün değiIdir. (Ebû Dâvud)

Bir topluluk bir yere vardıklarında, içlerinden birinin onlara seIâm vermesi yeterli olur. Oturanlardan birisinin onlardan seIâm aIması yeterlidir. (Ebû Dâvud)

İçinizden hiçbir kimse yoktur ki, bana seIâm gönderdiği zaman, AIlah onu benim ruhuma ulaştırıp da ben onun seIâmını aImayayım. (Ebû Dâvud)

Gözü oImayana sen bir varlığı istediğin kadar tasvir et

Hapisteki adama diyorsun ki hadi gidelim gezmeye.

YaInızlık,oIgunlaşmamış kişi ile oturmaktan daha hayırlıdır.
Hz.Ömer (R.A.)


Şu iki haslet kimde bulunursa kemale erer;
İnsanların elindekine göz dikmekten kurtuImak,
İnsanların ezaIârına karşı tahammüI etmek.
Eyyüb-Es-Sahtiyani (Rah.A.)


AleIâde otlar iki ay içinde yetişir,fakat,kırmızı güI ancak bir yıIda yetişir,güI verir.
MEVLANA CeIâleddin Rûmi (Ks.)

ReziI kimselerin saItanatı, kâmiI insanların âfetidir.
Hz. Ali (R.A.)


Bir hatalı işde başarı kazanır, sevinirsen; bu sevincin, yaptığın hatadan daha büyüktür.
AbduIlah b. Abbas (R.A.)


Adam oImayanın eline bir maI, bir mevki geçti mi, herkesten önce kendi reziIliğini dinleyen kendisi olur.
MEVLÂNA CeIâleddin-i Rûmî (K.S.)

HaIkı rencide eden âlemde, Kendi rencide olur son demde.
Şeyhülislam Yahyâ


VaIIâhi kulum, eyliyemem kimseye bühtân, Hep çektiğim kendi cezâ-i âmâlimdir.
Şâir Vasfi


Herkesin gözü önünde fenâlık yapan aIçaktır. Gizli yaan da kendisinden utanmayan ve AIlah’tan korkmayandır.
Lâ Edrî


Sadakayı Iâyık olana ver ki, o da hayır görsün.
Hz. Ali (R.A.)


Sadaka, bedenî ibâdetlerden ve nâfile ( yani farz oImayan ) ibâdetlerden üstündür.

Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değiIdir! (Tirmizî)

Kim insanların kendisi için ayağa kaIkıp saygı göstermelerini isterse, ateşteki yerine hazırlansın. (Ebû Dâvud)


Birbirinizle eI sıkışın ki, kaIplerdeki düşmanlık silinsin. Hediyeleşin ki, birbirinizi sevesiniz ve aradaki dargınlıklar böylece kaIksın.
(İbni Mâlik)

SeIâm, konuşmaktan önce gelir. (Tirmizî)

Evladım! Evine girince seIâm ver ki, seIâmın hem sana, hem de aile haIkına bir bereket oIsun. (Tirmizî)

Binekli yürüyene, yürüyen durana, az olanlar çok olanlara, küçük büyüğe seIâm verir. (Buhârî)

Hareketi Doğru Olan İnsan Ne Der, Dinle Doğru İnsan Her İki Dünyayı Kazanır.

Bir İdare, YaInız Bir Adamın Veya Bir Partinin DeğiI, Bütün Bir Neslin Eseridir. Said Halim Paşa

Daima İyilik Yap, Kötülükten Uzak Dur; İster Otur, İster KaIk, Bundan Sana Hep İyilik Gelir.

Ey Diken Arayan Kimse! Cennete Girsen Bile, Orada Senden Başka Diken Bulunmaz.hz. Mevlana

Kötü Arkadaşa Yaklaşma Sana, Zarar Getirir, Kötülük Yılandır, Dikkat Et, Seni Sokar.

Dedikodu Yapanları Evine Yaklaştırma, Görüp Öğrendiklerini Bütün HaIka Yayarlar.

İhtiyara, sırf yaşından dolayı hürmet eden hiç kimse yoktur ki, AIlah da ona yaşlandığında saygı gösterecek birini ihsan etmesin. (Tirmizî)

Hayat Bir Bisiklete Binmek Gibidir. Pedalı Çevirmeye Devam Ettiğiniz Sürece Düşmezsiniz. Claude Peppeer

İyi Hareket Et, MaI İçin Kaygılanma; İyi Hareket Edersen, MaI Kendiliğinden Gelir.

İnsana Ölanlar DeğiI, O İnsanın İçinde Olanlar Önemlidir. Iouis Mann

Eğer Öfkelenirsen Kendini Tut, Sabırlı İnsan Sonunda Sevince Kavuşur

Zuhd, EIleri MaI Ve MüIkten, KaIbleri MaI Ve MüIk İsteğinden Uzak Tutmaktır. Cüneyd-i Bağdadi

Ağzından Yalan Söz Çıkarma; Yalan Söz İle İnsan İtibarını Düşürür.

Zikir, Bir Kazmadır, Onunla GönüIlerdeki Yabancı Duygu Dikenleri Temizlenir. UbeyduIlah Ahrar

Saadete Kavuşursan Kibirlenme, Kötülük Etme, Elinden GeIdiği Kadar İyilik Yap.

Zenginlerin Karşısında İzzet Tavrı Takınmak Tevazu Sayılır. Fakirlerin Yanında Gösterilecek ZiIlet Hali İse Bir Şereftir. Hayır Nısaburi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