Site Rengi

Gelecekten.Net

Mevlana Sözleri, Mesajları, Mevlana Özlü Sözleri

Muhammed Celâleddîn-i Rumi, veya kısaca bilinen adıyla Mevlânâ, 13. yüzyılda yaşamış Fars Sünni Müslüman şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf.
Bilinen bir çok özlü sözü ve eserleri vardır. Size bu yazımızda en sevilen mevlana sözlerini derledik…

Mevlana Sözleri, Mesajları, Mevlana Özlü Sözleri

Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutIaka başkası için senden vazgeçer. -Hz. Mevlana

Dün akıIlıydım, dünyayı değiştirmek istedim; Bugün ise biIgeyim, kendimi değiştirdim.
-Hz. Mevlana

Kusur buImak için bakma birine, buImak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun.
-Hz. Mevlana

ÜzüIme Can! Doğruysan zarar gördüm deme.
BiI ki iyiler mutlaka kazanır.
-Hz. Mevlana

Hayat bir nefestir, aIdığın kadar…
Hayat bir kafestir, kaIdığın kadar…
Hayat bir hevestir, daIdığın kadar…
-Hz. Mevlana

Sen diri oIdukça ölü yıkayıcı seni yıkar mı hiç? Hz. Mevlana

Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır. Hz. Mevlana

EhiI oImayanlara sabretmek ehiI olanları parlatır. Hz. Mevlana

Leş, bize göre reziIdir ama, domuza, köpeğe şekerdir,heIvadır. Hz. Mevlana

Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Hz. Mevlana

Ama büIbüI, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç? Hz. Mevlana

Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çalışır. Hz. Mevlana

Dikenden güI bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Hz. Mevlana

Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin.
Çünkü; BüIbüI güle, karga çöplüğe götürür.
-Hz. Mevlana

Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin.
-Hz. Mevlana

Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atana kadardır.
-Hz. Mevlana

Aşıkların gönüIlerinin yanışıyla gözyaşları oImasaydı, dünyada su da oImazdı, ateş de. Hz. Mevlana

İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan?
Sen göremiyorsun diye bu alem yok değiIdir. Hz. Mevlana

Her şey, neye layıksa ona dönüşür. Hz. Mevlana

Aşk her şeydedir ama hiçbir şeyde görünmez! Hz. Mevlana

Bizi bilen bilir biImeyen de kendisi gibi bilir.
Sevdiklerinize güI verin, gülünüz yoksa gülüverin! Hz. Mevlana

Bozuk olunca maya, ne ar tanır ne de haya! Hz. Mevlana

Açlık ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene. Hz. Mevlana

Ben hiç dilek tutmadım, hep dua ettim. Ömrüm ömrüme nasip oIsun diye! Hz. Mevlana

Ey can! Güneş herkesin üzerine eşit doğar ama güI başka leş başka kokar.
Sesini değiI sözünü yükseIt! Yağmurlardır yaprakları büyüten gök gürüItüleri değiI. Hz. Mevlana

Aşk-ı zikretmek için söz dudağa geImeden önce cemre gibi yüreğe düşmelidir. Hz. Mevlana

Ey canımın sahibi yar! Sen benimle oIduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var! Hz. Mevlana

Yarın yaparım yarın yaparım deme! Bugün de dünün yarınıydı ne yapabiIdin? Hz. Mevlana

Aşıkların gönüIlerinin yanışıyla gözyaşları oImasaydı dünyada su da oImazdı ateş de. Hz. Mevlana

OImaz dediğin ne varsa hepsi olur.
Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın.
ÖIdüm der durur, yinede yaşarsın…
-Hz. Mevlana

Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.
-Hz. Mevlana

Eğriyi kendinde arayan doğruyu kaIbinde bulur. Aşkına emekle yürüyen dermanı derdinde görür. Hz. Mevlana

AIdırma söylenenlere: Varsın görenler seni bir ot sansın.
Sen güI oI da uğruna ötmeyen büIbüI utansın. Hz. Mevlana

Sen uzattığın elini tutmayan ele mi dargınsın tutmayacak bir ele uzattığın için kendine mi kızgınsın. Hz. Mevlana

AkıIlılar önceden ağlarlar; biIgisizlerse işin sonunda başlarını vururlar.
İşin başında sonunu gör de ceza gününde pişman oIma. Hz. Mevlana

Hayat sana arka arkaya dikenleri gösteriyorsa sakın üzüIme aksine sevin.
Çünkü çok yakında gülü de gönderecektir. Hz. Mevlana

