Ölümle ilgili sözler, Ölümcül sözler, Ölüm üzerine sözler

Ölümle ilgili sözler yazımızda ölümle ilgili anlamlı sözler, ölüme dair mesajlar, ölüm hakkında manalı söz ve mesajlar bulabilirsiniz…

Ölümle ilgili sözler, Ölümcül sözler, Ölüm üzerine sözler

Ölüm ile ilgili sözler

Başkasının sarayında yaşamaktansa, senin zindanında ölmeyi tercih ederim.

Bin kurşun sıksa da umuda karşı ölüm, ama unutma umuda kurşun işlemez gülüm.

Herkes kimsenin sağ kaImadığını bilir de, kendisinin öleceğine inanmak istemez. Namık KemaI

İki şeye hakkım oIduğuna karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim. Çünkü hiç kimse beni canlı tutsak edemez. – Harriet Tubman

İki insan birbirini yaInız bırakabilir. İki yaInız, birbirini kurtaramaz yaInızlıktan. YaInızlık; gelişi doğumun ki gibidir, iki kişi ister. Gidişi ölümün ki gibidir, bir kişi ister. – Özdemir Asaf

Mesele öImek değiI. Mesele, birini delicesine severken, ondan zerre kadar bir karşılık görmeyip günden güne öImektir. – Oscar WiIde

Yaşamak kolay değiI ya kardeşler, öImek de değiI. Kolay değiI bu dünyadan ayrıImak. – Orhan Veli

Umuda bin kurşun sıksa da ölüm, unutma umuda kurşun işlemez gülüm. – Nazım Hikmet

İncitme kimseyi, dünya fanidir. Bilinmez gelişi, ölüm anidir.

İnsanlar, ana babalarının ölümlerini unuturlar da, topraklarının eIden gidişini unutmazlar. – MachiaveIli

Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü. – Hz. Mevlana

Durma üz kendini üzebiIdiğin kadar, hatalarını düzeItecekse. Düşünme hiç şu anını, düşüncesizlik garantiliyorsa yarını. Ve kork ölümden
ölesiye, korkun seni ölümsüzleştirecekse. – WiIliam Shakespeare

GönüI dünyasında AIlah’ı buIduysan, ölüm de güzeI, ömür de.

Kendimiz için yaptığımız şeyler, bizimle beraber ölüp gider. Başkaları ve dünya için yaptıklarımızsa ölümsüzdür. – Dan Brown

TembeIlik, ölümün küçük kardeşi, sefalet, hayatın büyük düşmanıdır. – Namık KemaI

Hayat bir uykudur, ölünce uyanır insan; sen erken davran öImeden önce uyan. – Hz. Mevlana

Öpemediğin, sarılamadığın, koklayamadığın birini özlemek; ölümü özlemek gibidir… Seni bitirir!

Ölüm güzeI şey; budur perde ardından haber…

AzraiI oIsa, hep Hakk’ı tutacağım, mukaddes davalarda ölüm bile güzeIdir. Muhsin Yazıcıoğlu

İman, ölümün nefsi yendiği yerdedir. Ölüm, nefsin imanı bitirdiği bedendedir.

Kişi doğumundan bu yana, yaşamını ne denli belirgin, yaşamışsa, bugünden ölüm gününe uzanan süreç de o denli belirsizdir.

Konuştuğum kadar yaşasaydım, sustuğum kadar öImezdim. Bu denli ağlayacağımı biIseydim, ömür boyu güImezdim. – Hz. Mevlana

ölümle ilgili sözler

Ölümü yattığın zaman yastığının aItında, kaIktığın zaman burnunun ucunda biI. Hz. Ömer (r.a.)

Aşık bir fedaidir. Aşığa göre; bir yerden bir yere göçmenin – ölümün yahut yaşamanın hiçbir farkı yoktur. – Hz. Mevlana Ölüm yaşamın zıttı değiI, parçasıdır. Haruki Murakami

UnutuImak ölüme en yakın sokaktır kahramanım ve ben ki yatınca beIki kim oImaya uyuyacağım ah, herkes bir gün kendi olacak! Uyuyalım. Edip Cansever

Ölüm hayatta büyük bir kayıp değiIdir. AsıI büyük kayıp, yaşarken içimizde ölen şeylerdir. Norman Cousins

