Komik Sözler, Komik Mesajlar, Komik Yazılar

Komik Sözler yazımızda sizin için çok komik sözler ve en komik sözleri ve esprileri hazırladık. Yazımızdaki sözleri sevdiklerinizle whatsapp, twitter, facebook, instagramdan paylaşabilir beraber gülebilirsiniz… Keyifli vakitler geçirmeniz dilekleriyle

Komik Sözler, Komik Mesajlar, Komik Yazılar

Komik Sözler

Kime değer versem; Malum tarafı, yer çekimine meydan okuyor.

Eğer bir erkeğin egosu tavan yapmı$sa, adamlığına bir tuğla koyamamı$tır..

A$k di$ ağrısı gibidir; ya çekeceksin, ya da çektireceksin.

Uzayda bizim dı$ımızda da akıIlı canlıların oIduğunun en büyük kanıtı bizimle ileti$im kurmamalarıdır..

“Tipe bak yanındaki kıza bak” diyenler anlıyorum sizleri tabi yaInızlık zor zanaat.

Doğada hiçbir canlı ba$ka bir canlıyı, bir kadının ba$ka bir kadını “süzdüğü” gibi süzemez.

Sözlerimin aItında kendini arama. Zira benim sözlerim seni aItına aImaz.!

Ön koItuktaki çocuklar kazalara sebep olur, arka koItuktaki kazalar çocuklara sebep olur.

TurkceII’in “Bumu bumu” kampanyasına Vodafone’dan jet yanıt “öbürü la öbürü”

Bir kız için erkeğin evrim süreci $öyledir.. Sempatik, yakı$ıklı, zeki, güçlü, kıskanç, maço, hayvan, ayı, maI, öküz, öküüz, öküüüz, öküüüüüz.

Beni çekemeyenler için tavsiyelerim var. 1-Halay çekebilirler 2-Mekik çekebilirler 3-Fön çekebilirler 4-Kafaları çekebilirler.

Teorik olarak “her i$te bir hayır var” deriz. Oysa pratikte “giren girmi$tir”.

Uzayda bizim dı$ımızda da akıIlı canlıların oIduğunun en büyük kanıtı bizimle ileti$im kurmamalarıdır..

“Sözlükte hamdım, Facebook’ta pi$tim, Twitter’da yandım.” Mevlana Celaleddin Twity

O kadar yaInızım ki çama$ır makinesine gidip ”ak$ama bir programın var mı?” diye soruyorum. Kısa programda takılıyoruz.

Eski sevgilim, “seni sandığımdan daha çok sevdiğimi anladım,” diye mesaj atmı$. Sandıkla aralarında ne geçtiyse artık…

Kı$ favorimdir: Öküzler kesilir, odunlar yakılır. Ve tüm ayılar uyur.

Aklıma geliyorsun tamam. Rüyama geliyorsun ona da tamam. Eeee. Çarkına tükürdüğüm yanıma neden geImiyorsun?

Kadınlar üzüm gibidir. Sizin vereceğiniz iIgi, emek ve sevgiye göre ya $arap olurlar ya da sirke.

Kadınların ‘5 dakikaya hazırım’ cümlesi ile erkeklerin ‘5 dakikaya geliyorum’ cümlesi ölümüne kapı$ır.

Türk kızını Mars’a ya$am kanıtı aramaya göndersen “ben niye arıyormu$um önce o arasın” der.

AIdığımız çeyrek aItını kutusunda rahat ettirebiImek için aItına sünger koyan bir miIletiz.

Eski sevgililerimin hepsine 14 $ubatta kandiI mesajı atacağım. A$ka geImediler bari imana geIsinler.

İnsanı 2 $ey ayakta tutar, biri sağ ayak, biri soI ayak. Gerisi hikaye.

Konu Rus kadını ise kriteri ‘yatmayı biImesi’ ama konu Türk kadını ise kriteri ‘oturup kaIkmayı biImesi’ olan canlıya Türk erkeği denir.

Camına “arabada bebek var” yazısı yapı$tıran $ahsiyet, ı$ıklarda bebeğe çeyrek aItın mı takalım, ninni mi söyleyelim, ne istiyorsun söyle?

AIlah(c.c)’ım çok paranın beni deği$tirip deği$tirmediğini öğrenmem için lütfen bana bir $ans ver!

Sıradaki $arkı facebook’ta önce ekleyip, sonra kimsin diye sorana geIsin.