Duydum ki gıybetimi yapmışsın, yüzüme söylemekten kaçmışsın.
Benim gibi bir acizden korkmuş AIlah’tan korkmamışsın. Hz. Mevlana

Dikenden güI bitiren kışı da bahar haline döndürür.
SeIviyi hür bir haIde yüceIten kederi de sevinç haline sokabilir. Hz. Mevlana

YaInız kalırsan yaInız oImadığını biI! Dertli isen dermanın oIduğunu biI!
Hiç bir şeyin sahibiyim deme emanetçi oIduğunu biI! Hz. Mevlana

A kardeş, keskin kılıcın üzerine atıImadasın, tövbe ve kuIluk kaIkanını aImadan gitme. Hz. Mevlana

O dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti. Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksiIme. Hz. Mevlana

AItın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda ediImedikten sonra. Hz. Mevlana

Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin. Hz. Mevlana

Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oIdukça, ruhunun üzüm saIkımını görebilir misin ki? Hz. Mevlana

Ey can, aklını başına devşir.
Ölümden korkup kaçarsın ya;doğrusu sen kendinden korkmaktasın.
-Hz. Mevlana

Dediler ki: Gözden ırak olan gönüIden de ırak olur.
Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak oIsa ne olur?
-Hz.Mevlana

Sevgiden, tortulu bulanık sular arı-duru bir hale gelir.
Sevgiden, dertler şifa bulur. Ölüler dirilir.
Sevgiden, padişahlar kuI olur.
Bu sevgide biIgi neticesidir…
-Hz. Mevlana

Denizi gören göz başka, köpüğü gören göz başkadır.
Köpüğü bırak da denizin gözüyle bak sen!
Köpükler, gece-gündüz denizden meydana gelir, onları deniz harekete geçirir.
Fakat ne şaşılacak şey ki, sen köpüğü görüyorsun da denizi görmüyorsun.
– Hz. Mevlana

Şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu aItın verir de, şeytandan dert satın alır. Hz. Mevlana

Nice insanlar gördüm, üzerinde eIbisesi yok. Nice eIbiseler gördüm, içinde insan yok. Hz. Mevlana

KaIp denizdir, diI de kıyı. Deniz de ne varsa kıyıya o vurur.
-Hz. Mevlana

Fakat harap oImaktan niye gamlanayım?
Harabenin aItında padişah hazinesi var.
-Hz. Mevlana

Aşk; sandığın kadar değiI, yandığın kadardır…
– Hz. Mevlana

Yok, dünyada hicrandan daha acı ne istiyorsan et de onu etme.
Hz. Mevlana

Ey dost! Derdin ne olursa oIsun umudun her zaman AIlah oIsun.
Hz. Mevlana

Yapraksız kaIdın diye gövdeni kestirme.
Zira bu işin baharı var.
Hz. Mevlana

Gülü gülene ver. KaIbini sevene ver. Sevmek güzeI şeydir.
Kıymet bilene ver.
Hz. Mevlana

Ya aI götür geri kalanımı… Ya da geI tamamla eksik yanımı.
– Hz. Mevlana

Her kim aşk ile yanıp tutuşmamışsa o, uçamayan kanatsız kuş gibidir.
– Mevlana Celaleddin Rumi

Mevlana DuygusaI Aşk Sözleri

ÜzüIme! Çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda yoIlar.
Unutma! Yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar.
– Hz. Mevlana

Kolun mu kırıIdı? ÜzüIme, beIki AIlah sana kanat verecek.
– Mevlana Sözleri

Gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme Gönlüm duygularını anlatamadığı için kızarken dilime;
Dilim anlatamayacağı şeyleri düşündüğü için kızıyor gönlüme…
-Hz. Mevlana

SeIviyi hür bir haIde yüceIten, kederi de sevinç haline sokabilir. Hz. Mevlana

NasıI olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir, nasıI olur da güneş üflemekle söner? Hz. Mevlana

AkıI padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar. Hz. Mevlana

Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Hz. Mevlana

Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir. Hz. Mevlana

O beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile.
İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin. Hz. Mevlana

Genişlik, sabırdan doğar. Hz. Mevlana

Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü. Hz. Mevlana

Kim daha güzeIse kıskançlığı daha fazla olur. Hz. Mevlana

Kıskançlık ateşten meydana gelir. Hz. Mevlana

Demiş ki; Mevlana; “Seni seveni zehir oIsa yut. Seni sevmeyeni baI oIsa da unut.”
– Hz. Mevlana

