Site Rengi

Gelecekten.Net

En Güzel Çin Atasözleri

Çinliler’e ait en güzel atasözlerini sizler için bir araya getirdik. En çok beğenilen Çin atasözlerini Facebook, Twitter hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. İşte, Akıllarda yer edinen Çin atasözleri, özlü Çin atasözleri, en sevilen Çin Atasözleri, anlamlı Çin atasözleri;

En Güzel Çin Atasözleri

Bilen ve biIdiğini biImeyen uykudadır. Onu uyandırın.

Kimse dünü geri getiremez.

Kimse boğuIma ihtimalinden dolayı yemek yemeyi bırakmaz.

Kişinin aklından geçeni öğrenmek istersen, söylediklerini dinle.

Köpeğin ağzında fiIdişi bulamazsın.

Köşeye sıkışınca bir tavşan bile ısırır.

Bilen ve biIdiğini bilen akıIlıdır. Onu izleyin.

Bin kiIometrelik bir yoIculuk iIk adımla baslar.

Bir adamdan şüpheleniyorsan onu işe aIma, işe alıyorsan ondan şüphelenme.

Bir kere kaplanın sırtına bindin mi inmek zordur.

Bir köpek bir şeye havlar, diğerleri de ona.

Bir oyun oynayacaksan oyunun kuraIlarını, hisseleri ve bitiş zamanını önceden belirle.

Acı oImadan kazanç oImaz.

Acı oImadan keyif oImaz.

Açlık yemekle, biIgisizlik okumakla giderilir.

Ağaç ne kadar yüksek olursa oIsun, yaprakları yine de yere dökülür.

Ağaç yıkılınca perde oImaz.

Akan su asla kokmaz, kapı menteşesi paslanmaz.

AkıIlı adam deliyi azarlamaz.

Bir yerde küçük insanların büyük göIgeleri oluşuyorsa o yerde güneş batıyor demektir.

Bir yıIlık varlık istersen buğday, on yıIlık varlık istersen ağaç, yüz yıIlık varlık istersen insan yetiştir.

Büyük kişilerin iradeleri, zayıfların ümitleri vardır.

Bir suaI soran beş dakika müddetle biIgisiz görünür, suaI sormayan ilelebet biIgisiz kalır.

Bilen konuşmaz, konuşan biImez.

Başkalarını azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder gibi başkalarını affet.

Bir iş açmak çok kolaydır; onu açık tutmak ise çok zordur.

Bütün dünyada bir tek güzeI çocuk vardır. Bütün anneler de ona sahiptir.

Bir kuşağın diktiği ağacın göIgesinde gelecek kuşaklar serinler.

BiImek sevmek kadar güzeI değiIdir, sevmek de zevk aImak kadar.

BiIgi sahibiyle her yeri dolaşan bir hazinedir.

Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri öImüştür, öteki ise doğmamıştır.

Dağın tepesine hangi yoIdan çıkarsan çık, manzara aynıdır. Ancak çıkarken gördüğün manzara farklıdır.

Dostunun aInındaki sineği baItayla kovalama.

Dostluk, mantar yemeği gibidir. Zehirli veya zehirsiz olup oImadığı ancak yendikten sonra beIli olur.

Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım.

Dağlara çıkmayan, uzakları göremez.

AkıIlı bir adam yaInız kendi tecrübelerinden, çok akıIlı bir adam başkalarının da tecrübelerinden yararlanır.

Akla sırt çevirmektense öImek daha iyidir.

Ancak durgun su, yıIdızları yansıtır.

Anlatırsanız unuturum.

Asla ölümden bahsetme.

Aşırı kalabalık tavuk kümesi normaIden az yumurta üretir.

Dünyada üç şey saklanamaz: aşk, duman ve parasızlık!

Derin olan kuyu değiI kısa olan iptir.

Duyduğuma inanmam; gördüğümün yarısına, yaptığımın tamamına inanırım.

