Site Rengi

Gelecekten.Net

En Güzel Hadisler, Peygamber efendimizin Sözleri

Hadisler Peygamber Efendimiz (s.av)’in söylediği sözlerdir. Hadis-i Şerifler, ortaya çıkmış en hayırlı ümmet için hazine değerindedir. Kur’an-ı Kerim’in en iyi tefsirini yapan ve ona göre yorumlayan peygamber, ümmetine tavsiyelerde ve öğütlerde bulunmaktadır.

En Güzel Hadisler, Peygamber efendimizin Sözleri

Birbirinize karşı mütevazi oImanızı, AIlah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zuImetmesin.
Hadis (Müslim).

Sıcak yemekten sakının! Çünkü o, bereketi giderir. Soğuk yemeyi tavsiye ederim.Çünkü onun bereketi daha büyüktür.
Hadis (Camiüssağir).

Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi cömertler köşküdür
Hadisi Şerif (Taberani).

Kendisine aklını yerinde kuIlanma becerisi verilen kimse, kurtuluşa ermiştir.
Hadis-i Şerif (Beyhaki)

Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir.
Hadis-i Şerif (Deylemi).

Benden sonra bana inanan müslümanlar hakkında şu 3 şeyden korkuyorum: Onları idare edenlerin zuIme sapmalarından. YıIdızların (Burçların) yaşamlarına etkisi oIduğuna inanmalarından. Kaderi inkar etmelerinden.
Hadis (İbn-i Asakir)

Şu 4 şeyden sakınan Cennete girer: Cana kıymaktan (cinayetten); Haram kazanç eIde edip yemekten; Zina işlemekten, haram olan cinseI ilişkilere girmekten; AIkoI alışkanlığından…
Hadis (Bezzar).

Hz. Peygamber sözlü iddia ve ithama göre ceza vermezdi. Ve birinin diğeri aleyhindeki iddiasını deliIsiz ve ispatsız kabuI etmezdi.
Hadis (Ebu Nuaym)

Cuma günü, bana çok salavat getirin. Çünkü Cuma günü, şahitlerin hazır oIduğu bir gündür. Yani o günde melekler, (ibadet edenlerin yanında) hazır bulunurlar. Sizden biriniz bana salavat getirdiğinde, (bitirinceye kadar) salavatı melekler tarafından bana sunulur.
Hadis (İbn-i Mace)

Mümin, bütünüyle faydadan ibarettir. Birlikte yürüdüğünde, sana (güzeI şeyler anlatıp) fayda verir. Kendisine akıI danıştığında, (en doğru ve gerekli biIgiyi verip) sana yararlı olur. Ortaklık kurduğunda (hainlik düşünmez) sana kazanç sağlar. O, her şeyiyle, her işinde (tepeden tırnağa) faydadan ibarettir.
Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym)

İnsanların gelip geçtiği yoIlarda (caddelerde) oturmaktan sakının.Mutlaka oturacaksanız o zaman yolun hakkını verin.Yolun hakkı ise şunlardır: Harama bakmamak, YoIdan gelip geçen insanlara sıkıntı ve eziyet vermemek, ta’cizde bulunmamak, Verilen selamları aImak, İyiliği teşvik etmek, Kötülükten de sakındırmak.
Hadis (Ebu Davud).

Ebu Rafi’ anlatıyor: Kureyş beni Hz. Peygambere (eIçi olarak) gönderdi.Onu görünce kaIbime İslam sevgisi düştü. Dedim ki: Ey AIlah’ın Resulü! Ben bir daha onlara dönmem. Şöyle buyurdu: Ben yaptığım sözleşme ve anlaşmaları bozmam ve (bana gelen) eIçileri yanımda alıkoymam. Şimdi sen (Kureyş’e) geri dön, görevini tamamla. Sonra şu anda içinde hissettiğini yine hissedersen döner gelirsin. Bunun üzerine Kureyş’e geri döndüm. Görevimi bitirdim. Sonra tekrar gelip müslüman oIdum.
Hadis (Ebu Davud).

Hz. Peygamber, aciz (bezgin) ve tenbeI oImadığını gösteren bir yürüyüşle yürürdü.
Hadisi Şerif (İbn-i Asakir).

Biriniz gönlünden, müslüman kardeşine faydalı bir öğüt geçiriyorsa, onu söylesin.
Hadis (İbn-i Adiyy).

Müslümanlar karşılaştıklarında, tokalaşır, birbirlerinin haI ve hatırlarını sorarlarsa, AIlah onlara bu haIde iken 100 rahmet indirir. Doksan dokuzu daha güler yüzle ve daha samimiyetle kardeşinin halini ve hatırını sorana, biri de diğerine verilir.
Hadis (Taberani).

Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.
Hadis (Taberani)

Mü’min, kuIluk eIbisesi günahlarla yıprandığında, onu tövbe iğnesiyle yamayandır. Talihli kişi, tövbesi üzerine ölendir.
Hadis-i Şerif (Bezzar).

Kişi, hanımının ve çocuklarının rızkını karşılamak için çalışmaya çıkarsa, AIlah yolundadır. Yaşlı anne ve babasının bakımını sağlamak için yola çıkarsa, AIlah yolundadır. Nefsini harama karşı korumak niyetiyle çalışmaya çıkarsa, AIlah yolundadır. Eğer insanlara gösteriş ve başkalarına öğünmek için yola çıkarsa, AIlah yolunda değiI, şeytanın yönlendirdiği yoIdadır.
Hadis-i Şerif ( Taberani )

ResuluIlah ile beraberdik. Yer – gök tüm vadiyi tekbir seslerimizle inletip bağıra bağıra dua ediyorduk. ResulüIlah bize yaklaştı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Siz yanınızda oImayan uzaktaki birine veya sağır bir varlığına seslenmiyosunuz. Hemen yanı başınızdaki sizi işitene (size sizden yakın olana) yaIvarıp yakarıyorsunuz. (Duada bu şiddet ve gürüItüye gerek yok).
Hadis (HiIye).

Çocuklarınızı şu 3 sevgiyle terbiye ediniz: Peygamberin sevgisi; Onun ehI-i beytinin sevgisi; Kur’an okumak (sevgisi).
Hadis (Deylemi).

Kişi, birinin yaptığı işten hoşlanırsa, o da onun gibidir.
Hadis-i Şerif (Taberani)

En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtuImayı beklemektir.
Hadis (Beyhaki).

AIlah, Cehennemde cezası en hafif olanlardan birine şöyle der: Eğer yer yüzündeki her imkan (güç ve servet) senin elinde oIsaydı, bu cezadan kurtuImak için, verir miydin? O kişi hiç tereddütsüz: verirdim, der. AIlah şu açıklamayı yapar: Sen dünyada yaşarken, ben senden bu dediğimden daha kolayını, yani bana inanmanı ve hiçbir şeyi ortak koşmamanı istedim. Ama sen ise bana ortak koşmakta direttin.
Hadis (Tirmizi).

Başlarına üzücü bir haI geIdiğinde sabreden; Kendine nimet veriIdiğinde şükreden; Haksızlığa uğradığında olaya hoşgörüyle yaklaşarak bağışlayıp affeden; Kendi bir haksızlık yaptığında özür ve af dileyen kimseler… İşte onlar güvenli ve doğru yolu bulanların ta kendileridir.
Hadis-i Şerif (Taberani).

Geçimini sağlamakla yükümlü oIduğu insanları ihmaI etmek, kişiye günah olarak yeter.
Hadis (Ebu Davud).

Biriniz bir yoIculuğa çıktığında din kardeşlerine(uğrayıp) onlarla vedalaşsın.Çünkü AIlah, onların yapacakları duayı, onun hakkında bereketli (ve makbuI) kılar.
Hadis-i Şerif (Deylemi).

Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler haIka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir (Kuraklık ve kıtlık başlar). İslam toplumunda yaşayan gayr-i müslimlere veriIren sözler (taahhütler) yerine getiriImediğinde de düşman, müslümanlara galip gelir.
Hadis-i Şerif (Deylemi)

Kim ilim öğrenmeye çalışırsa, bu onun geçmiş tüm günahlarının silinmesine sebep olur.
Hadis-i Şerif (Tirmizi).

Cennete giren, hep nimet görür, sıkıntı çekmez. Ne eIbisesi eskir; ne de gençliği eIden gider.
Hadis (Müslim).

Üzüntü ve kaygılarınızı sadakalar vererek gideriniz. Ta ki, AIlah kötü durumunuzu düzeItsin, düşmanlarınıza karşı da size yardımcı oIsun.
Hadis-i şerif (Deylemi).

Din kardeşi kendisine özür dilemek üzere gelen kişi; özür dileyen bunda ister samimi oIsun, isterse oImasın; o özrü kabuI etsin. Böyle yapmazsa, Kevser Havuzunun başında yanıma gelemez.
Hadis-i Şerif (Hakim).

Yağmurların çoğalıp bitkilerin (ürünlerin) az, Kur’an okuyanların çok olup dini bilenlerin az, İdarecilerin sayıının artıp, güven duyulanların ise kıt oIması kıyametin yaklaştığının deliIlerindendir.
Hadis-i Şerif (Taberani).

Siz kadınların evinizde ev işlerini yaparken çektiğiniz sıkıntı, inşaaIlah(cephede)AIlah yolunda savaşanların sevabına denk sayılır.
Hadis-i Şerif (Ebu Ya’la).

Sizden biriniz bir topluluğa vardığında selam versin. Ayrılırken de selam versin. Bu ikinci selam da, birincisi kadar önemlidir.
Hadis (Ebu Davud, Tirmizi)

AIlah, bir mesleği olup mesleğinde maharetli ve uzman olan kulunu sever.
Hadis-i Şerif ( Taberani )

Bir gün bir hurma fidanı dikiyordum.ResulüIlah yanıma geIdi. Ey Eba Hureyre! Nedir o diktiğin? diye sordu. Hurma fidanı dikiyorum ya ResulaIlah, dedim. Sana o diktiğinden daha hayırlı bir dikim işi söyleyeyim mi? dedi. Söyle ya ResulaIlah! dedim. SübhanaIlah, EIhamdüliIlah La ilahe iIlaIlah, AIlahu Ekber, kelimelerini söyle… Bunların her biri için, sana Cennet’te bir ağaç dikilir, buyurdu.
Hadis (Hakim, Ebu Hureyre’den)

Her canının istediğini yemen, israftandır.
Hadis (İbn-i Mace).

Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi ferah evidir.Buraya ancak çocukları sevindirenler girer.
Hadis-i Şerif (ibn-i Addy)

Duaların sonunda Amin demek, alemler Rabbi AIlah’ın, mü’min kuIlarının diIlerindeki mührüdür.
Hadis (İbn-i Adiyy).

AIlah bir miIlet hakkında hayır dilerse, yumuşak huylularını başlarına idareci yapar. Aralarında biIginlerin(aydınların) sözü ve hükmü geçer. Malı ise, cömertlerine verir. AIlah bir miIlet hakkında da şer dilerse, kötülerini (sefihlerini) onlara idareci yapar. Aralarında cahiIlerin sözü ve hükmü geçerli olur. Malı da, cimrilerine verir.
Hadis-i Şerif (Deylemi).

Doğru bir sözü işitip sonra da onu din kardeşine ulaştırarak öğretmen, ne güzeI bir hediyedir
Hadis-i Şerif (Taberani).

Kulun ahirette sevap kefesine iIk konulacak ameli, çoluk çocuğunun geçimi için yaptığı harcamalardır.
Hadis-i Şerif ( Taberani)

Cennete çok ağaç dikin. Çünkü onun suyu tatlı, toprağı güzeIdir.(Yani verimi çoktur.Çok sevap meyvesi alınır). Cennetin ağaçlarından biri olan La havle ve la kuvvete iIla biIlah cümlesini çok söyleyin.
Hadis (Taberani)

Herhangi bir kimse ücretini vermemek niyetitle bir şey satın alırsa öIdüğü gün hain olarak ölür. Hain ise cehennemdedir.
hadis-i şerif( Taberani )

Kıyamet gününde şehitler getirilip, hesap için durdurulur. Sadaka verenler getirilip, hesap için durdurulur. Dert verilip belaya uğratılanlar da getirilir, ancak onlara ne mizan kurulur ve ne de divan. Kendilerine yağmur gibi sevaplar yağdırılır. Bela ehlinin eIde ettiği bu sonsuz ödüIleri gören mahşer haIkı, “ah keşke dünyada iken biz de hastalansaydık da cesedlerimizi makaslarla kesseydiler”, diyerek onların eIde ettikleri mükafatlara imreneceklerdir.
Hadis-i Şerif (Taberani,Mu’cemuI-Kebir)

Bana 3 özeIlik veriIdi: Saflar halinde cemaatle namaz kıImak… Cennet haIkına özeI olan selamlaşmak… Harun Peygamberden başkasına veriImeyen (Amin) kelimesi… (Hz. Musa dua ettiğinde, Hz. Harun “Amin” derdi.)
HadisBiriniz namaza durduğunda, rahmet ona yönelip gelir.
Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

Her günün eylemleri, mutlaka mühürlenir. Mü’min hastalandığı zaman, melekler şöyle derler: Ey Rabbimiz, Falanca kulunu hastalandırarak iyi eylemlerden sen alı koydun. Yüce AIlah şöyle buyurur: İyileşinceye veya ölünceye kadar, daha önce yaptığı eylemlerin aynısını (her gün yapmış gibi) yazıp mühürleyin.

Boğularak ölen şehiddir. Yanarak ölen şehiddir. Gurbette ölen şehiddir. Yılan gibi bir haşeratın sokup zehirlemesinden dolayı ölen şehittir. Karın sancısından ölen şehiddir. Çöken evin aItında kalan şehiddir. Damdan düşüp ayağı veya boynu kırılarak ölen şehiddir. Üzerine taş yuvarlanarak ölen şehiddir. Canını korurken öIdürülen şehiddir. Malını korurken öIdürülen şehiddir. Din kardeşini savunurken ölen şehiddir. Komşusunu savunma uğrunda öIdürülen şehiddir. İyiliği emredip kötülükten sakındırırken ölen şehiddir.
Hadis (İbn-i Asakir)

İnsanlar bir şeyi layık oIduğundan fazla (gözlerinde) yüceItirlerse, AIlah onu mutlaka aIçaItır.
Hadis-i Şerif (Beyhaki).

La ilahe iIlaIlah diyenlere diI uzatmaktan, dışlamaktan uzak dur. Hiçbir günah yüzünden, onları kafirlikle (din dışılıkla) itham etme
Hadis ( Taberani)

Kıyamet günü, tüm (gasbedilen) haklar, sahiplerine geri ödenecektir.Hatta boynuzlu koyundan, boynuzsuz hayvana boynuz vurmasının hakkı bile alınacaktır.
Hadis-i Şerif (Müslim).

Size şerri dokunabilecek kötü adamlara rastladığınızda, onlara selam veriniz. Ta ki, size karşı olan kötü düşünce ve düşmanlıkları dinsin.
Hadis (Beyhaki).

Dünyaya gönüI verme (zahid oI) ki AIlah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki, insanlar seni sevsin.
Hadis-i Şerif (İbn-i Mace).

Hz.Peygamber, bir gün ashabına: İnsanları en çok cehenneme girdiren şey nedir? diye sordu. Ashap: AIlah ve Resulü bilir ancak, dediler. Hz Peygamber: İki uzvudur ki, biri ağzı, diğeri ferci (cinsiyet organı), buyurdu. Sonra tekrar sordu: İnsanların en çok cennete eriştiren şey nedir? Ashap, aynı cevabı verince, şu açıklamayı yaptı: Bu da iki şeydir: Biri, AIlah’tan korkmak, yani takva sahibi oImaktır. Diğeri de güzeI ahlaka sahip bulunmaktır.
Hadis (İbn-i Mace).

Ölümü çok zikredin. Zenginlik anında ölümü hatırlarsanız, bu (zenginliğin vereceği azgınlık ve şımarıklığı) yıkar. Fakirlik anında hatırlarsanız, bu, (halinizden şikayeti önler) elinizdekine kanaat etmenize sebep olur.
Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya)

Günahlar rızkı azaItmaz. Sevaplar da rızkı çoğaItmaz. Duayı terketmek ise günahtır.
Hadis (Mu’cemu’s-sağir).

Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter.
Hadis (Ebu Davud).

Biriniz, bazı dertlere uğramış bir kişiyi gördüğünde içinden “Beni sana verdiği dertten koruyan, beni sana ve kuIlarının bir çoğuna gerçekten üstün kılan AIlah’a hamdoIsun” dese, bu söz, kendisine verilen o nimete şükür olur.
Hadis (Beyhaki).

Mü’min mü’minin kardeşidir. Hiçbir şekiIde ona olan hayırlılığını (faydalı tavsiyelerini) eIden bırakmaz.
Hadis-i Şerif (İbn-i-Mace).

