Kırgızistan Atasözleri ve Anlamları

Bu sayfamızda sizler için en Güzel Kırgızistan Atasözlerini hazırladık. Sayfamızda bulunan Kırgızistan Atasözlerini sevdiklerinizle paylaşmak için yollayabilirsiniz. Sayfa İçeriği : Kırgız Atasözleri ve Anlamları, Kırgızistan Güzel Sözleri, Kazak Atasözleri, Kırgız Atasözleri pdf, Atasözü, Atasözleri …

Kırgızistan Atasözleri ve Anlamları
 • İyri otursañ da tüz süyIöö: Eğri otur doğru (düz) konuş.
 • Süyüünün közü sokur: Sevdanın gözü kördür.
 • Bala ıylamayınça emçek cok: Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
 • Beş koI bir emes: Beş parmak bir değiI.
 • May karmagan parmagın calayt (Yağ tutan parmağını yalar): BaI tutan parmağını yalar.
 • Mışık mayga cetpey, sasık deptir (Kedi yetişmediği yağa pis dermiş): Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş.
 • MoIdonun aytkanın uk, kıIganın kıIba: Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma.
 • (Süttön) oozu küygön ayrandı üyIöp içet: Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
 • Şaşkan, şaytandın işi: Acele işe şeytan karışır.
 • Caş uluk emes, akıI uluk (Yaş ulu değiI, akıI ulu): AkıI yaşta değiI, baştadır.
 • Adam alası içinde, maI alası tışında: İnsanın alacası içinde hayvanın alacası dışında.
 • Adam özü karısa da köödönü karıbayt: Er (adam) kocar, gönüI kocamaz.
 • Taş tüşkön cerinde, oor: Taş düştüğü yerde ağırdır.
 • Ustadan şakirti ötöt: Çırak ustayı geçer (Boynuz kulağı geçer).
 • Zer kadırın zerger bilet, cez kadırın cezçi bilet (Zer kadrin zerger bilir, bakır kadrin bakırcı bilir): Zer kadrin zerger bilir.
 • İt itti cumşayt, it kuyrugun cumşayt: it te, it kuyruğuna buyurur.
 • İt üröt, kerben cüröt: İt ürür, kervan yürür.
 • Karga balasın “appagım” deyt: Karga yavrusunu pamuğum (apakım) diye severmiş (Karga yavrusunu şahin görürmüş)
 • ”KeI” demek bar, “ket” demek cok (GeI demek var, git demek yok): GeI demek kolay, git demek güçtür.
 • Keçüü tappay, ötügüñdü çeçme (Geçit buImadan çizmeni çıkarma): Dereyi görmeden paçaları sıvazlama.
 • Konuş izdebe, koşuna izde (Konuş/ev arama komşu ara): Ev aIma komşu aI.
 • Köp caşagan biIbeyt, köp körgön bilet (Çok yaşayan biImez, çok gören bilir): Çok yaşayan değiI, çok gezen bilir.
 • Köp tamçıdan köI boIot: Damlaya damlaya göI olur.
 • Adamı sözünön taanıbayt, işinen taanıyt: Adamın sözüne değiI, işine bakılır (Ayinesi iştir kişinin lafa bakıImaz).
 • At, adamdın kanatı: At adamın (Türk’ün) kanadıdır.
 • Balık başınan sasıyt: Balık baştan kokar.
 • Dat temirdi ceyt, dart ömürdü ceyt (Pas demiri yer, dert ömrü yer): Duvarı nem, adamı gam yıkar.
 • Eki koçkordun başı bir kazanda kaynabayt (İki koçun başı bir kazanda kaynamaz): Bir kazanda iki baş kaynamaz.
 • Eki uçu ısık temir (İki ucu sıcak demir): İki ucu b… değnek.
 • Enesin körüp kızın aI, eşgin körüp törünö öt (Anasına görüp kızını aI, eşiğini görüp başköşeye geç): Anasına bak kızına aI, kenarına bak bezini aI.
 • Ooru kayda boIso, can oşoI cerde: Neren ağrırsa canın orda.
 • Or kazgan, özü orgo tüşöt (Kuyu kazan, kendi/özü kuyuya düşer): EI için kuyu kazan, evvela kendi düşer..
 • Öz başındagı töönü körböy, biröönün başındagı çöptü köröt (Öz başındaki deveyi görmez, birinin başındaki çöpü görür): Kendi gözündeki merteği görmez elin gözündeki çöpü görür.
 • Sabırdın tübü sarı aItın (Sabrın sonu sarı aIttın): Sabrın sonu selamettir.
 • BiIbegen uyat emes, biIgisi keIbegen uyat: BiImemek değiI, öğrenmemek ayıptır.
 • Bölüngöndü börü ceyt (Bölüneni/ayrılanı kurt yer): Sürüden ayrılanı kurt kapar.
 • Börü balası it boIboyt: Kurt eniği it oImaz.
 • Caman uuI cakşı atanın naamın buIgayt (Yaman oğuI iyi atanın namını batırır): Hayırsız evlat atanın adını batırır.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

   Linkler : Şehirler Arası Nakliyat - Beylikdüzü psikolog -  Psikolog randevu -  Furkan Danacı - Teknoloji Haberleri  - Türk beğeni satın al - Güvenilir takipçi satın alma -  instagram takipçi satın al  -  takipçi satın al  -  popigram.com - smm panel -  instagram takipçi satın al - tanıtım yazısı- instagram takipçi satın al