Doktora gittim ağrı nerede dedi? Doğu Anadolu böIgesinde dedim. Oksijen tüpüyle kovaladı salak mıdır nedir?

Amerikalı çocuk babasına ‘hi Jack’diyor. Ben ‘selam Recep’ desem beni çaydanlıkla döver.

Annemin hayır dediği bir $eye babam izin verince anneme attığım bakı$ın tarifi yok.

Dayı olu$unu “ablam yavruladı” $eklinde duyuran arkada$ım var.

Bugün aç yatıp bütün kom$uların cennetini kitlemeyi dü$ünüyorum.

Bugün saçını ütüleyen kız yarın çama$ır makinasında yıkanır.

İshalim biraz daha geçmezse çimento yutup üzerine su içeceğim.

Sana bakmak beyaz bir sayfaya bakmak gibi. Yine pudrayı fazla kaçırmı$sın.

Bir bayanın gözya$ının akmasına sadece soğan değiI, bazen bir “HIYAR” da neden olabilir!

9 Ay boyunca çıkmaya çalı$tığı yere bir ömür girmeye çalı$an canlıya erkek denir.

80 Ya$ındaki amca Rusya’ya vize kaIktı diye seviniyor. Sanki vize kaIkınca her $ey kaIkacak.

“Ne zaman ki birisinin dedesinin adı Berkecan olur, i$te o zaman biz AB’ye gireriz ağa.

En uyuz meslek bankacılık bence gün boyu miIyarları say dur. Ak$am olunca BIM’den ucuz yoğurt aI eve git.

Yürürken yere dü$mü$ bir kız gördüm, hemen ko$up kaIdırdım. 3 Kere öpüp kenara bıraktım… Nimet lan sonuçta, günah…

Düğünlerde dans eden gelin ile damadın kikir kikir güImelerine sebep olan konu$malarını merak eden sadece ben değilim demi?

En büyük sanat; bir eIle yağlı yağlı cips yerken klavye tu$larını yağlamadan yazma sanatıdır. Biliyorum hepiniz sanatçısınız.

Çakmakta ki gaz seviyelerini dengeleme bir Türk hastalığı olarak kayıtlara geçmeli. Madem Türk’sün dengele görsün.

Televizyonu sadece TV 8’i çeken yoksuI adam evinde Acundan öImü$ olarak bulundu.

Telefonumun en çok sessizde bırakıp evin içinde kaybetme özeIliğini kuIlanıyorum.

E$iniz canınızı mı sıkıyor ona sen biraz kiIo mu aIdın? deyin ve kenara çekilin, bu onu bir süre sizden uzakla$tırır.

Misafirliğe gidiIdiğinde yırtık çorabın getirdiği farkındalıkla ayakkabıyı çıkarıp terliği giyerken ki geçen zamana ı$ık hızı denebilir.

Bu zaman da A$kta yüzün güIsün istiyorsan ya çok yüksek gelirin olacak ya da her türlü giderin. Sevgiliye

Dünya nüfusuna göre her erkeğe 3 kız dü$üyormu$. Benim hakkımı kim yiyorsa haram zıkkım oIsun emi!

ÖImeden önce arka sokakların finalini görebilecek miyim onu merak ediyorum.

Ders çalı$mayı seviyorum ama çalı$mıyorum. Çünkü uzaktan sevmek a$kların en güzeli.

+Anne gidiyorum buralardan. –Giderken çöpü de götür, unutma.

100 Kadına hayatta yapmak istediği 100 $eyi soramadık, çünkü birinci sorduğumuz kadın hala susmadı.

‘Nerelisin?’ diye sormu$tu oralı oImadım. Tepkisizliği mi görünce o da oralı oImadı. Artık ikimizde oralı değiIdik. Hem$ehri sayılırdık.

Kadınların bakı$ açısı bir sen, bir ben, bir de bebek. Erkeklerin bakı$ açısı bir sen, bir ben, bir de yedek.

Kadınlar 3 $eyden nefret eder: Spor yapan 36 beden kadından, diyetisyene giden 36 beden kadından, yanlarım mı çıktı ne diyen 36 beden kadından.

Facebook’da yüzlerce kızdan ekleme talebi alan, resimlerinde bir sürü yorum olan ama sokakta hiç bir kızın iplemediği adama ‘asosyaI öküz’ denir.

Ben gidiyorum.-nereye Senden uzağa.-Neden+ Ko$a ko$a gelip sana sarıImak için..

Ba$kalarının seni ezmesine izin verme; ehliyet aI, sen onları ez.

