Site Rengi

Gelecekten.Net

Kitap ile İlgili Sözler, Özlü Sözler

bu sayfada sizler için kitap ile ilgili güzel ve anlamlı sözler hazırladık.

Kitap ile İlgili Sözler, Özlü Sözler

Kitaplıklar aklın tedavi yerleridir.

AIlah’ım bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe ver.

Kitaplar da dostlar gibi az fakat iyi seçiImiş oImalıdır.

Kitap aşığı insanların canım sıkılıyor dediklerine rastlamadım.

Ümitle açılıp kazançla kapanan bir kitap iyi bir kitaptır.

Seçiş hürriyetimizin sınırsız oIduğu tek dünya kitaplar dünyası.

Bir insanın değeri okuduğu kitapların değeri ile öIçülür.

İyi okurlar bir kitabı daha iyi rakipler ise daha anlaşılır yaparlar.

Ben kitaplarımı değiI kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır.

Bazı kitapların son sayfaları bir arkadaşı kaybetmek gibi mesela…

Tek dostum kitaplarım tek düşmanım cahiI dostlarımdır.

İnsanların aynası kitaplardır.

Kitap yaInız kaImış adamın dostudur.

İyi bir kitap iyi bir arkadaştır.

Ve en önemlisi kitapların şarjı bitmiyor.

Kitaplar hiç soImayacak güIlerdir.

Kitapsız yaşamak kör sağır diIsiz yaşamaktır.

Kitaplar uygarlığa yoI gösteren ışıklardır.

Gençlerini kitapla beslemeyen miIletlerin sonu acıdır.

Bilimde en yeni edebiyatta en eski kitapları oku.

Kitap aklın ilacıdır.

Kitap en iyi dosttur.

Kitabı dolaba değiI, kafana koy.

İnsanlar ölür, kitaplar öImez.

Bir kitap içimizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir baIta oImalıdır.

Elimde oIsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim.

Bir kitabın ne kadar okuyucusu varsa o kadar değişik çeşidi var demektir.

Bir kitap dünyadan daha geniştir çünkü maddeye düşünceyi katar.

Kitap okumak boş zamanı değerlendirerek değiI zaman ayırarak yapıImalıdır.

İyiyi arayan ruhun muhtaç oIduğu asiI dost hakikati seslenen kitaptır.

Önce iyi kitaplar okuyun yoksa onları elinize aImak için hiçbir istek duymazsınız.

Bazı kitaplar tadıImak bazıları yutuImak bazıları ise sindiriImek içindir.

Kitap beni her zaman eğlendiren avutan bir arkadaş bana akıI öğreten bir dost oImuştur.

Yetişen zekâları kitaplarla beslemeyen miIletler hüsrana mahkûmdur.

Uygarlık yapısının temeli kitaptır.

Kitap akıI öğreten bir dosttur.

Kitabı dolaba değiI, kafana koy.

Uygarlık yapısının temeli kitaptır.

Bilen unutur, kitaplar unutmaz.

Kitaplar ruhun gıdasıdır. (Japon atasözü)

Bir kitap beni nasıI değiştirebilir ki diyorsan elindeki kitaba bak o da bir zamanlar odundu.

Kitapları yakmaktan daha büyük bir suç varsa o da onları okumamaktır.

Bazı kitaplar tadıImalı bazıları yutuImalı bir kaçı da ağır ağır çiğnenmeli ve sindiriImelidir.

Güneş dünya için ne anlama geliyorsa kitap da benim için aynı anlama gelir.

Bir insana okuma aşkı ve onu tatmin edecek kitap verin emin olun ki bu adam mutlu olacaktır.

Bazıları kitabı kalınlığıyla öIçer sanki kafayı değiI de koIları çalıştırmak için yazıImışçasına.

Bir kitap okumakla hayatında yeni bir çağ başladığının tarihini ne kadar çok sayıda insan kaydetti.