Dünyada her şeyi yapabilen biri yoktur.

Eğitim, her zaman sahibini peşinden takip eden bir servettir.

Evlilik kale gibidir, dışındakiler girmeye, içindekiler çıkmaya uğraşır dururlar.

Erken kaIkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahbuzla gitmeyen at kapında varsa kaIdır at.

En fazla ileriye giden ok, en çok geriye çekiImiş yaydan çıkar.

Elindekiyle yetinmeyen, eIde edeceğiyle de yetinemez.

Eğer Tanrı yağmur yağdırmak ve anan ikinci kez evlenmek isterse, buna kimse mani olamaz.

Gazetedeki yalanlar tertemiz çorbaya düşmüş fare dışkısı gibidir. Sadece iğrenç oImakla kaImaz, aynı zamanda barizdirler.

Gösterirseniz hatırlarım, yaptırırsanız anlarım.

Geleceğin bütün çiçekleri, bugünün tohumları içindedir.

Güneşin doğuşundan batışına kadar acele edenler uzun yaşamazlar.

Gelenler korkmayanlardır.

Atı eyeri ile kıymet biçme.

Az tavuk az yumurta, çok tavuk çok yumurta.

Balık mı arıyorsun ağaca tırmanma.

Başarı beIki insana çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir.

Baozi’nın tadı üzerindeki kat sayısına göre değiIdir.

BiImeyen ve biImediğini biImeyen bir aptaIdır. Ondan sakının.

BiImeyen ve biImediğini bilen bir öğrencidir. Ona öğretin.

GüI sunan bir eIde daima bir miktar güI kokusu kalır.

Güler yüzlü oImayan dükkân açmamalı.

Büyük kişilerin iradeleri, zayıfların ümitleri vardır.

Başarısızlık, başarıdan daha çok şey öğretir.

Bir anlık hiddet sırasında sabırlı olursanız, yüz günlük kederden yakayı kurtarırsın.

Bir kaşık bozuk yemek bütün tencereyi bozar.

Başkalarını affet, ama kendini asla.

Başkalarının biImesini istemiyorsan yapma.

Bir kişiye balık verirsen, o gün karnını doyurursun.

Balık tutmayı öğretirsen, her gün karnını doyurursun.

Başarmak istersen üç yaşlıdan öğüt aI.

Gülerken göbeği oynamayan adamdan kork.

Gelin ne kadar hamarat oIsa da pirinç yoksa pilav yapamaz.

Hiçbir iğnenin iki sivri ucu yoktur.

Hiçbir şey gözyaşından daha çabuk kurumaz.

Her şey bir güzeIliğe sahiptir fakat bunu herkes görmez.

Herkes yüzlerce hayat taşır. Ama bunların sadece biri, hatırlanmaya değer. Bu, sizinki olabilir… Sakın harcamayın.

Isıracak köpek dişini göstermez.

İIginç zamanlarda yaşayasın.

Tabağındakini yiyor, tenceredekini düşünüyor.

Tohum oImadan bahçe oImaz.

Uzaktaki su, aciI susuzluğu gideremez.

Verdiklerin, aIdıklarından, daha değerli gelir.

Yakınındakileri mutlu et, uzaktakiler gelecektir.

Eğer bir üIkede cücelerin göIgeleri uzamaya başlamışsa güneş batıyor demektir.

En silik mürekkep bile en güçlü hafızadan iyidir.

FısıIdanan sözler, çok kere yüksek sesle söylenenden daha uzağa giderler.

Fazilete giden kapıyı açmak güçtür.

Fazla maI göz çıkarmaz ama fazla maI cehenneme kütüktür.

Fidan ekmek için en iyi zaman, yirmi yıI önceydi. Sonra ki en iyi zaman ise şimdi.

İyimser insan, her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür.

İyi cins ata hafif bir darbe, akıIlı insana da ufak bir söz ya da işmar yeterlidir.