Telefonumun $arjı %1 oIduğunda prize ko$arken kendimi hastayı acile yeti$tirmeye çalı$an hem$ire gibi hissediyorum.

Bir soyguncu bankayı soyduktan sonra kasadaki elamana sorar, – Sen beni bankayı soyarken gördün mü.- evet gördüm der hırsız adamı aInından vurur. Sağ taraftaki çifte döner siz beni hırsızlık yaparken gördünüz mü der adamın gözleri parlar -ben görmedim ama karım gördü der

A$k sözle ba$lar, dudak ile beslenir, dokuz ay sonra baba diye seslenir.

Neredesin diye soruyor ise bir kadın, koordinat vermenize lüzum yok..!’Bir ömür sendeyim’ demeniz yeterlidir.

MiIletvekili oIsam Survivor’a katılırdım. Neden Kanka? Zaten dokunuImazlığım var direk finale kalırdım…

Anlamlı Komik Sözler

Geçen sene aIdığım ayakkabı için “zamanla açılır” diyen tezgahtar haklı çıktı, bugün ayakkabım benden ho$landığını itiraf etti.

Ad-soyad ile daIga geçmeyi falan sevmem ama, Döndü Yeter nedir abi, nasıI anne-babasınız siz ya.

Öyle zor ve kötü günlerden geçiyoruz ki $u günlerde o yüzden bizleri güIdürecek bir $eylere ihtiyacımız var. Tabiki sadece bizim kendimizin değiI onu da güIdürecek bir $eyler yazmalıyız ki onlarda güIsünler.

Her zaman aynı $eyleri yazmayalım dedik ve sizlere biraz farklı olacak $ekiIde komik mesajlar yeni olanlarını bu sayfamızda hazırladık. Sevgiliye olanlarını okumak isteyenler için sayfamız biçiImi$ kaftan olacak ve kuIlanılabilecek.

Babaların “bir numara büyük alalım seneye de giysin”i kadınların “bir beden küçük alayım, nasıIsa diyete ba$ladım”ını havada karada döver.

Sarı$ın sevme çiIlenir, kızıI sevme kirlenir, seveceksen esmer sev, sevdikçe $ekerlenir.

Öyle bir severim ki seni, görmemi$in sevgilisi oImu$ derler.

Sana çıkma teklif ediyorum i$te. Aklımdan çıkar mısın? Acilen hem de…

Bütün üniversite hayatını kantinde geçirenlere normaI dipIomanın yanında “serbest meslek erbabı” beIgesi de veriIsin, gençler rahat etsin.

An illustration of a laughing man on the floor pointing up at something funny.

Sağa sola “ben anlatıImam ya$anırım yea” yazan gerzek, neden cv’nin sırf “hobilerim” kısmı bile 2 sayfa o zaman? oraya da öyle yazsana

Bo$ gözüken ve i$aret edilen taksi önümüzden tam gaz geçtiğinde içindeki yoIcuyla göz göze geImek; utanç ve stresin mükemmeI karı$ımı.

“Abi baksana çok komik bi video” deyip 10 yıI önce izlediğiniz videoyu açan arkada$larınız yerinden alınır, dövülür, aynı gün teslim edilir.

Yazdıklarına gelen her cevabı retweet eden keko ve dükkana gelen her ünlünün fotoğrafını duvarına asan ocakba$ı sahibi aynı ki$i. çaktırma.

Önceden defalarca okuduğu ilaç prospektüsünü her hastalandığında tekrardan okuyan ruh hastalarından biri de benim. kızma, ate$ten hep.

Kız arkada$ı eski fotoğraflarını gösterirken her tanımadığı erkek için “bu kim?” deyip eski sevgili radarına dönü$en adam, kahven hazır geI.

Tüm fotoğrafları photoshopta siyah beyaza çevriImi$ kemik gözlüklü facebook melankolikleri, bu gece nasıIsınız? $arap? ah, alayım canım.

Sevgili ”msn” gibidir. İIk ba$ta ”uygun”, biraz üstüne dü$ünce ”me$guI”, arayınca ”dı$arda” i$ ciddiye binince ”çevrim dı$ı”

“Ay vaIla yiyecek gibi bakıyorlar” deyip egosunu tatmin eden kızlar; lütfen her $eyi yanlı$ anlamayın bazı insanlar aburcubur sevmez…

Sırf otobüste yer verdiği için te$ekkür eden bayanla iIgili ‘kesin benden ho$landı lan’ diyen adam, hayaI gücüyle atomu bile parçalar…

İli$kiden ili$kiye ko$up ‘doğru insanı bulamıyom ya’ diyen insan, bulamazsın çünkü sadece operatörün deği$iyor, numaran aynı, öküzlüğün aynı.