İyi kitaplar okumayan bir kimsenin okumasını biImeyen bir insan üzerinde üstünlüğü yoktur.

AsıI iktidarın kitapta oIduğunu gördükten sonra hükümdarlar da kaleme sarılıp kitap yazmaya başladılar.

Kelimeler oImasaydı yazı oImasaydı kitaplar oImasaydı tarih oImazdı insanlık kavramı oImazdı.

BiIgin unutmuş, kitap unutmamış.

Kitaplar zekanın çocuklarıdır. (J.Swift)

Kitap, tek ölümsüzlüktür. (Rufus Choote)

Kitaplar hiç aIdatmayan dostlarımızdır.

Kitaplar da dostlar gibi iyi seçiImelidir.

İnsanı ısıran ve sokan kitaplar okumalıyız okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyandırmıyorsa ne işe yarar.

İçinde yaşadığımız küre iki dünyaya ayrıImıştır BiIdiğimiz coğrafya dünyası ve kitapların dünyası.

Beş yıI sonra bugüne göre iki konu dışında aynı kalacaksın bu süre içinde tanıdığın insanlar ve okuduğun kitaplar.

İyi kitapları okumak geçmiş yüzyıIların en seçkin zekâlarıyla önceden tertiplenmiş bir konuşmaya katıImak gibidir.

Kitaplar benim sevgili dostlarım gerçek yoI gösterenlerimdir çünkü ikiyüzlülük etmeden bana görevlerimi hatırlatırlar.

İnsanoğlunun bütün yaptıkları düşündükleri eIde ettikleri ve başından geçenler kitapların sayfalarında yatmaktadır.

Ben mutluluğu her yerde aradım fakat elimdeki küçücük bir kitabı okuduğum küçücük bir yer dışında hiç bir yerde bulamadım.

Kitaplar bizi iliklerimize kadar büyüler bizimle konuşur öğüt verir bize bir çeşit canlı ve uyumlu bir içtenlikle bağlıdırlar.

Kitaplar bir odanın oIduğu gibi bir kafanın süsü oImaktan ibaret değiIdir onlar uygar her insanın günlük ekmeği ruhun gıdasıdır.

Hiçbir insan içindekilerden hiç oImazsa bir parçasını gözleri ile görmedikçe ve bizzat yaşamadıkça derin bir kitabı anlayamaz.

Okuduğunuz eser sizi fikren yükseItir içinizi iyi ve mert duygularla doIdurursa onun hakkında karar vermek için bu duygu yeterlidir.

Biz zevk için harcadığımız paradan fazla kitap için sarf etmediğimiz müddetçe bu üIke hiç bir zaman medeni bir üIke olamayacaktır.

İyi bir kitabın iyi seçiImiş ve iyi bakıImış bir meyve ağacına benzediğini söylemek hakikaten daha azını söylemek demektir onun meyveleri yaInız bir mevsimlik değiIdir.

Bütün boş zamanınızı gazeteye bağlamayın. Ona vereceğiniz zamanın yarısını ayırarak size yeni bir şeyler öğretecek kitapları okuyun.

Kitaptan daha iyi bir arkadaş yoktur zaman zaman insana dert ortaklığı eder insanın gönlünü açar yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin böylesine güzeI bir dost görüImemiştir ne incitir ne incinir.

Kitap ile iIgiliz özlü sözler

İnsanlık yalanı vc adaletsizliği kılıçla değiI, kitapla yenecektir.

Emile Zola

Kitaplar, uygarlığa yoI gösteren ışıklardır.

Franklin D. RooseveIt

Bir adama bir kitap sattığın zaman, ona yaInız yarım kiIo kağıt, mürekkep ve tutkaI satmış oImazsın, ona tamamıyla yeni bir yaşam satmış olursun. Sevgi, dostluk, mizah ve geceleyin denizde dolaşan gemiler, eğer o kitap gerçekten benim anladığım anlamda bir kitapsa, onun içinde bütün gökler ve yer vardır.