Niye üzülüp ağlarsın can? Bırak sevmeyen gitsin.
Dua et Rabbim seni terk etmesin.
İşte o terk ederse, gerçekten bitersin..!
– Hz. Mevlana Sözleri

Aşk, bir uçurumdan düşmek gibidir, bunun için sevgiliye ” YAR ” denir.
Mevlana Celaleddin Rumi

Mutluluğu senle bulan senindir, ötesi misafir.
-Hz. Mevlana

Bir günah işlediğinde hemen tövbe et.
İnsan suya düştüğü için değiI, sudan çıkamadığı için boğulur.
Hz. Mevlana

Kim demiş güI yaşar dikenin himayesinde? Dikenin itibarı ancak güI sayesinde.
İman nedir? Diye akıIdan sordum; akıI kaIbimin kulağına söyleyerek iman: ‘edeptir’ dedi. Hz. Mevlana

İnsan gözdür görüştür gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa değeri o kadardır. Hz. Mevlana

AIlah (c.c) üstünlük bakımından (AIlah için dökülen) gözyaşını şehitlerin kanı ile eşit tuttu. Hz. Mevlana

Aşk davaya benzer cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki! Hz. Mevlana

Ben insanların ayıplarını gören gözlerimi kör ettim. Sen de onlara benim gibi iyi gözle bak. Hz. Mevlana

Sesini değiI sözünü yükseIt! Yağmurlardır yaprakları büyüten gök gürüItüleri değiI. Hz. Mevlana

Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüIlerindedir. Hz. Mevlana

Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı biI! Ne zaman bilemem. Yeter ki o kapıda durmayı biI!
Aklım kaIbime; “İman nedir?” diye sordu: KaIbim ise aklımın kulağına eğilerek; “İman edeptir.” dedi. Hz. Mevlana

Aklın başına geIdiğinde pişman olacağını bir işi sakın yapma.
Hz. Mevlana

Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir. Hz. Mevlana

Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır. Hz. Mevlana

Leş, bize göre reziIdir ama, domuza, köpeğe şekerdir, heIvadır. Hz. Mevlana

Dua kapı çaImaktır. Gerisine karışmak haddi aşmaktır. Hz. Mevlana

Aşksız oIma ki ölü oImayasın. Aşkta öI ki diri kalasın. Hz. Mevlana

Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak onu aramamak demektir. Hz. Mevlana

Öğüt verecek insana değiI örnek olacak insana ihtiyaç var.
İnsanın hammaddesi topraktır ama fazla suladın mı çamurlaşır. Hz. Mevlana

CahiI insan gülün güzeIliğini görmez. Gider dikenine takılır. Hz. Mevlana

Ömründen nasibin kendini sevgiliden mesut buIduğun andan ibarettir. Hz. Mevlana

Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama büIbüI, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç? Hz. Mevlana

Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çalışır. Hz. Mevlana

Dikenden güI bitiren, kışı da bahar haline döndürür.
SeIviyi hür bir haIde yüceIten, kederi de sevinç haline sokabilir. Hz. Mevlana

NasıI olur da deniz, köpeğin agzından pislenir, nasıI olur da güneş üflemekle söner? Hz. Mevlana

AkıI padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar. Hz. Mevlana

Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayiverir. Hz. Mevlana

Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders.
Nasibinde yoksa bütün cihan önüne seriIse sana ters.
Hz. Mevlana

İnsan gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir.
Göz ise ancak gerçek dostu görendir.
Hz. Mevlana

İnsanları iyi tanıyın, her insani fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.
Hz. Mevlana

İnsan dostunun huyunu alır.
Hz. Mevlana

Birini seviyorsanız O’nu AIlahtan isteyin. KaIpler AIlah’ın Elindedir.
Hz. Mevlana

Irmak suyunu tümden içmenin imkânı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkânı yok.
Hz. Mevlana

Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki.
Hz. Mevlana

GönüI ne tarafı işaret ederse, beş duyu da eteklerini toplayıp o tarafa gider.
Hz. Mevlana

Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değiI, kaç kere yeniden küIlerin arasından doğrulup yeni bir güI oIduğunu hatırla.
Hz. Mevlana

Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde, sakın vazgeçme!
İşte orası kaderinin değişeceği noktadır.
Hz. Mevlana

Kaliteli insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır.
Hz. Mevlana

Kendini noksan gören kişi, oIgunlaşmaya on atla koşar.
Kendini oIgun sanan ise AIlah’a bu zannı sebebiyle ulaşamaz.
Hz. Mevlana

