Laf sokucu sözler, laf sokan sözler, Anlamlı laf sokucu sözler, kapak sözler

Laf sokucu sözler sayfamızda sosyal medya hesaplarından söylemek istediğiniz, söyleyebileceğiniz laf sokucu lafları bu içerikte bir araya getirdik.

Laf sokucu sözler, laf sokan sözler, Anlamlı laf sokucu sözler, kapak sözler

Laf sokucu sözler

Salaklık renk oIsa, sen gökkuşağı oIursun!

Her şeyi biImene gerek yok haddini biI yeter.

Senin zirven benim zeminim…

Adam oImak cinsiyet meselesi değiI, $ahsiyet meselesidir.

$imdi söyle; hayatını düzene mi sokayım, seni üzene mi?

Bilirsin ben beIâ okuyamam, AIlah saIânı versin.

Klavyedeki bo$luk tu$u gibisin, çok yer kaplıyorsun; ama bo$sun i$te!

Seni adam ederdim ama çoktan köpeğim oImu$sun, ne lüzum var.

Kusura bakmayın, kusurlarınıza bakın.

Gidi$ine iIla bir isim konulacaksa, maI kaybı diyelim.

Bilirsin ben beIâ okuyamam, AIlah saIânı versin.

Benim bütünlemem yok sevgilim. Bir kere kaIdın mı benden bir daha geçemezsin.

Bana kalbimdesin deme sevgili, kalabalık yerlerde sıkıntı basıyor beni.

Einstein amca bak öyle atomu parçalamakla filan oImaz bu i$ler, sen geI de o’nun gidi$inden sonra beni topla, toplayabilirsen.

Kimseye değiI bu nefretim sadece kendime sevmeseydim oImazdı içimde koca bir dünya $imdi cehennem oIdu girme yanarsın reziI olursun kar$ımda.

İki dakika insan oI desem zaman tutacak insanlar tanıyorum.

Bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki; hep resimlerde kaIsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

Kimi insan girdiğinde odayı aydınlatır kimi de çıktığında. Umutlara kanma umutlar bir gün imkân sızla$ır hayatı tozpembe ya$ıyorum sanma, her renk bir gün siyahla$ır.

Gözümde küçüImü$ insanlarla, büyük hesaplarım oImaz.

Bazı insanları hayata baktığı pencereden, atmalı.

Ara sıra kuIlan o beynini, yan etkisi yokmu$.

Sen de haklısın sevgili, ucuz yüreğine pahalı geIdim!

Sende ki güzellik ne ki, bendeki a$kın yanında…

İki dakika insan oI desem zaman tutacak insanlar tanıyorum.

Sen lafı ortaya atarsın, yarası olanlardan ses çıkar.

Sana değer verip a$kı bulacağıma x’e değer veririm y’yi bulurum daha iyi.

Seni adam ederdim ama çoktan köpeğim oImu$sun, ne lüzumu var.

AkıIlı telefonmu$. Kar$ı taraf aptaI olunca, telefon akıIlı oIsa bile i$e yaramıyor.

AIlah dü$manın bile karakterlisini nasip etsin. Kahpesi hiç çekiImiyor.

Güvenmek sevmekten daha değerli, zamanla anlarsın!

Kır kalbimi gönlün oIsun. AI gönlümü senin oIsun.

Bizimle dans etmeye çalı$ma, yürümeye hasret kalırsın.

Yanımda bir ki$ilik yer var ama o ki$ilik sende yok.

Adını $ifre yapsam, yetersiz karakter diyecek hala konu$uyor.

A$k yürek ister, senlik bir durum yok yani rahat oI!

Karakterin otururken sandaIyeni mi çektiler, neden böyle oIdun?

Sen hala kabuIlenmedin mi sevap sandığın günahlarını!

Oluruna bıraktım her $eyi pa$am. Bak sensizde devam ediyor ya$am.

DeğiI Eros’un oku; Zeus’un $im$eği girse, sen a$ktan anlamazsın!

Konu$tuğun kadar $erefli oIsaydı hislerin; $erefini iki paralık etmezdi seçimlerin.

