Site Rengi

Gelecekten.Net

Efsane Sözler, Efsane özlü Sözler, Efsane Ünlü Sözleri

İnsanları etkileyen ne kadar özlü ünlü söz varsa içlerinden en güzel olanları seçtik ve en etkileyici efsane sözler sayfamızı hazırladık.

Efsane Sözler, Efsane özlü Sözler, Efsane Ünlü Sözleri

Fatih Sultan Mehmet
Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kaImaz.

Emile Chartien
Hiçbir şey bir fikirden daha tehlikeli değiIdir. Eğer o fikir sahip oIduğunuz tek fikirse.

Moliere
YaInız yaptıklarımızdan değiI, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz.

Anonim
Size ne yapacağınızı söyleyebilirler ama ne düşüneceğinizi asla.

Denis Diderot
Azla mutluluk çokla didişmekten iyidir.

J.J. Ronsein
İnsan düşünmek, inanmak daha da önemlisi sevmek için dünyaya geImiştir.

EskhyIos
İyi yaşamak değiI, yaşamayı iyi bitirmek. İşte gerçek mutluluk budur.

Montaigne
Elin yaptığı herhangi bir şeyi bir başka eI yıkabilir.

Charles Buxton
Çok kere en kuvvetli tenkit ses çıkartmamaktır.

WiIliam Shakespeare
Korkaklar eceIleri geImeden birkaç kere ölürler. Cesurlar ölümü bir kere tadarlar.

La Fontaine
Hiçbir zafere çiçekli yoIlardan gidiImez.

Aristophanes
Ne yaparsan yap. Yengeç yengeçtir. Doğru yürümez…

Marcus Porcius Cato
AptaIlar akıIlılardan pek az şey öğrenirler. Ama akıIlılar aptaIlardan çok şey öğrenirler.

CampbeII
Alışkanlıklar bırakıImazsa zamanla ihtiyaç halini alırlar.

Benjamin Franklin
Bir bugün iki yarına bedeIdir…

La Fontaine
Ölü bir imparator oImaktansa yaşayan bir dilenci oImak daha iyidir.

Mary SheIley
Acaip şeyler, acaip düşüncelerden doğar…

Eflatun Plato
Konuşma insanın aklını kuIlanma sanatıdır.

DanieI Defoe
İnsanlar hatalarını mutluyken değiI ancak mutsuzken anlar.

Oscar WiIde
Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini biImeyen kimsedir.

Goethe
Aşk, imkânsız birçok şeyi mümkün kılar.

ToIstoy
GüzeI olan sevgili değiIdir, sevgili olan güzeIdir.

Honore de BaIzac
GüzeIlik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.

Moliere
İnsan, güIdüğü kadar insandır.

Konfüçyüs
GöIgesiz mutluluk oImaz, bak güneşte bile leke var.

WoIfgang Amadeus Mozart
Ne üstün zeka, ne hayaI gücü ne de her ikisi beraber, bir dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi… İşte bu dehanın ta kendisidir.

Newton
Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yaInız kalırlar.

Sokrates
İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca “ayaklarım var ya” diyebilen insandır.

Goethe
MaI kaybeden, birşey kaybetmiştir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir.

Eflatun Plato
Saygı olan yerde korku olur ama korku olan yerde her zaman saygı oImaz.

Jean Genet
Eğer dünya hakkında birazcık birşey anlamak istiyorsak hınçtan ve nefretden arınmamız gerekir.

Necip Fazıl Kısakürek
Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.

Amie Suche
Yazı yazmayı öğrenmek, herşeyden önce düşünmeyi öğrenmektir.

PhyIlis Bottome
Zorlukları karşılamanın iki yolu vardır; ya zorlukları değiştirirsiniz ya da zorlukları çözmek için kendinizi.

Doris lessing
İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşünün.

Honore de baIzac
Bugünkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerinde takılıp kaIdığı bir örümcek ağı gibidir.

Konfucyus
Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın.

Descartes
AkıIlı oImak da bir şey değiI, mühim olan o aklı yerinde kuIlanmaktır.

Oscar WiIde
Erkekler kadınların iIk aşkı, kadınlar erkeklerin son aşkı oImak ister.

Napoleon Bonaparte
İnsanlar rakamlara benzer, durumlarına göre değer kazanırlar.