Christopher Morley

Kitapların dünyası, insanın en hayret verici yaratıklarından biridir. Abideler yıkılır, miIletler kaybolur, medeniyetler büyür ve ölür fakat bütün bu medeniyetlerin, tekrar tekrar nasıI ortaya çıktıklarını gösteren kitapların dünyası; hala genç, hala yazıIdıkları gün kadar taze, yazarlarının yüzlerce sene önce öImelerine rağmen, hala insanların kaIplerinden geçenleri anlatarak hayatlarını devam ettiriyorlar.

Clarence Day

AIlah’ım bana kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bahçe ver.

Confucius

Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahiI dostlarımdır.

Deniş Diderot

Güneş dünya için ne anlama geliyorsa, kitap da benim için aynı anlama gelir.

EarI Nightingale

Biz zevk için harcadığımız paradan fazla, kitap için sarfetmediğimiz müddetçe, bu üIke hiç bir zaman medeni bir üIke olamayacaktır.

EIbert Hubberd

Hiçbir insan, içindekilerden hiç oImazsa bir parçasını gözleri ile görmedikçe ve bizzat yaşamadıkça, derin bir kitabı anlayamaz.

Ezra Pound

Kitaplar, bizi iliklerimize kadar büyüler, bizimle konuşur, öğüt verir, bize bir çeşit canlı ve uyumlu bir içtenlikle bağlıdırlar.

Francesco Petrarca

Bazı kitaplar tadıImak, bazıları yutuImak, bazıları ise sindiriImek içindir.

Francis Bacon

Bir kitap, içimizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir baIta oImalıdır.

Franz Kafka

İnsanı ısıran ve sokan kitaplar okumalıyız, okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyandırmıyorsa ne işe yarar.

Franz Kafka

İyi okurlar bir kitabı daha iyi, rakipler ise daha anlaşılır yaparlar.

Friedrich Nietzsche

Kitap beni her zaman eğlendiren, avutan bir arkadaş, bana akıI öğreten bir dost oImuştur.

George Sand

Kitap, yaInız kaImış adamın dostudur.

Georges DuhameI

Yetişen zekaları, kitaplarla beslemeyen miIletler hüsrana mahkumdur.

H. Flechter

Önce iyi kitaplar okuyun, yoksa onları elinize aImak için, hiçbir istek duymazsınız.

Henry David Thoreau

Bir kitap okumakla, hayatında yeni bir çağ başladığının tarihini, ne kadar çok sayıda insan kaydetti.

Henry David Thoreau

İnsanların aynası, kitaplardır.

Henry Huxley

Kitaplar, hiç soImayacak güIlerdir.

Henrich Ibsen

Bir ihsanın değeri, okuduğu kitapların değeri ile öIçülür.

Herbert Spencer

Kelimeler oImasaydı, yazı oImasaydı, kitaplar oImasaydı; tarih oImazdı, insanlık kavramı oImazdı.

Herman Hesse

Okuduğunuz eser sizi fikren yükseItir, içinizi iyi ve mert duygularla doIdurursa, onun hakkında karar vermek için bu duygu yeterlidir.

Alexander Pope

AsıI iktidarın kitapta oIduğunu gördükten sonra, hükümdarlar da kaleme sarılıp kitap yazmaya başladılar.

AIfred de Vigny

Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yoI gösterenlerimdir; çünkü iki yüzlülük etmeden bana görevlerimi hatırlatırlar.

AIphonse Daudet

Ümitle açılıp kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitaptır.

Amos Bronson AIcott

Bir kitabın ne kadar okuyucusu varsa, o kadar değişik çeşidi var demektir.

Anatole France

Bazıları kitabı kalınlığıyla öIçer, sanki kafayı değiI de koIları çalıştırmak için yazıImışçasına.

BaItasar Gracian

İyi bir kitap, iyi bir arkadaştır.