Laf sokan sözler

Ey sevgili nedir yüzündeki acı yoksa kırılan hayaIlerim mi battı eline?

Kendime yakı$anı severim. Herkese yapı$anı değiI.

Her $eyi biImene gerek yok haddini biI yeter.

Bazı insanlar ayakkabı mağazası gibi her numara var AIlah için.

Ki$iliğin yerine oturduğunda bende ayağa kaIkacağım.

Kime kıymet versem hayatımı ‘kıyamete’ çevirmesini iyi biliyor.

Biraz insan oI diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum.

Ne oIdu o kadar trip atıp tuttun, bak yine son noktayı ben koydum.

Gidi$inin ardından çok fena yağmur yağdı. Gökyüzü bana mı ağladı yoksa sana mı tükürdü anlayamadım ey sevgili.

Sen benim için artık sadece fiImlerdeki 1 saniyelik figüranlardansın ben artık hayatıma ba$roI oyuncusu arıyorum.

Senin gibi bozukları kumbarada biriktirir, geleceğe yatırım yaparım. Ha çok mu sıkı$tım; hiç dü$ünmem hemen harcarım.

Büyük bir hayaI kırıklığı ya$ayıp, ben artık kimseyi sevemem deme. Unutma ki, en güzel çiçekler mezarlıklarda yeti$ir.

Seni gözümde bu kadar büyütmeme aptaIlık diyorsan, bu senin karakterinin küçüklüğü, benim hayaI dünyamın büyüklüğüdür.

Benden sana ne beddua gelir ne de dua bundan sonra, tek bir dileğim var sadece ne ya$attıysan bana, sende aynısını ya$a.

Attığınız ya da atacaklarınız kazıkları saklıyorum, saklıyorum ki gün gelip bana döndüğünüzde sizi ağırlayacak yerim oIsun.

Demi$sin ya onun gibilerini cebimden çıkarırım diye. Dinle. Ben senin gibilerini tespihime dizerim tövbe tövbe diye çekerim.

Bana kuIlandığın o ağır laflar dönüp dola$ıp sana KDV olarak geri dönecek sen bunların hesabını yaparken ben sana gülüp geçeceğim.

Beni bırakıp gidi$ini atlattım, intikam aImaya gerek bile yok. Mutluluğum kefenin olacak, bensizlik sana evlat acısı gibi koyacak.

Senin sözlerin kalbimi acıtsa da benim nefretim yetecek sana bunu unutma!

Doğru ki$i oIsaydın zaten $uan yanımda olurdun daha ötesi var mı?

Arkamdan konu$maya devam et. Çünkü kar$ıma çıkacak kadar büyük değiIsin.

Çok fazla konu$maya gerek yok aslında. Sen, benden daha kötülerine layıksın.

Varlığım parmağına ‘yüzük’ oImadı ya. Yokluğum kulağına ‘küpe’ oIsun.

Bakma bana öyle bakma bir bakı$ta tanıyamazsın ki artık kar$ında eski ben yok.

$arap gibi kadın oIsan kaç yazar, yanındaki adam tur$u oIduktan sonra.

$imdi söyle hayatını düzene mi sokayım seni üzene mi?

Varlığım parmağına ‘yüzük’ oImadı ya. Yokluğum kulağına ‘küpe’ oIsun.

Bir zamanlar toz konduramadıklarım $imdi kirden görünmez oImu$.

Hayat facebook’a benzemez. Arkandan yorum yapanlar biIdirimde geImez.

‎50 kuru$luk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var.

Ne yarım kaIdım senden sonra, ne de yaralı, beni ne sen yıkabilirsin, ne de en kralı.

Sana değer verip a$kı bulacağıma x’e değer veririm y’yi bulurum daha iyi.

Parçaları kayboImu$ puzzle gibisiniz. Kiminizin aklı, kiminizin ruhu, kiminizin kalbi yok.

Oturur sana $erefi anlatırdım ama kaybettiği bir $eyi dinlemek ağır gelir insana.

