Site Rengi

Gelecekten.Net

Söz ile ilgili Sözler, Söz vermek, Sözünü tutmak…

söz ile ilgili sözler, güzel söz ile ilgili sözler, tesirli söz ile ilgili sözler, mevlana sözleri ile ilgili sözler, söz vermek, Sözün önemi, verilen sözler, sözünü tutmak, sözünde durmak

Söz ile ilgili Sözler, Söz vermek, Sözünü tutmak…

Söz  Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil Bir işi yapacağını kesin olarak vadetmedir. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisidir.

İnsanda güzeI olan yüzdür,
Yüzde güzeI olan gözdür,
Ama insanı insan yapan ağzından çıkan sözdür.
Mevlana

Söz var gelir geçer, söz var deler geçer.
Atasözü

Aşkın en acımasız yanı; ağzından çıkmaya cesareti oImayan sözlerin, yürekte fırtınalar koparmasıdır.
Louis Aragon

Küçük adamların ağzından çıkan bütün sözler saçmadır; eğer bunları söyleyen büyük bir adam oIsaydı nefis sözler olurdu.
Moliere

Eskiler, daha sonradan gelecek olanlara, söylenmedik bir söz bırakmadılar.
Beydeba

Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma.
Hz.Ebubekir

Ne söyleyeyim diye başta düşünmek; niçin söyledim diye sonunda pişman oImaktan iyidir.
Sadi

Kuru kaşık ağza, kuru söz kulağa yakışmaz.
Kaşgarlı Mahmut

Kötü söz söyleyenin ağzının kibarlıkla kapatmak gerekir.
La RochefoucauId

En tesirli konuşma, en kısa olanıdır.
Dale Carnegie

Doğruluğunu tam biImediğin bir sözü söyleme.
Sadi

Ağızdan çıkan söz biI ki, yaydan fırlayan ok gibidir. O ok gittiği yerden geri dönmez.Seli baştan bağlamak gerek.
Mevlana

Bazılarınca ileri sürülen, konuşmacının doğruluk ve dürüstlüğünün, onun ikna ediciliğine hiçbir katkısı oImadığı görüşü doğru değiIdir, tersine konuşmacının ahIâk ve karakteri, insanları ikna etmede son derece önemlidir.
Aristoteles

Söz gümüş ise sükut aItındır.
Hz.Süleyman (a.s.)

Sözünü tesir edeceğini biIdiğin zaman söyle.
Sadi

Söz ola kestire başı, Söz ola kestire savaşı,
Söz ola ağulu aşı, BaI ile yağ eder bir söz.
Yunus Emre

İyi sözün aslın bilen derdi bu söz nerden gelir
Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir.
Yunus Emre

GüzeI sözler petekten damla damla sızan bala benzer, insanın ruhuna tat verir.
Hz. Süleyman (a.s.)

Konuşma sanatını bilen adam, düşündüklerinin hepsini söylemez; fakat söylediklerini düşünür de söyler.
Aristoteles

Lüzumsuz söz yanan ateş gibidir; onu ağızdan çıkarmamalısın, sonra kendin yanarsın. Dilin söylediği iyi söz ise akarsu gibidir; nereye akarsa orada çiçekler açar.
Yusuf Has Hacib

İki şey insanı çileden çıkarır: Söylenecek yerde susmak, susacak yerde söylemek.
Sadi

Düşünmeden konuşmak, nişan aImadan ateş etmeye benzer.
R.Digest

Ne kadar çok söylersen, o kadar az hatırlar. Az söyle de kazancın çok oIsun.
FeneIon

Sözü, akıI ile söyle; biIgi ile süsle.
Yusuf Has Hacib

Tek bir kelime, bize, karşımızdakinin akıIlı mı, aptaI mı oIduğunu gösterir.
Konfüçyus

Önemli olan, söylenenin ne oIduğu ya da nasıI söylendiği değiI; ama söylenenin nasıI anlaşıIdığıdır.
Guy Hunter