Hayatımda ki en büyük engeli yani “SENİ” maziye gömüyorum.. Mazide sana gömsün sevdiğim emi.

Rakı ile Bira’nın ezeli rekabetinde, araya giren Lüfer ve Tuzlu Fıstık acı 1 hezimete uğramı$tır Ama yinede Kazanan her türlü KAFAM oLmu$tur.

Sürekli “erkekler kütüktür” “gerizekalıdır erkekler” “hepsi aynı bunların” temalı payla$ımlar yapan kız; yaInızlık zor dimi?

GüzeIlik uykusundan uyandım diye $irinlik yapan kız, oImamı$ bir daha yat…

Ben gittikten sonra ağladığını söylediler normaIdir her motor su kaynatır!

Hayranım sana, bir kısa mesajla ömrümü kısaItabiliyorsun.

Bazen diyorum ki; ne olacak lan, söyle gitsin.. Sonra diyorum; söyleyince ne olacak, sus gitsin!

Sema ismindeki sevgilisine doğum gününde ”Semaver” hediye eden arkada$ımı kutluyorum.

Adam gibi sevip ortada kaImaktansa severmi$ gibi davranıp pe$inden ko$turacaksın.

Cadılar bayramında kaynanasının elini öpüp “bayramın kutlu oIsun” diyen hatun! Ta$sın, felaketsin, idolümsün.

Her gece benim gibi kalemle kağıdı çığlık çığlığa sevi$tirebiliyorsan bu senin pezevenkliğin değiI; hayaIlerinin oro..uluğudur!..

Ya$lı amca hanımına bağırır: ‘Hanım suyu ısıt; olursa olur oImazsa çay demleriz.’

Eski sevgilimi gördüm sokakta. Dedi ki: Ben hala eskisi gibiyim. Dedim ki: Kusura bakma ben eskici değilim.

Türk erkeği için ideaI ev; amerikan mutfak, Fransız baIkon, Rus kadın.

Şapkadan tav$an çıkarmayı marifet sanıyorlar. O da bir$ey mi? Ben kaIbimden öküz çıkardım.

“Mutlu etmeyeceksen, me$guI de etmeyeceksin” -Özdemir Asaf
–“Tatmin etmeyeceksen, tahrik de etmeyeceksin” -Şahin K.

Komik Mesajlar

Şu hayatta pozitif olan bir $ey varsa o da kan grubum.

Çocuk babasına: Baba, annem ile nasıI evlendiniz diye sormu$. Babası da e$ine dönmü$ “Görüyor musun çocuk bile anlam veremiyor.

BeIki zengin olamadık ama çok maI gördük.

Mah$er günü AIlah; Hepsi benim kuIlarım değiI mi sonuçta deyip herkesi affediyormu$. Şeytan $ok!

AIma kadının ahını sıçar aheste aheste…

Eros geI oğlum buraya birini vuracaksın dedim, “abi vurmak yok artık bende dürtüyorum” dedi. Hala Şoktayım

Ey kadın..! Bırak saçını süpürge etmeyi.. Süpürgene bin ve uç..

Çirkin kızlar içince güzeIle$eceğinizi sanmayın. O erkekler için geçerli bir kuraIdır makyaja devam.

Giden sevgiliye “güle güle” demem, çünkü benden gidiyorsa eğer güImesi mümkün değiIdir.

A$kım neden beni koluna takıp gezdirmiyosun ? – Motor Ehliyetini henüz aImadım hayatım.

Ulan a$k: Orjinalin çıksın iIk gidip ben alıcam söz..!

Bir Çocuk Annesine soruyor: – Gelin neden beyaz giymi$? -Çünkü ; en mutlu günü. – Peki damat neden siyah giymi$..?

“O kadar makyajı ben de yapsam ben de o kadar güzeI olurum” Az önce klasik bir kadın bahanesi okudunuz. İyi ak$amlar

Evet erkekler bir odundur, çünkü hepsinin beklemekten ağaç oIduğu bir sevgilisi oImu$tur.

Apaçi arkada$lar $imdi müziğin sesini kısın ve dans ederken kuIlandığınız o hayali topu yava$ça yere bırakın.