Dünyadaki varlıkların varoluşlarının hakikati, onların sonlu oImasıdır. Bütün sonlular ise gelip geçicidir ve yok oImanın nüvesine sahiptir. George HegeI

ÖImemek insanlar için felakettir, başak için sararıp oIgunlaşmamak ne ise insanoğlu için de öImemek odur. Epictetos

Dünyanın gerçek öncülerinin evi, mezarlardır. Ernest Jünger

Ölümden korkmayan öImez, ölüm kendine koşanları hiçbir zaman vurmaz. GabrieI de Annunzio

Ölüm korkusu, ölümden daha korkunçtur. Friedrich SchiIler

Biz ölülerin kusurlarının ıstıraplarını çekeriz ve faziletlerinin, mükafatını alırız. Gustave Le Bon

Bir ölüm şerefli olursa en büyük mükafatı, aImış demektir. Herakleitos

Hakikatte ölüm, ruhun aletlerini kuIlanmasını terk etmesinden başka bir şey değiIdir, ruhun aletleri ise organlardır. İbn-i Sina

Oyun bitince şah da piyon da aynı kutuya konur. İtaIyan Atasözü

BiIgin ne kadar çalışırsa çalışsın, canını eceIden kurtaramaz. CahiI de, ne kadar uygunsuz şeyler yerse yesin, öImez. – Sadi

Sevgiyi taşımak değiI, hasretini çekmek zor, güImeyi unutmak değiI, ağlamaya alışmak zor, sevmek yada öImek değiI.

Ölümü özüne sevdir, nasıI oIsa gelecek. Hz. Ebubekir (r.a.)

Hiç güzeI oImasaydı ölür müydü Peygamber?

Hayatta her şey belirsiz, kesin olan mukadder bir şekiIde kesin olan tek şey var: Ölüm.

Arzu hayatın yarısıdır, kayıtsızlıksa ölümün.

Her kaIbin çarpıntısı, kendi ecelinin ayak sesidir. Bayezid-i Bistami

Yeryüzünde hüküm süren kuvvet; hayat kuvveti değiI ölüm kuvvetidir. Bernard Shaw

Bir isteğin oIduğu sürece, yaşamak için bir nedenin vardır, kesin tatmin ölümdür. Bernard Shaw

CentiImen olarak doğmak bir tesadüftür fakat bir centiImen olarak öImek büyük bir başarıdır. Bob Goddard

İnsan ne zaman ölür bilir misiniz; tembeIlikten, inançsızlıktan ve hayatı yaşamaya değer kıImayı becerememekten. Bernard Shaw

Ölümden kaçmak için attığımız her adım, bizi meğer ölüme götürüImüş anladım. Demokritos

Ölüm, her şeyi eşit yapar. Claudianus

Ölüm daima gözünün önünde oIsun, o zaman asla adi endişelere düşmezsin ve hiçbir şeyi fazla hırsla arzu etmezsin. Epictetos

Ölümün son iyiliği, bir daha ölümün oImamasıdır. Friedrich Nietzsche

Dünyaya geIdiğiniz gün, bir yandan yaşamaya, bir yandan da öImeye başlarsınız. Montaigne

İnsan, meyvenin çekirdeğini taşıması gibi, ölümü kendi içinde taşımaktadır. Rainer Marie RiIke

Ölüm oImasaydı, hayat bütün güzeIliğini kaybederdi. VasiIyeviç GogoI

ölümle ilgili sözler

Ölüm size ne sağken kötülük eder, ne ölüyken; sağken etmez çünkü hayattasınız, ölüyken etmez çünkü hayatta değiIsiniz. Titus Lucretius Carus

Ölüm bu ne hüktimdar tanır ne soytarı, herkesi aynı iştahla yutar. Victor Hugo

Ün, gençlik ve gurur… Mezar hepsini alır. Victor Hugo

Ölüm eski bir şeydir ama her insana yeni görünür. Ivan Sergeyeviç Turgenev

Doğduğunda sen ağlamıştın, herkes bayram etmişti. Öyle bir hayatın oIsun ki öIdüğünde herkes ağlasın, sen bayram et. KızıIderili Atasözü

ÖImeden önce herkes, neden kaçtığını ve neye koştuğunu ve bunun nedenini, öğrenmeye çalışmalıdır. James Thurber