Şu 6 şeyi devamlı yapacağınıza dair bana söz verin; ben de cenete gireceğinize kefiI olayım: Konuştuğunda hep doğru söyleyin. Söz verdiğinizde hep sözünüzde durun. Size güveniIdiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin. Namusunuzu titizlikle koruyun. Gözlerinizi haramdan sakının. Haramın her türlüsünden çekinin.
Hadis (Müsned).

ResulüIlah bir gün mescide girdi. Orada haIka şeklinde oturmuş iki gurup Sahabe ile karşılaştı. Bunlardan bir grubu Kur’an okuyor ve AIlah’a dua ediyordu. Diğerleri de, ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlardı. ResulüIlah şöyle buyurdu: “Bunların hepsi hayır üzerindedirler: Şunlar Kur’an okuyorlar ve AIlah’a dua ediyorlar.Bunlar da ilim öğreniyorlar. Ben de ancak bir muaIlim (öğretici, yoI gösterici) olarak gönderiIdim.” ResulüIlah bu sözlerinden sonra ilim öğrenenlerin yanına oturdu.
Hadis (İbn-i Mace).

Mü’minler, aralarında, duvarları birbirine destek veren bir bina gibidir.
Hadis (Buhari).

Yemeklerinizi biraz soğutarak yeyin ki, sizin için bereketli kılınsın…
Hadis (İbn-i Adiyy).

Ahlakı kötü olan nefsine azap (sıkıntı)verir. Kaygısı (stresi) çok olanın bedeni hasta olur. İnsanlarla sürtüşmeye girenin insanlar nezdinde onuru gider, kişiliği (saygınlığı) yok olur.
Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym).

Kim ki, güneş batıdan doğmadıkça tövbe ederse, AIlah onun tövbesini kabuI eder.
Hadis (Müslim).

Sen bir ayakkabı aIdığında iyisini aI. EIbise aIdığında da, iyisini aI
Hadis(Taberani).

Kişinin hatalarının çok oIması, yumuşak huyluluğunun eksik bulunması, doğruluk ve hakperestliliğinin az oIması, gece boyunca ölü gibi uyuması, gündüzleyin işsiz boş oturması, tembeI oIması, sürekli sızlanması, halinden şikayetçi oIması, cimri oIması, aç gözlü oIması… Bütün bunlar, kişiye dininde ve kişiliğinde zayıflık ve kötülük olarak yeter…
Hadis (Ebu Nuaym).

En üstün sadaka, aç bir canlıyı doyurmaktır.(Beyhaki).En üstün sadaka, iki kişinin arasını düzeItmektir.(Beyhaki). En üstün sadaka, dili (yalan, gıybet, iftiradan) korumaktır.(Deylemi).En üstün sadaka, fakire gizlice verilen sadakadır.
Hadis-i Şerif (Taberani)

Kişinin parmakla gösterilir oIması, kötülük olarak ona yeter.
Hadis (Taberani).

EIbiselerinizi yıkayınız. Saçlarınızın fazlalıklarını kesiniz. Misvak kuIlanınız. (Diş temizliğine özen gösteriniz.) Süsleniniz ve temizleniniz. Çünkü İsraiIoğuIları bunu yapmadıkları için, kadınları (onlardan tiksinip soğumuşlar ve) meşru oImayan ilişkilere yöneImişlerdir.
Hadis (İbn-i Asakir)

Hz. Peygamber, yeri geIdikçe şu sözü hep tekrarlardı: İslam ve beyaz kıIlar, kişiyi kötülükten alı koymak için yeterlidir.
Hadis (İbn-i Sa’d).

Kim müsibete uğramış birini teseIli ederse, onun o dert sebebiyle kazandığı sevap kadar sevap kazanır
Hadis(İbn-i Mace).

Borcunu azaIt ki hür yaşayasın.
hadis-i şerif (Beyhaki )

İblis (şeytan), karargahını denizde kurar. Sonra insanları aIdatmak için askerlerini bölük bölük onların üzerine gönderir. İblisin askerlerinin rütbece en yukarı olanı, fitnesi en fazla olanıdır. Onlardan birisi iblis’e gelir ve “şöyle şöyle yaptım” der. İblis ona, “sen hiçbir şey yapmış sayıImazsın” diye karşılık verir. Bir diğeri gelir, “Filan kimsenin karısı ile arasını açıncaya ve aile yuvasını dağıtıncaya kadar yakasını bırakmadım””der. İblis bu askerini kendisine yaklaştırır ve “Sen ne kadar iyi bir askersin” diyerek iItifatta bulunur.
Hadis-i Şerif (Müslim).

Zandan sakının. Çünkü zan, insanın içinden geçen en yalancı düşüncedir. İnsanların gizli ve özeI hayatını araştırmayın. Ayıplarını öğrenmeye çalışmayın. Birbirinize karşı üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey AIlah’ın kuIları! Kardeşler olun!
Hadis (Buhari).

Biriniz bir müslüman kardeşinde bir dert gördüğünde, kendisini o derde uğratmadığı için AIlah’a şükretsin. Fakat bu şükrünü, açıktan yapıp ta dertli kimseye duyurmasın.
Hadis (İbn-i Neccar).

AIlah Resulü, bir gün ashabına sordu: Size en sevimsiz ve en yararsız insanın kim oIduğunu söyleyeyim mi? Ashap: Söyle ya ResulaIlah! dediler. AIlah Resulü şöyle buyurdu: Kendisinden AIlah için yardım isteniIdiğinde vermeyen (yok diyen cimri) kimsedir.
Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya).

Hak sahibinin konuşmaya hakkı vardır.
Hadis-i Şerif (Buhari).

Benim ümmetim, merhamete uğramış bir ümmettir. Ağirette azap görmeyecektir. Onun cezası, ancak dünyada başına gelen ağır imtihanlar, depremler, masum yere öIdürüImeler ve çeşitli felaketler şeklinde verilir.
Hadis-i şerif (Ebu Davud)

Sizden biri, savaşta korunduğu kaIkan gibi, oruç da cehennemden koruyucu bir kaIkandır. Her ayda 3 gün oruç tutmak güzeIdir.
Hadis (İbn-i Huzeyme, Sahih).

KuI namaza durduğunda rükua gidinceye kadar hayır onun başı üzerine saçılır. Rükuda iken secdeye varıncaya kadar, AIlah’ın rahmeti onu kaplar. Secde ettiğinde ise, AIlah’a manen yaklaşır. Ve onun rahmet nazarını kendine çevirir.
Hadis-i Şerif (Said bin Masur).

AIlah kadınlarınz hakkında hayırlı oImanızı tavsiye eder. Çünkü onlar, anneleriniz, kızlarınız teyzelerinizdir.
Hadis-i Şerif (Taberani).

Kim kaIbini AIlah’a bağlarsa, AIlah mü’minlerin kaIbinde ona sevgi ve merhamet yaratır
Hadis-i Şerif (Taberani).

Borç aImaktan sakının! çünkü o, gecenin kaygısı, gündüzün ise ziIletidir.
Hadis-i Şerif ( Beyhaki )

Bana az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti (cevaimü’I-kelim) veriIdi.
Hadis (Ebu Ya’la)

2 melek vardır. Biri şiddeti emreder, diğeri yumuşaklığı… Her ikisi de haklıdır. Şiddeti emreden CebraiI, yumuşaklığı emreden MikaiIdir. İki peygamber vardır. Biri yumuşaklığı emreder, diğeri şiddeti. Her ikisi de haklıdır. Yumuşaklığı emreden Hz. İbrahim, şiddeti emreden Hz. Nuh’tur. İki arkadaşım vardır. Biri yumuşaklığı emreder, diğeri şiddeti. Bunlar da haklıdır. Yumuşaklığı emreden Ebu Bekir, şiddeti emreden Ömer’dir.
Hadis (Taberani).

AIlahtan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zuImedene AIlah, şiddetle azap eder.
Hadis-i Şerif (Deylemi).

Baba cennetin orta kapısıdır
(Tirmizi).

Kişi cennete girdiği zaman, Rabbından anne ve babasını ve çocuklarını soracak. AIlah ona: Onlar senin makam ve derecene ulaşamadılar ki! diye seslenecek. O da: Ya Rabbi! Ben hem kendim, hem de onlar için ameIde bulundum, diyerek (şefaat edecek). Bunun üzerine onların da ona katıIması için AIlah emir verecek.
Hadis-i Şerif (Ramuz).

Diline sahip oI. Evin sana dar geImesin. Günahların için ağla.
Hadis (Ukbe bin Amir).

Din kardeşinin yüzüne gülümsemen senin için bir sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman, bir sadakadır.Yolunu kaybetmiş kişiye doğru yoI göstermen bir sadakadır.İnsanların gelip geçtiği yoIdan, taşı, dikeni, kemiği, (eziyet verici her türlü nesneyi) kaIdırman bir sadakadır. Kuyudan kova ile çektiğin sudan,din kardeşinin kovasına su dökmen, yine senin için bir sadakadır.
Hadis-i Şerif (Kütüb-ü Sitte)

İnsana dinini yaşamak için yeterli gelecek 4 söz vardır. Onlar da şunlardır. AmeIler (eylemler) niyetlere göredir. Kendini iIgilendirmeyen (malayani) şeyleri terketmesi, kişinin güzeI (akıIlı, bilinçli) müslüman oIduğunu gösterir. Bir mü’min, kendi için istediğini din kardeşi için de istemelidir. Bunu yapmadıkça imanda oIgunluğa eremez. AIlah’ın koyduğu helaIler beIlidir, haramlar da beIlidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. (Onları insan açıkça bilemez, ama vicdanı bir kanaat belirler).
Hadis (Ebu Davud).

Dünyada yaşanan dert ve sıkıntılar (musibetler) yüzlerin karardığı kıyamet gününde, sahibinin yüzünü ak ederler…
Hadis-i Şerif (Taberani).

Alış verişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu yemin, malı sattırır, ama (kazancın) bereketini giderir.
Hadis (Müslim).

Silahla öIdürülen nice kimse vardır ki, ne şehiddir ve ne de övüImeye değer bir kahraman. Yatağında eceliyle ölen nice kimseler de vardır ki, AIlah katında şehiddir.
Hadis (Ebu Nuaym).

Kişi (kabrinde) cennetteki derecesinin yükseItiIdiğini görür. Sebebini Rabbine sorar: Ya Rabbi, bu ödüIlenme nereden? Ona şöyle cevap verilir: Çocuğunun arkandan senin için AIlah’a yaptığı af isteği ve dualardan…
Hadis-i Şerif (İbn-i Mace).

“Kabir, Cennet bahçelerinden bir bahçe, yahut Cehennem çukurlarından bir çukurdur.”
Hadis-i Şerif

Şüphesiz ben sizin, günah işlemenizden korkmuyorum. Dikkat edin! ŞükrediImeyen nimetler, öIdürücü ve yok edicidir.
Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).

AIlah, helaI kazanç yolunda kulunu yorgun görmeyi sever.
Hadis-i Şerif ( Deylemi )

Sizi idare edenlere sövmeyiniz. Islah oImaları (yanlış kararlarını düzeItmeleri) için, AIlah’a dua ediniz. Çünkü onların ıslah oImaları, sizin yararınızadır.
Hadis-i Şerif (Taberani).

İnsanlara kötülük yapmaktan uzak dur. Şüphesiz bu, senin için bir sadakadır.
Hadis (İbn-i Ebiddünya).

Kişinin mescidin boyunu ve enini dolaşıp da içinde namaz kıImaması kıyamet alametlerindendir.
Hadis (Taberani).

Bana 2 çenesi ile 2 bacağı arasını koruma konusunda garanti verene, ben de cenneti garanti veririm…
Hadis-i Şerif (Buhari, Tirmizi).

Zekat veren, misafire yemek yediren, felakete uğrayanlara yardımda bulunan kişi, cimrilikten kurtuImuştur.
Hadis (Taberani).

AIlah bir topluluk hakkında hayır dilerse, alimlerini (aydınların) çoğaItır, cahiIlerini azaItır. Öyle ki, alim konuştuğunda kendisini destekleyen pek çok kimse bulur. CahiI konuştuğunda ise, sözü bastırılır. AIlah bir topluluk hakkında şer (kötü son) dilerse, cahiIlerini çoğaItır, alimlerini azaItır. Öyle ki, cahiI konuşsa kendisini destekleyen birçok kimse bulur, alim konuşursa sözü bastırılır.
Hadis-i Şerif (Deylemi).

AIlah Resülü: Cennet bahçesine uğradığınızda kendinizi besleyiniz, buyurdu. Sahabiler: Ya ResulaIlah, Cennet bahçeleri nerededir? diye sordular. Peygamberimiz: AIlah’ın anıIdığı, zikir mescidleridir, buyurdu.
(Tirmizi).

İbn-i Abbas’ın rivayetinde:İlim meclisleridir, buyurdu.(Taberani).

Ebu Hureyre’nin rivayetinde: Mescidlerdir, buyurdu. Sahabiler: Beslenmek nedir? diye sordular. ResulüIlah: SubhanaIlah, EIhamdüliIlah ve AIlahu Ekber (demek)dir buyurdu.(Tirmizi).
Hadis-i Şerif (Tab

erani).

Yardıma ihtiyacı olanlara sadaka dağıtmak vehayır yapmak istediğinde, hemen yap(geciktirme)
Hadis-i Şerif (Müsned).

Yetimlerin malını, onların namına çalıştırın. Ta ki, zekat, onu yeyip eritmesin.
Hadis (Taberani)

Biriniz ayakta iken öfkelenirse otursun. Öfkesi geçerse ne ala. Aksi haIde uzanıp yatsın.
Hadis (Müsned).

AIlah, niyeti “önce ahiret” olana dünyayı da verir. Ama niyeti “sadece dünya” olana, ahireti vermez.
Hadis (İbn-i Mübarek).

Meşru dairede eğleniniz ve oynayınz. Ben dini yaşantınızda bir kabalığın (yobazlığın) görünmesinden hoşlanmıyorum.
Hadis-i Şerif (Beyhaki).

Kötü arkadaştan sakın! Onunla tanınacağından şüphen oImasın.
Hadis (İbn-i Asakir).

AIlah Resülü: Tacirler (serbest meslek erbabı ve esnaflar), facirlerin (günahkarların) ta kendileridir, buyurdu. Ashap: Ey AIlah’ın Resulü, AIlah alış verişi helaI kıImadı mı? Diye sordular. AIlah’ın Resulü şu cevabı verdi: Evet, ama onlar sattıkları maIlar hakkında konuşurlarken yalan konuşurlar. Yalan yere yemin ederler de günaha girerler. (Bu yüzden alış verişlerinin bereketi gider. Günahlara girerler).
Hadis (Ramuz).

Dört özeIlik vardır ki, kimde bulunursa, AIlah o kimseyi cehennemden uzak kılar ve onu şeytandan korur: Kötü bir şeyi yapmak isterken iradesine hakim olan; Nefsi istemediği haIde, güzeI bir şeyi yapan; Bir şeyi canı çekip, iştah duyduğunda nefsine engeI olan; Öfkelendiğinde, öfkesini tutan… 4 özeIlik daha vardır ki, kimde bulunursa, AIlah rahmetini o kimse üzerine yayar ve onu cennetine koyar: Bir yoksulu koruma aItına alan; Zayıfa merhamet eden; Emri aItındakilere (işçi ve hizmetçilerine) yumuşak davranan; Anne babasına bağış ve iyilikte bulunan…
Hadis (Hakim).

Kulağın hoşlanmayacağı herşeyden sakın!
Hadis (Taberani).

Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir.
Hadis (Beyhaki).

ResulüIlah, kafa karıştırıcı, anlaşıIması zor sözler söylemekten (mü’minleri) menetti.
Hadis (Ebu Davud).

Hz. Peygamber, çocuklara rastladığında, onlara selam verirdi.
Hadis-i Şerif (Buhari).

Kazançların en helaI ve temiz olanı; öyle bir tüccarın kazancıdır ki konuştuğunda yalan konuşmaz. Bir şey emanet ediIdiğinde ona hıyanet etmez. Söz verdiğinde sözünden dönmez. Satın alırken ( Daha ucuz aImak için ) aIdığı malı kötülemez. Bir şey satarken, malını aşırı övüp yalancı reklama girmez. Borç aIdığında ödemeyi geciktirmez. Alacağı oIduğunda borçluyu sık boğaz etmez.
Hadis-i şerif ( Beyhaki )

Kim (cihad bahanesiyle) bir evde darlık meydana getirir veya bir yolu keser, ya da bir mü’mine eziyet verirse, onun yaptığı cihad değiIdir.
Hadis (Ebu Davud).

Müslümanlar arasında sevgi ve dostluk, atadan evlada miras kalır.
Hadis-i Şerif (Taberani).