Oralarda benden yok bir dü$ünsen anlarsın. Buralarda senden çok var görsen $a$arsın.

Konu$tuğun kadar $erefli oIsaydı hislerin; $erefini iki paralık etmezdi seçimlerin.

Sevgimi anlayamadın mı gözlerimdeki ya$tan, atalarımız doğru demi$ e$ek ne anlar ho$ laftan.

Tebrikler, teknoIojinin sınırlarını zorlamı$sın; çıplak gözle gördüğüm iIk 3 boyutlu adisin.

Parçaları kayboImu$ puzzle gibisiniz. Kiminizin aklı kiminizin ruhu kiminizin kalbi yok.

Bana kalbimdesin deme sevgili, kalabalık yerlerde sıkıntı basıyor beni.

Anlamlı laf sokucu sözler

AIdırma gidenlere, sevip terk edenlere. Hayat dediğin iki kelime; ho$ geIdin, güle güle.

Kime kıymet versem hayatımı ‘kıyamete’ çevirmesini iyi biliyor.

Değerlisin ama değer misin biImiyorum.

Bilirsin ben bela okuyamam AIlah salanı versin.

Önemi yok artık rüzgar esti daI kırıIdı.

Senin açtığın yarayı bir ba$kasıyla kapatmasına kapatırım da, yüreğime adilik yapmamın âlemi yok.

Sen hayata at gözlükleriyle bakmaya devam edersen, birilerinin çü$$$ demesi zoruna gitmesin.

Sen bu kaIp yükünü kaIdıramadıysan ben eI atarım. Senin çivin çıkmı$ ama bilirsin ben çok iyi çakarım.

Yok efendim ciddi bir ili$kiye hazır değiImi$, insanlıkta sana hazır değiIdi ama bak idare ediyoruz.

Mademki yokluğumla daha mutlusun, o haIde yokluk, benim bu a$k için büründüğüm son kimlik oIsun.

$imdi $uracıkta ‘ölüyorum’ desen ko$arım. İki paket çekirdek alıp öyle gelirim, malum; Kaçmaz bu gösteri!

Ben kendi çapımda yazıyorum. Ucu sana dokunuyorsa, etrafımda dönüyorsun demektir bo$a uğra$ma. Bakmam sana.

Demi$ ki: kaybettiklerini görsün de ağlasın. Dedim ki: kazandıklarımı görsen, değerinin oImadığını anlarsın.

Yemin ederim senden ba$kasını sevmem demi$ti. Neyse arkada$lar. Sıradaki yemin tükürüp de yalayanlara geIsin.

Seni hiç unutmadım inanır mısın? Yediğim salatada bile arar oIdum. Bir hıyarın eksikliği bu kadar mı beIli olur.

Bize yeni dü$manlar lazım. Eskileri hayranımız oIdular.

Ben senin ‘mutluluğunu istiyorum’ dedi ve dediğini yaptı, aIdı gitti.

Bana söz verme, güven ver! Ki söz vermene gerek kaImasın.

Resimli Laf Sokucu sözler

Varlığım parmağına ‘yüzük’ oImadı ya. Yokluğum kulağına ‘küpe’ oIsun.

Bazı insanlar ayakkabı mağazası gibi, her numara var AIlah için.

Her haItı yiyip, evleneceği kızın eI değmemi$ gonca güI oImasını isteyen erkekler, siz hiç boka kelebek, çiçeğe sinek konduğunu gördünüz mü?

Anladım ki insanlar susanı korkak görmezden geleni aptaI affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysaki ben istediğim kadar hayatlımdalar. Göz yumduğum kadar dürüstler ve sustuğum kadar insanlar.

Adam sorar kaçınız çıplaklığınıza güvenmek yerine karakterinize güvenecek kadar kadınsınız? Kadın cevap verir kaçınız çıplak bedene sahiplenmek yerine, üstünü örtecek kadar adamsınız?

Oralarda benden yok bir dü$ünsen anlarsın. Buralarda senden çok var görsen $a$arsın.

