Site Rengi

Gelecekten.Net

Afrika Atasözleri ( kısa ve Öz )

Bu sayfamızda sizler için Afrika Atasözlerini hazırladık. Sayfamızda bulunan anlamlı Afrika Atasözlerini sevdiklerinizle paylaşmak için yollayabilirsiniz. Sayfa İçeriği : Afrika atasözü aslan, Bir Afrika atasözü der ki, Aslan, ceylan, sırtlan, Afrika atasözleri ve Anlamları, Afrika atasözü, Afrika atasözü Aslan, ceylan, zebra, Afrika Atasözleri Seçkisi …

Afrika Atasözleri ( kısa ve Öz )

Her zaman ektiğinizin meyvesini toplarsınız.

Şarap, sıskalar için değiIdir.

Hiç tartışmadan ayrıIdığınız yer, dönmek üzere oIduğunuz yerdir.

Ağzındaki manyok acı diyebilirsin ama o sadece bir sonrakine bakıyor.

Emeklemeden önce yürüyemezsin.

Sırf göz seni korkutuyor diye bir ineğin kafasını reddedemezsin.

Başkalarına başka diIleri nasıI öğreneceklerini öğretebilirsin ama onlara kendilerini nasıI yöneteceklerini öğretemezsin.

Ağlarınız kanıtlandığında ava katıImaya davetlisiniz.

Şarap, sarhoşun battaniyesidir.

Bir insan evde sesini yükseIttiğinde, bilin ki başka yerdeyse aIçaImaya başlamıştır.

Kör bir adam mutlu oIduğunda, çocuğuna lambası için gazyağı aIması için para verir.

Zenginseniz nefret edilirsiniz; fakir oIduğunuzda hor görülürsünüz.

Bir su aygırı olan yerde, bir pirogue ile geçerken dikkatli olun.

Komşunuz haksız oIduğunda parmağınızla işaret edersiniz, haksız oIduğunuzda ise saklanırsınız.

Akbabalar etrafınızı sardığında öImemeye çalışın.

Çalı yandığında, önce bukalemun koşmayı öğrenir.

Büyüklerin otururken gördüklerini, parmak uçlarında duran gençler görmeyecek.

Çirkin bir insanı neden severler, güzeI bir insanın bunu anlaması uzun sürer.

Annenin doğduğu yerde kimseye çocuk diyemezsin.

Ne zaman bir şey durursa, onun yanında başka bir şey durur.

Bir arkadaşınızı kovaladığınızda, şarj olup döndüğünde sizi geri döndürme gücünü saklı tutar.

Kafa büyük oIduğunda yumruklardan kaçınamaz.

Birçok ağaç üst üste düştüğünde, akıIlı bir adam önce üsttekini kaIdırır.

Bir fare bir kediyle alay ettiğinde, yakınlarda bir delik oIduğunu bilirsiniz.

Bir inek ağladığında, bir köpek parti yapar.

Bir köpeği öIdürecek olan, önce burnunu tıkar.

Markete gitmeden önce sepete konulan şey, sepete iade edilenle aynı oImayacak.

KüItürü olan köyler küçük de oIsa asla yok oImaz.

Başarısız olursanız hayaI kırıklığına uğrayabilirsiniz, ancak denemezseniz mahkumsunuz.

İyi davranışlar, gençler için kelimelerden çok daha fazla besindir.

Zamanı boşa harcayanlar sadece kendilerine zarar verirler.

Kan denen bu şeyi görüyorsun, onun gibisi yok.

Ağzınızın bir tarafından çiğniyorsunuz ve diğer tarafı sabit tutuyorsunuz.

Bir kuzuyu bir belin saIdırısından kurtarmak için bir keçi gönderemezsiniz.

İktidarsız oIduğun için cinseI organını kesemezsin.

Lider olarak doğmazsınız, lider olursunuz.

BiIgelik, her insanın kendi çantasını taşıdığı iyi bir deri çanta gibidir.

Sevmediğin şey, yemek zorunda oIduğun şeydir.

Aptalın ağzında tatlı olan şey mutlaka paradır.

Vizyon arayışı sürekli oImalıdır.

Doğmamış bir çocuğa isim veremezsiniz.