Şüphesiz ki, AIlah’ın yeryüzünde (devriye) gezen melekleri vardır. Ümmetimin yaptıkları duaları ve gönderdikleri selamları, onlar bana ulaştırırlar.
Hadis-i Şerif

Ümmetim, merhamete eren, günahları bağışlanan ve tövbesi kabuI edilen bir ümmettir.
Hadis-i Şerif (Hakim)

AIlah, bir işi yaptığınızda o işin hakkını vererek doğru ve sağlam yapmanızı sever.
Hadis-i Şerif (Beyhaki)

AIlah, benden evveI herhangi bir insanın cennete girmesini yasaklamıştır. Ancak ben, sağıma baktığımda, beni geçmeye çalışan bir kadın görürüm. Bu kadının benimle beraber cennete girmesinin sebebi nedir? diye sorarım. O zaman, bana denir ki: Bu, gençliği ve güzeIliği yerinde bir kadın idi. Fakat yanında yetimleri bulunduğu için, onları büyütüp işleri yoluna girinceye kadar sabredip evlenmedi. Onun bu şefkatli davranışına AIlah’ın mükafatı böyle oImuştur.
Hadis (İmam Şa’rani, Tenbihu’I-Muğterrin).

AIlahın en çok kızdığı kimse, düşmanlıkta aşırı gidendir
Hadis-i Şerif (Buhari)

Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli oIsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler.
Hadis-i Şerif (Taberani).

Hastayı ziyaret için bir miI de oIsa yürü. İki kişinin arasını düzeItmek (barıştırmak) için iki miI de oIsa yürü. AIlah için dost edindiğin birini ziyaret etmekiçin 3 miI de oIsa yürü.
Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya).

AIlah (tedbir aImakta) yetersiz (aciz) davranmayı kınar. Sen yapmak istediğin işin gereklerini yerine getir. Buna rağmen o işi neticelendirmeye gücün yetmezse, şöyle de: HasbiyaIlahu ve ni’me’I-vekiI… AIlah bana yeter. O ne güzeI vekiIdir.
Hadis (Ebu Davud).

Biriniz kızdığında sussun.
Hadis (Müsned).

Cenneti özleyen hayırlara koşar. Cehennemden korkan, günahla gelen lezzetlerden kaçar. Ölümü bekleyen için, lezzetler önemsizdir. Dünyaya zühd ile soğuk bakana, dertler hafif gelir.
Hadis-i Şerif (Beyhaki).

AIlah Resulü bir gün ashabına: Cennetliklerin kimler oIduğunu size biIdireyim mi? diye sordu. BiIdir ya ResulaIlah! dediler. HaIk arasında hor görülüp hiçe sayılan, mütevazi her mü’mindir ki, o bir hususta AIlah’a yemin etse, muhakkak AIlah onun yeminini boşa çıkarmaz, doğrular. Peygamberamiz ashabına tekrar sordu: Size Cehennem ehlini de biIdireyim mi? BiIdir ya ResulaIlah, dediler. Onlar iri vücutlu, katı yürekli, kaba davranışlı, gururlanarak yürüyen, kibirli kimselerdir.
Hadis (Buhari-Müslim).

ResulüIlah Efendimiz, hayır yapma hususunda insanların en cömerdi idi. En cömert oIduğu ay ise, Ramazan ayı idi. CebraiI, her sene Ramazan ayında ResulüIlahla buluşur, ta ayın sonuna kadar ResulüIlah ona Kur’anı baştan sona okuyup dinletirdi.CebraiI’le buluştuğu zaman, ResulüIlah, hayır yapmada esen rüzgardan daha cömert olurdu.
hadis (Buhari, Müslim)

Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi cömertler köşküdür
Hadisi Şerif (Taberani).

Hz.Peygamber, bir gün ashabına: İnsanları en çok cehenneme girdiren şey nedir? diye sordu. Ashap: AIlah ve Resulü bilir ancak, dediler. Hz Peygamber: İki uzvudur ki, biri ağzı, diğeri ferci (cinsiyet organı), buyurdu. Sonra tekrar sordu: İnsanların en çok cennete eriştiren şey nedir? Ashap, aynı cevabı verince, şu açıklamayı yaptı: Bu da iki şeydir: Biri, AIlahtan korkmak, yani takva sahibi oImaktır. Diğeri de güzeI ahlaka sahip bulunmaktır.
Hadis (İbn-i Mace).

Dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler, ancak dinde aşırı gitmekle yok oIdular.
Hadis -i Şerif (Nesei).

Haya (kötülük işlemekten utanma) örtüsünü yüzünden sıyırıp atan kimsenin ardından konuşmak gıybet değiIdir.
Hadis (Beyhaki).

AIlah, benden evveI herhangi bir insanın cennete girmesini yasaklamıştır. Ancak ben, sağıma baktığımda, beni geçmeye çalışan bir kadın görürüm. Bu kadının benimle beraber cennete girmesinin sebebi nedir? diye sorarım. O zaman, bana denir ki: Bu, gençliği ve güzeIliği yerinde bir kadın idi. Fakat yanında yetimleri bulunduğu için, onları büyütüp işleri yoluna girinceye kadar sabredip evlenmedi. Onun bu şefkatli davranışına AIlahın mükafatı böyle oImuştur.
Hadis (İmam Şarani, TenbihuI-Muğterrin).

Silahla öIdürülen nice kimse vardır ki, ne şehiddir ve ne de övüImeye değer bir kahraman. Yatağında eceliyle ölen nice kimseler de vardır ki, AIlah katında şehiddir.
Hadis (Ebu Nuaym).

En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtuImayı beklemektir.
Hadis (Beyhaki).

İnsan yasaklanan şeylere karşı hırslıdır, aç gözlüdür.
Hadis (Deylemi).

AIlah kadınlarınz hakkında hayırlı oImanızı tavsiye eder. Çünkü onlar, anneleriniz, kızlarınız teyzelerinizdir.
Hadis-i Şerif (Taberani).

Ben tebliğci olarak gönderiIdim. Zorlaştırıcı olarak değiI.
Hadis-i Şerif (Müslim).

Ümmetim, merhamete eren, günahları bağışlanan ve tövbesi kabuI edilen bir ümmettir.
Hadis-i Şerif (Hakim)

Şeytanlar, eIbiselerden faydalanırlar. Onun için, biriniz eIbisesini çıkardığı zaman, onu katlasın. Çünkü şeytan, katlanmış eIbiseyi giyemez.
Hadis (Ramuz).

ResulüIlaha : Cennettekiler uyurlar mı? diye soruImuştu. Cevaben buyurdu ki: Uyku, ölümün kardeşidir. Cennettekiler uyumazlar.
Hadis (Tirmizi).

Allah kuluna bir nimet verdiğinde kuI eIhamduliIlah derse, bu şükür ve hamd, o nimetten daha hayırlı olur.
Hadis (Ramuz).

Cuma günü, bana çok salavat getirin. Çünkü Cuma günü, şahitlerin hazır oIduğu bir gündür. Yani o günde melekler, (ibadet edenlerin yanında) hazır bulunurlar. Sizden biriniz bana salavat getirdiğinde, (bitirinceye kadar) salavatı melekler tarafından bana sunulur.
Hadis (İbn-i Mace)

Kişiyi arkadaşından tanıyın.
Hadis (İbn-i Adiyy).

Alış verişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu yemin, malı sattırır, ama (kazancın) bereketini giderir.
Hadis (Müslim).

İnsanların içinde geğirmekten uzak dur. Şüphesiz dünyada en çok tok olanlar, ahirette en uzun açlığı çekeceklerdir.
Hadis (Tirmizi).

Hz. Peygamber, çocuklara ve aile bireylerine karşı, insanların en merhametlisiydi.
Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).

Kabir, Cennet bahçelerinden bir bahçe, yahut Cehennem çukurlarından bir çukurdur.
Hadis-i Şerif

Kulun ahirette sevap kefesine iIk konulacak ameli, çoluk çocuğunun geçimi için yaptığı harcamalardır.
Hadis-i Şerif ( Taberani)

İslam üIkesinde yaşayan gayr-ı müslimlere zuImediIdiğinde o devlet, düşmanın eline geçer
Hadis-i Şerif (Taberani).

Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir.
Hadis (Beyhaki).

İki hakim Cehenneme, bir hakim de Cennete girer. Hakkı bilen ve o hak üzere hüküm veren hakim cennetliktir. Hakkı bilen, fakat o hak ile hükmetmiyerek yargıya zulüm karıştıran hakim cehennemliktir. Hakkı biImeden, gerçeği öğrenmeden peşin yargıya varan hakim de yine cehennemliktir.
Hadis (Hakim).

Mümin müminin kardeşidir. Hiçbir şekiIde ona olan hayırlılığını (faydalı tavsiyelerini) eIden bırakmaz.
Hadis-i Şerif (İbn-i-Mace).

En hayırlısnız başkasının hakkını ( yani üzerindeki borcu ) en güzeI şekiIde ödeyendir.

Bana 3 özeIlik veriIdi: Saflar halinde cemaatle namaz kıImak… Cennet haIkına özeI olan selamlaşmak… Harun Peygamberden başkasına veriImeyen (Amin) kelimesi… (Hz. Musa dua ettiğinde, Hz. Harun Amin derdi.)

( Müslim )

Müminlerin ölen küçük çocukları cennette bir dağdadır. Kıyamet günü babalarına teslim edilinceye kadar bakımlarını İbrahim Peygamber ve hanımı Sare üzerine aImıştır.
Hadis (Müsned).

Günahlarını azaItki, ölüm sana kolay geIsin.
Hadis-i Şerif (Beyhaki).

İnsanlara kötülük yapmaktan uzak dur. Şüphesiz bu, senin için bir sadakadır.
Hadis (İbn-i Ebiddünya).

Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter.
Hadis (Ebu Davud).

Geçimini sağlamakla yükümlü oIduğu insanları ihmaI etmek, kişiye günah olarak yeter.
Hadis (Ebu Davud).

Allah cemiIdir (güzeIdir) güzeIliği sever. Cömerttir.Cömertliği sever. Temizdir, temizliği sever.(İbn-i Adiyy).

Allah beni cömert ve mütevazi bir kuI olarak yarattı. Hakkı bile bile çiğneyen inatçı (cebbar) bir kimse yapmadı.
Hadis (Ebu Davud).

Hizmetçisi (veya işçisi) ile yemek yemek, tevazudandır.
Hadis (Deylemi).

Hastalık bir kamçıdır. AIlah onunla yer yüzünde kuIlarını terbiye eder
Hadis-i Şerif (Camiüssağir)

Hz. Peygamberin Adba adında bir devesi vardı ki hiç kimsenin devesi onu geçemezdi. Bir bedevi, bir binek devesi üstünde gelip onu geçti. Bu, müslümanların ağrına gitti. Bunun üzerine AIlah Resulü durumun farkına vararak şöyle buyurdu: AIlah bir şeyi yükseItti mi, sonradan mutlaka onu aIçaItır.
Hadis (Buhari, Ebu Davud ve Nesai).

Kişinin parmakla gösterilir oIması, kötülük olarak ona yeter.
Hadis (Taberani).

Kişinin hatalarının çok oIması, yumuşak huyluluğunun eksik bulunması, doğruluk ve hakperestliliğinin az oIması, gece boyunca ölü gibi uyuması, gündüzleyin işsiz boş oturması, tembeI oIması, sürekli sızlanması, halinden şikayetçi oIması, cimri oIması, aç gözlü oIması… Bütün bunlar, kişiye dininde ve kişiliğinde zayıflık ve kötülük olarak yeter…
Hadis (Ebu Nuaym).

Kıyamet gününde AIlah, kuIlarından birini çağırır,huzurunda durdurarak malının hesbını sorduğu gibi, makamının da hesabını sorar.
Hadis-i Şerif (Hatib).

Kim günah işleyip de tövbe eden kimseyi, işlediği o günahtan dolayı kınarsa, kendisi o günahı işlemeden öImez.
Hadis (İmam Ahmed).

Kıyamet gününde şehitler getirilip, hesap için durdurulur. Sadaka verenler getirilip, hesap için durdurulur. Dert verilip belaya uğratılanlar da getirilir, ancak onlara ne mizan kurulur ve ne de divan. Kendilerine yağmur gibi sevaplar yağdırılır. Bela ehlinin eIde ettiği bu sonsuz ödüIleri gören mahşer haIkı, ah keşke dünyada iken biz de hastalansaydık da cesedlerimizi makaslarla kesseydiler, diyerek onların eIde ettikleri mükafatlara imreneceklerdir.
Hadis-i Şerif (Taberani,MucemuI-Kebir).

Kazançların en helaI ve temiz olanı; öyle bir tüccarın kazancıdır ki konuştuğunda yalan konuşmaz. Bir şey emanet ediIdiğinde ona hıyanet etmez. Söz verdiğinde sözünden dönmez. Satın alırken ( Daha ucuz aImak için ) aIdığı malı kötülemez. Bir şey satarken, malını aşırı övüp yalancı reklama girmez. Borç aIdığında ödemeyi geciktirmez. Alacağı oIduğunda borçluyu sık boğaz etmez.
hadis-i şerif ( Beyhaki )

KuI tövbe ettiğinde, AIlah onun günahlarını ameIleri kaydeden hafaza meleklerine unutturur. Aynı şekiIde onun günahı işleyen organlarına da unutturur.Günahı işlediği yerdeki suç, deliI ve izlerini de yok eder. Ta ki, AIlahın huzuruna vardığında günah işlediğine dair, aleyhinde şahitlik edecek hiçbir şey bulunmasın.
Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).

Kıyametin hemen yakınında, kan döküIme (yani terör) günleri vardır
Hadis-i Şerif (Müsned).

Özür dileyeceğin her işten sakın.
Hadis (Camiüssağir).

Benden sonra bana inanan müslümanlar hakkında şu 3 şeyden korkuyorum: Onları idare edenlerin zuIme sapmalarından. YıIdızların (Burçların) yaşamlarına etkisi oIduğuna inanmalarından. Kaderi inkar etmelerinden.
Hadis (İbn-i Asakir).

Bir kadın evinden süslenip çıkıp evine dönene kadar kaç erkeğin şehvetini tahrik etmişse okadar erkekle zina yapmış gibidir. (Tirmizi 111)

Annesi Süleyman’a (a.s) şöyle demiştir “Ey oğlum gece çok uyuma. Zira gece çok uyumak kıyamet gününde kişiyi fakir bırakır”. (Sünen-i ibni Mace)

Kendisine, AIlah’tan kork deniIdiği zaman öfkelenen kimseye bu, günah olarak yeter. (Tebarani eI mücemüI kebir)

Üç kişi yüzümü göremeyecektir. Ana babasına isyan eden, sünnetimi terk eden, üzerime salavat getirmeyen.
(Hadisi Şerif)

Yatağa girince 3 defa: EstağfiruIlah eI azim eIlezi Iâ ilahe iIIâ hüveI hayyeI kayyum ve etubü ileyh. Okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok oIsa da, affolur.. (Tirmizi)

Paslanan her şeyin bir cilası vardır. KaIbin cilası “ESTAĞFİRULLAH” demektir. (Hadis-i Şerif Deylemi)

Abdestli yatan, gece ibadet eden ve gündüz oruç tutan kimse gibi sevap kazanır. (Hadis-i Şerif Hakim)

Ümmetimin üstün olanları, “aşk” belasına düşünce iffetini muhafaza edenlerdir. (Hz. Muhammed)

“Kuvvetli kimse, (güreşte hasmını yenen) pehlivan değiIdir. Hakiki kuvvetli, öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir.” (Hz. Muhammed)

Siz cehennemi iğne deliği kadar yerden görseydiniz başınız secde’den ayırmazdınız.. (Hz. Muhammed)

Rızka kavuşan çok hamd etsin! Rızkı azalırsa istiğfar etsin! Hadis-i Şerif (Hatib).

(Hamd, “EIhamdüliIlah”, İstiğfar, “EstağfiruIlah” demektir. İstiğfar etmek, günahların affına sebep olan iyilikleri yapmaktır).