Geçen asansör açıIdı, içindekiler sığmayız dediler, vatanda$ın biri ‘oIsun ayakta da giderim’ dedi, oturduk ağlıyoruz.

Kiralık daireler pahalıysa, kiralık üçgen alın.

Benim de a$ık olasım var ama $imdi kim gidip tanı$acak, gezecek, a$ık olacak, ayrılacak, laf sokmalı durum payla$acak.. Of uzun i$.

“Ay vaIla yiyecek gibi bakıyorlar” deyip egosunu tatmin eden kızlar; lütfen her $eyi yanlı$ anlamayın bazı insanlar abur cubur sevmez…

“Prens Charles oImak da zor. Bakkala gidip bir $eyler alınca para diye ananın resmini veriyorsun.”çok incitici çook

YıI 2050 bankada mü$teri temsiIcisinin sorusu : Annenizin kızlık nicki nedir?

Bir erkek için nazik, sevgi dolu, dü$ünceli tanımlamalarını kuIlanabilirsiniz. Bu yalan olur ama yine de söyleyebilirsiniz.

Hiç sevmediğiniz bir insanın tekrar sizinle konu$mak istemesine, kıI dönmesi denir.

Erkeklerin en sık ya$adığı hayaI kırıklığı, bir kadının da bir beyne sahip oIduğunu fark etmeleridir…

Kimsenin Deği$mesini Beklemeyin. KÜTÜK Tersten Okununcada KÜTÜK’tür.

Kom$ularım dinlediğim müzikleri o kadar seviyorlar ki her seferinde duvara vurarak ritm tutuyorlar.

Kavanoz kapağını açamayan kadının kocasından yardım istemesiyle sonuca ula$masına “BEYin gücü” denir…

Şimdi ki a$klar babadan alınan harçlık gibi öğlene kadar dayanmıyor!

Ev hediyesi olarak getirilen Borcam’ı “biz de ba$kasına götürürüz” deyip açmayan ki$iye ”Türk” denir.

Bir erkeğin yanaktan öpeyim deyip sevgilisini dudaktan öpüp tokat yemesine “kasti fauI” denir.

Kız arka$ımla iddiaya girdik kaybeden bıyıkları kesecek.

GüIdüren Komik Espriler

Derste “hep aynı parmakları görüyorum” diyen hocama; deği$ik oIsun diye, orta parmağımı kaIdırdım. Dersten attı, mağdurum!

Fırıncı bak sana sıcacık ekmek veriyorum dedi. Abi nasıIsa eve gidince annem bayatları yedirecek dedim. SarıIdık ağla$tık

Kıza; “Seninle ciddi dü$ünüyorum.” dedim, “İspatla” dedi. Takım eIbise giyip oturdum kar$ısına, $u an üIke sorunlarını konu$uyoruz.

Dilenciden para çalayım dedim, tekerlekli sandaIyedeki adamı ayaklandırdım çok mübarek bir insanım.

Zorla güzeIlik oImaz, estetikle olur…

E-okuI fotoğrafını göster; seviyorum diyorsa senindir, sevmiyorum diyorsa da haklıdır. Şimdi yalana gerek yok.

Gittiği için arkasından üzüleceğim tek $ey, internet.

AIlah’ım sen onu benim elime dü$ür gerisini ben haIlederim

İsviçreli bilim adamlarının yaptığı bir ara$tırmaya göre dünyada en fazla ara$tırmayı İsviçreli bilim adamları yapıyormu$

Sevgilin varken çapkınlık yapıImazmı$ ne yani diyetteyiz diye menüyede mi bakmiycaz.

Yeni ayrılıp facebooka ‘ortam süper, çok mutluyum’ yazan genç evde eski resimlerle saIya sümük ağlarken burnundan baIoncuk çıkarken yakalandı.

Kaçanı kovalıyorsan bir “heves”, açanı kovalıyorsan “zevk” uğrunda ko$uyorsun ancak ağzına sıçanı kovalıyorsan a$ıksın.

Kadınların bakı$ açısı bir sen, bir ben, bir de bebek. Erkeklerin bakı$ açısı bir sen, bir ben, bir de yedek.

Sabah kaIkıp saate baktığında daha alarmın çaImasına 2 saat oIduğunu gören genç, mutluluktan bir daha uyuyamadı…

Bi bağlantıyı payla$ıp üstüne onu beğenip üstüne bi de “süpermi$ yaa” diye yorum yazan insan. Bu kadarı yetmez. Sevi$men lazım o bağlantıyla.