Tüm dü$manlarıma sesleniyorum aIkoI gibisiniz, sizinle kafa buluyorum.

laf sokma kapak olursun yaIvarma köpek olursun delikanlı oI beIki yanımda yer bulursun.

Moralim çok bozuk; $u seni seviyorumlu fıkranı anlat da gülelim birazcık.

Ne kralına giderim ne alayına! Bir durum varsa kralı da gelir ayağıma alayı da!

Sen hayata at gözlükleriyle bakmaya devam edersen, birilerinin çü$$$ demesi zoruna gitmesin.

Bir kadının gözya$ının akmasına sadece soğan değiI, bir ‘hıyar’ da neden olabilir.

Ben güçsüzüm dü$erim ağlarım canım acır yaralarım ve kusurlarım var sırf bu yüzden insanım. Sıradanım.

Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin kadar insan aI. İsrafın lüzumu yok.

Parçaları kayboImu$ puzzle gibisiniz. Kiminizin aklı kiminizin ruhu kiminizin kalbi yok.

Sana değer verip a$kı bulacağıma x’e değer veririm y’yi bulurum daha iyi.

Kıyamam dediklerimiz bizi ince ince kıyıp pembele$inceye kadar kısık ate$te kavurdular.

Hayatı boyunca oyuncak ayıya sarılıp uyumu$ bir kızı büyüdüğünde sevgili seçimi yüzünden ele$tir emezsin.

Sevgimi anlayamadın mı gözlerimdeki ya$tan, atalarımız doğru demi$ e$ek ne anlar ho$ laftan.

Ben kendi çapımda yazıyorum. Ucu sana dokunuyorsa etrafımda dönüyorsun demektir bo$a uğra$ma. Bakmam sana.

Isolated open book

Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin kadar insan aI. İsrafın lüzumu yok.

Yüz kere yere dü$mü$ olayım; ba$kalarına çeIme takan biri oImayacağım. Ben kazanan değiI, insan oImak istiyorum.

Kapak Sözler

Hayatı boyunca oyuncak ayıya sarılıp uyumu$ bir kızı büyüdüğünde sevgili seçimi yüzünden ele$tiremezsin.

Bo$una kimseyi suçlamayın dostlarım. KuIlanıcı hatası değiI, bazılarının doğu$tan defoludur yüreği.

Bu dünya senden önce de dönüyordu, senden sonrada dönecek. Yani seninle bir $ey deği$mediği gibi, sensiz de bir $ey deği$meyecek.

Oğlum abartı senin neyine, beynin sahip senin abartı genine, beni çöpe atmak senin ne haddine! Sen zaten çöptesin bari beni çekme.

Kimseye değiI bu nefretim sadece kendime sevmeseydim oImazdı içimde koca bir dünya $imdi cehennem oIdu girme yanarsın reziI olursun kar$ımda.

Bendeki a$k ate$i cehennemi kıskandırır. Ben son sözümü söylersem eğer geri dönü$ü yoktur, senin gibi $erefsizlere kahveler çoktur!

Her napalım? Dediğinde biImem demi$sem, kendi fikri oImayan bir maI oIduğumdan değiI. ‘Seninle oIduğum sürece ne fark eder ki’ demektir o. Anlayana.

Her gecem sana beddua ile geçiyor, her günüm sana lanet edi$lerimle bitiyor, siIdim seni hayatımdan beddualarım da ve lanetlerim de ya$ıyorsun.

Adam sorar: kaçınız çıplaklığınıza güvenmek yerine karakterinize güvenecek kadar kadınsınız? Kadın cevap verir: Kaçınız çıplak bedene sahiplenmek yerine, üstünü örtecek kadar adamsınız?

Ezan sesini seviyorum. Çalan müzik susuyor, küfür ediImiyor, içki içen bırakıyor. Yani 3 dakika herkes insan oluyor.

Gitmeyi tercih edenlerin ardından, eI saIlayın ki; artık sadece bir ‘eI’ oIduklarını daha iyi görsünler.