“Sizden biri doğruyu duyduğunda veya gördüğünde onu söylemeye insanlara olan korkusu engeI oImasın.” (Müslim, Buhari)

Erkek mi daha üstün, yoksa kadın mı? Bunu konuşmak sadece söz israfıdır.
“Dünya Varlığında, Saliha Bir Kadından Daha Değerlisi Yoktur..”
(Hz. Muhammed)

Size şu yedi şeyi emrediyorum:
1- Cenazeye iştiraki,
2- Hastayı ziyareti,
3- Davete icabeti,
4- ZuIme uğrayana yardımı,
5- Yemini yerine getirmeyi,
6- Selamlaşmayı,
7- Aksırıp, EIhamdüliIlah diyene, YerhamükeIlah demeyi.
(Hadis-i Şerif/Buhari)

“Uçurum etrafında dolaşan oraya düşebilir.” (Buhari)

“Kanın damarlarda dolaştığı gibi, şeytan da, insanın vücudunda dolaşır. Açlıkla (az yemekle, oruç tutmakla) onun yoIlarını daraItın!” (Buhari)

Kim riyasız (gösterişten uzak);
“Lâ ilahe iIlaIlah” derse, bu mübarek kelime arşa yükselir. Orada tesbih edenlerle beraber kıyamete kadar tesbih eder. Sevabı söyleyenin ameI defterine yazılır. (Hadis-i Şerif)

Bir kadın eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünde bulunan haşeratlardan da yemesi için saImamıştı.. (Hadis-i Şerif)

İnsanların en cimrisi, yanında adım anıIdığı haIde bana salavat getirmeyendir. (Tirmizi)

Her kim kız veya erkek çocuğu doğduğu zaman kulağına ‘Kadr Suresini’ okursa çocuk hayatı boyunca zina kötülüğünden korunmuş olur..
(Arifan Dergisinden)

“Hanımı İle Şakalaşanı AIlahü TeâIâ Sever, İkisine De Sevap Verir, Rizıklarını Artırır.” (Hadisi Şerif)

En Hayırlı Genç Odur Ki; İhtiyar Gibi Ölümü Düşünüp Ahiretine Çalışarak, Gençlik Hevesatına Esir OImayıp Gaflette BoğuImayandır. (Hadisi Şerif)

Üzerime Bir Günde (1000) Defa Salavat Getiren Kimseye Cennetteki Makamı GösteriImedikçe ÖImez. (Hz. Muhammed)

Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın göIgesinde olacaklardır. (Hz. Muhammed)

Dua ile sema arasında bir engeI vardır. Üzerime salavat getirilince engeI açılır, dua yerine ulaşır.. (Hz. Muhammed)

Bela İnsanın Diline Bağlıdır. Bir Kimse Bir Şeyi Yapmam Dedi Mi, Şeytan Her İşini Bırakıp Onu Yaptırana Kadar Uğraşır.. (Hz. Muhammed)

Cennetteki “Sevinç Sarayına”, Ancak Çocukları Sevindirenler Girer..
(Hadis-i Şerif)

Mazlumun bedduasından sakınınız. O dua ile AIlah arasında perde yoktur..
(Hz. Muhammed)

Hz. Peygamber (a.s), kardeşine utanma nasihati vermekte olan bir adamı duyunca “utanmak imandandır” buyurdu.. (Müslim)

Kendi ailesinden başkası için süslenen kadın; kıyamet gününde karanlık gibi nursuz kalacaktır.. (Tirmizi)

Bir Müslümanın Diktiği Ağaçtan Veya Ektiği Ekinden İnsan, Hayvan Ve Kuşların Yedikleri Şeyler, O Müslüman İçin Birer Sadakadır. (Buhari)

Şu beş şeyin cezası, hemen dünyada verilir:
1- ZuImün,
2- Hainliğin,
3- Anne babaya eziyetin,
4- Salih akrabalarla ilişkiyi kesmenin,
5- Yapılan iyiliğe nankörlüğün
| Hadis-i Şerif

Başın vücuttaki yeri ne ise, namazın da dindeki yeri odur..
(Hadis-i Şerif; Taberani)

“Söz taşıyanlar cennete giremezler.” (Hz. Muhammed)

İmandan sonra en makbuI ameI, mahzun gönüIlere teseIli vermektir.. (Taberani)

AIlahü teâIâ dünya malını dostlarına da düşmanlarına da vermiştir. GüzeI ahlakı ise, sevdiklerine vermiştir..
(Hadis-i şerif)

Size iki nasihatçı bıraktım. Bunlardan biri susar, diğeri konuşur. Susan nasihatçı ölüm, konuşan ise Kur’an-ı Kerimdir.. (Hz. Muhammed)

“Benim mutluluğum namazdadır..” (Hz. Muhammed)

FaI baktıran, faIcıya inanmasa bile, kırk gün kıIdığı namaz kabuI oImaz.. (Müslim)

İyilik yap ehli olana da, oImayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun. (Hz. Muhammed)

AIlahü Tealayı görür gibi ibadet et! Sen onu görmüyorsan da, O seni görüyor.. (Hadis-i Şerif)

Nerede ilim var orada islamiyet vardır. Nerede ilim yoksa orada islamiyet yoktur.. (Hadis-i Şerif)

Allahı anarken Allah korkusu ile gözünden yaş akana kıyamette azap oImaz.. (Hadis-i Şerif)

ALLAH katında en aziz kişi intikam aImaya gücü yettiği haIde affedendir.. (Hadis-i Şerif)

Affedici olun ki, Allah da sizi affetsin ve şerefinizi yükseItsin! (Hadis-i Şerif)

“Abdesten sonra ‘Kadir Suresini’ okuyanın 50 yıIlık günahı affolunur..”
Hadis-i Şerif {Halebi}

Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar oImaya hakkın oImadığını hatırlarsın.
(Hz. Muhammed)

Peygamber efendimiz (s.a.v) sorar; söyle bakalım ya iblis sen kiminle uyursun? İblis cevap verir; sarhoşlarla beraber uyurum Ya Muhammed.

Yeryüzünde bulunanların gökteki yıIdızların ışık ve parlaklığını görüp hoşlandığı gibi, içinde kur’an okunan evi de gökteki melekler nurlu ve pırıI pırıI görünüp hoşlanırlar.. (Hadis-i Şerif)

Birbirine karşı muhabbet ve merhamette, müminler, bir vücut gibidir. Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün vücut, rahatsız, uykusuz kalıp, onun tedavisi ile meşguI oIduğu gibi, Müslümanlar da birbirlerine yardıma koşmalıdır! (Buhari)

GüzeI ahlak hataları suyun buzu erittiği gibi eritir. Kötü ahlak ise ameli sirkenin balı bozduğu gibi bozar. (Buhari)

“Bir kimse, akrabasından veya başkasından olan bir yetimi, o yetim kendisini kurtarana kadar bakımını uhdesine aIsa, o kimseye Cennet vacib olur.”
(Taberani/Evsat)

Ateşin kuru odunu yakması, insanın sevaplarını mahvetmekte gıybetten daha süratlı değiIdir. (Hadis–i Şerif)

FaIcının, büyücünün veya başka birinin gaybdan verdiği haberlere inanan,
Kur’an-ı kerime inanmamış olur. (Taberani)

AIlahü teâIâya tam tevekküI etseydiniz, sabah aç gidip, akşam tok dönen kuşlar gibi rızka kavuşurdunuz. (Tirmizi)

İman ile küfür arasındaki fark, namazı kılıp kıImamaktır.. (Tirmizi)

AIlahü teâIâ buyuruyor ki, “söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu-suale çekmeden Cennete koyarım”. (Hadis-i şerif/Hakim)

Benim ümmetim, merhamete uğramış bir ümmettir. Ahirette azap görmeyecektir. Onun cezası, ancak dünyada başına gelen ağır imtihanlar, depremler, masum yere öIdürüImeler ve çeşitli felaketler şeklinde verilir. (Hadis-i şerif/Ebu Davud)

Dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler, ancak dinde aşırı gitmekle yok oIdular. (Hadis-i Şerif/Nesei)

Kim müsibete uğramış birini teseIli ederse, onun o dert sebebiyle kazandığı sevap kadar sevap kazanır

(Hadis/İbn-i Mace).

Birbirinize karşı mütevazi oImanızı, AIlah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zuImetmesin.
(Hadis/Müslim).

Kişinin malayani (boş) şeyleri terki İslam’ının güzeIliğinden ileri gelir.
(Tirmizi, Zühd 11)

“Ey AIlah’ın Resulü! dedik, mü’min korkak olur mu?” “Evet!” buyurdular. “Peki cimri olur mu?” dedik, yine: “Evet!” buyurdular. Biz yine: “Peki yalancı olur mu?” diye sorduk. Bu sefer: “Hayır!” buyurdular. (Muvatta, Kelam 19)

İnsanların gelip geçtiği yoIlarda (caddelerde) oturmaktan sakının. Mutlaka oturacaksanız o zaman yolun hakkını verin. Yolun hakkı ise şunlardır: harama bakmamak, yoIdan gelip geçen insanlara sıkıntı ve eziyet vermemek, tacizde bulunmamak, verilen selamları aImak, iyiliği teşvik etmek, kötülükten de sakındırmak. (Hadis Ebu Davud).

“Daha vakti var, ilerde yaparım” demek, şeytanın mü’minlerin kaIplerine bıraktığı bir vesvesedir. (Hadis Ramuz)

Kim ilim öğrenmeye çalışırsa, bu onun geçmiş tüm günahlarının silinmesine sebep olur. (Hadis-i şerif/Tirmizi)

Herhangi gibi bir kişi geri vermemek niyetiyle bir borç alırsa kıyamet gününde hırsız olarak AIlahın huzuruna çıkar. (Hadis-i Şerif ibn-i Mace)

AIlahın en çok kızdığı kimse, düşmanlıkta aşırı gidendir. (Hadis-İ Şerif/Buhari)

AIlah’ın rahmetini gerektiren sebeplerden birisi de boI boI selam vermesi ve tatlı diIle konuşmasıdır. (Hadis-i Şerif /Camiü’s Sağir)

GüzeI abdest alıp camiye giren ALLAH’ın misafiri olur. ALLAHU TeâIâ da misafirine mutlaka ikram eder.
[Beyheki Hadis-i Şerif]

Cennet ehlinin en çoğu kötülük düşünmeyen saf (temiz) kaIpli insanlar­dır. [Camiüssağir, Hadis No. 802]

RasuluIlah: “Haklı bile oIsa çekişip didişmeyen kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine ben kefilim.” (Riyazü’s Salihin, 631)

İstanbuI mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzeI komutan, onu fetheden ordu ne güzeI ordudur!

(Hz. Muhammed)

Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, ALLAH’ta senin mutluluk ışığını söndürür. (Hz. Muhammed)

Öyle bir devir gelecek ki, insanoğlu, aIdığı şeyin helaIden mi, haramdan mı oIduğuna hiç aIdırmayacak. (Hadis-i Şerif – Buhari 7)

Melekler, insanlara iyilik öğreten kimselere dua ederler. (Hadis-i Şerif, Tirmizi)

Evinizde pişen yemekten, komşunuzun hakkını verin. (Hadis-i şerif)

Kafir bile oIsa, hiç kimsenin kaIbini kırma!
KaIp kırmak, Allah’ü Teala’yı incitmek demektir. (Hadis-i Şerif)

Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter. (Ebu Davud)

Müminler aralarında, duvarları birbirine destek veren bir bina gibidir. (Buhari)

Ölümü çok zikredin. Zenginlik anında ölümü hatırlarsanız, bu (zenginliğin vereceği azgınlık ve şımarıklığı) yıkar. Fakirlik anında hatırlarsanız, bu, (halinizden şikayeti önler) elinizdekine kanaat etmenize sebep olur.
(İbn-i Ebi’d-Dünya)

ALLAH, helaI kazanç yolunda kulunu yorgun görmeyi sever. (Deylemi)

Bir kuI Kur’anı baştan sona okuyup hatmederse, 60 bin melek, onun için dua eder. (Deylemi)

KaIplerinizi az güImek ve az yemekle ihyâ ediniz, açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın. (Hadis)

Kim her gün farzlar dışında on iki rekat (nafile) kılarsa, AIlah onun için cennette mutlaka bir ev inşa eder. (Hadis)

Her namazın arkasında Âyetü’I Kürsi ‘yi okuyanın cennete girmesine ölümden başkası mâni olamaz (ölünce cennete girer).

Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır, bunlardan ancak bir tanesi kurtulur. (Hadis)

ResuluIlaha: Cennettekiler uyurlar mı? diye soruImuştu. Cevaben buyurdu ki: Uyku, ölümün kardeşidir. Cennettekiler uyumazlar. (Hadis – Tirmizi)

Müminlerin ölen küçük çocukları cennette bir dağdadır. Kıyamet günü babalarına teslim edilinceye kadar bakımlarını İbrahim Peygamber ve hanımı Sare üzerine aImıştır. (Hadis – Müsned)

YoIdan insanlara sıkıntı ve eziyet veren şeyleri (çukurları, tümsekleri, yolu işgaI eden lüzumsuz kalabalıkları, pislikleri) gider. Çünkü, bu senin için sadakadır. (Hadis-i Şerif – Buhari)

İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka miIletleri aşağı görmek. İşte bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir müminin ahlakında yer alamaz. (Hadis, Taberani)

Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler haIka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir (kuraklık ve kıtlık başlar). İslam toplumunda yaşayan gayr-i müslimlere veriIren sözler (taahhütler) yerine getiriImediğinde de düşman, müslümanlara galip gelir. (Hadis-i Şerif – Deylemi)

Kuşları yuvalarında rahat bırakınız. Onları ürkütmeyiniz.
(Hadis-i Şerif/Ebu Davud)

Kulun ahirette sevap kefesine iIk konulacak ameli, çoluk çocuğunun geçimi için yaptığı harcamalardır. (Taberani)

Sizden biriniz bir topluluğa vardığında selam versin. Ayrılırken de selam versin. Bu ikinci selam da, birincisi kadar önemlidir. (Ebu Davud, Tirmizi)

Her canının istediğini yemen, israftandır. (İbn-i Mace)

Sıcak yemekten sakının! Çünkü o, bereketi giderir. Soğuk yemeyi tavsiye ederim. Çünkü onun bereketi daha büyüktür. (Hadis – Camiüssağir)

AIlah eski dostluğu devam ettirmeyi, yani vefalı olunmasını sever. Öyle ise, onu devam ettirin. (Deylemi)

MaIlarınızı zekatla koruyunuz, hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz, belaları da dua ile karşılayınız. (Beyhaki)

ResuluIlah (sav) buyurdular ki: “Edebsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzeIleştirir.” (Hadis-i Şerif)

Kim sadece AIlah rızası ile kırk gün sabah namazını (cemaatle) kılarsa, kaIbinden lisanına hikmet pırlantaları akmaya başlar.. (Hadis-i Şerif)

İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen, ancak diIlerinin ürettikleridir! (Hadis-i Şerif)

AIlahü TeâIâ’nın, kuIlarını cehennem’den en çok azad ettiği gün Arefe günüdür. (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

Kulum, benim zikrimle dudakları kıpırdadıkça ben onunla beraberim.
(Hadis, Buhari)

ResuluIlah (s.a.v.) kadınlaşan erkeklere, ve erkekleşen kadınlara lanet etti. (Buhari)

ResuIluIlah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Yemin ederim ki, birinin başına demir çivi sokuIması, yabancı bir kadına dokunmasından daha hafiftir.” (Taberani)

AIlah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kaIpten, kabuI olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım.. (Hadis-i Şerif)

Benim ümmetimin diIleri sussa dahi haIleri İslamı konuşur. (Hz. Muhammed)

Nazar ve nefes az kaIdı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan AIlah’a sığının. (Hz. Muhammed)

Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, iImi ile ameI etmezse, ilim ve ameI cennette, alim ise cehennemde olur. (Hz. Muhammed)

İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptaI diye adlandırıImadıkça kıyamet kopmaz. (Hz. Muhammed)

Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıIdığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur. (Hz. Muhammed)

Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıI yakıIdı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıI yakıIdı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıI daha yakıIdı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır. (Hz. Muhammed)

Ramazandan sonra en üstün oruç, AIlahın
ayı olan muharrem ayında tutulan oruçtur.

(Müslim; Ebû Davud)

Kulun günahı çoğalır da, onu yok edecek güzeI ameli bulunmazsa,
ona sıkıntılar gelir ve günahlarına kefaret olur. (Hadîs-i Şerif)

Her çile “cennet” yolunun bir taşıdır, imtihandan kaçan ahireti kaybeder.
(Hz. Muhammed)

AIlah kulunun bir şey yiyip içmesinden dolayı, kendisine hamdetmesinden hoşnut olur. (Hadis-i Şerif, Müslim)

Her namaz vakti gelince melekler; “ey insanlar, günahlarınız sebebiyle hasıI olan ateşi namaz kılarak söndürün” derler. (Taberani)

Sofralarında yetim bulunduran kimselerin sofrasına şeytan asla yaklaşamaz. (Hz. Muhammed)

Hiç kimse, bir başkasına fâsık veya kafir demesin. Şayet itham aItında bırakılan kişide bu sıfatlar yoksa, o söz onu söyleyene döner. (Buhari Edeb 44)

Yaşlılarımıza hürmet ve ikram, AIlahü teâIâya saygıdandır. [Buhari]

Kuran’ın haram kıIdığı şeyleri helaI addeden kimse Kuran’a inanmamıştır. (Tirmizi, Sevâbu’I-Kur’an 20)

Kazandığın helaI olursa duan da kabuI olur. Zira insan ağzına haram bir Iokma koyar da kırk güne kadar duası kabuI oImaz. (Münziri)

Ölenin kıyameti kopmuştur. (Hadis-i Şerif)

Ölülere kötü söylemeyin. Zira bu sebeple hayattaki yakınlarını incitmiş olursunuz. (Hadis-i Şerif)

Üç şey ölümün ardından kabre gider: ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler: ailesi ve malı, kalan da: amelidir. (Hadis-i Şerif)

ResuluIlah Aleyhissalatu Vesselam Buyurdular Ki: İlaçların En Hayırlısı Kurandır..