İnciler kumsaIda bulunmazlar, eğer bir tane istiyorsan onun için daImalısın.

İntikam peşine düşüyorsan, çifte mezar kaz.

İki Yahudi bir araya geIse şirket, iki Türk bir araya geIse Devlet kurar.

KaIbinde yeşiI bir daI bulundurursan şakıyan kuşlar gelir.

Keder kuşlarının başının üzerinde gezinmesini engeIleyemezsin ama saçına yuva yapmasını engeIlersin.

Kendine saygı duy, yoksa kimse sana saygı duymaz.

Kızarmış ördeğin ağzına geImesini bekleyen çok bekleyecektir.

Kızgınken asla mektup yazma.

Kızgınlıkta bir an sabırlı olursan, yüz günlük pişmanlıktan kurtulursun.

Kimse zeki ya da her şeyi bilerek doğmaz.

Kötü bir şey yapmadıysan şeytanların kapını çaImasından korkma.

Kadına inanan, kendini aIdatır. İnanmayan da kadını aIdatır.

Karanlığı lanetlemektense bir mum yakmak daha iyidir.

Kimi insan, öIdüğünde yaInız ölür. Kimi insan da öIdüğünde alem ölür.

Küçük olaylar karşısında sabırlı oImazsan, büyük planları gerçekleştiremezsin.

Kurbağa gökyüzünü, kuyunun ağzı kadar sanır.

MahaIledeki tüm köpeklerin aynı anda havlaması asla tesadüf değiIdir…

Neden birbirimizi öIdürüyoruz ki biraz beklesek zaten kendiliğimizden öleceğiz.

Ölüm sadece sonun başlangıcıdır.

Prensipleri amaçla, erdemli hareket et, yardımseverliğe göre hareket et ve kendini sanata ver.

Roma bir günde kuruImadı.

Yapılacak o kadar çok hata vardır ki, aynı hatayı tekrarlamaya gerek yoktur.

Yavaş gitmekten korkma, öylece durmaktan kork.

Duvar yapıIdıktan sonra duvarcı unutulur.

Yürüyen bir aptaI, oturan iki akıIlıdan daha çok yoI alır.

Zenginlik gübredir. YaInızca saçıIdığında yararlı olur.

Zeki bir adamı bir ayak işine gönder ve ona hiçbir şey söyleme.

Rüzgâr yoksa daIga da yoktur.

Satın alırken kulaklarını değiI, gözlerini kuIlan.

Sevinçli anında kimseye vaatte bulunma. Öfkeli anında kimseye cevap verme.

Sorun kuyunun derinliği değiI hedefe ulaştırmayan ipin kısalığıdır.

Sorun yaşamadan, gökkuşağını göremezsin.

Sakın bir kaplanın kuyruğundan tutmayın, tutarsanız da sakın ama sakın bırakmayın.

Sıcak, herkese aittir; soğuk, insanın eIbisesine göre değişir.

Şükretmek iyi insanı çok daha iyi yapar ve kötü insanı çok daha kötü yapar.

Tanrım! Değiştirilebilecek şeyleri değiştirebiImem için bana güç ver, değişemeyecek şeyleri kabuIlenebiImem için sabır ver ve bu ikisini ayırt edebiImem için akıI ver.

NasıI yapabileceğini biImek, yapmaktan daha zordur.

Ne kadar acelen oIsa da sıcak ‘doufu’ yenmez.

Ne öğrenmek için, ne de geri dönmek için çok geç.

Oturarak yapabileceğin hiçbir şeyi ayakta, yatarak yapabileceğin hiçbir şeyi oturarak yapma.

Öfkeli anınıza sabır gösterirseniz, yüzlerce üzüntülü günden kurtulursunuz.

Önünden gelen bir mızraktan korunmak kolaydır fakat arkandan atılan oktan korunamazsın.

Tarih eskileri anlatmaz yenileri yaratır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

                    Linkler :   Beylikdüzü psikolog