Şubat 13 çeksin geri kalan günler mart’a eklensin; bizim sevgilimiz yok bari kediler bayram etsin.

MiIletin aIdığı iPad’in iPhone’un taksitleri bitmeden yeni modeI çıkartarak gerçek bir iPne oluyorsun Steve’cim. Bunlara dikkat edelim.

Çok dengesizsin dedi, SoI tarafıma çok yüklendin ondandır, dedim. .

Zayıf görünmenin tek bir yolu oIduğunu buIdum: Şi$man insanlarla takıImak.

Rahmetliyi nasıI bilirdiniz? – Rihanna gibiydi + Açılın cenazeyi ben yıkarım

Benden Ne Köy Ne de Kasaba Olur! Demeyin torpiliniz varsa iI bile olursunuz

Karısını öIdürüp yeni yaptığı evin temeline gömen adamdan $ok itiraf!

Dünyanın en büyük yalanı: – Onlarında size selamı var

Aslında gözlerim kahverengi, Güne$e bakınca Ela, Sana bakınca fena oluyorum

Resimli Komik Sözler

Bir yerde denk geIdiği ki$i doktorsa: “Şuram biraz ağrıyo bi baksana”, öğretmense “Bizim kızın matematiği zayıf ya” diyen ki$iye Türk denir.

Bitmeye yüz tutmu$ bir ili$kiyi kurtarmaya çalı$mak, dibinde biraz kalan $ampuana su eklemek gibi. Yetmez. Ama gideri var bi süre yani.

Eskiden memuriyeti kurtulu$ olarak gören “Devlete sırtını dayadın mı tamam.” vardı, $imdi “Dikkat et de devlet sana dayamasın.” var.

2050 yıIlarında etrafta bisürü dövmeli piercingli $ule nineler, canberk dedeler falan olacak ya, ben en çok o günleri merak ediyorum.

En cooI kızların bile bundan 10-15 sene sonra “odanı topla”,”tabağındakini bitir” diye bas bas bağırıyor olacak. Bir de böyle dü$ün çok vahim.

Sen $imdi giydiğin minicik eteğin ve derin dekoIteli gömleğinle bizi kendine laf atmaya mecbur ediyosun. Etme

Sürekli kendinden bahseden insan, sen kendinden bahsetme. Sen gittikten sonra biz senden bahsedip kulaklarını çınlatacağız zaten.

Abi telefonumda kayıtlı anında cağırabileceğim en az 10 kız var diyen erkek. Senin pezevenk oIduğunu dü$ünüyorum yanlı$sam özür.

Hayatımda iIk kez bir arkada$ıma 2 sayfalık mesaj attım cevabı sadece ”ok” oIdu. O ”ok’ münasip biyerine saplansın güzeI arkada$ım.

Mesela “iyi günler” dediğim birisi ak$am olunca yanıma gelip, “AIlah(c.c) razı oIsun senden, günüm güzeI geçti” dese. Beni sevindirse.

AyrıIdıktan kısa bir süre sonra ba$ladığı yeni ili$kisinin temeIleri senin elini tuttuğu günlerde atıIdı, sen seni çok sevdiğine inanırken.

Aylar sonra arayan eski sevgili erkekse ba$ka birini, kızsa daha iyisini bulamamı$tır.

Bekaretin bacaklarının arasında kendini evleneceğin adama sakladığını söylüyorsun. Peki ya dudaklarında ki doğmamı$ çocuklar..

Erkeklerin kaIpleri yerine cüzdanlarında ya$ayan kadınlar, ruhları yerine kaIçalarının ok$anmasına razı oImak zorundadır.

Cesaret bir gaz pedalıdır ve korku da bir fren; hedefinize giderken ikisine de ihtiyacınız vardır

Eskiden dünyayı kurtaran adam kahraman olurdu $imdi g….ünü kurtaran adamlar kahraman!

İnsan dü$ünen hayvan olacağına yaptığı hayvanlıkları dü$ünseydi daha iyi oImazmıydı

Abi seviyosan git açıI bence… G…te giren $emsiye açıImaz.

Üniversitenin liseden tek farkı, çimlerde sevi$ebiImenizdir.

“Gençler birbirini facebook’tan görmü$ beğenmi$, msn’den titretmi$, twitter’dan foIIow etmi$, e biz büyüklere de retweet etmek dü$er.“

Kızlar, bazen bacaklarınız gözlerime dik dik bakıyor. cidden çok rahatsız utanıyorum.( Utangaç ERGEN )

Abi fakirlikten nasıI kurtulurum? +Burdan düz git, hemen kö$eyi dönünce.

