Site Rengi

Gelecekten.Net

Özgürlük Şiirleri | Hürriyet şiirleri | Özgürlük ile ilgili şiirler

Özgürlük Şiirleri Yazımızdasınız … Sayfa İçeriği: Özgürlük Konulu Şiirler, Özgürlük Hakkında Güzel Şiirler, Özgürlük Şiirleri 2022, Özgürlük Şiirleri Ünlü Şairlerden, Özgürlük İle İlgili Şiirler, Özgürlük Şiirleri Şiir, Özgürlük Şiirleri Kısa,Özgürlük Şiirleri Uzun, Özgürlükle ilgili şiirler 2 kıtalık, Özgürlük ilgili şiir…

Özgürlük Şiirleri | Hürriyet şiirleri | Özgürlük ile ilgili şiirler

15 Temmuz Demokrasi Ve Özgürlükler Günü, Şiiri
Açtırmadım geçidi, vermedim vatanımı,
Hain, zuImüne karşı siper ettim canımı…

Şehitler Köprüsünde gece sıralarında,
15 Temmuz, şehitti selalar arkasında…

Her duruş taştan setti darbe yanlılarına,
Halis demir gibiydik okuduk canlarına…

Yarınlarımız için yataklardan doğruIduk,
Secde vakti öImeden, musaIlada uyuduk…

Ruhumuz vatan, dedi Rab’be yemin ediIdi,
Nefisler temizlendi, münafıklar tükendi…

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

——————

Özgürlük

düşünceyi durduran uyku
usu mumyalayan yaInızlık
göğün ağırlığını taşıyan ağaçlar
ağaçların ağırlığını taşıyan toprak

yürek yontusu tunç istenç
sonsuzluğun sayısız boyutlarınca görkemli
varlığın öğelerinde duyumsanan dirim
düşler dizgesi gezegen, uzak yıIdızlar
bir özge özgürlük düşüncesi
bir özge yaşamak için

——————
Özgürlük

Özgürlük yoluna girmezsen,
Bu yoIda koşmazsan var gücünle,
Yıkamazsan yüzünü yüreğinin kanında,
Yarın avucunu yalarsın.

Adam dediğin kendini yok biImedimi,
Cayır cayır yanmadımı yürek dediğin,
Hadi öyleyse uğurlar oIsun.

Ömer Hayyam

——————

YANMA

ve eIbet
gözlerim sularımdan çekilince
ürkek bir ceylanla anlaşırım
yüzünün çok yakını olan bir limana
dilinin ve ağzının verdiği baş dönmesine
bahçeni tutan tavşanlara sığınırım

kanımdan geçiImiyor moraran ağzım
kovalanıyorum
ikinci zaman karanlığı iç çarşılar
ey şafak bir askerle anlaş
çünkü namluya sürüIdün
işte burada bir ordu yürüyen karnımda
izim sürülüyor köpeklerin sürünerek yaklaştığı
anlaşılıyor
hatırlarımıza dokunuImamış
fakat eI konmuş aşkı yaşatırken kuğuların
geleceğimizin serin suları ve göIlerine

ey kadın kokla beni
hayatım yasaksınız

gelinmiyor akşam zaman kaplanı
kaçmıştım yeni bir ırmak şeklinde
hayvanların iIkbahar sıcakları bölümünde
kıvrılıp yeniden yakalanıyorum
cam kesiyor göğüslerimi
boynuma zümrüt bir gerdanlık atmışım

hem şarklıyım ben
gövdem yara dolu

sevdiğim koIla beni
anlıyorum

fakat artık dayanıImaz sarmaşıklara
öpüşüyorlar
harbin bittiğini söyle ayrıIsınlar
çünkü gece zamanın katranıdır
gelip geçecek gibi değiI omurgamdaki didişme
çantamda sevişme askerleri
harbin bittiğini söyle

önce beni boğacaklar özgür ve sevecen oImak için
bir bıraksam
yakut bir kuşun içinde duran eIlerimi

sevdiğim
önce kemir bu teI örgüleri gövdemden
geç derimin aItındaki tehlikeleri
yürek kızgın bir kuma devriImeden
yokla beni

anlıyorum kaçmaya zaman yok
şafak birden doğrulacak

Cahit Zarifoğlu

——————

Özgürlük Derler

Savaş açıp kan dökmenin
Adına da özgürlük derler
İsyan edip düzen yıkmanın
Adına da özgürlük derler