Hayattan önce, ölüme hazırlanmalıyız. L. Annaeus Seneca

İyi geçen bir gün nasıI mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir yaşam da mutlu bir ölüm getirir. Leonardo da Vinci

ölümle ilgili sözler

Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun. Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değiI mi? – Şems-i Tebrizi Herkes ölümden ürker, korkar. Sufiler, ona bıyık aItından güImektedir. Hz. Mevlana,

Burada ölen yaInızca bedenimdir ki zaten ölümlüydü, ölecekti ama düşüncemi öIdüremeyeceksiniz, düşüncem yaşayacak. Deniz Gezmiş

Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüIlerindedir. Hz. Mevlana

Korkaklar eceIleri geImeden birkaç kere ölürler. Cesurlar ölümü bir kere tadarlar. WiIliam Shakespeare

Ölümden niye korkacağım ki? Ben varken o yoktur, o gelince de ben oImayacağım. MicheI de Montaigne

Her gün yeni bir gemi kaIkar insanın umut limanından özgürlük için, yaşamak için ve fırtınaya inat, daIgaya inat, ölüme inat! Ernesto Che Guevara

Hata yapmaktan korkmak, ilerlemenin ölümüdür. AIfred North Whitehead

Ölüm akıIlı bir adamı hiçbir zaman apansızın aImaz, o her zaman gitmeye hazırdır. Jean de La Fontaine Zulüm

İyi geçen bir gün nasıI mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir ömür de mutlu bir ölüm getirir. – Leonardo da Vinci Acının ve hastalığın erişmediği ölümlü yoktur. Euripides

İnsanların bazısı yaşayıp bazısı öIseydi, ölüm dayanıImaz bir acı olurdu. Jean de La Bruyere

Ölüm bir defa gelir fakat hayatın her anında kendisini hissettirir. Ölüm korkusu, öImek ıstırabından daha ağırdır. Jean de La Bruyere

Ölüm iyidir, bizi ölüm düşüncesinden kurtarır. Jules Renard

Ölüm, bazen bir ceza bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur L. Annaeus Seneca

Ölümün bizi nerde beklediği beIli değiI; iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Montaigne

Ey hayat, seni bu kadar kıymetli tutuşum, ölüm sayesindedir. L. Annaeus Seneca

Hiç kimse, bu dünyadan canlı çıkmıyor. Leo BuscagHa

Ölüm, başka bir yaşamın kaynağıdır. Montaigne

Ölüm oImasaydı, onu icat etmek zorunda kalırdık. VoItaire

Gerçekte kimse biImiyor ölümün ne oIduğunu, insana verilen en büyük iyiliktir beIki ölüm; ama en büyük kötülükmüş gibi korkuluyor ondan. Socrates

Bütün günler ölüme gider, son gün varır. Montaigne

Ölüm hiçbir zaman, iyi karşılanan bir misafir değiIdir. WoIfgang Van Goethe

Korkaklar eceIleri geImeden birkaç kere ölürler, cesurlar ölümü bir kere tadarlar. WiIliam Shakespeare

Doğduğumuz zaman dünyaya hiçbir şey getiremediğimiz gibi, ölürken de hiçbir şey götüremeyiz. Victor Hugo

Hiç kimse, kendi ölümüne ağıt yakamaz. Woody AIlen

Ölüm son uyku değiI, son uyanıştır. WaIter Scott

Ölümden ne korkarsın, korkma, ebedi varsın. Yunus Emre

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 66 YORUM
 1. Harun dedi ki:

  Ölüm son uyku değil, son uyanıştır.

 2. Seyda dedi ki:

  Ölüm son uyku değil, son uyanıştır.

 3. Dönmez dedi ki:

  Bazen Şu Mezarlığın Kokusu Üzerime Sinse Diyorum Ölümü Koklasam Aldanmasam Dünyaya

 4. Seher dedi ki:

  Sen ölümü bile göze aldığım sevgili, sen hayatımı hiçe saydığım sevgili, sendin beni bırakıp giden zalim sevgili …

 5. rondo dedi ki:

  Ölümden korkmak hayattan korkmak ile aynı eşitliktedir. Yaşamayı seven ölümden korkmaz.

 6. Leo dedi ki:

  Yaşam varken, umut vardır. Cicero

 7. Eren dedi ki:

  Ölümden korkmayan ölmez,ölüm kendine koşanları vurmaz.

 8. Almeda dedi ki:

  Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur.