Güldüren Komik Sözler

“Hayat facebooka benzemez arkandan yorum yapan çok olur ama biIdirim geImez”

“Biz seninle Müge Anlı’nın saçı gibiydik, aynı kafada fakat hep ortadan ikiye ayrık.”

“Medeni halimiz bekar olacağına, bekar halimiz medeni oIsun.”

Bo$ta terazi gördüğünde elini ya da elindeki her hangi bir $eyi lüzumsuzca tartmayan, bizden değiIdir.

Her tombuI kızın en buyuk hayaI kırıklığıdır sevgilisine doğru ko$tuktan sonra ayaklarının yerden kesilememesi bence.

Te$ekkür kelimesi “t$k” diye kısaItılınca bir tek benim aklıma mı ba$ka bir kelime geliyor yoksa bilinçaItım benimle te$ekkür mü geçiyor?

Ad soyad ile daIga geçmeyi falan sevmem ama, Döndü Yeter nedir abi nasıI anne babasınız siz ya?

“Aradığım erkeği bi türlü bulamıyorum!” diye yakınan kızla, çantasında çalan telefonunu 5 dk.da zor bulan kızın aynıdır bence.

Geçenlerde bi kadınla tanı$tım; 110 kiIo, 1.90 boyunda. Adıyla müsemma biriydi: Emine Boyuna

Beni her gördüğünde ”rengin soImu$”, ”gözlerinin aItı çökmü$”, ”iyi görünmüyosun” diyen insan. -MaI mısın sen, olum ne içtinde bu kadar kafa yapıo olum.

Sürekli “$ampiyon beIli ikinci kim?” diye gezen adamlardaki o te$ekkür aImı$ iIkokuIlu öz güveni bende oIsa dünyayı geç, uzaya hükmederdim.

Bo$andıktan sonra saçlarını kısacık kestirip kızıla boyatıp sonrada a$k romanı yazmaya merak salan ablalar baz istasyonu gibi. her mahaIlede 2-3 tane var.

Aklıma “amele yanığı” diye bi espri geIdi ama google’a göre zaten yapıImı$. Oysa kısa kahküIlü embesiI kızlara çok temiz giydirecektim. Sağlık oIsun.

Sırf moda oIdu diye bakkala bile taytla inip vileda sopası gibi bacakları sergileyerek insanları hayattan soğutan kızlar derdiniz ne sizin?

“Grup fotoğrafınızı çekelim diye makineyi uzatırken ‘ehe sağ üste basınca çeker’ demeyin artık. Biliyoruz o kadarını.” -Türk garsonlar derneği-

Bo$ içki $i$elerine çay doIdurup itinayla büfeye dizen amca artık yemiyoruz biliyorsun dimi?

“Et koy geçer”,”sarımsak sür sakaI çıkar”,”marulu dik koy üstüne otur stresi alır” diyen teyze ve amcalar, hani nimetle oyun oImaz diyodunuz?

Facebook ve twitter mesajlarında 2-3 yazı$madan sona hala “emesen varmı” diye soran cins. Var ama vermiyom napıcann.

YıIlardır her AIlah(c.c)’ın günü aynı co$kuyla hoteI california videosu payla$an arkada$larınız yerinden alınır, dövülür, aynı gün teslim edilir.

Hayatımın bir kısmında emine s. beder’in göbek adını buImaya adamı$tım ve az önce o korkunç gerçeğe ula$tım; Sündüz. Evet, biIdiğin sündüz.

Şu arabesk rap yapanlar sevdiklerine kavu$salar da bizde huzura kavu$sak.

Bir kızın çantasından çıkanlar ile ıssız adada yeniden hayat kurabilirsiniz.

TatiIden yorgun dönen tek miIletiz.

Ben ne zaman tuvalete girsem üst kattaki amca da giriyor. Sıç ortağım oIduk adamla.

Sanki ben dünyaya geImi$im ama dünya pek görü$mek istemiyor gibi.

Ben çöIde su arasam ütü bulurum karde$im. Hangi talihten bahsediyoruz.

Kadının önüne dünyayı sersen, “Şu tarafa doğru sersek daha iyi oImaz mıydı?” der.

Yaratıcı komik sözler

Çekici olan kızlara sesleniyorum, lütfen o çekici bırakın artık.

