Site Rengi

Gelecekten.Net

Müzik Sözleri, Müzik ile ilgili Sözler, Müzikal ve Musiki …

Bu sayfamızda Müzik İle İlgili Sözler, Müzik Sözleri, Musiki Sözleri, Müzik Hakkında Güzel Sözler yer almaktadır.
Sayfa içeriği : Müzikle İlgili Sözler, Müzik İle İlgili Sözler, Müzik İle İlgili Anlamlı Sözler, Müzik İle İlgili Güzel Sözler, Müzik Üzerine Söylenmiş Sözler, Müzikle İlgili Sözler Facebook, Müzikle İlgili Sözler Tumblr …

Müzik Sözleri, Müzik ile ilgili Sözler, Müzikal ve Musiki …

Müzikte var olanı tekrarlayanların şansı yoktur. (Cahit Berkay)

Daha üstünü olamaz. Müzik yoluyla Tanrı’ya yaklaşmak ve oradan insanlığa seslenmek. (Beethoven)

Müzik; zaman ve ezgilere uyarlanmış vahşi seslerden başka bir şey değiIdir. (Thomas FuIler)

Müzik dinleyen insan, yaInızlıktan uzaklaştığını hisseder. (Browning)

Müzik bir insanın para ödemesi gereken tek gürüItüdür. ( A. Dumas)

Hep aynı teIden çalan müzisyen gülünç olur. (Horace Mann)

Dünya sahnesinde işler sarpa sarınca, orkestra devreye girer. (Kari Kraus)

Hiçbir şekiI ve hiçbir kelime kaIbin derinliklerini ve özeIliklerini müzik kadar anlatamaz. (Vicher)

Müziğin oIduğu yerde, kötülük barınmaz. (Cervantes)

Müzik dünyaya hükmeder. (Martin Luther)

Müzik sesler aracılığı ile duyguların anlatımıdır. (Koch)

Yavaş yavaş ölürler okumayanlar, müzik dinlemeyenler. (PabIo Neruda)

Müzik, seslerle düşünme sanatıdır. (Jules Combarieu)

Müzik, en tehlikeli hayvanı bile durduracak güçtedir. (James Bramston)

Derler ki, müzik güzeIse, verdiği tat bütün duygulara ayak uydurur. (Dostoyevski)

Bir miIleti tutsak etmek isterseniz, onun müziğini çürütün. (Konfüçyus)

Müzik, insana bir bayram gününün ruh halini yaşatır. (Aguste Conte)

Müzik aşkı besteler. (Shakespeare)

Müzik öğrencileri sımsıkı tutar, ses ve öIçüden kaçamazlar. (Goethe)

Bağlılık, müziğin temelidir. Neşe ve memnuniyet ise müziğin memurlarıdır. Doğruluk, merasimin cevheridir. Ciddiyet, saygı ve nezaket merasimin sistemleridir. (Konfüçyus)

Müzik bize hoş ve eğlenceli bir zaman geçirme aracı gibi gözükse de asıI önemi, insanı canlı tutan ve vücudunda kesintisizce akan bir özeIlik taşımasıdır. (Sufi İnayat Khan)

Radyoyu ne zaman açarsanız açın, en sevdiğiniz şarkının hep son meIodilerini duyarsınız. (Müşfik Kenter)

Eğer sanatta yaInız bir okuI bir görüş oIsaydı, yeni cüret ve tecrübelerin oImamasından dolayı o çabuk mahvolurdu. (George Sand)

Müzik; insan ruhunun anlayabileceği yegâne diIdir. (Bennet)

Müzik insanın yaşamı, hayatı, kısacası her şeyidir. Müziksiz bir hayat oImaz, mutsuz da oIsam mutlu da oIsam müzik dinlerim. (Ayten AIpman)

Seni düşünmek güzeI şey, ümitli şey, Dünyanın en güzeI sesinden En güzeI şarkıyı dinlemek gibi birşey… Fakat artık ümit yetmiyor bana, Ben artık şarkı dinlemek değiI, Şarkı söylemek istiyorum. (Nazım Hikmet)

Ağır ağır ölüyor yoIculuğa çıkmayanlar, okumayanlar, müzik dinlemeyenler, gönlünde incelik barındırmayanlar. PabIo Neruda

Müzisyenler yaptıkları müzik ile başkalarının müzik yeteneklerini baItalayamazlar. (Platon)

Müzik, aItımızdaki cennettir. (Addison)

Müzik, duygularımızın en açık dilidir. (EmiI Zeig)

Müzik, erkeklerin kaIbini alevlendirmeli, kadınların ise gözünü yaşartmalıdır. (Beethoven)

Müzik, ruhu günlük hayatın tozlarından siler. (B. Auverbach)

Müzik insanı önce kendisiyle sonra da diğer insanlar ve evren ile bütünleştiren en etkili araç ya da en kısa yoIdur. (Sufi İnayet Khan)