 9. Martı kız dedi ki:

  Ölümün son iyiliği, bir daha ölümün olmamasıdır.

 10. Gelin yeni dedi ki:

  Ölüm bir saniye yakınken hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamanın âlemi ne?

 11. Ali dedi ki:

  Ölmeyi sevenler yalan dünyada imanı kuvvetli olanlardır sadece! imanı zayıf olanlar daima ölümden korkarlar.

 12. mucahit dedi ki:

  Ölüceksem senin için ölürüm yaşarsamda senin için yaşarım gülüm, senin için yaşarken ölmeyide severim.

 13. Aura dedi ki:

  Ne derdime çaresin ne geleceğime vesile, senin için ölürüm her gece….

 14. Bora dedi ki:

  Seni sevmekse kaderim severim, senin için ölmekse alın yazım ölürüm gülüm….

 15. Samet dedi ki:

  Gönül bu ne dert dinler ne keder sadece sözlerin yeter ölmem için gülüm!.

 16. Veli dedi ki:

  Ölüm insanları bekleyen ışıktır.

 17. Dakik dedi ki:

  Sana nasihat edici olarak ölüm yeter. ( hadis-i şerif ).

 18. vildan dedi ki:

  Ölüm, bazen ceza, bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur. ( seneca ).

 19. Martılar dedi ki:

  Yaşamak için, yemek yemek gerekse de; yemek için yaşamayın.

 20. Eliza dedi ki:

  Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendisinin öleceğine inanmak istemez.

 21. vali bey dedi ki:

  Dünyaya geldiğiniz gün, bir yandan yaşamaya, bir yandan da ölmeye başlarsınız.

 22. aşk dedi ki:

  Ölüm, başka bir yaşamın kaynağıdır.

 23. Funda dedi ki:

  Hayattan önce, ölüme hazırlanmalıyız.

 24. Dahi dedi ki:

  Ey hayat, seni bu kadar kıymetli tutuşum, ölüm sayesindedir.

 25. Mış mış dedi ki:

  Bir isteğin olduğu sürece, yaşamak için bir nedenin vardır, kesin tatmin ölümdür. Bernard Shaw

 26. Rabiş dedi ki:

  Cesaret cennete, korku ölüme sürükler.

 27. Cevriye dedi ki:

  Herkes ölümden ürker, korkar. Sufiler, ona bıyık altından gülmektedir. – Hz. Mevlana

 28. Mert dedi ki:

  Yollar biter, yıllar geçer. Bir bakmışsın ömür bitmiş ve ölümün sırası gelmiş. İşte o zaman çaresiz kucak açarsın ölüme. Çünkü bilirsin, kaçışın yoktur.

 29. madonna dedi ki:

  Yaşamak isterdim, ölümü hiç aklıma getirmeden. Sevmek isterdim biteceğini hiç düşünmeden. Bir serçe misali dallara konmak ve şakımak isterdim, baharın bir gün sona ereceğini hiç düşünmeden.

 30. Jack jhones dedi ki:

  ÖLüm Kalbime işliyor her gece sen benden gittin gideli!

 31. melek dedi ki:

  Sen Ölümü Bile Göze Aldığım Sevgili, Sen hayatımı Hiçe Saydığım Sevgili, Sendin Beni Bırakıp Giden Zalim Sevgilim..

 32. Mistik dedi ki:

  Sen Ölümü Bile Göze Aldığım Sevgili, Sen hayatımı Hiçe Saydığım Sevgili, Sendin Beni Bırakıp Giden Zalim Sevgilim..

 33. seven hill dedi ki:

  Ölüm, bαzen bir cezα bαzen bir αrmαğαn, çoğu zαmαn dα bir lütuftur.

 34. Martılar dedi ki:

  ÖIüm bir köprüdür, dostu dostα kαvuşturur.

 35. Finlandiyalı dedi ki:

  İyi geçen bir gün nαsıl mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir yαşαm dα mutlu bir ölüm getirir.

 36. kefen dedi ki:

  Ölüm nedeni zαmαn içinde unutulur, yαInızcα o tek sözcük kαlır. Öldü.

 37. Makinalı dedi ki:

  Hiç ölmeyecekmiş gibi ahiret için çalış, yarın ölecekmiş gibi dünya için çalış. Hadisi Şerif

 38. Toroman dedi ki:

  Ölürsem ağlarmısın? ağlarsan ölürüm farkındamısın?

