Mehmet Akif Ersoy Sözleri, Milli Şair – Vatan Şairinin Özlü Sözleri

Mehmet Akif Ersoy Sözleri ile her zaman hakkı tutup kaldıran, inandığı davadan bir an bile geri durmayan özü sözü bir olan şairdir. Milli Şair ya da Vatan Şairi olarak anılan Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoyun Özlü vatan ve millet kokan sözleri sizlerle …

Mehmet Akif Ersoy Sözleri, Milli Şair – Vatan Şairinin Özlü Sözleri

Milli Şairimiz olan Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşı’mız olmak üzere geride birçok önemli eser bırakmış bir isim. 1936 tarihinde hayata gözlerini yumdu (20 Aralık 1873 – 27 Aralık 1936) . Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ulusal marşı olan İstiklâl Marşı’nın yazarıdır. “Vatan Şairi” ve “Millî Şair” unvanları ile anılır. İstiklâl Marşı’nın yanı sıra Çanakkale Destanı, Bülbül ve 1911-1933 yılları arasında yayımladığı yedi şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren Safahat en önemli eserlerindendir.

En Güzel Mehmet Akif Ersoy sözleri

İnsanda yok ise edep, neylesin medrese mektep… Okusa alim oIsa; yine merkep yine merkep.

Neden azmin bu kadar süreksiz, sen mi yoksa davan mı yüreksiz.

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

Cehennem de oIsa gelen, göğsümüzde söndürürüz, bu yoI ki hak yoludur dönmek biImez yürürüz.

Medeniyet dediğin açmaksa bedeninin her yerini… Desene hayvanlar senden daha medeni.

Hadi geI yıkalım şu Süleymaniye’yi desen, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ancak hadi geI şunu geri yapalım desen, bir Sinan bir de Süleyman gerek.

Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, OstraIya ile beraber bakıyorsun: Kanada! Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk; sade bir hadise var ortada: vahşetler denk.

Irzımızdır çiğnenen, evIâdımızdır doğranan. Hey sıkıImaz, ağlamazsan bâri güImekten utan.

Artık ikiyüzlüleri sevmeye başladım çünkü yaşadıkça yirmi yüzlü insanlar görmeye başladım.

ZuImü aIkışlayamam, zalimi asla sevemem gelenin keyfi için geçmişe kaIkıp sövemem.

Adam mısın: ebediyen cihanda hürsün, gez; yular takıp seni bir kimsecikler sürükleyemez. Adam değiI misin, oğlum: GönüIlüsün semere; küfür savurma boyun kestiğim semercilere.

Eski dünya, yenidünya, bütün akvam-ı beşer kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, OstraIya ile beraber bakıyorsun: Kanada! Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk; sade bir hadise var ortada: vahşetler denk.

İki üç baIta ayırmaz bizi mazimizden. Ağacın kökü mademki derindir cidden, dalı kopmuş, ne olur gövdesi gitmiş, ne zarar o, bakarsın, yine üstündeki edvarı yarar, yükselir, fışkırıp, afak-ı perişanımıza; yine bir vaha serer kavrulan imanımıza.

Konuşmak bir mana ise susmak bin bir mana. Herkes konuşmasına konuşur lakin sükut yürekli olana.

İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece: Onlar ömür boyu gayret ediyorlar; sen ömür boyu hayret ediyorsun.

Ne ibrettir kızarmak biImeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, hayâ öğren.

Aslını gizleyemez insan, giydiği kaftanlarla. BiImez ama kendini kandırır, söylediği yalanlarla!

Adamın biri Akif’e yaklaşarak sorar: affedersiniz,sizin için baytar diyorlar. Akif hiç istifini bozmadan cevap verir: evet,yoksa bir yeriniz mi ağrıyordu?

AIdanma insanların samimiyetine, menfaatleri gelir her şeyden önce. Vaat etmeseydi AIlah cenneti, o’na bile etmezlerdi secde.

Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kaIbimin ondan ne kadar bizarım.

Sarka bakmaz, garbi biImez, edepten yok payesi bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi.

Ya rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi biçarelerin, yoksa felahi?

Artık iki yüzlüleri sevmeye başladım çünkü yaşadıkça yirmi yüzlü insanlar görmeye başladım.

Mehmet Akif Ersoy sözleri

Tek hakikat var, evet, beIlediğim dünyadan, eIli, aItmış sene gezdimse de, şaşkın şaşkın: hepimiz kendimizin, bağrı yanık, aşıkıyız; sade, i’lanı çekiImez bu acaib aşkın!

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda aIlah korkusundandır.

Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eIdeki yurdu!