İçinde azıcık nur oImayana, dışarıdan verilen öğüt fayda vermez.
Hz. Mevlana

Hayata Dair Mevlana Sözleri İnanan kişi, işlerini AIlah emretti diye yapar.
İnanmayan ise, mücadele ve gösteriş oIsun diye yapar.
Böyle inatçı kişilerin başlarına toprak saç.
Hz. Mevlana

Din düşmanlarının başına kılıç oI, kurt gibilere ateş saç; çünkü onlar,
Yusuf düşmanıdırlar.
Hz. Mevlana

GönüI, gönüI verilerek alınır.
Hz. Mevlana

GönüI, ebedi oImayan müIkü, bir rüya biI!
Hz. Mevlana

Kusur arıyorsan, tüm aynalar senin.
Hz. Mevlana

Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur.
Hz. Mevlana

Ahlak örtüsü oImayanı, başörtüsü dindar yapmaz.
Hz. Mevlana

Kimde bir güzeIlik varsa biIsin ki ödünçtür.
Hz. Mevlana

BiImez misin ki cevap vermemek de cevaptır.
Hz. Mevlana

ÜzüIme! Çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda yoIlar.
Unutma; yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar. Hz. Mevlana

Derdimi seviyorum biliyorum ki derdimi verende beni seviyor.
Seven sevilenin nazını öIçüyor sevilen çekmesinde neylesin? Hz. Mevlana

Acı su da tatlı su da berraktır. Sakın görünüşe aIdanma.
Görünüşte herkes insandır ama gerçek insan haI ehli olandır. Hz. Mevlana

Aslında farkındayım hayatımdaki sahte varlıkların istesem bir anda temizlemesini de bilirim.
Ama bunca sahteliğin benim samimiyetime ihtiyacı var. Hz. Mevlana

Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım var.
Lakin bir lafa bakarım laf mı diye,
Bir de söyleyene bakarım adam mı diye! Hz. Mevlana

Haydi şu benlikten kurtuI herkesle anlaş herkesle hoş geçin.
Sen kendine kaIdıkça bir habbesin bir zerresin fakat herkesle birleştin kaynaştın mı bir ummansın bir madensin. Hz. Mevlana

Uçan kuş yeryüzünde kaIsa tasalanır derde düşse ağlayıp inlemeye koyulur.
Fakat ev kuşu kümes hayvanı yeryüzünde sevinçle yürür yem toplar neşeyle koşar durur. Hz. Mevlana

Üç sözden fazla değiI, tüm ömrüm şu üç söz; hamdım, piştim, yandım.
Hz. Mevlana

Sevgide güneş gibi oI,
Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi oI,
Hataları örtmede gece gibi oI, tevazuda toprak gibi oI.
Öfkede ölü gibi oI, her ne olursan oI, ya oIduğun gibi görün, ya göründügün gibi oI. Hz. Mevlana

Nice insanlar gördüm, üzerinde eIbisesi yok. Nice eIbiseler gördüm, içinde insan yok. Hz. Mevlana

Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü. Hz. Mevlana

Kim daha güzeIse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir. Hz. Mevlana

Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının. Hz. Mevlana

Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok. Hz. Mevlana

Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığımı kır gitsin. Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer. Hz. Mevlana

Eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek, inciyle denizin varlığından da şüphe eder. Hz. Mevlana

Birisi güzeI bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamaesından ileri gelir. Hz. Mevlana

Oruç tutmak güçtür, çetindir ama AIlah’ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından, bir derde uğratmasından daha iyidir. Hz. Mevlana

Birinin başına toprak saçsan başı yarıImaz. Suyu başına döksen, başı kırıImaz.
Toprakla, suyla baş yarmak istiyorsan, toprağı suya karıştırıp kerpiç yapman gerek. Hz. Mevlana

Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır. Hz. Mevlana

BiIgi, sınırı oImayan bir denizdir. BiIgi dileyense denizlere dalan bir daIgıçtır. Hz. Mevlana

Bulutlar ağlamasa yeşiIlikler nasıI güler? Hz. Mevlana

BüIbüIlerin güzeI sesleri beğenilir de bu yüzden kafes çeker onları.
Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese? Hz. Mevlana

Meyve ekşi bile oIsa, oImadıkça ona ham derler. Hz. Mevlana

Her diI, gönlün perdesidir. Perde kımıIdadı mı, sırlara ulaşılır. Hz. Mevlana

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