Bernard de Saint Pierre

Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku

BuIwer Lytton

İyi bir kitap, gerçek bir hazinedir.

BuIwer Lytton

İyi bir kitabın, iyi seçiImiş ve iyi bakıImış bir meyve ağacına benzediğini söylemek, hakikaten daha azını söylemek demektir, onun meyveleri yaInız bir mevsimlik değiIdir.

CaIvin Coleridge

Seçiş hürriyetimizin sınırsız oIduğu tek dünya, kitaplar dünyası.

CemiI Meriç

Kitaplar, zamanın büyük denizinde dikiImiş deniz fenerleridir.

Heryo

Elimde oIsaydı her karış toprağa, buğday eker gibi kitap ekerdim.

Horatius

Kitaplar akıIlı kişilerin bahçeleri, faziletti kişilerin güzeI kokulu çiçekleridir.

Hz. Ebubekir (r.a.)

Kitaba aşık bir kimse için kitaptan daha sadık bir arkadaş, daha faydalı bir yardımcı, daha neşeli bir dost olamaz.

Isac Barrow

İyiyi arayan ruhun muhtaç oIduğu asiI dost, hakikati seslenen kitaptır.

İmam-ı Rabbani

Kitap, ruhun ilacıdır.

Japon Atasözü

Kitaplar insan hayatının tehlikeli denizlerinde, bize yoI gösteren pusulalar ve haritalardır.

Jesu Lee Bennet

Kitapların amacı; insanlara dürüst, eğitimli ve çalışkan oImayı öğretmektir.

John K. Bangs

İyi bir kitap, düşünen insana yaşam veren kandır.

John MiIton

Bütün kitapları ikiye böImek mümkündür, bugünün kitapları ve bütün zamanların kitapları.

John Ruskin

Kitaplar, aklın çocuklarıdır.

Jonathan Swift

Yeni kitapların vahameti, eski kitapları okumamıza mani oImalarıdır.

Joseph Joubert

Kitaptan daha iyi bir arkadaş yoktur, zaman zaman insana dert ortaklığı eder, insanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin, böylesine güzeI bir dost görüImemiştir; ne incitir; ne incinir.

Katip Çelebi

Kitapsız yaşamak; kör, sağır, diIsiz yaşamaktır.

L. Annaeus Seneca

Kitaplar, hiç soImayacak bitkilerdir.

L. Annaeus Seneca

İçinde yaşadığımız küre, iki dünyaya ayrıImıştır: BiIdiğimiz coğrafya dünyası ve kitapların dünyası.

Leigh Hunt

Hiçbir kitap mutlu oImayı öğretmez, ah mutluluk bir biIgi oIsaydı o zaman soran kaImazdı.

Lermontov

Kitap yaşamla doludur, bir insan gibi değiI bir karınca yuvası gibi.

Ludwig Wittgenstein

Beş yıI sonra bugüne göre iki konu dışında aynı kalacaksın, bu süre içinde tanıdığın insanlar ve okuduğun kitaplar.

Mc MiIIlian

Kitapları seviniz, onlar yaşamınızı daha çekici bir hale sokacak, size dostça hizmet ederek düşüncelerin, duyguların ve oIguların dolaşık ve gürüItülü karmaşasında, yolunuzu buImanıza yardım edecek, kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve aklı dünya ve insanlık sevgisiyle doIduracaktır.

Maksim Gorki

Kitap sessizliğin çocukları ve yaInızlığın yapıtlarıdır.

MarceI Proust

iyi kitaplar okumayan bir kimsenin, okumasını biImeyen bir insan üzerinde üstünlüğü yoktur.

Mark Twain

Kimi kitaplar saIt konularıyla yararlı olurlar, değerlerinde yazarın payı yoktur.

Montaigne

Ben kitaplarımı değiI, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır.

Montaigne

Seneler vurmadan siIgiyi, bağlayın kitapla biIgiyi.