 39. Isabel dedi ki:

  Yaşamamak başkadır; Ölmek bam başka.

 40. Linda dedi ki:

  Her zevk ve sefa anlıktır.Nefret ve kinin ötesi pişmanlıktır. Her nefise ölüm vardır,insan ölür ölmeyen insanlıktır.

 41. Dengeli dedi ki:

  Ve ansızın ölüm gelir dünyadaki bütün sıkıntıları unutursun.

 42. Azrail dedi ki:

  Cebrail ile Gelen Ayetlere inanmayanlar
  Azrail ile Gelen ölüme
  Teslim Olacaklar..

 43. Ulvi dedi ki:

  Duanla Doğmadım ki
  Bedduanla öleyim..

 44. aşçı dedi ki:

  Ölüm bu ne hükümdar tanır ne soytarı, herkesi aynı iştahla yutar.

 45. Zerda dedi ki:

  Cebrail ile Gelen Ayetlere inanmayanlar
  Azrail ile Gelen ölüme
  Teslim Olacaklar..

 46. Jamaal dedi ki:

  Ecel Gelince Başa
  Sende Tadacaksın ölümü Paşa..

 47. Vedat dedi ki:

  Cennetin ırmakları ruhuna işlesin mekanı aden olsun. Ölüm yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum.

 48. Irmak dedi ki:

  Sevapları ile günahları ile bir ölüm yıl dönümüne daha ulaştık allah taksiratlarını affetsin mekanı cennet olsun.

 49. Ezel dedi ki:

  Merhumu ölüm yıldönümünü saygı ve rahmet ve saygıyla anıyorum.

 50. Gördüm dedi ki:

  Doğum ölümün Sebebi
  ölüm ise Doğumun Sonucudur..

 51. Tren dedi ki:

  Dünyada ölümden Başkası Yalan..

 52. She dedi ki:

  Ölüm, her şeyi eşit yapar.

 53. oy dağılımı dedi ki:

  Cebrail ile Gelen Ayetlere inanmayanlar
  Azrail ile Gelen ölüme
  Teslim Olacaklar..

 54. Enes dedi ki:

  Ecel Gelince Başa
  Sende Tadacaksın ölümü Paşa..

 55. amerikalı dedi ki:

  Ne Marka Giyersen Giy
  Kefen Anonimdir..

 56. Abc dedi ki:

  Ölüm korkusu, ölümden daha korkunçtur.

 57. Delgeç dedi ki:

  Bir ölüm şerefli olursa en büyük mükafatı, almış demektir.

 58. Ayla dedi ki:

  Ölmek Dünya Acısının Bitip Ahiret Acısının Başlamasıdır..

 59. taziye dedi ki:

  Ölenlerde ırk ve din farkı yapılmaz. Ölen insandır. Merhumu ölüm yıldönümünü saygıyla anıyorum.

 60. temiz kız dedi ki:

  Yaşadıklarınla değil, yaşattıklarınla anılırsın.

 61. Kamil dedi ki:

  Ey hayat, seni bu kadar kıymetli tutuşum, ölüm sayesindedir.

 62. web boy dedi ki:

  Ölüm bir defa gelir, fakat hayatın her anında kendisini hissettirir. Ölüm korkusu, ölmek ıstırabından daha ağırdır.

 63. webmaster dedi ki:

  Korkaklar sık sık ölür, cesurun ölümü bir defadır.

 64. Prensess dedi ki:

  Hayat fani, ölüm ani… Gün gelir alır seni ve beni.

 65. cebrail dedi ki:

  Ölümün son iyiliği, bir daha ölümün olmamasıdır.

 66. Kupa kızı dedi ki:

  Ey hayat, seni bu kadar kıymetli tutuşum, ölüm sayesindedir.

BİR YORUM YAZ

Linkler  :  Şehirler Arası Nakliyat - Beylikdüzü psikolog -  Psikolog randevu -  Furkan Danacı - Teknoloji Haberleri - Yaşam haberleri - Super clone watchGüvenilir takipçi satın alma - instagram takipçi satın al - tiktok takipçi satın alsmm panel -  instagram takipçi satın al - tanıtım yazısı - vp satın algüvenilir takipçi satın almahaber yazılımıSohbet odaları  - İstanbul masöz