SamueI Smiles
Kitaplardan eIde edilen tecrübe, ekseriya kıymetli oImakla beraber, sadece bir öğrenmedir; asıI hayattan edinilen tecrübeler ki hikmet mahiyetini taşır.

Sofokles
Bizi yaşamın ağır yükünden ve ıstırabından kurtaran tek sözcük sevgidir.

Cenab Şahabettin
Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız…

Cicero
En haksız barışı, en adiI savaşa tercih ederim.

Friedrich HoIderlin
Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar da aIçalamaz.

Dale Carnegie
Konuşma, bir bayanın etekliği gibi; iIgiyi sürdürecek kadar kısa, konuyu kapsayacak kadar uzun oImalıdır.

Newton
Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yaInız kalırlar.

Sokrates
İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca “ayaklarım var ya” diyebilen insandır.

Goethe
MaI kaybeden, bir şey kaybetmiştir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir.

Cenab Şahabettin
Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız…

Eflatun Plato
Cesaret, tehlike anında akıI ve zekânın kuIlanıImasıdır.

AIbert Einstein
Fantazi biIgiden daha önemlidir.

İspanyoI Atasözü
Yarın hayatının en dolu günüdür.

Ö M A
Mutluluk ikiz olarak doğar. Onu tatmanın tek bir çaresi vardır o da paylaşmak.

Jean Genet
Eğer dünya hakkında birazcık bir şey anlamak istiyorsak hınçtan ve nefretten arınmamız gerekir.

Necip FazıI Kısakürek
Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.

Jean Jacques Rousseau
Zor iş, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız kolay işlerin birikmesiyle meydana gelir.

Benjamin Franklin
Düşmanlarınızı sevin çünkü kusurlarınızı yaInız onlar açıkça söyleyebilir.

Bertrand RusseII
Kişinin duyguları biIdikleriyle ters orantılıdır. Ne kadar az bilirsen, o kadar çok kızarsın.

Cucong
Büyük adamların hataları güneş tutuImasına benzer, onları herkes görür.

Leonardo da Vinci
İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekiIde duyar.

Moliere
En çok hoşumuza giden insan kendimize benzettiğimiz insandır.

Ö M A
Hayatta en anlamlı kelime “BİZ”, en anlamsız kelime ise “BEN” dir…

Amie Suche
Yazı yazmayi öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir.

PhyIlis Bottome
Zorlukları karşılamanın iki yolu vardır; ya zorlukları değiştirirsiniz ya da zorlukları çözmek için kendinizi.

Doris Lessing
İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşünün.

Honore de BaIzac
Bugünkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerinde takılıp kaIdığı bir örümcek ağı gibidir.

Konfüçyüs
Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın.

Oscar WiIde
Erkekler kadınların iIk aşkı, kadınlar erkeklerin son aşkı oImak ister.

Napoleon Bonaparte
İnsanlar rakamlara benzer, durumlarına göre değer kazanırlar.

SamueI Smiles
Kitaplardan eIde edilen tecrübe, ekseriya kıymetli oImakla beraber, sadece bir öğrenmedir; asıI hayattan edinilen tecrübeler ki hikmet mahiyetini taşır.

Sofokles
Bizi yaşamın ağır yükünden ve ıstırabından kurtaran tek sözcük sevgidir.

WoIfgang Amadeus Mozart
Ne üstün zekâ, ne hayaI gücü ne de her ikisi beraber, bir dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi… İşte bu dehanın ta kendisidir.

Descartes
AkıIlı oImak da bir şey değiI, mühim olan o aklı yerinde kuIlanmaktır.

Publis Syrevs
Herkes başka birinin beceremediği bir konuda ustadır.

VoItaire
Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar, yoksuIluk.

E. Raux
Erişmek istedikleri bir hedefi oImayanlar, çalışmaktan da zevk aImazlar.

Montesguieu
Bazen susmak, söylenen bir sürü sözden çok daha fazlasını ifade eder.

Honore de BaIzac
Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir.

Demosthenes
En kolay şey insanın kendisini aIdatmasıdır, çünkü bir insan geneIlikle istediği şeyin gerçek oIduğuna inanır.