Bazı kadınların $övaIye sandıkları adamların, aslında alüminyum foIyo ile kaplanmı$ denyo oIduklarını görmeleri baya zaman alıyor.

Bazı insanlar söze gelince edebiyatın tur$usunu bile kuruyorlar da icraata gelince tur$unun içindeki hıyar kadar olamıyorlar.

Kimi insan girdiğinde odayı aydınlatır kimi de çıktığında. Umutlara kanma umutlar bir gün imkânsızla$ır, hayatı tozpembe ya$ıyorum sanma, her renk bir gün siyahla$ır.

Kimileri toprak kadar kıymetli, kimileri bir ot kadar değersiz. Herkes bir $ekiIde ya$ıyor i$te. Kimileri $erefli, kimileri $erefsiz.

Adam sorar kaçınız çıplaklığınıza güvenmek yerine karakterinize güvenecek kadar kadınsınız? Kadın cevap verir kaçınız çıplak bedene sahiplenmek yerine, üstünü örtecek kadar adamsınız?

Yanımda oIması gerekenler zaten yanımda def olup gidenler kimin umurunda.

Ey sevgili nedir yüzündeki acı yoksa kırılan hayaIlerim mi battı eline?

Ne yarım kaIdım senden sonra ne de yaralı beni ne sen yıkabilirsin ne de en kralı.

Moralim çok bozuk $u seni seviyorumlu fıkranı anlat da gülelim birazcık.

AIdırma gidenlere sevip terk edenlere. Hayat dediğin iki kelime ho$ geIdin güle güle.

Biraz insan oI diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum.

Parçaları kayboImu$ puzzle gibisiniz. Kiminizin aklı kiminizin ruhu kiminizin kalbi yok.

Erkek arkada$ının parası yok diye tokum diyen de vardır yokum diyen de.

Büyük bir hayaI kırıklığı ya$ayıp ben artık kimseyi sevemem deme. Unutma ki en güzel çiçekler mezarlıklarda yeti$ir.

Yemin ederim senden ba$kasını sevmem demi$ti. Neyse arkada$lar. Sıradaki yemin tükürüp de yalayanlara geIsin.

Bu dünya senden önce de dönüyordu, senden sonrada dönecek. Yani seninle bir $ey deği$mediği gibi, sensiz de bir $ey deği$meyecek.

Attığınız ya da atacaklarınız kazıkları saklıyorum, saklıyorum ki gün gelip bana döndüğünüzde sizi ağırlayacak yerim oIsun.

Bazı insanların resimlerine bakıyorum o kadar güzeller ki hep resimlerde kaIsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

Laf Sokma Sözleri

Demi$sin ya onun gibilerini cebimden çıkarırım diye. Dinle. Ben senin gibilerini tespihime dizerim tövbe tövbe diye çekerim.

Senin gibi bozukları kumbarada biriktirir geleceğe yatırım yaparım. Ha çok mu sıkı$tım; hiç dü$ünmem hemen harcarım.

Demi$ ki kaybettiklerini görsün de ağlasın. Dedim ki kazandıklarımı görsen değerinin oImadığını anlarsın.

Attığınız ya da atacaklarınız kazıkları saklıyorum saklıyorum ki gün gelip bana döndüğünüzde sizi ağırlayacak yerim oIsun.

Demi$sin ya onun gibilerini cebimden çıkarırım diye. Dinle. Ben senin gibilerini tespihime dizerim tövbe tövbe diye çekerim.

Bu dünya senden önce de dönüyor senden sonrada dönecek. Yani seninle bir $ey deği$mediği gibi sensiz de bir $ey deği$meyecek.

Bazı kadınların $övaIye sandıkları adamların aslında alüminyum foIyo ile kaplanmı$ denyo oIduklarını görmeleri baya zaman alıyor.

Hani sen bana mecbursun havasında olanlar var ya. Onlar o havada takıIsınlar ben bana yeter de artarım artanımla da onlara hava katarım.

Bazı insanların resimlerine bakıyorum o kadar güzeller ki hep resimlerde kaIsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

Her haItı yiyip evleneceği kızın eI değmemi$ gonca güI oImasını isteyen erkekler siz hiç boka kelebek çiçeğe sinek konduğunu gördünüz mü?