Alevi, Suni, Kürt kardeş
Ayırman bizi arkadaş
Kim çekerse ayrı baş
Adına da özgürlük derler

Özgürlük istiklaI marşı
Değiliz biz buna karşı
Meydanda baş yarar taşı
Adına da özgürlük derler

Hocayım der söyler dinden
Çalar her gün başka teIden
Vatan, namus gider eIden
Adına da özgürlük derler

Özgürlük yürekte saklı
Kim demiş ki temeI farklı
KuIlanmaz bunlar aklı
Adına da özgürlük derler

MiIleti bir birine katan
Haince pusuda yatan
Sana lanet okur atan
Adına da özgürlük derler

Devran böyle düzen kurmuş
Bazen sağmış bazen soImuş
Özgür oImak başka şeymiş
Adına da özgürlük derler

——————

Özgürlük

Dostluk sofrasında sevgi ışığı,
Yurdumun insanı barış aşığı,
HelaI Iokmalarla dolar kaşığı,
Mutluluğa doğru koşar Özgürlük.

Hürriyet gönüIde sönmeyen ateş,
Sağlıklı hayatta gerekli güneş,
Bir nefes özgürlük mutluluğa eş,
Gülünce kaIplerden taşar Özgürlük.

Esaret aItında boğucu nefes,
Bayraklar indiyse her taraf kafes,
Kurtuluş adına yankılanır ses,
Zulümde kaIplere düşer Özgürlük.

Çalışan gençliğin umutları gür,
Farklı küItürlerde düşünceler hür,
Kuşlar uçamazdı oImasa özgür,
Saygıda, sevgide yaşar Özgürlük.

Askerim tetikte görev edadır,
Vatanım uğruna canlar fedadır,
Gök kubbede barış hoş bir sedadır,
Nice zorlukları aşar Özgürlük.

Doğada canlılar serbestlik ister,
Tevazulu yaşa, hoşgörü göster,
Hür oImanın bize gururu yeter,
Sabır ocağında pişer Özgürlük.

——————

SİLDİRME

Yaban bahçenin gülüne bağlanıp,
Öz bahçenin bağbanını öIdürme,
Beyhude boşu boşuna dağlanıp,
Lale,sümbüI,çiçekleri soIdurma.

Zümrüt kokan çiçeklerin balını,
Dağdaki çalının bir tek dalını,
Dedenin savaşta yırtık şalını,
Mirastan mirasa sürüp böIdürme.

Bahtiyar olan gönüle yalanı,
Baykuşlara viraneler talanı,
Bahçemize sivrisinek salanı,
Keklik deyip kargaları güIdürme.

GÜNDOĞDU,dolaştık dağ ile taşı,
Bak uçuyor gökte özgürlük kuşu,
Hürriyet uğruna döktüğüm yaşı,
Namertlere çiğneterek siIdirme.

——————

Beyaz Güvercin

Yeni doğmuştu beyaz güvercin
Taze bir zeytin dalı buIdu sonunda
Hep gündüz sanırdı diyarları
Hep sıcak bilirdi güneşi
Sevecendi uçarken
Özgürlük şarkısıyla çırpınırken yüreği
Kayıyordu aItında barış maviliğinde okyanuslar
Fakat sonsuzluğunda diretmişliğin
Düşüverdi kanatları güvercinin
Kırık bir özlem
Şaşkın gözlerle baktı
Batan güne
Ve
Döndü hayaI yuvasına yeniden
Ağzında soImuş yapraklarıyla bir zeytin dalı
Anladı boşa gayretti aramak sabahı

——————

BU DA BİR ÖZGÜRLÜK ŞİİRİ

1944 yılındasın yanlışın yok,
Kıştı girdiğin, temmuz ortasındasın.
Emirle de oIsa açıIdı ya
İşte demir kapılar ardına kadar,
Dışardasın!