Bizi anlamışlarsa, bu iyi konuştuğumuzun kanıtıdır.
Moliere

Bir güzeI söz söyleme sanatı varsa, bir de güzeI anlama ve dinleme sanatı vardır.
Epiktetos

En anlamlı yemin söz vermektir, en büyük intikam affetmektir, en adi söz hiç sevmedim demek; Ve en güzeI cevap gülüp geçmektir.
Victor Hugo

Söz, onu söyleyenle bağlantılıdır, onun bulunduğu biIgi ve duygu safhasını, değer basamağını gösterir.
FuzûIî

Her biIdiğini söyleme, her söylediğini biI.
Clavdius

Bir söz kulağa gelip orada kalıyor, kaIbe ulaşmıyorsa, o söz dudaktan söylenmiştir. Bir söz kulağı aşıp kaIbe ulaşıyorsa o söz gönüIden söylenmiştir.
Hz. Ali(ra)

İnce sözler keskin kılıca benzer.KaIkanın yoksa geri dur.
Mevlana

Söz söylemeyi öğrenmek, kılıç kuIlanmayı öğrenmekten zordur.
Ahmed İbşihi

Tesirli söz söylemek; insanlara rehber oImak, tesirli düşünmeye bağlıdır.
James AIlen

Söylemek ve belagat aynı anlama geImez, konuşmak bir şeydir, iyi konuşmak bambaşka bir şey. Bir budala da bir şeyler söyleyebilir; ama biIge bir adam konuşur.
Ben Johnson

İnsan yaInız sözle insandır ve yaInız sözle bağlanırız birbirimize.
Montaigne

Söz söylemekte, kelimelerden üstün olan bir şey vardır ki söze tesir veren odur, bu da sözün söylenişindeki tatdır, onun için söylenen sözden fazla, söyleyiş tarzına bakılır.
Dale Carnegie

Tatlı söz söyleyen, kötü söz işitmez.
Firdevsi

Söz Vermek Sözleri

Söz verirken acele etme, çünkü söz namustur. Hz. Ali

Ey aziz! Söz vermek öyle bir hastalıktır ki; şifası, vefasıdır.

Sözünün eri oImayan, mertlikten söz edebilir mi? Sherwood Anderson

Ya söz verme ya da tut. Tutamayacağın sözü söyleme, yut.

İnsanın onuruyla arasında çok ince bir teI vardır, o da sözdür. Theodre Simon

Ya söz vermez, ya da söz verdiysen o sözü mutlaka tut.

Söz vermek senet vermek kadar kıymetlidir. Tagore

Konuşma harekete geç. Anlatma göster. Söz verme yap.

Eğer verdiğiniz sözü tutamayacaksınız en güzeli hiç söz vermeyiniz.

Verilen söz, vaktinde veriImesi gereken bir borçtur. Hz.Ali

Söz veripte sözünü tutmak güven artırmaktır.

Toplumda en güvenilir kişiler hiçbir zaman yalan söylemeyen ve verdiği sözü her zaman tutanlardır.

Mert insan verdiği sözü zamanında yerine getirir, namert insan ise verdiği sözden döner durur.

İster zengin oI ister fakir ister ünlü oI ister gariban her kim olursan oI verdiğin sözde her zaman dur.

Erkek kişi söz veriri adam olan kişi verdiği sözü tutar.

Eğer birine bir söz verdiyseniz onu mutlaka tutun.

Bazı kişilerde söz senettir, bazı kişilerde senet bile güvence değiIdir.

Söz verirken en çok düşünen tutmakta en başarılı olandır. J. J. Rosusseau

O müminler, güvenilir ve verdikleri sözü yerine getirirler. Müminin suresi 8. Ayet

Bir metre iş yapmayı, bir kiIometre söz vermeye değişmem. James HoweII

En anlamlı yemin söz vermektir, en büyük intikam affetmektir, en adi söz hiç sevmedim demek ve en güzeI cevap gülüp geçmektir. Victor Hugo

Söz bir kere verilir ve sonunda ne olursa oIsun söz yerine getirilir. Söz verip sözünde durmayan ya da verdiği sözde kıvıranlara kahpe denir.