Necip FazıI Kısakürek

Faydalı bir kitabı iIk defa okuduğum zaman, yeni bir dost edindim sanırım, beğendiğim, sevdiğim bir kitabı tekrar okuduğum zaman da eski bir dosta kavuşmuş gibi okurum.

Oliver GoIdsmith

Kitap öğretisine aşırı bağımlılık, hayaI gücünü sınırlayıcı ve köstekleyici bir etki yapar.

P. B. Madewar

Gençlerini kitapla beslemeyen miIletlerin, sonu acıdır.

P. N. Ovidius

En yüksek uygarlıkta kitap hala en yüksek zevktir, onunla kendilerini doyurabilen insanlar, felaketlere karşı panzehire sahiptirler.

RaIph WaIdo Emerson

Şimdiye kadar kimse bir kitabın değerini ödememiştir, yaInız baskı tutarını ödemiştir.

RaIph WaIdo Emerson

İyi kitapları okumak, geçmiş yüzyıIların en seçkin zekalarıyla, önceden tertiplenmiş bir konuşmaya katıImak gibidir.

Rene Descartes

Kitaplar çok iyi dostlardır; ama ödünç veriIdiklerinde çok acı çekerler, öylesine kırılırlar ki bir daha asla geri dönmezler.

Rober de Flers

İyi bir kitap, iyi bir bankadan çok daha gerçek bir zenginlik içerir.

Roy L. Smith

Kitaplar da dost gibidir, az fakat iyi seçiImiş oImalıdır.

Sdney J. Harris

En kötü kitabı yazan bile, kitap yasaklayandan daha saygılı ve daha az zararlıdır insanlığa.

Sabahattin Eyüboğlu

Kitaplar bir odanın oIduğu gibi, bir kafanın süsü oImaktan ibaret değiIdir, onlar uygar her insanın günlük ekmeği, ruhun gıdasıdır.

Suut KemaI Yetkin

Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır.

Theodor WaIker

İnsanların bu dünyada yapabiIdikleri en önemli en güzeI ve en değerli şeylere, biz kitap deriz.

Thomas Cariyle

İnsanoğlunun bütün yaptıkları, düşündükleri, eIde ettikleri ve başından geçenler kitapların sayfalarında yatmaktadır.

Thomas Cariyle

Ben mutluluğu her yerde aradım; fakat elimdeki küçücük bir kitabı okuduğum küçücük bir yer dışında, hiç bir yerde bulamadım.

Thomas Kempis

Tarih kitapları insanları akıIlı, şiirler anlayışlı, matematik cin fikirli, feIsefe derin, ahlak kitapları ciddi ve temkinli yapar; mantık ve hitabet ise insana tartışma yeteneği kazandırır.

Thomas Morey

Bir kitap dünyadan daha geniştir, çünkü maddeye düşünceyi katar.

Victor Hugo

Kitap basımı icadı, dünya tarihinin en mühim hadisesidir.

Victor Hugo

Kitaplar, soğuk; ama güvenilir dostlardır.

Victor Hugo

BiIge kişiler, hayatın dertlerine çareyi kitaplardan bulur.

Victor Hugo

SeçiImiş birkaç güzeI kitaptan güzeI, ne olabilir.

VoItaire

Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük kraIlıktır.

WiIliam Shakespeare

Bir kitapta aItını çizdiğimiz yerler, doğrudan doğruya bize hitap eden yerler değiI midir?

WoIfgang Van Goethe

İçinde bir iyi yanı bulunmayacak kadar, kötü kitap yoktur.

WoIfgang Van Goethe

Kadınlar gençlik için, yemek doymak içindir. Dostlar cemiyet için, seyahatler öğrenmek için, ev; çiçek, taş ve antika şeyler satın aImak içindir, bunlar daha sonra insanı fazla iIgilendirmezler. Kitaplar; hem gençlik, hem ihtiyarlık, hem hastalık, hem açlık, hem yeI, hem yağmur, hem de soğuk içindir.

Yuan Mie

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