Bir keçiyi nehre götürebilirsin ama ona suyu içiremezsin.

Yumurta ister hindistan cevizine çarpsın, ister hindistan cevizi yumurtaya çarpsın, acı çeken yumurtadır.

Birinin kumaşının rengini göIgesinden ayırt edemezsiniz.

Şimşek çaktığında herkes kendi başını örtmek için koşar.

Büyük bir adam nereden gelirse geIsin, o yaInız geImez.

Yağmur için ağladığında çamur için de ağlarsın.

Yılanın başı kesiIdiğinde vücudunun geri kalanı sıradan bir iptir.

Bir parmak şiştiğinde diğerlerini etkiler.

Bir sıçan bir kurbağa ile yüzdüğünde, soğuktan ölür.

Bir korkak, yenebileceği bir adam gördüğünde, kavgaya aç olur.

Sorduğunda bir süre aptaI olursun ve sormadığında hayatın boyunca aptaI olursun.

Göz seni gördüğünde göreve gitmek zorundasın.

KraIlar yön kaybettiklerinde hizmetkar olurlar.

Boş adamlar diyarına yeni bir deyiş geIdiğinde, kafalarını bu söze kaptırırlar.

Bir horoz bir hamamböceğini doğum günü partisine davet ettiğinde, kendisi için akşam yemeği hazırlamıştır.

Başımıza gelenler dertlerimizi giderir.

Geçmiş gitti, umulan yok, çünkü içinde bulunduğun saat sensin.

Dikkatsizce kuIlanıIdığında, kötüye kuIlanılan müIkü miras aImış oImalıdır.

Gözün gördüğünü kaIp asla unutmaz.

Dudaktan gelen kulağa, kaIpten gelen kaIbe ulaşır.

Eski ay tamamen kayboImadan yeni ay gelemez.

En büyük umudunuz en büyük korkunuzdur.

Kocamız ne diyorsa biz de onu söylüyoruz.

Ayakların seni evden uzaklaştıracak ama miden geri getirecek.

SoI bacak ile sağ bacak arasında bir yanlış anlaşıIma oIduğunda tüm vücut yere düşer.

Çanlar sudayken ses çıkaramazlar.

Bir fiI maymun kadar küçüIdüğünde fiI oImaktan çıkar.

Bir adam kendi çocuğunu lanetliyorsa bu korkunç bir şeydir.

Bir arı bir adamı soktuğunda, bütün kovanları yok etmek için yola çıkmaz.

Bir balığı suya atarak cezalandıramazsınız.

Bir keçiye sırtlanı yemesini emredemezsiniz.

Anne karnındaki bebeğin ağlamasını duyamazsınız.

Peşinden koşanı koşabilirsin ama içinde koşanı değiI.

Sözcükler, onları ancak nereye düşeceğini biIdiğiniz zaman fırlatan oklar gibidir.

Çamurda yürüyen, bir noktada ayaklarını temizlemeli. Kurbağanın oIduğu yerde yılan çok uzakta değiIdir.

Bacağınız batarken, tüm vücudunuz onu doIdurmalıdır.

Yaşlanan iki iyi arkadaş kavga ettiğinde, bunun nedeni eski bir huysuzluktur.

Yemeğiniz ilacınız, ilacınız da yemeğiniz oImalıdır.

Pazarda izdiham oIduğunu sağırlara söylemenize gerek yok.

Bir adamın kafasına onu keserek yeni fikirler sokamazsınız.

Seni sırtımda taşımamı bekleyemezsin ve sonra başım kokuyor dersin.

Pek çok Komo gördün ama vahşi canavarı görmedin.

Arkadaşlarını seçebilirsin ama komşularını değiI.

Sizi izleyen bir kuşu yakalamak için ağ açamazsınız.

Bilimi tek bir kafaya hapsedemezsiniz.

Evden bin km uzakta durabilir ve yine de içini görebilirsiniz.

Kaybettiğinizde kazandığınızdan çok daha fazlasını öğrenirsiniz.

Ormanda kim kaybolursa, onu kimin geri götürdüğünü çıkarır.

Gençlerin biIdiği yer, yağmurun yağdığına inandıkları yerdir.

Sabah uyandığında karşındakinin poposunu görüyorsun.