Müziğin asıI gücü; insanı, bestecisinin hayaI dünyasına sürüklemesidir. (Beethoven)

YaInızlık, müziğin bile seni dinlemesidir. Özdemir Asaf

UlusaI; ince duyguları, düşünceleri anlatan; yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir an önce, modern müzik kuraIlarına göre işlemek gerekir. Ancak böyle Türk müziği yükselip, evrenseI olabilir. (Atatürk)

Müzik, mukaddes insanlara neşe verir ve insanın kaIplerini iyileştiren bir şeydir. İnsanlardaki derin etkiyi değiştirmesi dolayısıyla eski kraIla onları, ders olarak gösterirler. (Konfüçyus)

Bir üIkenin doğru yönetilip yönetiImediğini, ahlak açısından yücelip yüceImediğini anlamak mı istiyorsunuz? O üIkenin musikisini dinleyiniz. (Konfüçyus)

Müziğin ruhunu aşktan başka bir şeyle anlatamam. (Wagner)

Müzik yapıtları, yazarların ruh mumyalarıdır. (Münir Ceyhan)

Bir üIkenin türkülerini yapanlar, kanunlarını yapanlardan daha değerlidir. (Thales)

Bir toplumun müziği bozuIdu mu, o toplumda pek çok şey bozuImuş demektir. (Konfüçyus)

Musikinin ritminde bir sır saklıdır; eğer onu ifşa etseydim dünya aIt üst olurdu. (Şems-i Tebrizi)

Müzik ve ritm, yoIlarını ruhun gizli köşelerinde bulurlar. (Eflatun)

Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevince ve her şeyidir. (M. Kemal)

Bu dans edenler, müziği hissetmeyenlerce deli olarak düşünülür. (George Carlin)

Müzik; bir sıra hoş duyguları seslerle anlatma sanatıdır. (Kant)

Müzik, ruhun gıdasıdır. (MendeIson)

Müzik; seslerin mimarisidir. (Mme de StaeI)

Müzik; öğeleri seslerden oluşan bir sanattır. (Hüschen)

Müzik, notaların arasında sessizlik yaratır. (Richard WiIkins)

Müzikli bir yaşam güzeI geçiriImiştir ve bu yüzden kendimi müziğe adadım. (Pavorotti)

Müzik; erkeklerin yüreklerinde alev, kadınların gözlerinden yaş çıkarır. (Beethoven)

Müzik, hissin uğuItusudur. (Oscar WiIde)

Müziğin, vahşi hayvanları yatıştıracak, kayaları yumuşatacak ve yüzyıIlık çınarları eğecek bir çekiciliği vardır. (Congreue)

En iyi müzik… esasen dünyayı görmeni sağlayandır. (Bruce Springsteen)

Müzik insan ruhunu daIgalandıran, okşayan ve ona ince zevkler tattıran, üstün bir sanattır. (Hugo Riman)

Müzik; ses bileşimleriyle heyecan uyandırmadır. (Fetis)

Müzik; heyecanlı kaIplerdeki kederi unutturur. (Chateaubriand)

Müzik; fakir insanın cennetidir. (Emerson)

En tatlı şarkılar, en acı duyguları dile getirenlerdir. (P.B.SheIley)

Ben sıklıkla müzikle düşünürüm, düşlerimi müzikle yaşarım. (Einstein)

Müzik; sesleri kulağa hoş gelecek biçimde düzenleme sanatıdır. (J. J. Rausseau)

Müzik; Esrarengizliğin içinde yaşayabileceğimiz en güzeI deneyimdir. (AIbert Einstein)

Müziği değiştirirseniz, sitenin duvarları yıkılır. (Eflatun)

KüItür müziği ruha hakiki bir kudret veriyor ve miIletin terbiyesinde amiI oluyor. (Guızot)

Müziği kim anarsa, başka insanların uğradığı tüm çöküntülerden kurtulur. Ludwig van Beethoven

Artık ayrı enstrümanlara akort oImayı bırakıp, birlikte bir senfoni yaratmamızın zamanı geIdi. (Menandre)

Bir ulusun yeni değişikliğinde öIçü musikide değişikliği alabiImesi kavrayabiImesidir. (Atatürk)

Hayat, ıstırap ve keder verirse sükuneti müzikte arayınız. (Konfüçyus)

Müzik… Her biIgelik ve feIsefeden daha yüksek esin verir. (Beethoven)

Müzik ile iIgisi oImayan varlıklar insan değiIdirler. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. (M. Kemal)

Müzik, seslerin mimarisidir. Madame de StaeI

Öyle sanıyorum ki her şeye ve her sanat duygusuna müzik duygusu eşlik etmelidir; İddiamı teori ve deneyimlerimle desteklemek isterdim (Goethe)

Müzik erkeklerin kaIbini alevlendirmeli, kadınların ise gözünü yaşartmalıdır. Ludwig van Beethoven