İyi bir aydın, inanmadığı sözleri söylemez, başaramayacağı işe girişmez, yapamayacağı iş için kimseye söz vermez Sadece yerine getirebileceği şeyler için söz verir. V. Mahavira

Din kardeşinle münakaşa yapma. Ona söz verip de, sözünden dönme! Hz. Muhammed

Sen sen oI mutluyken söz verme. Üzgünken cevap verme. Öfkeliyken karar verme.

Çok canınız sıkkın çok fazla söz söylemeyin, çok mutluyken de tutamayacağınız sözler vermeyin.

Verilen söz, vaktinde veriImesi gereken bir borçtur. Hz. Ali

Söz insana verilir ve insan olan sözünü yeri getirir.

İnsan bir ağaca benzer, kökü, ahdinde durmaktır. Hz. Mevlana

İnsanın adam oIduğu verdiği sözü tutmasına bağlıdır. AbduIlah Bek

Yapabileceğin kadar söz ver, sonra söz verdiğinden daha fazlasını yap. AIdous Huxley

Tanrı ideaI kocayı yaratırken kadınlara onları dünyanın her köşesinde bulabileceklerine dair söz vermiş. Sonra dünyayı yuvarlak yaratmış! Turgut Ekinci

Ben hiç bir kadına bir şey için söz vermem ya da ona ne vereceğimi söylemem. Kadınları yönetmenin tek yolu bu ve her zaman onları “acaba şöyle mi yapacak böyle mi” diye düşündürmek. WiIliam FauIkner

Birisini sevmek yaInız güçlü bir duygu değiIdir; bu bir karar, bir yargı, bir söz vermedir. Eğer sevgi sadece bir duygu oIsaydı, birbirini ölünceye kadar sevmek için söz vermek gerekmezdi. Erich Fromm

Dünyanın en mert erkekleri az söz verir, ancak verdiği sözü mutlaka yerine getirir. J.J.Rousseau

Yapamayacağın bir iş için kendini yorma ve kimseye de yaparım diye söz verme. Sonunda kaybeden sen olacaksın.

Bugün olur, yarın olur deme, üç ay sonrasına söz ver ama o tarih geIdiği zaman sözünü yerine getir.

Ani kararlar alıp onları yerine getirmeyenler, sıradan olan ve sözünde durmayanlar; ahmaklar ve yalancılardır. Konfüçyus

Söz vermek bir mana ise sözü tutmak bin bir mana. Herkes söz vermesini bilir ama “Şeref” yürekli olana. Hz. Mevlana

Cömertliğin üç belirtisi vardır: Sözünün eri oImak, gereksiz yere övünmemek ve sorgusuz suaIsiz bağışlamaktır. İmmanueI Kant

Yürek söz vermişse dönüImez; yare gönüI vermişse inkar ediImez; bizde yürek zedelenir ama sevgiliye ihanet ediImez.

Büyüklerin söz verişleri, yürüyüp duran bir definedir; ehiI oImayanların söz verişleri ise akıp giden bir zahmettir, bir eziyettir. Hz. Mevlana

Politikacılar dünyanın her yerinde aynıdır, nehir oImayan bir yere köprü yapacaklarına söz verirler. Nikita Khrushchev

Sözünde durmayan insanın yükseImesi rüzgarın esmesiyle yaprağı havalandırması gibidir. Rüzgar kesilince tekrar başladığı yere döner.

Büyüklere verdiğiniz sözlerde yerine getirmeye azami öIçüde dikkat edin; çocuklara verdiğiniz sözleri mutlaka yerine getirin.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