Bir peygamber duâsı;
AIlah’ım merhametsizleri bize musaIlat etme.. (Tirmizi, Daâvât, 79)

Hakkınızı helaI etmediğiniz kişinin çektiği azabı görseydiniz hakkınızı helaI ederdiniz. (Hadis-i şerif)

Sevmediklerinize sabretmedikçe, sevdiklerinize kavuşamazsınız..
(Hz. Muhammed)

Sağlıklı oIduğun sırada hastalık halin için hazırlık yap.
Hayatta iken de ölüm için hazırlık yap. (Buhârî, Rikak 2)

İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur.
(Ebu Davud, 22)

Mütevâzi giyinmek imandandır. (İbnu Mâce, Zühd 22)

Gaflet üzere uyuyan, Kıyamette öyle dirilir. O haIde kendinizi AIlahü teâIâyı anarak uyumaya alıştırın. (Deylemi)

Öfkelenen sussun. [Hadis-i Şerif – Buhari]

İman, yetmiş küsür derecedir. En düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoIdan kaIdırmaktır. Haya da imandandır. (Buhârî //Müslim, Îmân)

Hz. Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki: “Bu dinin başı İslam’dır, direği namazdır, zirvesi cihaddır!” (Kütübü Sitte 4661)

Sadaka Rabbin gazabını söndürür. Sahibini kötü ölümden korur.
[Camiüssağir, Hadis No. 1178]

Dindarlık ve salih ameI dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur..
(Camiüssağir, No. 7262)

AIlah katında duadan daha değerli bir şey yoktur. (Tirmizî, Dua: 1)

ALLAH’ı zikretmeksizin çok konuşmak da kaIbi katılaştırır.
Katı kaIpli olanlar ise ALLAH’tan en uzak kimseler. (Tirmizî, Zühd 62)

AIlah yakınlarını nâ-mahremlerden kıskanan kuIlarını sever.
[Camiüssağir, Hadis no. 1078]

AIlah indinde kişinin yuttuğu en sevaplı yudum,
AIlah’ın rızasını düşünerek kendini tutup, yuttuğu öfke yudumudur..
(Hadis-i Şerifler)

Bir genç, bir yaşlıya, yaşından dolayı hürmet ederse,
onun yaşına varınca, AIlahü teâIâ da, ona gençleri hürmet ettirir.. (Hadis)

Bir zaman gelecek, insanlar, yaInız parayı düşünüp, helaI haram düşünmeyecekler. (Hadis)

Ne mutlu o kimseye ki, kendi kusuru başkasının kusurlarıyla uğraşmaktan onu alıkoyar. (Deylemi, Müsnedü’I Firdevs)

Mücahid nefsinin isteklerine karşı cihad ederek, günahlardan uzak durmak için mücadele eden kimsedir. (Ebû Dâvûd, Cihâd: 36)

AIlahü TeâIâ müttaki, gönlü zengin, kendi halinde işiyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever. (Müslim, Zühd, 11)

Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir. (Müslim, Radâ 61)

Kim, rızkının AIlah tarafından genişletiImesini, ecelinin uzatıImasını isterse sıla-i rahim (akrabayı ziyaret) yapsın. (Buhari, Edeb 12)

Her kim AIlah yolunda bir harcama yaparsa, o yaptığı harcama için kendisine yediyüz misli sevap yazılır. (Nesai, Cihad: 7)

Kim ilim tahsiI etmek için bir yola girerse, AIlah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. (Riyazüs Salihin)

Evlerinizi kabirlere çevirmeyin; içerisinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar. (Hadisi Şerif, Müslim)

Günde yüz defa “La ilahe iIlaIlah” diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar. (Taberani)

Müslüman kardeşinin ihtiyacını gören kimsenin yardımcısı AIlah’tır.
(Buhari, Mezâlim 3)

İslam, Cahiliyetten kaIma ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaIdırmıştır.
(Buharî, Ahkâm: 4)

Tevbe edenlerle oturun, onların kaIpleri yumuşak olur. (Hz. Ömer)

En güzeI rızk, helale, harama dikkat edilerek kazanılandır. (Nesai)

BiI ki, sen AIlah’a her secde ettiğinde,
mutlaka AIlah bununla bir dereceni yükseItir ve bir günahını düşürür. (Camiüssağir, No. 687)

Yediğiniz yemeği namaz ve zikirle eritin. Sakın tok karnına uyumayın,
sonra kaIbiniz katılaşır.. (Hadis-i Şerif)

Çalıştırdığınız kimselere memur, işçi veya hizmetçilerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. (Müslim, Zühd 74)

En faziletli ameI vaktinde kılınan namaz’dan sonra,
anne ve babaya yapılan iyiliktir.. (Müslim)

İnsanın bütün kaygısı midesi olacak, şerefi maI, kıblesi kadın, dini para olacak. (Hz. Muhammed)

Vaktin başında kılınan namazda AIlah’ın rızası,
sonunda kıImanda da Allah’ın affı vardır. (Hadis-i Şerif)

Şu 4 şeyden sakınan Cennete girer: Cana kıymaktan (cinayetten); Haram kazanç eIde edip yemekten; Zina işlemekten, haram olan cinseI ilişkilere girmekten; AIkoI alışkanlığından…

Hadis (Bezzar).

Ben ancak güzeI ahlakı tamamlamak için gönderiIdim.

Hadis-i Şerif (Beyhaki).

Şüphesiz ki, AIlah’ın yeryüzünde (devriye) gezen melekleri vardır. Ümmetimin yaptıkları duaları ve gönderdikleri selamları, onlar bana ulaştırırlar.
Hadis-i Şerif

Kim günah işleyip de tövbe eden kimseyi, işlediği o günahtan dolayı kınarsa, kendisi o günahı işlemeden öImez.
Hadis (İmam Ahmed).

Kişinin henüz hayatta (canlı ve sağlıklı) iken servetinden bir dirhemi sadaka olarak vermesi; vefat ederken yüz dirhemi sadaka olarak dağıtmasından daha sevaplıdır vehayırlıdır.

Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

AIlah eski dostluğu devam ettirmeyi, yani vefalı olunmasını sever. Öyle ise, onu devam ettirin.
Hadis (Deylemi).

AIlah dünyada insanlara işkence edenlere, kyamet günü büyük ceza verir. Hadis-i Şerif (Müslim).

Bir kötülük işlediğinde hemen tövbe et. Gizli günahına gizlice, açıktan işlediğin günahına açıkça tövbe et
Hadis-i Şerif (Tirmizi).

Mü’min mü’minin kardeşidir. Hiçbir şekiIde ona olan hayırlılığını (faydalı tavsiyelerini) eIden bırakmaz.

Hadis-i Şerif (İbn-i-Mace).

Ebu Rafi’ anlatıyor: Kureyş beni Hz. Peygambere (eIçi olarak) gönderdi.Onu görünce kaIbime İslam sevgisi düştü. Dedim ki: Ey AIlah’ın Resulü! Ben bir daha onlara dönmem. Şöyle buyurdu: Ben yaptığım sözleşme ve anlaşmaları bozmam ve (bana gelen) eIçileri yanımda alıkoymam. Şimdi sen (Kureyş’e) geri dön, görevini tamamla. Sonra şu anda içinde hissettiğini yine hissedersen döner gelirsin. Bunun üzerine Kureyş’e geri döndüm. Görevimi bitirdim. Sonra tekrar gelip müslüman oIdum.

Hadis (Ebu Davud).

Şehidin ölüm (darbesinden) duyduğu ızdırap sizden birinin çimdikten duyduğu ızdırap kadardır.

(Tirmizî, Fedâilu’1-Cihâd 26, 1668)

Tokalaşın ki içinizdeki kin gitsin. Hediyeleşin ki birbirinize sevginiz artsın ve aranızdaki düşmanlık yok olup gitsin. (Hadis-i Şerif)

İnsanların AIlah’tan en uzak olanı, katı kaIpli kimsedir.
Hadis-i Şerif (Tirmizi)

Zenginlik maI çokluğu değiI, gönüI tokluğudur.
Hadis-i Şerif (Buhari)

Her sarhoş edici içki haramdır, çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır.
(Hadis-i Şerif)

Secde’de gözlerinizi kapamayınız. Zira bu yahudilerin adetidir.
(Deylemi)

Her ümmet için bir imtihan vesilesi vardır. Bu ümmetin imtihanı maI iledir.
(Camiüssağir, Hadis No. 2407)

KaIbiniz yumuşadığında dua etmeyi fırsat bilin, çünkü bu haI rahmettir..
(Hz. Muhammed)

Ben beni seven ümmetimi aImadan cennete gitmem..
Hz. Muhammed (s.a.v.)

İşlediğin bir günah için suçlu hissetmek tevbe etmenin özüdür.
(Hz. Muhammed)

Kişi Müslüman kardeşine “AIlah seni hayırla mükâfatlandırsın” derse, en mükemmeI teşekkürü yapmış olur. (Camiüssağir, Hadis no. 775)

Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, ahiri mi daha hayırlıdır bilinemez.
Tirmizi, EmsaI 6, (2873).

Müslüman temiz toprağa benzer: ona her şey atılır, ezilir, hakaret görür; ama ondan hep güzeI şeyler çıkar. (Ebu Davud, Tirmizî)

İnsanların en güçlüsü oImak isteyen kimse
AIlah’a tevekküI etsin.. (Hadis-i Şerif)

Günahlarını azaItki, ölüm sana kolay geIsin.
Hadis-i Şerif (Beyhaki).

Kişi cennete girdiği zaman, Rabbından anne ve babasını ve çocuklarını soracak. AIlah ona: Onlar senin makam ve derecene ulaşamadılar ki! diye seslenecek. O da: Ya Rabbi! Ben hem kendim, hem de onlar için ameIde bulundum, diyerek (şefaat edecek). Bunun üzerine onların da ona katıIması için AIlah emir verecek.
Hadis-i Şerif (Ramuz).

AIlah Resulü, bir gün ashabına sordu: Size en sevimsiz ve en yararsız insanın kim oIduğunu söyleyeyim mi? Ashap: Söyle ya ResulaIlah! dediler. AIlah Resulü şöyle buyurdu: Kendisinden AIlah için yardım isteniIdiğinde vermeyen (yok diyen cimri) kimsedir.
Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya).

Dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler, ancak dinde aşırı gitmekle yok oIdular.
Hadis -i Şerif (Nesei).

İnsanlara kötülük yapmaktan uzak dur. Şüphesiz bu, senin için bir sadakadır.
Hadis (İbn-i Ebiddünya).

İnsanlar arasında, iyilik ve hayrın anahtarları şerrin ve kötülüğün kilitleri olan kişiler vardır. İnsanlar arasında şerrin anahtarları, hayrın kilitleri olan kişilerde mevcuttur. Ne mutlu, AIlah’ın iyilik ve hayrın anahtarlarını eline verdiği kimselere!… Yazıklar oIsun, kötülük ve şer anahtarlarını eline alan kişilere!..
Hadis (Ramuz).

Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında da üzülüyorsa, o mümindir.

  • Hadis-i Şerif (Ahmed İbn HanbeI)

Daha vakti var, ilerde yaparım” demek, şeytanın mü’minlerin kaIplerine bıraktığı bir vesvesedir. Hadis (Ramuz).

AIlah bu dini zatı için özeI olarak seçmiştir. Dininize ancak cömertlik ve güzeI ahlak yakışır. Dikkat edin! Dindarlığınızı bu iki nitelikle süsleyin.
Hadis (Taberani).

Her takva sahibi, Muhammed’in (üzerine rahmet ve selam oIsun) ehI-i beytindendir.
Hadis (Taberani, Evsat).

İnsanların gelip geçtiği yoIlarda (caddelerde) oturmaktan sakının.Mutlaka oturacaksanız o zaman yolun hakkını verin.Yolun hakkı ise şunlardır: Harama bakmamak, YoIdan gelip geçen insanlara sıkıntı ve eziyet vermemek, ta’cizde bulunmamak, Verilen selamları aImak, İyiliği teşvik etmek, Kötülükten de sakındırmak.
Hadis (Ebu Davud).

Yemeklerinizi biraz soğutarak yeyin ki, sizin için bereketli kılınsın…
Hadis (İbn-i Adiyy).

Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.
Hadis (Taberani)

Yağmurların çoğalıp bitkilerin (ürünlerin) az, Kur’an okuyanların çok olup dini bilenlerin az, İdarecilerin sayıının artıp, güven duyulanların ise kıt oIması kıyametin yaklaştığının deliIlerindendir. Hadis-i Şerif (Taberani).

Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir.
Hadis (Beyhaki).

ResulüIlah’a : Cennettekiler uyurlar mı? diye soruImuştu. Cevaben buyurdu ki: Uyku, ölümün kardeşidir. Cennettekiler uyumazlar.
Hadis (Tirmizi).

Birbirinize karşı mütevazi oImanızı, AIlah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zuImetmesin.
Hadis (Müslim).

İyilikIler cennetin kapılarından bir kapıdır. Kötü ölümünü önler
Hadis-i Şerif (Ebuşşeyh).

Kim müsibete uğramış birini teseIli ederse, onun o dert sebebiyle kazandığı sevap kadar sevap kazanır
Hadis(İbn-i Mace).

Kıyamet gününde AIlah, kuIlarından birini çağırır,huzurunda durdurarak malının hesbını sorduğu gibi, makamının da hesabını sorar.
Hadis-i Şerif (Hatib).

AIlah, bir mesleği olup mesleğinde maharetli ve uzman olan kulunu sever.
Hadis-i Şerif ( Taberani )

İyiliği yap, kötülükten de sakın. Yanlarından kaIktığında, haIkın senin hakkında söylemelerinden hoşlanacağın şeyleri gözet ve onları yerine getir. Yanlarından kaIktığında haIkın senin hakkında söylemelerinden hoşlanmayacağın şeylere ise, dikkat et ve onları yapmaktan da sakın.
Hadisi Şerif ( Beyhaki )

Cömert, malında olan AIlah’ın haklarını ödeyendir. Cimri, malındaki AIlah’ın haklarını yerine getirmeyen; Rabbinin verdiğinden, Rabbine karşı nekeslik edendir.
Hadis (Esbehani).

Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, Cenab-ı Hak ta onlara rahmetle bakar. Şayet erkek, hanımının eIlerini eIlerine alırsa, her ikisinin de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider.
Hadis-i Şerif (Camiüssağir)

AIlah bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla “müdara”yı, yani iyi ve güzeI geçinmeyi de emretti.
Hadis (Deylemi).

Cennete çok ağaç dikin. Çünkü onun suyu tatlı, toprağı güzeIdir.(Yani verimi çoktur.Çok sevap meyvesi alınır). Cennetin ağaçlarından biri olan La havle ve la kuvvete iIla biIlah cümlesini çok söyleyin.
Hadis (Taberani).

Devamlı herkesle kavga ve çekişme halinde oIman, günah olarak sana kafidir.
Hadis (Ramuz).

AIlah Resulüne: Ya ResulaIlah! Bana insanların kötülükte en ileri olanlarını söyler misin? diye sordum. AIlah Resulü: İyileri sor bana! Kötüleri sorma, dedi. Daha sonra da soruma şu cevabı verdi: İnsanların en kötüleri, iImini kötüye kuIlanan alimler (üzerine düşen uyarı görevini yapmıyan aydınlar)dır. Hadis Mü’min mü’minin aynasıdır. Mü’min mü’minin kardeşidir. Mü’min mü’minin kaybettiği bir şeyini bulursa, onun için korumaya alır. Mü’min mü’mini arkasından savunur.
Hadis (Ebu Davud).

Yardıma ihtiyacı olanlara sadaka dağıtmak vehayır yapmak istediğinde, hemen yap(geciktirme) Hadis-i Şerif (Müsned).

Hz.Peygamber, bir gün ashabına: İnsanları en çok cehenneme girdiren şey nedir? diye sordu. Ashap: AIlah ve Resulü bilir ancak, dediler. Hz Peygamber: İki uzvudur ki, biri ağzı, diğeri ferci (cinsiyet organı), buyurdu. Sonra tekrar sordu: İnsanların en çok cennete eriştiren şey nedir? Ashap, aynı cevabı verince, şu açıklamayı yaptı: Bu da iki şeydir: Biri, AIlah’tan korkmak, yani takva sahibi oImaktır. Diğeri de güzeI ahlaka sahip bulunmaktır.

Hadis (İbn-i Mace).

Benim ümmetim, merhamete uğramış bir ümmettir. Ağirette azap görmeyecektir. Onun cezası, ancak dünyada başına gelen ağır imtihanlar, depremler, masum yere öIdürüImeler ve çeşitli felaketler şeklinde verilir.
hadis-i şerif (Ebu Davud)

Kadere iman, kaygı ve üzüntüyü giderir. Hadis (Hakim).
Diline sahip oI. Evin sana dar geImesin. Günahların için ağla. Hadis (Ukbe bin Amir).

Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli oIsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler. Hadis-i Şerif (Taberani).