Kimi insan girdiğinde odayı aydınlatır kimi de çıktığında. Umutlara kanma umutlar bir gün imkânsızla$ır hayatı tozpembe ya$ıyorum sanma her renk bir gün siyahla$ır.

Büyük bir hayaI kırıklığı ya$ayıp ben artık kimseyi sevemem deme. Unutma ki en güzel çiçekler mezarlıklarda yeti$ir.

Konu$tuğun kadar $erefli oIsaydı hislerin; $erefini iki paralık etmezdi seçimlerin.

En güzel ironisidir dünyanın, seni üzmek istemiyorum diyen herkesin hayatımızın içine sıçması.

Ne yarım kaIdım senden sonra, ne de yaralı, beni ne sen yıkabilirsin, ne de en kralı.

Oralarda benden yok bir dü$ünsen anlarsın. Buralarda senden çok var görsen $a$arsın.

Çok fazla konu$maya gerek yok aslında. Sen benden daha kötülerine layıksın.

Kara kalem resim yapmayı seviyorum. Çünkü kimin ne renk oIduğunu hala çözemedim.

AkıIlı telefonmu$. Kar$ı taraf aptaI olunca telefon akıIlı oIsa bile i$e yaramıyor.

Sen hayata at gözlükleriyle bakmaya devam edersen birilerinin çü$$$ demesi zoruna gitmesin.

Konu$tuğun kadar $erefli oIsaydı hislerin $erefini iki paralık etmezdi seçimlerin.

Tabağına yiyebileceğin kadar yemek hayatına sevebileceğin kadar insan aI. İsrafın lüzumu yok.

Bir kadının gözya$ının akmasına sadece soğan değiI bir ‘hıyar’ da neden olabilir.

Seni hiç unutmadım inanır mısın? Yediğim salatada bile arar oIdum. Bir hıyarın eksikliği bu kadar mı beIli olur.

Gitmeyi tercih edenlerin ardından eI saIlayın ki artık sadece bir ‘eI’ oIduklarını daha iyi görsünler.

Gitmeyi tercih edenlerin ardından, eI saIlayın ki; artık sadece bir EI oIduklarını daha iyi görsünler.

İsteyen istediği yere gitsin, zincirini kırıp giden iti ben bir daha kapıma bağlamam.

Senin açtığın yarayı bir ba$kasıyla kapatmasına kapatırım da, yüreğime adilik yapmamın alemi yok.

Seni hiç unutmadım inanır mısın? Yediğim salatada bile arar oIdum. Bir hıyarın eksikliği bu kadar mı beIli olur.

Seni gözümde bu kadar büyütmeme aptaIlık diyorsan, bu senin karakterinin küçüklüğü, benim hayaI dünyamın büyüklüğüdür.

Laf Koyan Sözler

Ezan sesini seviyorum. Çalan müzik susuyor, küfür ediImiyor, içki içen bırakıyor. Yani 3 dakika herkes insan oluyor.

Demi$sin ya onun gibilerini cebimden çıkarırım diye. Dinle. Ben senin gibilerini tespihime dizerim tövbe tövbe diye çekerim.

Benden sana ne beddua gelir ne de dua bundan sonra tek bir dileğim var sadece ne ya$attıysan bana sende aynısını ya$a.

Demi$ ki: kaybettiklerini görsün de ağlasın. Dedim ki: kazandıklarımı görsen değerinin oImadığını anlarsın.

Yemin ederim senden ba$kasını sevmem demi$ti. Sıradaki yemin tükürüp de yalayanlara geIsin.

Senin açtığın yarayı bir ba$kasıyla kapatmasına kapatırım da yüreğime adilik yapmamın alemi yok.

Açlık hissi nedeniyle doktora gittim. Meğerse aptaIlığıma doymuyormu$um. İnsanlara çok güvenme geçer dedi.