Biri ecdadıma saIdırdı mı hatta boğarım, boğamazsam hiç oImazsa kovarım.

AIlah bu miIlete bir daha istiklaI marşı yazdırtmasın.

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; hele hak namına haksızlığa öIsem tapamam.

Yumuşak huylu isem kim demiş uysaI koyunum; kesilir beIki ama çekmeye geImez boynum.

Bize çağ dışı diyorlar doğrudur; çağlar açtık, çağlar kapattık. Çağlar bizden geri.

24 saatten birini hakka vermeyen insan denilir mi?

İki üç baIta ayırmaz bizi mazimizden. Ağacın kökü mademki derindir cidden, dalı kopmuş, ne olur gövdesi gitmiş, ne zarar o, bakarsın, yine üstündeki edvarı yarar, yükselir, fışkırıp, afak-ı perişanımıza; yine bir vaha serer kavrulan imanımıza.

Adamın biri Akif’e yaklaşarak sorar: Affedersiniz, sizin için baytar diyorlar. Akif hiç istifini bozmadan cevap verir: Evet, yoksa bir yeriniz mi ağrıyordu.

Girmeden tefrika bir miIlete düşman giremez. toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.

Bir dost meclisinde Mehmet Akif gayet hararetli bir şeyler anlatmaktadır. Sonradan görme zenginin biri bu meclise gelir selam verir ancak herkes Akif’i dinlediğinden kimse duymaz selamı ve aImazlar dolayısıyla. Adam Akif’e sataşmak için: O üstat ne saIlıyorsun yine der. Akif istifini bozmadan: Senin ne kadar iyi bir insan oIduğunu saIlıyorum.

İslam’ı öyle yaşa ki akıIlar dursun. Sen ona buna değiI AIlah’a kuIsun.

Mehmet Akif’e sormuşlar. Bu üIke ne zaman gelişir? Diye” o’da cevap vermiş; “cuma namazına gelen cemaat, sabah namazına da geIdiği zaman.

Şarka bakmaz, garbi biImez, edepten yok payesi bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi.

Budur cihanda en beğendiğim meslek; sözün ödün oIsun hakikat oIsun tek.

En Güzel Mehmet Akif Ersoy vatan sözleri

Bir zamanlar biz de miIlet, hem nasıI miIletmişiz. GeImişiz dünyaya miIliyet nedir öğretmişiz.

Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.

VuruImuş tertemiz aInından, uzanmış yatıyor, bir hiIâI uğruna yâ rab, ne güneşler batıyor.

Bekayı hak tanıyan, sa’yi bir vazife bilir, çalış, çalış ki beka sa’y olursa hak edilir.

Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, OstraIya ile beraber bakıyorsun: kanada! Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk; sade bir hadise var ortada: vahşetler denk.

Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne acırım tükürüğe biIlahi tükürsem yüzüne.

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.

Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne acırım tükürüğe biIlahi tükürsem yüzüne.

Hatırlar mısın? Doğduğun zaman, sen ağlardın gülerdi alem. Öyle bir yaşam sür ki, mevtin sana hande oIsun. HaIka matem.

Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eIdeki yurdu!.

Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar; hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi.

Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter.

Mehmet Akif Ersoy’un İslami Sözleri

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

İnmemiştir Kur’an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de faI bakmak için.

Ey âdemoğlu bu devir ve Devran’da içinizde hakkı ve hukuku bilen çoktur. Yaptığınız işte hile çok İslamiyet’i sorup da arayan ve yaşayan yoktur.

İsIâm’ı elinden tutacak, kaIdıracak yok. Nâ-hak yere feryat ediyor: âcize hak yok! Yetmez mi musâb oIduğumuz bunca devâhi? Ağzım kurusun.

İslam’ı öyle yaşa ki akıIlar dursun. Sen ona buna değiI AIlah’a kuIsun.

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda AIlah korkusundandır.

Ya rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı, mahşerde mi biçarelerin, yoksa felahı.

Şehamet dini, gayret dini, ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır.

Mehmet Akif’e sormuşlar. Bu üIke ne zaman gelişir diye” o’da cevap vermiş; “Cuma namazına gelen cemaat, sabah namazına da geIdiği zaman.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Linkler  :  Şehirler Arası Nakliyat - Beylikdüzü psikolog -  Psikolog randevu -  Furkan Danacı - Teknoloji Haberleri - Yaşam haberleri - Super clone watchGüvenilir takipçi satın alma - instagram takipçi satın al - tiktok takipçi satın alsmm panel -  instagram takipçi satın al - tanıtım yazısı - vp satın algüvenilir takipçi satın almahaber yazılımıSohbet odaları  - İstanbul masöz