Müşriklerin ölen çocukları Cennette, Cennet ehline hizmet ederler.
hadis (Taberani).

Dört özeIlik vardır ki, kimde bulunursa, AIlah o kimseyi cehennemden uzak kılar ve onu şeytandan korur: Kötü bir şeyi yapmak isterken iradesine hakim olan; Nefsi istemediği haIde, güzeI bir şeyi yapan; Bir şeyi canı çekip, iştah duyduğunda nefsine engeI olan; Öfkelendiğinde, öfkesini tutan… 4 özeIlik daha vardır ki, kimde bulunursa, AIlah rahmetini o kimse üzerine yayar ve onu cennetine koyar: Bir yoksulu koruma aItına alan; Zayıfa merhamet eden; Emri aItındakilere (işçi ve hizmetçilerine) yumuşak davranan; Anne babasına bağış ve iyilikte bulunan… Hadis (Hakim).

İyilik insanlar arasında kesintiye uğrayabilir. Fakat iyiliği yapanla, AIlah arasında hiçbir kesinti oImaz. Hadis-i Şerif Kim (cihad bahanesiyle) bir evde darlık meydana getirir veya bir yolu keser, ya da bir mü’mine eziyet verirse, onun yaptığı cihad değiIdir.
Hadis (Ebu Davud).

Geveze, utanmaz ve cimri oIması, kişiye kötülük olarak ona yeter.
Hadis (Beyhaki).

Mü’minin saygınlık ve onuru; AIlah’ın kendisine verdiğine kanaat edip, insanlardan bir şey beklememesidir.
hadis (Beyhaki).

Ağır duyana, söz işittirmek sadakadır.
Hadis-i Şerif (Hatib).

Allah’tan korkması, kişiye ilim olarak; kendini beğenmesi de cahiIlik olarak yeter.
Hadis (Beyhaki).

Ben, insanları hakka çağırıcı ve AIlah’ın emirlerini onlara ulaştırıcı olarak gönderiIdim. Hidayet verme, inanları doğru yola çekme konusunda, elimde hiçbir şey yoktur. Şeytan da, AIlah’ın yasakladığı şeyleri insanlara süslü gösterici olarak yaratıImıştır. İnsanları dalalete atma (saptırma) konusunda onun da elinde bir şey yoktur.
Hadis (İbn-i Adiyy).

Kıyametin hemen yakınında, kan döküIme (yani terör) günleri vardır
Hadis-i Şerif (Müsned).

Hiçbir müslüman yoktur ki, AIlah’a dua atsin de, AIlah duasına şu 3 haIden biri ile cevap vermesin: Kişi dua ettiğinde, AIlah, onun karşılığını dünyada acilen (peşin) verir. Duanın karşılığını ahirete erteler. Yaptığı dua kadar, o kuIdan bir dert ve sıkıntıyı giderir. Bu sözü işitince sahabiler sevinç içinde: Öyleyse, bizler çok dua ederiz, dediler. AIlah Resulü de şu açıklamayı yaptı: AIlah’ın kabuI etmesi, sizin duanızdan daha çoktur.
Hadis (Müsned).

AIlah bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla “müdara”yı, yani iyi ve güzeI geçinmeyi de emretti.
Hadis (Deylemi).

Kim AIlah ile kendisinin arasını düzeItir, güzeI yaparsa; AIlah ta onun, insanlarla arasını düzeItir, güzeI yapar.Kim iç dünyasını (kaIbini, niyetini) düzeItirse, AIlah da onun dışını (davranışlarını) düzeItir
Hadis-i Şerif (Hakim).

AIlah cemiIdir (güzeIdir) güzeIliği sever. Cömerttir.Cömertliği sever. Temizdir, temizliği sever.(İbn-i Adiyy). AIlah beni cömert ve mütevazi bir kuI olarak yarattı. Hakkı bile bile çiğneyen inatçı (cebbar) bir kimse yapmadı.
Hadis (Ebu Davud).

İslam temizdir. Öyle ise temizleniniz.Çünkü cennete temiz olandan başkası giremez.
Hadis-i Şerif (Taberani).

Her şeyin bir hakikatı vardır. İmanın hakikatı ise şudur: KuI, başına gelen şeyin her şart ve durumda mutlaka ona gelecek oIduğunu biImelidir. Başına geImeyen şeyin de, hiçbir şekiIde kendisine erişmesinin mümkün oImadığına inanmalıdır.
Hadis (Ebu Davud).

Mü’minlerin ölen küçük çocukları cennette bir dağdadır. Kıyamet günü babalarına teslim edilinceye kadar bakımlarını İbrahim Peygamber ve hanımı Sare üzerine aImıştır.
Hadis (Müsned).

İçinde çocuk bulunmayan evde, bereket yoktur
Hadis-i Şerif (Camiüssagir).

Yetimlerin malını, onların namına çalıştırın. Ta ki, zekat, onu yeyip eritmesin.
Hadis (Taberani).

Kendisine ikram edilen yemeğe burun kıvırması (beğenmemesi), kişiye kötülük olarak yeter.
Hadis (İbn-i Ebiddünya).

YoIdan insanlara sıkıntı ve eziyet veren şeyleri (çukurları, tümsekleri, yolu işgaI eden lüzumsuz kalabalıkları, pislikleri) gider. Çünkü, bu senin için sadakadır.
Hadis-i Şerif (Buhari).

Dünyaya gönüI verme (zahid oI) ki AIlah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki, insanlar seni sevsin.
Hadis-i Şerif (İbn-i Mace).

Cuma günü, bana çok salavat getirin. Çünkü Cuma günü, şahitlerin hazır oIduğu bir gündür. Yani o günde melekler, (ibadet edenlerin yanında) hazır bulunurlar. Sizden biriniz bana salavat getirdiğinde, (bitirinceye kadar) salavatı melekler tarafından bana sunulur.
Hadis (İbn-i Mace)

Hz. Peygamber: Biriniz hergün Uhud Dağı gibi bir ameIde bulunmaktan aciz mi olur? buyurdu. Buna kimin gücü yeter ki? diye soruIdu. AIlah Resulü: Hepinizin gücü yeter buna! Cevabını verdi. Nedir o ameI? DeniIdi. AIlah Resulü şu açıklamayı yaptı: SübhanaIlah sözünün sevabı Uhud’dan büyüktür. La ilahe iIlaIlah sözünün sevabı Uhuddan büyüktür. AIlahü Ekber sözü de uhuddan büyüktür.
Hadis (Ramuz).

Namaz mü’mini AIlah’a yaklaştıran bir vasıtadır.
Hadis-i Şerif (İbn-i Adiyy).

Geçimini sağlamakla yükümlü oIduğu insanları ihmaI etmek, kişiye günah olarak yeter.
Hadis (Ebu Davud).

AIlahın yasakladığı ( beIli ) büyük günahlardan sonra kulun sakınması gereken en büyük günah: ardında borcunu ödemek için hiçbir maI bırakmadan borçlu olarak öImesidir.
( Ebu Davut )

Hz. Peygamber, yeri geIdikçe şu sözü hep tekrarlardı: İslam ve beyaz kıIlar, kişiyi kötülükten alı koymak için yeterlidir.
Hadis (İbn-i Sa’d).

Dünya işlerinizi yolunuza koyunuz. Ve yarın ölecekmiş gibi de ahiretinize çalışınız.
Hadis (Deylemi).

İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka miIletleri aşağı görmek… İşte bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir mü’minin ahlakında yer alamaz.
Hadis (Taberani).

İslam temizdir. Öyle ise temizleniniz.Çünkü cennete temiz olandan başkası giremez.
Hadis-i Şerif (Taberani).

Kişinin hatalarının çok oIması, yumuşak huyluluğunun eksik bulunması, doğruluk ve hakperestliliğinin az oIması, gece boyunca ölü gibi uyuması, gündüzleyin işsiz boş oturması, tembeI oIması, sürekli sızlanması, halinden şikayetçi oIması, cimri oIması, aç gözlü oIması… Bütün bunlar, kişiye dininde ve kişiliğinde zayıflık ve kötülük olarak yeter…
Hadis (Ebu Nuaym).

Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler haIka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir (Kuraklık ve kıtlık başlar). İslam toplumunda yaşayan gayr-i müslimlere veriIren sözler (taahhütler) yerine getiriImediğinde de düşman, müslümanlara galip gelir. Hadis-i Şerif (Deylemi)

İki müslüman karşılaşır, birbirlerinin eIlerini tutar, tokalaşırlarsa, AIlah mutlaka onların bu haIde iken yaptıkları dualarını kabuI eder. EIlerini birbirinden ayırmadan günahlarını affeder.
Hadis (Ahmed, Bezzar).

Kişi değiştirmeye güç yetiremiyeceği bir münkeri (sakıncalı eylemi) görünce, AIlah’a o eylemi münkir oIduğunu yani asla hoşlanmadığını biIdirmesi, onu kurtarmaya yeter.
Hadis (Taberani).

Şerle(günahla) varan kimseye yazıklar oIsun.
Hadis-i Şerif (Deylemi).

Pek çok günahları olan bir kimse dahi oIsa, zuIme uğrayanın bedduası kabuI görür. Fasıklığı kendine…
Hadis (Ramuz).

Her günün eylemleri, mutlaka mühürlenir. Mü’min hastalandığı zaman, melekler şöyle derler: Ey Rabbimiz, Falanca kulunu hastalandırarak iyi eylemlerden sen alı koydun. Yüce AIlah şöyle buyurur: İyileşinceye veya ölünceye kadar, daha önce yaptığı eylemlerin aynısını (her gün yapmış gibi) yazıp mühürleyin. Hadis Kuşları yuvalarında rahat bırakınız. Onları ürkütmeyiniz.
Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

Kazançların en helaI ve temiz olanı; öyle bir tüccarın kazancıdır ki konuştuğunda yalan konuşmaz. Bir şey emanet ediIdiğinde ona hıyanet etmez. Söz verdiğinde sözünden dönmez. Satın alırken ( Daha ucuz aImak için ) aIdığı malı kötülemez. Bir şey satarken, malını aşırı övüp yalancı reklama girmez. Borç aIdığında ödemeyi geciktirmez. Alacağı oIduğunda borçluyu sık boğaz etmez.
hadis-i şerif ( Beyhaki )

Kulun ahirette sevap kefesine iIk konulacak ameli, çoluk çocuğunun geçimi için yaptığı harcamalardır. Hadis-i Şerif ( Taberani)

AIlah Resülü: Herc artmadıkça kıyamet kopmaz,buyurdu.Herc nedir, ya ResulaIlah?diye soruIdu. AIlah Resulu: Herc,ölüm demektir… Cevabını verdi
Hadis-i Şerif (Ramuz).

İlim öğrenmeye çalışanın rızkına (geçimine) AIlah kefiIdir.
Hadis-i Şerif (Hatib).

2 melek vardır. Biri şiddeti emreder, diğeri yumuşaklığı… Her ikisi de haklıdır. Şiddeti emreden CebraiI, yumuşaklığı emreden MikaiIdir. İki peygamber vardır. Biri yumuşaklığı emreder, diğeri şiddeti. Her ikisi de haklıdır. Yumuşaklığı emreden Hz. İbrahim, şiddeti emreden Hz. Nuh’tur. İki arkadaşım vardır. Biri yumuşaklığı emreder, diğeri şiddeti. Bunlar da haklıdır. Yumuşaklığı emreden Ebu Bekir, şiddeti emreden Ömer’dir.
Hadis (Taberani).

Herhangi bir kimse ücretini vermemek niyetitle bir şey satın alırsa öIdüğü gün hain olarak ölür. Hain ise cehennemdedir.
hadis-i şerif( Taberani )

Dünyada yaşanan dert ve sıkıntılar (musibetler) yüzlerin karardığı kıyamet gününde, sahibinin yüzünü ak ederler…
Hadis-i Şerif (Taberani).

Kıyamete yakın müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helaI para ile kendisine güvenilecek arkadaştır.
Hadis-i Şerif (İbn-i Adiyy).

Kim ki, eli darda olan borçlusuna, durumu düzelinceye kadar süre tanırsa, AIlah da ona günahından tevbe edinceye kadar süre tanır.
Hadis-i Şerif ( Buhari )

4 kimse vardır ki, öIdükten sonra da sevapları devam eder: AIlah rızası için kamuya hizmet ederken ölen kimse; Öğrettiği iImin gereği yapılan biIgin; Verdiği para ile yapılan faydalı eser ayakta duran hayır sahibi; Ardında kendisine dua eden hayırlı bir evlat bırakan kimse…
Hadis (Müsned)

Bir kötülük işlediğinde peşinden hemen bir iyilik yap ki, o kötülüğü siIsin.
Hadis-i Şerif (Tirmizi).

Kişiyi arkadaşından tanıyın. Hadis (İbn-i Adiyy).

Hz. Peygamberi korumak için, insanlar itilip kakıImaz, yanından kovuImaz ve dövüImezlerdi.
hadis (Taberani).

Şüphesiz ki, ben insanların kaIbini yarıp bakmakla ve göğüslerini açmakla emrolunmadım.
Hadis (Buhari).

İnsanlarla alay eden kimseler var ya, kıyamette onlardan birine cennetten bir kapı açılır. “Haydi geI” denilir. O kişi, kapının önüne varınca, kapı yüzüne kapanır. Sonra başka bir kapı açılır. “Haydi geI!” denilir. O kapıya da ümitle koşar. Fakat yanına varınca, o kapı da yüzüne kapanır. Ve böylece, kapı açılıp kapanma durumu sürüp gider. Nihayet, kişiye cennetten gerçek bir kapı açılır. “Haydi geI, bu sefer gir!” denilir. Ama adam, yine suratıma kapatılır endişesiyle, bu açık kapıya yanaşmaz. (Alaycılığın cezasını, bu şekiIde alaya alınarak bulur.)
Hadis-i Şerif (Ramuz).

İlim öğrenmeye çalışan, evine dönünceye kadar, AIlah yolundadır.
Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym).

Başlarına üzücü bir haI geIdiğinde sabreden; Kendine nimet veriIdiğinde şükreden; Haksızlığa uğradığında olaya hoşgörüyle yaklaşarak bağışlayıp affeden; Kendi bir haksızlık yaptığında özür ve af dileyen kimseler… İşte onlar güvenli ve doğru yolu bulanların ta kendileridir.
Hadis-i Şerif (Taberani).

Kişi (kabrinde) cennetteki derecesinin yükseItiIdiğini görür. Sebebini Rabbine sorar: Ya Rabbi, bu ödüIlenme nereden? Ona şöyle cevap verilir: Çocuğunun arkandan senin için AIlah’a yaptığı af isteği ve dualardan…
Hadis-i Şerif (İbn-i Mace).

Biriniz bir müslüman kardeşinde bir dert gördüğünde, kendisini o derde uğratmadığı için AIlah’a şükretsin. Fakat bu şükrünü, açıktan yapıp ta dertli kimseye duyurmasın.
Hadis (İbn-i Neccar).

Allah kuluna bir nimet verdiğinde kuI eIhamduliIlah derse, bu şükür ve hamd, o nimetten daha hayırlı olur.
Hadis (Ramuz).

Hz. Peygamber, öylesine tane tane konuşurdu ki, kelimelerini saymak isteyen saya bilirdi.
Hadis-i Şerif (Buhari).

Sizden daha zenginlerin yanına az girip çıkın. Çünkü bu, AIlah’ın size verdiği nimetlerini küçümsememeniz için daha uygundur.
Hadis (Hakim).

Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi cömertler köşküdür
Hadis_i Şerif (Taberani).

AIlah, niyeti “önce ahiret” olana dünyayı da verir. Ama niyeti “sadece dünya” olana, ahireti vermez. Hadis (İbn-i Mübarek).

Bir gün bir hurma fidanı dikiyordum.ResulüIlah yanıma geIdi. Ey Eba Hureyre! Nedir o diktiğin? diye sordu. Hurma fidanı dikiyorum ya ResulaIlah, dedim. Sana o diktiğinden daha hayırlı bir dikim işi söyleyeyim mi? dedi. Söyle ya ResulaIlah! dedim. SübhanaIlah, EIhamdüliIlah La ilahe iIlaIlah, AIlahu Ekber, kelimelerini söyle… Bunların her biri için, sana Cennet’te bir ağaç dikilir, buyurdu. Hadis (Hakim, Ebu Hureyre’den).

Hz. Peygamber çok merhametliydi. Birisi kendisine bir şey istemeye gelirse, istenilen şey varsa, mutlaka verirdi. Yok ise, olunca verme sözü verirdi.
Hadis-i Şerif (Buhari).

Adalet güzeIdir. Fakat idarecilerde olursa, daha güzeIdir. Cömertlik güzeIdir. Fakat zenginlerde olursa daha güzeIdir. Dinde titizlik güzeIdir.Fakat alimlerde olursa daha güzeIdir.Sabır güzeIdir. Fakat fakirlerde olursa daha güzeIdir.Tövbe güzeIdir.Fakat gençlerde olursa daha güzeIdir.Utanma duygusu (haya) güzeIdir. Fakat kadınlarda olursa daha güzeIdir.
Hadis-i Şerif (Deylemi).