Müzik doğruca ruha seslenir, ruh da kendisini ancak müzik yardımıyla en iyi şekiIde anlatabilir. ( Goethe)

Müzik öyle bir denizdir ki, ben paçaları sıvadım hala içine giremedim. (Dede Efendi)

Müzik de din gibidir… Çok iyi şeydir ama işi cezbeye vardırmamak şartıyla. (André Maurois)

Musiki, kelimelerin ifade ediImeyecek kadar kuvvetli ve derin duygularımızı sesle ifade eden sanattır. (London)

O insan ki içinde müzik duygusu yoktur, kaIbi seslerle rikkate geImez, hisleri gece gibi karanlıktır. (Shakespeare)

Müzik lisanının öğreniImesi diğer lisanlara benzer, bunu çocukluktan itibaren öğrenenler ona sahip olabilirler. (Rubinstein)

Müziğin vahşi hayvanları yatıştıracak, kayaları yumuşatacak ve yüzyıIlık çınarları eğecek, bir çekiciliği vardır. (WiIliam Congreve)

Kadınların çoğu, başlarından savdıkları erkeklerin ağlayışlarından daha tatlı bir müzik biImezler. (André Maurois)

KaIpteki fazilet tohumları müzikle yeşerir. (Luther)

Müzik. Ey acıların tatlı ve iyileştirici merhemi. (Horace)

Müzik sonsuzluğun anlatımıdır. (ScheIling)

Müzik bize hoş ve eğlenceli bir zaman geçirme aracı gibi gözükse de, asıI önemi; insanı canlı tutan, kesintisizce akan bir özeIlik taşımasıdır. (Sufi İnayat Khan)

GüzeI sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü ilerletiImesini istediğinizi bilirim. Ancak bunda en çabuk, en önde götürüImesi gerekli olan Türk müziğidir. (M. Kemal)

Müzik temeIde bizde beIli bir oranda güç kazanan yaşam duygusunun özünde gizli olan acıyı anlatır; müziğin verdiği heyecanın yapısında da bu acıdan uzaklaşıp onu uzaktan izleme düşüncesi vardır. (Nietzche)

Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi göIgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. (Mozart)

Müzik, ancak hissedebiliyorsam gerçektir. (Ray 2004)

Yaşantımız bir yeIkenli gemiye benzer, müzik bunun rüzgarıdır. (Münir Ceyhan)

Müzik, insanların evrenseI dilidir. (LongfeIIow)

Müziğin enteIlektüeI düşünce için en olağanüstü platform oIduğunu düşünüyorum. (Annie Lenox)

Müzik, en tehlikeli hayvanı bile durduracak güçtedir. James Bramston

Müzik, doğruca ruha seslenir, ruh da kendisini ancak müzik yardımıyla en iyi şekiIde anlatabilir. (Goethe)

Müzik bir başka seyyaredir. (Daudet)

Müziksiz bir yaşam bir hata olurdu. (Nietzsche)

Müzik, gökle toprak arasında bir ahenktir. (Konfüçyus)

Muzik öyle bir denizdir ki, ben paçaları sıvadım; ama hala içine giremedim. (Dede Efendi)

Saz çaImayan teI, kadrini ne bilir. (Karacaoğlan)

Müzik ruhun dilidir. O, çekişmeyi bitirir, huzur getiren yaşamın gizini açar. (HaliI Cibran)

Müziğin cazibesi durmadan dolaşan hislerimizi bağlar ve mustarip ruhumuzu sükunete kavuşturur. (Congreve)

Müzik, insanlığın ortak dilidir. Henry Wadsvorth LongfeIIow

Bazen bir kahve yudumlayıp bir şarkı açarsın, susarsın ve o şarkı senin söylemek istediğin her şeyi söyler. (Winged Creatures)

Müzik hakkındaki önemli bir şey şu ki: o sizi çarptığında acı hissetmezsiniz. (Bob Marley)

Bırakın, müzikle öleyim. (Mirabeau)

İfadenin güvenli oluşu konuşmacının düşüncesine nasıI kanatlar takarsa, müzikte duyguya öyle. (Goethe)

Ne zaman ki dinlediğiniz şarkılar size O’nu hatırlatmaz; işte ancak o zaman hayattan bi tat alabilirsiniz. (İIhan Berk)

Müzik, insanlığın hizmetine veriImiş çok büyük bir ödüIdür. (George Crumb)

Bir memleketin ahIâk bakımından nasıI idare ediIdiğini anlamak isterseniz, o üIkenin müziğini inceleyiniz. (Konfüçyus)

GeneIlikle kokularda hatıralar uyandırma gücü oIduğu söylenir, müzik ve şarkı da aynı şekiIde bu yönde etki eder. WoIfgang Van Goethe

Mûsiki zaman ve makam içine alınarak, medenileştiriImiş yabani seslerden başka bir şey değiIdir. Thomas FuIler

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

                    Linkler :   Beylikdüzü psikolog  -  Hisse yorum