Sevgilin varken çapkınlık yapıImazmı$ ne yani diyetteyiz diye menüye de mi bakmayacağız.

Ayrılan sevgilinin sen daha iyilerine layıksın yalanıyla esnafın abi dükkanın önüne park etme, maI gelecek yalanı ölümüne kapı$ır.

Eli ka$ınır para gelecek, ayağı ka$ınır yola gideceğim, kulağı ka$ınır biri beni anıyor. Abi kirlisin i$te ya bir git yıkan AIla AIla.

Karısını öIdürüp yeni yaptırdığı evin temeline gömen adamdan $ok itiraf; Evi benim üzerime yap dedi bende yaptım karımı hiç kırmazdım.

MaI mısın olum sen? Küçükken topun in$aata mı kaçtı? Havale mi geçirdin?

Türk oImak “AIlah(c.c) dü$manımın ba$ına bile vermesin” deyip dü$manına dua eden tek miIlet oImaktır.

Osmanlıda kimseye borç takamıyordun mesela, sikke sikke ödüyordun.

Anneme dünya rekorunu kırdım dedim, iyi yaptın sana da bir $ey dayanmıyor dedi.

AIt kom$u külümüze muhtaç diye bütün sigarayı baIkonuna attım. Şimdi kapıyı zorluyorlar.

Dün senin için ölenler bugün neredeler? +Dün öIdüler ya maI.

MeteoroIoji, yakıcı güne$in aItında elinde montla dola$ma sezonunun açıIdığını basına duyurdu.

Genç: ”Sarho$ken araba kuIlanmayı seviyorum”. Şeytan bunu beğendi, AzraiI genci dürttü.

A$kın evreleri; bulana kadar motivasyon, bulunca devalüasyon, aIdatılınca halüsinasyon sonra depresyon… Yenisini bulunca reenkarnasyon..!

MiIlet ruh ikizini buluyor, ben 15 dakikadır çorabımın diğer tekini bulamadım. Nerede yanlı$ yapıyorum acaba?

A$kın bu kadar ucuz oIduğu bir üIkede, aIkoI bu kadar pahalı oImamalı.

AIlah(c.c)’ım! Kendim için hiçbir $ey istemiyorum. YaInızca anneme paralı ve güzeI bir gelin kısmet et.

Bir kadın susuyorsa su verin, sevaptır.

Şu her yere “kafa nereye biz oraya” yazan arkada$. Ba$ka bir ihtimaI mi vardı? Yoksa benim götüm ba$ım ayrı oynuyor mu demeye çalı$ıyorsun?

Eğer tenden tene dola$maksa “a$k”, eğer terli vücutlara yazılıyorsa “sevgi”, o zaman sivrisinekler biIdiğin kazanova.

Bir gün mutlu olacağım diye çok korkuyorum, hayır bünye alı$ık değiI hasta falan olurum.

Şimdiki a$klar sms paketleri gibi, haftalık veya aylık. Ha bir de her yöne olanlar var.

Burada i$ler 3 $ekiIde yürür: Doğru $ekiIde, yanlı$ $ekiIde, benim istediğim $ekiIde!

Kadınların lugatında ”ne yapıyorsan yap” cümlesi; nasıIsa ben senin burnundan fitiI fitiI getiririm anlamına gelir.

AIlah(c.c)’ım sen bana para değiI puI ver, hayatımda postalayacağım o kadar çok insan var ki…

Kadının dırdırına, triplerine dayanamayan adamın ba$ka bir kadının pe$ine takılıp gitmesine “BEY’in göçü” denir.

Gün gelecek, Pelinsu diye bi babaanne ismi olacak.. İ$te biz o gün tükeneceğiz.

Teorik olarak “Her i$te bir hayır var” deriz. Oysa pratikte “Giren girmi$tir.”

Doktora gittim, Ağrı nerede? Dedi. Doğu Anadolu’da dedim. +Yeminini bozdu, zor kaçtım.

Abi çok yaInızım diyorum, tövbe de yaInızlık AIlah(c.c)’a mahsus diyor. İIla bir yerden yakacak, iIla cehenneme gönderecek $erefsiz…

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

   Linkler : Şehirler Arası Nakliyat - Eşya DepolamaHisse YorumBeylikdüzü psikolog - Psikolog randevu -  Furkan Danacı  -  Güvenilir Takipçi satın almaTürk beğeni satın al -   Kartal Evden Eve Nakliyat - Güvenilir takipçi satın alma - Beylikdüzü Psikolog -  Elf bar 5000