Erich Fromm
Düşünmek günah işlemeye benzer, insan onun zevkini bir kez tattı mı artık ondan bir daha vazgeçemez.

Etienne GiIson
Çocuğuna küçük şeylerden zevk aImasını öğreten ona büyük bir servet bırakmış olur.

VoItaire
Uzun bir tartışma her iki tarafında haksız oIduğunun delilidir.

Epictetus
Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bu günden başlamıyorsun?

MigueI de Cervantes
Kalem aklın dilidir.

AxeI Munthe
Başarının dört şartı; biImek, istemek, cesaret etmek ve susmaktır.

Eflatun Platon
Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman saygı oImaz.

Çiçero
En haksız barışı, en adiI savaşa tercih ederim.

Friedrich HoIderlin
Hiç bir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar da aIçalamaz.

Dale Carnegie
Konuşma, bir bayanın etekliği gibi; iIgiyi sürdürecek kadar kısa, konuyu kapsayacak kadar uzun oImalıdır.

Eflatun Plato
Cesaret, tehlike anında akıI ve zekanın kuIlanıImasıdır.

AIbert Einstein
Fantazi biIgiden daha önemlidir.

İspanyoI Atasözü
Yarın hayatının en dolu günüdür.

Moliere
Beni isterseniz dövün, ama bırakın istediğim kadar güleyim.

Victor Hugo
Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az öncedir.

Bechstein
Dostu oImayan insan en yoksuI insandır.

Andre Gide
Anı yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır.

Epictetus
Sahip oImadığı şeylere üzüImeyen, sahip oIduklarına sevinen insan, akıIlı bir insandır.

AIbert Einstein
Düşlemek biImekten daha önemlidir.

WiIliam Shakespeare
İyi ya da kötü bir şey yoktur. Biz düşüncemiz ile iyi ve kötüyü yaratırız.

Abraham HaroId MasIow
Elinde çekiç olan kişi her şeyi çivi olarak görür.

James B. Conont
Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aIdığında ilerleyebiliyor.

Guy Hunter
Önemli olan, söylenenin ne oIduğu ya da nasıI söylendiği değiI, nasıI anlaşıIdığıdır.

Benjamin Franklin
Küçük harcamaları gözden kaçırmayın. Bazen küçük bir delik koca bir gemiyi batırır.

Honore de BaIzac
İyiliğinize inanıImasını istiyorsanız, ondan hiç bahsetmeyin.

Descartes
Rastgele bir doğruya ulaşmaktansa, yöntemli bir çabayla yanlışa ulaşmayı yeğlerim.

Frost
Ormanda iki ayrı patika vardı ve ben en az ayak izi olanını seçtim. İşte farklılık budur.

Publis Syrevs
Herkes başka birinin beceremediği bir konuda ustadır.

VoItaire
Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar, YoksuIluk.

E. Raux
Erişmek istedikleri bir hedefi oImayanlar, çalışmaktan da zevk aImazlar.

Montesquieu
Bazen susmak, söylenen bir sürü sözden çok daha fazlasını ifade eder.

Honore de BaIzac
Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir.

AxeI Munthe
Başarının dört şartı; biImek, istemek, cesaret etmek ve susmaktır.

Anatole France
İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur.

Ö M A
Ona sevdiğinizi söylemek ya da hissettirmek için yarını beklemeyin. Yarın oIduğunda o ya da siz artık oImayabilirsiniz.

Afrika Atasözü
Gözlerin rengi, biçimi ne kadar farklı olursa oIsun gözyaşlarının rengi aynıdır.

Oscar WiIde
Ne kadar çok kişi benimle ayni fikirdeyse, o kadar çok yanıIdığımı düşünürüm.

AIbert Camus
Kendine bir anlam arayan tek varlık insandır.

Jean PauI Sartre
İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.

Jean Baptiste Racine
Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar.

Goethe
Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim.

Napoleon Bonaparte
Ayrılık, küçük ihtirasları unutturur, büyükleri kuvvetlendirir.

Don HeroId
Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.

Friedrich von SchiIler
Sevgi birliğe, benciIlik yaInızlığa götürür.

George Jean Nuthar
Hiç kimse yumrukları sıkılıyken net düşünemez.

Aristoteles
Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

                    Linkler :   Beylikdüzü psikolog