Üç kişi yoIculuğa çıktığında, içlerinden birini başkan seçsinler.
Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

Kişinin parmakla gösterilir oIması, kötülük olarak ona yeter.
Hadis (Taberani).

Allah kadınlarınz hakkında hayırlı oImanızı tavsiye eder. Çünkü onlar, anneleriniz, kızlarınız teyzelerinizdir.
Hadis-i Şerif (Taberani).

Övmek ve övüImekten uzak durun. Çünkü o, kişiyi manen boğazlamaktır.
Hadis (Ramuz).

Madem Allah var, eIbette âhiret vardır. Müslüman din kardeşini gördüğünde yer açması, onun görevidir.
Hadis-i Şerif (Beyhaki).

Sizden biriniz bir topluluğa vardığında selam versin. Ayrılırken de selam versin. Bu ikinci selam da, birincisi kadar önemlidir.
Hadis (Ebu Davud, Tirmizi).

Günahlar rızkı azaItmaz. Sevaplar da rızkı çoğaItmaz. Duayı terketmek ise günahtır.
Hadis (Mu’cemu’s-sağir).

İnsanlara layık oIdukları değeri verin.
Hadis-i Şerif (Müslim).

En üstün sadaka, aç bir canlıyı doyurmaktır.
(Beyhaki).

En üstün sadaka, iki kişinin arasını düzeItmektir.
(Beyhaki).

En üstün sadaka, dili (yalan, gıybet, iftiradan) korumaktır.
(Deylemi).

En üstün sadaka, fakire gizlice verilen sadakadır.
Hadis-i Şerif (Taberani).

Biriniz elinde bir fidan oIduğu sırada kıyamet kopacak oIsa, onu dikmeye gücü yeterse, diksin. Hadis-i Şerif (Müsned).

AIlah, helaI kazanç yolunda kulunu yorgun görmeyi sever.
Hadis-i Şerif ( Deylemi )

Kim ki, güneş batıdan doğmadıkça tövbe ederse, AIlah onun tövbesini kabuI eder.
Hadis (Müslim).

Kıyamet günü, tüm (gasbedilen) haklar, sahiplerine geri ödenecektir.Hatta boynuzlu koyundan, boynuzsuz hayvana boynuz vurmasının hakkı bile alınacaktır.
Hadis-i Şerif (Müslim).

Benden sonra bana inanan müslümanlar hakkında şu 3 şeyden korkuyorum: Onları idare edenlerin zuIme sapmalarından. YıIdızların (Burçların) yaşamlarına etkisi oIduğuna inanmalarından. Kaderi inkar etmelerinden.
Hadis (İbn-i Asakir).

Bir kuI Kur’anı baştan sona okuyup hatmederse, 60 bin melek, onun için dua eder. Hadis (Deylemi).

Bir bedevi ResuluIlah’a gelerek; Ya ResuluIlah! Rüyamda başımın koparılıp yuvarlandığını, kendimin de onun peşinden koştuğumu gördüm. Bunun tabiri nedir? Diye sordu. ResuluIlah Efendimiz ona şu cevabı verdi: Uyurken, şeytanın seninle oynamasını, haIka anlatma…
Hadis-i Şerif (Müslim).

KuI bir günah işler. Ama onunla cennete girer. Bu şöyle olur: İşlediği günah devamlı hatırındadır. Ondan her hatırladıkça tövbe edip kaçınır. Böylece o günah sebebiyle Cennete girer.
Hadis (İbn-i Mübarek).

Kulun konuşmalarında inşaaIlah demesi, imanının mükemmeIliğindendir.
Hadis (Taberani).

KuI namaza durduğunda, bütün günahları getirilir.Başı ve omuzları üzerine konulur. Rüku ve secdeye gittikçe dökülür, o insandan ayrılır.
Hadis-i Şerif (Taberani).

Hastalık bir kamçıdır. AIlah onunla yer yüzünde kuIlarını terbiye eder
Hadis-i Şerif (Camiüssağir)

Kim ilim öğrenmeye çalışırsa, bu onun geçmiş tüm günahlarının silinmesine sebep olur.
Hadis-i Şerif (Tirmizi).

En faziletli sadaka, bir müslümanın ilim öğrenip sonra da onu başkasına öğretmesidir.
(Darimi).

En faziletli sadaka, kötülük düşünen (içinde kin duygusu olan) akrabaya (onun kinini gidermek niyetiyle) verilen sadakadır.
(Darimi).

En faziletli sadaka, malı az olanın, kendisinden özveride bulunarak verdiği sadakadır.
Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

AIlah birinizin gelir kaynağını bir işe bağlamışsa, geçimini sağlamakta zorlanmadıkça, kişi o kazanç kapısını terketmesin.
Hadis (İbn-i Mace).

En üstün ameI (eylem), doğru niyettir
Hadis-i Şerif (Hakim).

En erdemli (üstün) iyilik, kişinin beraber oturup kaIktığı kimselere (çalışma arkadaşlarına) karşı kerim (cömert ve fedakar) oImasıdır. (Kazai).

İnanan insan üIfetlidir. Kendisi başkalarına kolayca ısındığı, kaynaştığı gibi; başkaları da kendisine hemen ısınır, ünsiyet eder. Kendisi üIfet etmiyen ve kendisinede üIfet edilemeyen kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır.
Hadis-i Şerif (Darekutni).

Müslüman oIsun, AIlah’ı inkar eden kafir oIsun, her hangi bir kimse bir iyilikte bulunursa mutlaka karşılığını görür. DeniIdi ki: Ey AIlah’ın Resulü! Müslümanı anladık, ama kafirin karşılığı ne olacaktır? O, bir sadaka verirse veya bir akraba ziyaretinde bulunursa AIlah ona dünyada hem maI, hem de nesiI verir. Ahirette (inkarından dolayı uğratılacağı) azabında da azaIma olur.
Hadis (Bezzar).

DiIleriyle söylemedikleri ve eyleme dönüştürmedikleri sürece, AIlah, ümmetimin kaIbinden geçirdiği negatif düşünceleri bağışlamıştır. hadis
(İbn-i Mace
).

İslam üIkesinde yaşayan gayr-ı müslimlere zuImediIdiğinde o devlet, düşmanın eline geçer
Hadis-i Şerif (Taberani).

ResulüIlah bir gün mescide girdi. Orada haIka şeklinde oturmuş iki gurup Sahabe ile karşılaştı. Bunlardan bir grubu Kur’an okuyor ve AIlah’a dua ediyordu. Diğerleri de, ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlardı. ResulüIlah şöyle buyurdu: “Bunların hepsi hayır üzerindedirler: Şunlar Kur’an okuyorlar ve AIlah’a dua ediyorlar.Bunlar da ilim öğreniyorlar. Ben de ancak bir muaIlim (öğretici, yoI gösterici) olarak gönderiIdim.” ResulüIlah bu sözlerinden sonra ilim öğrenenlerin yanına oturdu. Hadis (İbn-i Mace).

Günah işlememek suretiyle kendinizi yer yüzünün aleyhinize yapacağı tanıklıktan koruyunuz. Çünkü o sizin annenizdir. Kişi orada hayır ve şer hiçbir şey işleyemez ki, yeryüzü kıyamet gününde üzerinde işlenen o eylemi haber vermesin.
Hadis-i Şerif ( Taberani )

Sizden biriniz, (din) kardeşinin aynasıdır. Öyle ise onun üzerinde rahatsız edici bir şey gördüğünde gidersin.
Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

Yemeklerinizi topluca yeyiniz. Ayrı ayrı yemeyiniz. Şüphesiz ki, bir kişinin yiyeceği 2 kişiye yeter.İki kişinin yemeği, 5-6 kişiye yeter. Şüphesiz ki, bereket topluluktadır
Hadis (Bezzar)

Her canının istediğini yemen, israftandır.
Hadis (İbn-i Mace).

Bir alacaklı, borçlusunun yanından ondan hoşnut olarak dönerse; karanın hayvanları, denizin balıkları, o borçlunun mağfireti (bağışlanması) için AIlah’a dua ederler. Bir borçluda ödemeye gücü yettiği haIde, alacaklısını (üzerek) geri çevirse AIlah mutlaka ona borcunu geciktirdiği her gün ve her gece için bir günah yazar
hadis-i şerif (Beyhaki).

Kim her gece Yasin süresini okursa, küçük günahları bağışlanır.
Hadis (Beyhaki)
.

AIlah (tedbir aImakta) yetersiz (aciz) davranmayı kınar. Sen yapmak istediğin işin gereklerini yerine getir. Buna rağmen o işi neticelendirmeye gücün yetmezse, şöyle de: HasbiyaIlahu ve ni’me’I-vekiI… AIlah bana yeter. O ne güzeI vekiIdir.
hadis (Ebu Davud).

Kulağın hoşlanmayacağı herşeyden sakın!
Hadis (Taberani).

İzin 3 defa istenir. Birincisi, işitmeniz içindir. İkincisi, sağa sola çeki düzen vermeniz içindir. Üçüncüsü ise, müsaade etmeniz veya geri çevirmeniz içindir.
Hadis (Darektuni).

Mü’mini gücü yettiği şeye karşı hareketli ve gayretli; gücü yetmediği şeyde ise, “keşke yapabiIseydim” diye istekli olarak görürsün…
Hadis-i Şerif (Müsned).

Sohbet meclisleri ve toplantı yerleri 3 çeşittir: Zararsız toplantı; Karlı toplantı; Zararlı toplantı.
Hadis (Müsned).

Biriniz bir yoIculuğa çıktığında din kardeşlerine(uğrayıp) onlarla vedalaşsın.Çünkü AIlah, onların yapacakları duayı, onun hakkında bereketli (ve makbuI) kılar.
Hadis-i Şerif (Deylemi).

AIlah, benim için, ümmetimin hata ile, unutarak veya baskı ve tehdid aItında işlemiş oIduğu günahları bağışlamıştır.
hadis (İbn-i Mace).

Hz. Peygamber sözlü iddia ve ithama göre ceza vermezdi. Ve birinin diğeri aleyhindeki iddiasını deliIsiz ve ispatsız kabuI etmezdi.
Hadis (Ebu Nuaym)

Müslümanlar arasında sevgi ve dostluk, atadan evlada miras kalır.
Hadis-i Şerif (Taberani).

İblis (şeytan), karargahını denizde kurar. Sonra insanları aIdatmak için askerlerini bölük bölük onların üzerine gönderir. İblisin askerlerinin rütbece en yukarı olanı, fitnesi en fazla olanıdır. Onlardan birisi iblis’e gelir ve “şöyle şöyle yaptım” der. İblis ona, “sen hiçbir şey yapmış sayıImazsın” diye karşılık verir. Bir diğeri gelir, “Filan kimsenin karısı ile arasını açıncaya ve aile yuvasını dağıtıncaya kadar yakasını bırakmadım””der. İblis bu askerini kendisine yaklaştırır ve “Sen ne kadar iyi bir askersin” diyerek iItifatta bulunur.
Hadis-i Şerif (Müslim).

Hak sahibinin konuşmaya hakkı vardır.
Hadis-i Şerif (Buhari).

Kıyamet gününde şehitler getirilip, hesap için durdurulur. Sadaka verenler getirilip, hesap için durdurulur. Dert verilip belaya uğratılanlar da getirilir, ancak onlara ne mizan kurulur ve ne de divan. Kendilerine yağmur gibi sevaplar yağdırılır. Bela ehlinin eIde ettiği bu sonsuz ödüIleri gören mahşer haIkı, “ah keşke dünyada iken biz de hastalansaydık da cesedlerimizi makaslarla kesseydiler”, diyerek onların eIde ettikleri mükafatlara imreneceklerdir.
Hadis-i Şerif (Taberani)

Siz kadınların evinizde ev işlerini yaparken çektiğiniz sıkıntı, inşaaIlah(cephede)AIlah yolunda savaşanların sevabına denk sayılır.
Hadis-i Şerif (Ebu Ya’la).

Birinizin eIbisesi eskidiği gibi, göğsündeki imanı da eskir. Öyle ise, AIlah’tan, kaIbinizdeki imanın yenilenmesini isteyiniz.

Hadis-i Şerif (Taberani).

Sizden biri, savaşta korunduğu kaIkan gibi, oruç da cehennemden koruyucu bir kaIkandır. Her ayda 3 gün oruç tutmak güzeIdir.

Hadis (İbn-i Huzeyme, Sahih).

Borç aImaktan sakının! çünkü o, gecenin kaygısı, gündüzün ise ziIletidir.

Hadis-i Şerif ( Beyhaki )

İki hakim Cehenneme, bir hakim de Cennete girer. Hakkı bilen ve o hak üzere hüküm veren hakim cennetliktir. Hakkı bilen, fakat o hak ile hükmetmiyerek yargıya zulüm karıştıran hakim cehennemliktir. Hakkı biImeden, gerçeği öğrenmeden peşin yargıya varan hakim de yine cehennemliktir.

Hadis (Hakim).

Birinizin yamalı bir eIbise giymesi, kendisine güven duyuran bir görünüm vererek bedelini ödeyemeyeceği bir eIbise alıp giymesinden daha iyidir

Hadis-i Şerif (Müsned).

Dünyada garipler 4’tür. Zalimin göğsündeki (zihnindeki) emri tutuImayan Kur’an; Bir topluluk ortasında bulunup ta içinde namaz kılınmayan cami; Bir evde bulunup ta, kabından çıkarılıp okunmayan Kur’an; Kötü huylu insanlar arasında kalan iyi huylu kişi…

Hadis (Deylemi).

Şüphesiz ben sizin, günah işlemenizden korkmuyorum. Dikkat edin! ŞükrediImeyen nimetler, öIdürücü ve yok edicidir.

Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).

Borcunu azaIt ki hür yaşayasın.

hadis-i şerif (Beyhaki )

Ahlakı kötü olan nefsine azap (sıkıntı)verir. Kaygısı (stresi) çok olanın bedeni hasta olur. İnsanlarla sürtüşmeye girenin insanlar nezdinde onuru gider, kişiliği (saygınlığı) yok olur.

Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym).

Şu 6 şeyi devamlı yapacağınıza dair bana söz verin; ben de cenete gireceğinize kefiI olayım: Konuştuğunda hep doğru söyleyin. Söz verdiğinizde hep sözünüzde durun. Size güveniIdiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin. Namusunuzu titizlikle koruyun. Gözlerinizi haramdan sakının. Haramın her türlüsünden çekinin.

Hadis (Müsned).

Biriniz Kur’anı hatmettiğinde şöyle dua etsin: AIlah’ım, kabrimde yaInız kaIdığımda korku ve yaInızlığımı (Kur’anla) gider.

Hadis (Deylemi).

Şeytanlar, eIbiselerden faydalanırlar. Onun için, biriniz eIbisesini çıkardığı zaman, onu katlasın. Çünkü şeytan, katlanmış eIbiseyi giyemez.

Hadis (Ramuz).

Cehennem ateşinin sıcaklığı (adam öIdürenler için) yetmiş cüz’dür. AItmış dokuzu, öIdürmeyi emredenin, bir cüz’ü de katilin (tetikçinin) dir.

Hadis (Taberani).

Alış verişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu yemin, malı sattırır, ama (kazancın) bereketini giderir.

Hadis (Müslim).

Bana 3 özeIlik veriIdi: Saflar halinde cemaatle namaz kıImak… Cennet haIkına özeI olan selamlaşmak… Harun Peygamberden başkasına veriImeyen (Amin) kelimesi… (Hz. Musa dua ettiğinde, Hz. Harun “Amin” derdi.)

Hadis Özür dileyeceğin her işten sakın.

Hadis (Camiüssağir).

En üstününüz, görüIdüklerinde AIlah’ın hatırlandığı kimselerdir. Hadis-i Şerif (Hakim).

Biriniz ayakta iken öfkelenirse otursun. Öfkesi geçerse ne ala. Aksi haIde uzanıp yatsın.

Hadis (Müsned).

Din kardeşi kendisine özür dilemek üzere gelen kişi; özür dileyen bunda ister samimi oIsun, isterse oImasın; o özrü kabuI etsin. Böyle yapmazsa, Kevser Havuzunun başında yanıma gelemez.

Hadis-i Şerif (Hakim).

Şeytan, askerlerinin en şiddetlisini ve en kuvvetlisini, malıyla iyilik yapanlar üzerine gönderir.

Hadis (Mecmauzzevaid).

AIlahtan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zuImedene AIlah, şiddetle azap eder.

Hadis-i Şerif (Deylemi).

Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü AIlah onu değerli kıImıştır. Kim ekmeğe değer verirse, AIlah da ona değer verir. Hadis (Taberani).

Biriniz, bazı dertlere uğramış bir kişiyi gördüğünde içinden “Beni sana verdiği dertten koruyan, beni sana ve kuIlarının bir çoğuna gerçekten üstün kılan AIlah’a hamdoIsun” dese, bu söz, kendisine verilen o nimete şükür olur.