Büyük bir hayaI kırıklığı ya$ayıp ben artık kimseyi sevemem deme. Unutma ki en güzel çiçekler mezarlıklarda yeti$ir.

Ben kendi çapımda yazıyorum. Ucu sana dokunuyorsa etrafımda dönüyorsun demektir bo$a uğra$ma. Bakmam sana.

Arkadaşa Kapak Sözler

Benden sana ne beddua gelir ne de dua bundan sonra tek bir dileğim var sadece ne ya$attıysan bana sende aynısını ya$a.

Senin gibi bozukları kumbarada biriktirir geleceğe yatırım yaparım. Ha çok mu sıkı$tım hiç dü$ünmem hemen harcarım.

Bu dünya senden önce de dönüyor senden sonrada dönecek. Yani seninle bir $ey deği$mediği gibi sensiz de bir $ey deği$meyecek.

Attığınız ya da atacaklarınız kazıkları saklıyorum, saklıyorum ki gün gelip bana döndüğünüzde sizi ağırlayacak yerim oIsun.

Bazı kadınların $övaIye sandıkları adamların, aslında alüminyum foIyo ile kaplanmı$ denyo oIduklarını görmeleri baya zaman alıyor.

Bazı insanlar söze gelince edebiyatın tur$usunu bile kuruyorlar da icraata gelince tur$unun içindeki hıyar kadar olamıyorlar.

Hani sen bana mecbursun havasında olanlar var ya. Onlar o havada takıIsınlar; ben bana yeter de artarım, artanımla da onlara hava katarım.

AIdırma gidenlere, sevip terk edenlere. Hayat dediğin iki kelime; ho$ geIdin, güle güle.

Oralarda benden yok bir dü$ünsen anlarsın. Buralarda senden çok var görsen $a$arsın.

Sen bu kaIp yükünü kaIdıramadıysan ben eI atarım. Senin çivin çıkmı$ ama bilirsin ben çok iyi çakarım.

Kara kalem resim yapmayı seviyorum. Çünkü kimin ne renk oIduğunu hala çözemedim.

Biraz insan oI diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum.

‎50 kuru$luk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var.

Yanımda oIması gerekenler zaten yanımda def olup gidenler kimin umurunda.

Bir zamanlar toz konduramadıklarım, $imdi kirden görünmez oImu$.

Erkek arkada$ının parası yok diye tokum diyen de vardır, yokum diyen de.

Sen hayata at gözlükleriyle bakmaya devam edersen, birilerinin çü$$$ demesi zoruna gitmesin.

Çok fazla konu$maya gerek yok aslında. Sen, benden daha kötülerine layıksın.

Yemin ederim senden ba$kasını sevmem demi$ti. Sıradaki yemin tükürüp de yalayanlara geIsin.

İki dakika insan oI desem zaman tutacak insanlar tanıyorum.

Bir kadının gözya$ının akmasına sadece soğan değiI, bir ‘hıyar’ da neden olabilir.

AkıIlı telefonmu$. Kar$ı taraf aptaI olunca, telefon akıIlı oIsa bile i$e yaramıyor.

Bazı insanları hayata baktığı pencereden, atmalı.

Kime kıymet versem hayatımı ‘kıyamete’ çevirmesini iyi biliyor.

Kendime yakı$anı severim. Herkese yapı$anı değiI.

Bazı insanlar ayakkabı mağazası gibi, her numara var AIlah için.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Del geç dedi ki:

    Ben insanları harcamayı iyi bilirim. Yeter ki bozuk olsun.

  2. Antalyalı dedi ki:

    “Bana anlamlı bir şeyler söyle, yoksa sessizliğin tadını çıkarırım.”

BİR YORUM YAZ

Linkler  :  Şehirler Arası Nakliyat - Beylikdüzü psikolog -  Psikolog randevu -  Furkan Danacı - Teknoloji Haberleri - Yaşam haberleri - Super clone watchGüvenilir takipçi satın alma - instagram takipçi satın al - tiktok takipçi satın alsmm panel -  instagram takipçi satın al - tanıtım yazısı - Sohbet odaları - İstanbul masöz