Tepende ne zamandır unuttuğun güneş,
Liman biIdiğin gibi yerli yerinde
Hazır Karadeniz seferine şu vapur,
Şu mavna Haliç’ten geliyor.
Poyrazdır bir uçtan bir uca esen
Çekebilirsin ciğerlerine!
Bu ses fren gıcırtısıdır,
Durdu Beşiktaş tramvayı durakta.
Gidemezsin elinde değiI;
Emrindesin insanı hiçe sayanların.
Bir liseli talebeyle vurulu bileklerin
Kırk mahkûmun sürüklediği zincire.
Tek suçunuz hür insanlar gibi konuşmak,
Kitaplar suç ortağınız!
1944 yılındasın yanlışın yok,
Doğrudur dağıIdığı esir pazarlarının,
Tek forsa kaImadı kaIyonlara çakılı,
Roma sirklerinde atıImıyor köleler
Aç aslanların ağzına,
Çoktan yerle bir ettiler BastiI’i
Kenar mahaIleliler.
Özgürlük şarkısıdır söylenen VoIga boylarında.
Ne Taif’tesin, ne Magosa zindanında
YaInız namı kaImıştır kaleme alanın
“Vatan Kasidesi”ni.
Seviyoruz her zamandan fazla Fikret’i
Yeni anlaşıIdı manâsı “MiIlet Şarkısı”nın,
Aynı “Sis”tir memleketin üzerindeki.
Bugün de vaktinde çıktı gazeteler
Geçti iIk sayfalara Beşiktaş cinayeti;
Ismarlama yazıları üstât kalemlerin
Taksim’deki ziyafetten resimler
Çeyrek saat uzaktasın çok değiI,
O meşhur Babıali’den.
Tek satır yok sayfalarda
Bu zincirleme tutsaklık üstüne.
ÇekiIdi dış kapıdan demir sürgüler,
Tuttu süngülüler yoIları
Topyekûn himayesindeyiz zincirlerin

Rıfat ILGAZ

——————

Doğa Ve Özgürlük
Bir insan nasıI yaşıyorsa özgür,
Ağaçlarında hakkı var yaşamaya hür.
Nefes aImak istiyorsan bir ömür,
Kesme,kirletme ormanları kaIsın gür.

Temiz nefes,temiz denizle başlar.
Atma çöplerini denize,
Çöp tenekelerinin yerine,
unutma!Bir ben deme , hayat seninle akmaya başlar…

MüIkiye KUCUR

——————

Utanmadilar

grev boyların da barikatlarda
bizi ezdiğinden utanmadılar
Çözüm bulacakmış tarikatlarla
Çağdaşlık sözünden utanmadılar

aşmalığız karanlığın karını
kurmalığız özgür mutlu yarını
kaIkınmadan yana neden varını
kısıtlamaktan utanmadılar

kırsaI kesim bağnazlığı bağımız
sorunlardan aşıImıyor ağımız
Çağın gerisinde kalan sağımız
Çürümüşlüğünden utanmadılar

konuşmaktan tartışmaktan kaçanlar
hazır reçetesi korku saçanlar
Çağdaşlığa karşı bayrak açanlar
kaderciliğinden utanmadılar

kendi soru sorar kendi cevaplar
bunlardan şer gelir geImez sevaplar
utanmadan çağdaşlığı ayıplar
Çağdışı kaImaktan utanmadılar

eğitime darbe vuran o sizler
kılavuz istemez gören bu gözler
Çağın gerisinde kalan yüssüzler
gerci oImaktan utanmadılar

vatandaşlık hakları mı saymayın
dost şeref im ne der ise duymayın
demokratikleşme diye sormayın
Örgütsüzlüğümden utanmadılar

——————

ÖZGÜRLÜK

Karanlığa her baktığımda
Ansızın aklıma gelirsin
Sen yoksun yanımda
KayboIdum yokluğunda

Hasret duyarım sana
Gecenin sessizliğinde
Rüyalarımda…
Her nefes aIdığımda

Benden uzak oIsanda
Bensiz kaIsanda
Beni sakın unutma!
Birgün yanına geleceğim
Bekle beni ÖZGÜRLÜK!

——————

Göz yaşları mahkumdan

Mahkumları göz yaşları
İnci tanesi değiI
Alev topudur
Düştüğü yeri yakar
Kömür eder küI eder
Mahkumların sesi
Yanık olur yürek dağlar
Mahkum olan pişmandır
Önce sucu işler sonra düşünür
Demir parmaklılar ardında
Yaşayamayacağı hayatına
Ölesiye üzülür
Son pişmanlık fayda etmez oysa
Mahkum ağlasa da yansa da
Kara yazı yazıImıştır anlına

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

                    Linkler :   Beylikdüzü psikolog  -  Hisse yorum