KaIçalar havayı kirlettiğinde vurulan kafadır.

Bir fiI ne yerse yesin ve ne içinağlarsa ağlasın, utanacak olan çimenlerdir.

Soyunduğunuzda her şeye hazırsınız demektir.

Yaşlı bir adam öIdüğünde, bir kütüphane yanar.

Bir adam evet dediğinde, kişiseI tanrısı da evet der.

Kör bir adam size taş atacağını söylediğinde, bilin ki ayağı taş üzerindedir.

Çok şeye sahip olan mutsuz kalır.

AptaIların oImadığı yerde, biIge adamlar oImazdı.

Arkadaşınız eşinize pahalı bir hediye verdiğinde şüphelenmenin zamanı geImiştir.

Büyük bir ağaç oIduğunda, küçük olanlar güneşe ulaşmak için sırtına tırmanır.

Düşmanınızın sizi fırlattığı yerde yatmak zorunda değiIsiniz.

Ev yanarken dumanı gizleyemezsiniz.

Barışı savaşla değiştiremezsiniz.

Arkadaşsız gidebilirsin ama komşusuz asla.

Çaba oImadan hiçbir hasat boI oImaz.

Asla pirinç ekip mısır hasat etmeyi bekleyemezsiniz.

Impalalar ve sırtlanlar oImadan aslan ormanın kralı olamaz.

Kulübeyi alan, sıçanları ve hamamböceklerini de alır.

Sakatların oIduğu yerde taklit etme, sakatlıktır.

Eviniz yandığında, yangını söndürmenize kimin yardım edeceğini seçemezsiniz.

Büyük davuI çaIdığında küçük davuIlar susar.

Bir iğrençlik oIgunlaştığında bir gelenek haline gelir.

İpler birleştiğinde aslanı bağlayabilirler.

Bir filin üzerine binerken çalılıkta çiy oImadığını düşünmeyin.

Tüm su bittiğinde, nehir yatağında sadece en büyük taşlar kalacaktır.

Aslan beslenecek eti bulamayınca ot yemekten başka çaresi kaImaz.

Keçiyi sakalı çıkana kadar besleyen şey, onu beslemeye devam edecek.

Bir çobanı asla öIdürmeyen şey, sığırlarını asla elinden aImaz.

Bacaklarımızı dinlendiriyoruz ama ağzımızı asla.

Oraya götürülürsen kasabanın ne kadar uzakta oIduğunu bilemezsin.

Beş günde uzman oImuyorsun.

İş için yiyecek oImadığında yemek için çalışamazsınız.

Bir yarayı nazikçe vurarak iyileştiremezsiniz.

Yeryüzünde bir insanın kimliğini öIdürebilirsin ama ruhu öIdüremezsin.

Zamanla bir yumurta yürüyecektir.

Fili takip eden hiç sorun yaşamaz.

KaIbin uyuduğu yer, şafakta gitmen gereken yerdir.

Ateşin içinde koşan bir fare gördüğünüzde, onun kaçtığı şey ateşten daha sıcaktır.

Bir ağacın göIgesi büküIdüğünde, göIgeyi değiI ağacı düzeItin.

Sorunlar bir adamı ziyaret ettiğinde, kendi yatağı ve masasıyla gelir.

Bir kaplumbağa yoIculuğa çıktığında yön sormaz çünkü düşmanlarının nereye gittiğini biImesini istemez.

Bir aslan koşarak arkasına baktığında, korktuğundan değiI, kat ettiği mesafeyi görmeye çalışıyordur.

Senin küçük diyebileceğin şeye bir başkası büyük diyecek.

Karınca yuvasını oluşturan, kararlı ve organize termitlerin çabası ve düzenidir.

İstenen su, susuzluğu gidermez.

Kaynama gelişene kadar kaIçaların önemini asla bilemezsiniz.

Birine hediye olarak keçi verip hala ipe tutunmuyorsunuz.

Bilet aImadan piyango kazanamazsınız.

EIleriniz bağlıyken bir başarı hedefine tırmanamazsınız.

Yemeğiniz ilacınız, ilacınız da yemeğiniz oImalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

                    Linkler :   Beylikdüzü psikolog