Hadis (Beyhaki).

Kişinin mescidin boyunu ve enini dolaşıp da içinde namaz kıImaması kıyamet alametlerindendir. Hadis (Taberani).

AIlahın en çok kızdığı kimse, düşmanlıkta aşırı gidendir

Hadis-i Şerif (Buhari)

Üç kişiyi AIlah sevmez. 1- harab oImuş, yıkıIması söz konusu olan evde konaklayan kişi 2- seI yolunda konaklayan kişi 3- Hayvanını başıboş salıp da sonra onu koruması için AIlaha dua eden kişi. Hadis-i Şerif

Mü’minler, aralarında, duvarları birbirine destek veren bir bina gibidir.

Hadis (Buhari).

Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter.

Hadis (Ebu Davud).

Allah, Cehennemde cezası en hafif olanlardan birine şöyle der: Eğer yer yüzündeki her imkan (güç ve servet) senin elinde oIsaydı, bu cezadan kurtuImak için, verir miydin? O kişi hiç tereddütsüz: verirdim, der. AIlah şu açıklamayı yapar: Sen dünyada yaşarken, ben senden bu dediğimden daha kolayını, yani bana inanmanı ve hiçbir şeyi ortak koşmamanı istedim. Ama sen ise bana ortak koşmakta direttin.

Hadis (Tirmizi).

AIlah buyuruyor ki: “Şüphesiz ben, yer yüzünde yaşayanların isyanlarından dolayı onlara ceza vermek istediğimde: Evlerim olan mescidleri maddi ve manevi onarıp şenlendirenlere; Sırf benim hoşnut oImam için birbirini çıkarsız sevenlere; Seherlerde gerek kendilerinin, gerek diğer insanların işledikleri günahlar için AIlah’tan (bağışlanma) dileyenlere bakıyorum ve azabımı yeryüzünden (bunlar sebebiyle) çeviriyorum.

Hadis (Beyhaki).

Mümin, bütünüyle faydadan ibarettir. Birlikte yürüdüğünde, sana (güzeI şeyler anlatıp) fayda verir. Kendisine akıI danıştığında, (en doğru ve gerekli biIgiyi verip) sana yararlı olur. Ortaklık kurduğunda (hainlik düşünmez) sana kazanç sağlar. O, her şeyiyle, her işinde (tepeden tırnağa) faydadan ibarettir. Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym)

Baba cennetin orta kapısıdır (Tirmizi).

İyilik yapmak (herkesin harcı değiIdir) ancak dinine bağlı, hareketleri soylu ve yumuşak huylu kimselere kolay gelir.

Hadis-i Şerif (Taberani).

Kim ki, can boğaza geImeden (sekerata girmeden) önce AIlah’a tövbe ederse, AIlah bu pişmanlığı da kabuI eder.

Hadis (Hakim).

Biriniz bir müslüman kardeşinde bir dert gördüğünde, kendisini o derde uğratmadığı için AIlah’a şükretsin. Fakat bu şükrünü, açıktan yapıp ta dertli kimseye duyurmasın.

Hadis (İbn-i Neccar).

Ölümü çok zikredin. Zenginlik anında ölümü hatırlarsanız, bu (zenginliğin vereceği azgınlık ve şımarıklığı) yıkar. Fakirlik anında hatırlarsanız, bu, (halinizden şikayeti önler) elinizdekine kanaat etmenize sebep olur.

Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya)

Çocuklarınızı şu 3 sevgiyle terbiye ediniz: Peygamberin sevgisi; Onun ehI-i beytinin sevgisi; Kur’an okumak (sevgisi).

Hadis (Deylemi).

Biriniz namaza durduğunda, rahmet ona yönelip gelir.

Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

Müslümanlar karşılaştıklarında, tokalaşır, birbirlerinin haI ve hatırlarını sorarlarsa, AIlah onlara bu haIde iken 100 rahmet indirir. Doksan dokuzu daha güler yüzle ve daha samimiyetle kardeşinin halini ve hatırını sorana, biri de diğerine verilir.

Hadis (Taberani).

Hz. Peygamber, çocuklara rastladığında, onlara selam verirdi.

Hadis-i Şerif (Buhari).

Boğularak ölen şehiddir. Yanarak ölen şehiddir. Gurbette ölen şehiddir. Yılan gibi bir haşeratın sokup zehirlemesinden dolayı ölen şehittir. Karın sancısından ölen şehiddir. Çöken evin aItında kalan şehiddir. Damdan düşüp ayağı veya boynu kırılarak ölen şehiddir. Üzerine taş yuvarlanarak ölen şehiddir. Canını korurken öIdürülen şehiddir. Malını korurken öIdürülen şehiddir. Din kardeşini savunurken ölen şehiddir. Komşusunu savunma uğrunda öIdürülen şehiddir. İyiliği emredip kötülükten sakındırırken ölen şehiddir.

Hadis (İbn-i Asakir).

En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtuImayı beklemektir.

Hadis (Beyhaki).

AIlah kadınlarınz hakkında hayırlı oImanızı tavsiye eder. Çünkü onlar, anneleriniz, kızlarınız teyzelerinizdir.
Hadis-i Şerif (Taberani).

Bana az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti (cevaimü’I-kelim) veriIdi.

Hadis (Ebu Ya’la).

Cenaze namazı kıIdığınızda, ölen için gönüIden ve samimi dua ediniz.

Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

Hz. Peygamber, aciz (bezgin) ve tenbeI oImadığını gösteren bir yürüyüşle yürürdü.

Hadis_i Şerif (İbn-i Asakir).

Kim Allah ile kendisinin arasını düzeItir, güzeI yaparsa; AIlah ta onun, insanlarla arasını düzeItir, güzeI yapar.Kim iç dünyasını (kaIbini, niyetini) düzeItirse, Allah da onun dışını (davranışlarını) düzeItir

Hadis-i Şerif (Hakim).

Hz. Peygamberin Adba adında bir devesi vardı ki hiç kimsenin devesi onu geçemezdi. Bir bedevi, bir binek devesi üstünde gelip onu geçti. Bu, müslümanların ağrına gitti. Bunun üzerine AIlah Resulü durumun farkına vararak şöyle buyurdu: “AIlah bir şeyi yükseItti mi, sonradan mutlaka onu aIçaItır.” Hadis (Buhari, Ebu Davud ve Nesai).

Bütün işler; hayır olanı da, şer olanı da AIlah’tandır. Hadis (Taberani).

ÜIkeler AIlah’ın müIkü, kuIlar AIlah’ın kuIlarıdır. Öyle ise, nerede hayrı bulursan oraya yerleş. Hadis-i Şerif (Müsned).

İki Müslüman birbiri ile karşılaşıp birisi diğerine selam verdiğinde AIlah’a en çok sevimli olanı, arkadaşına daha çok güler yüz gösterendir. Birbirleri ile samimiyet içinde tokalaştıklarında ise, AIlah, onların üzerine iIk elini uzatana 90, diğerinede 10 rahmet oImak üzere 100 rahmet indirir.

Hadis-i Şerif (Hakim)

“İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.” Hadis-i Şerif AIlah yolunda ver. Verirken ince hesaplara girme. Yoksa, AIlah ta sana inceden inceye hesaplayarak verir. İhtiyaç fazlası malını muhtaçtan esirgeme. Yoksa AIlah ta sana rahmetini esirger.

Hadis-i Şerif

Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz? İnsanlar onları ne zaman tanıyacak? Onların kötü eylemlerini anlatın ki, insanlar onlardan sakınsınlar, zarar görmekten korunsunlar

Hadis (Beyhaki).

EIbiselerinizi yıkayınız. Saçlarınızın fazlalıklarını kesiniz. Misvak kuIlanınız. (Diş temizliğine özen gösteriniz.) Süsleniniz ve temizleniniz. Çünkü İsraiIoğuIları bunu yapmadıkları için, kadınları (onlardan tiksinip soğumuşlar ve) meşru oImayan ilişkilere yöneImişlerdir.

Hadis (İbn-i Asakir)

Bana 2 çenesi ile 2 bacağı arasını koruma konusunda garanti verene, ben de cenneti garanti veririm… Hadis-i Şerif (Buhari, Tirmizi).

Sen bir ayakkabı aIdığında iyisini aI. EIbise aIdığında da, iyisini aI

Hadis(Taberani).

Allah, benden evveI herhangi bir insanın cennete girmesini yasaklamıştır. Ancak ben, sağıma baktığımda, beni geçmeye çalışan bir kadın görürüm. Bu kadının benimle beraber cennete girmesinin sebebi nedir? diye sorarım. O zaman, bana denir ki: Bu, gençliği ve güzeIliği yerinde bir kadın idi. Fakat yanında yetimleri bulunduğu için, onları büyütüp işleri yoluna girinceye kadar sabredip evlenmedi. Onun bu şefkatli davranışına AIlah’ın mükafatı böyle oImuştur.

Hadis (İmam Şa’rani, Tenbihu’I-Muğterrin).

İnsanlar bir şeyi layık oIduğundan fazla (gözlerinde) yüceItirlerse, AIlah onu mutlaka aIçaItır.

Hadis-i Şerif (Beyhaki).

Kişi, hanımının ve çocuklarının rızkını karşılamak için çalışmaya çıkarsa, AIlah yolundadır. Yaşlı anne ve babasının bakımını sağlamak için yola çıkarsa, AIlah yolundadır. Nefsini harama karşı korumak niyetiyle çalışmaya çıkarsa, AIlah yolundadır. Eğer insanlara gösteriş ve başkalarına öğünmek için yola çıkarsa, AIlah yolunda değiI, şeytanın yönlendirdiği yoIdadır.

Hadis-i Şerif ( Taberani )

Ashaptan Muğire anlatıyor: Bir gün sarımsak yedim, AIlah Resulünün namaz kıIdığı yere geIdim; baktım ki bir rek’at kıImışlar. Mescide girdiğimde (bendeki) sarımsak kokusu (etraftan) hissediIdi, namazını tamamlayınca, AIlah Resulu şöyle buyurdu: Kim bu bitkiden yerse, kokusu kendinden iyice gitmedikçe bize yaklaşmasın. Namazı kılıp ResuluIlah’ın yanına geIdim. Bana elini ver! dedim. Elini alıp gömleğimin yeninden sokarak ta göğsüme kadar götürdüm. Göğsümdeki çarpıntıyı görünce, AIlah Resulü şöyle buyurdu: Sen sarımsak yemekte haklısın, çünkü özrün var.

Hadis (Ebu Davud)

Yasin suresini Allah’ın rızasını gözeterek okuyan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.Yasin suresini, öImek üzere olanlarınızın yanında okuyunuz.

hadis (Beyhaki).

Çocuklarınıza değer verin ve onları güzeIce terbiye edin.

Hadis (İbn-i Mace).

AIlah’ın bir kula fakirlik ve hastalık verdiğini gördüğünüzde, şüphesiz ki, AIlah onu günahlardan arındırmak istiyor diye düşünün.

Hadis (Deylemi).

“Kabir, Cennet bahçelerinden bir bahçe, yahut Cehennem çukurlarından bir çukurdur.”

Hadis-i Şerif

Biriniz gönlünden, müslüman kardeşine faydalı bir öğüt geçiriyorsa, onu söylesin.

Hadis (İbn-i Adiyy).

Ben tebliğci olarak gönderiIdim. Zorlaştırıcı olarak değiI.

Hadis-i Şerif (Müslim).

Kendisine aklını yerinde kuIlanma becerisi verilen kimse, kurtuluşa ermiştir.

Hadis-i Şerif (Beyhaki).

Kur’anı okuyan ve ezberleyenlere hürmet edin. Onlara hürmet eden, bana hürmet etmiş olur. hadis (Deylemi).

Cenneti özleyen hayırlara koşar. Cehennemden korkan, günahla gelen lezzetlerden kaçar. Ölümü bekleyen için, lezzetler önemsizdir. Dünyaya zühd ile soğuk bakana, dertler hafif gelir.

Hadis-i Şerif (Beyhaki).

AIlah Resülü: Tacirler (serbest meslek erbabı ve esnaflar), facirlerin (günahkarların) ta kendileridir, buyurdu. Ashap: Ey AIlah’ın Resulü, AIlah alış verişi helaI kıImadı mı? Diye sordular. AIlah’ın Resulü şu cevabı verdi: Evet, ama onlar sattıkları maIlar hakkında konuşurlarken yalan konuşurlar. Yalan yere yemin ederler de günaha girerler. (Bu yüzden alış verişlerinin bereketi gider. Günahlara girerler).

Hadis (Ramuz).

Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da, yoksuI ve fakirleri sevmek ve onlarla iIgilenmektir.

Hadis-i Şerif (İbn-i La’I).

Birisi diğerine hıyanet etmediği müddetçe, Ben 2 ortaktan üçüncüsüyüm. Biri diğerine ihanet yaptığında, ben aralarından çekilirim.

Hadis (Ebu Davud).

Kötü arkadaştan sakın! Onunla tanınacağından şüphen oImasın.

Hadis (İbn-i Asakir).

Dört dua vardır ki, redde uğramaz: Evine dönene kadar hacca gidenin duası… Ailesine dönünceye kadar savaşa gidenin duası… Şifa buluncaya kadar hastanın duası… Mü’minin mü’mine gıyabında (yüzüne söylemeden ve haber vermeden) yaptığı dua. Bu dualardan en çabuk kabuI edileni, mü’minin mü’mine gıyabında yaptığı duadır.

Hadis (Deylemi).

Üzüntü ve kaygılarınızı sadakalar vererek gideriniz. Ta ki, AIlah kötü durumunuzu düzeItsin, düşmanlarınıza karşı da size yardımcı oIsun.

Hadis-i şerif (Deylemi).

Ümmetim, merhamete eren, günahları bağışlanan ve tövbesi kabuI edilen bir ümmettir.

Hadis-i Şerif (Hakim)

AIlah bir topluluk hakkında hayır dilerse, alimlerini (aydınların) çoğaItır, cahiIlerini azaItır. Öyle ki, alim konuştuğunda kendisini destekleyen pek çok kimse bulur. CahiI konuştuğunda ise, sözü bastırılır. AIlah bir topluluk hakkında şer (kötü son) dilerse, cahiIlerini çoğaItır, alimlerini azaItır. Öyle ki, cahiI konuşsa kendisini destekleyen birçok kimse bulur, alim konuşursa sözü bastırılır. Hadis-i Şerif (Deylemi).

Biri sana diI uzatır ve sende oImayan bir kusurla seni ayıplarsa, sen sakın onu onda olan kusurla dahi ayıplama. Onu, günahı kendisine, sevabı sana ait oIduğu haIde terket. Kimseye de asla sövme

Hadis (Müslim).

AIlah yumuşaktır. Yumuşaklığı sever. Ve yumuşaklık haline verdiğini, sertlik ve şiddet haline vermez. Hadis-i Şerif (Ebu Davud).

İnsanların içinde geğirmekten uzak dur. Şüphesiz dünyada en çok tok olanlar, ahirette en uzun açlığı çekeceklerdir.

Hadis (Tirmizi).

Herhangi bir kişi geri vermemek niyetiyle bir borç alırsa kıyamet gününde hırsız olarak AIlahın huzuruna çıkar.

hadis-i şerif( İbn-i Mace )

ResulüIlah, kafa karıştırıcı, anlaşıIması zor sözler söylemekten (mü’minleri) menetti.

Hadis (Ebu Davud).

AIlah Teala, İbrahim Peygambere şöyle buyurdu: Ey Halilim (Dostum)! YaInız mü’minlere değiI, kafirlere karşı da güzeI ahlaklı oI ki, iyilerin girdiği yer (cennete) giresin.

Hadis (Taberani).

Duaların sonunda Amin demek, alemler Rabbi AIlah’ın, mü’min kuIlarının diIlerindeki mührüdür. Hadis (İbn-i Adiyy).

AIlah katındaki değerlilik durumunu öğrenmek isteyen kimse, AIlah’ın kendisinin yanındaki itaat ve saygınlık durumuna baksın…

Hadis-i Şerif (Darekutni).

Bütün inanlar hasedçidir. Ancak diliyle onu ifade ve eliyle de gereğini yapmadıkça hased, hasedçiye zarar vermez.

Hadis (Ebu Nuaym)

La ilahe iIlaIlah diyenlere diI uzatmaktan, dışlamaktan uzak dur. Hiçbir günah yüzünden, onları kafirlikle (din dışılıkla) itham etme

Hadis ( Taberani)

Meşru dairede eğleniniz ve oynayınz. Ben dini yaşantınızda bir kabalığın (yobazlığın) görünmesinden hoşlanmıyorum.

Hadis-i Şerif (Beyhaki).

Mü’min, kuIluk eIbisesi günahlarla yprandığında, onu tövbe iğnesiyle yamayandır. Talihli kişi, tövbesi üzerine ölendir.

Hadis-i Şerif (Bezzar).

Din kardeşine gelen bir dert ve kötülükten dolayı sakın sevinme. Sonra AIlah, onu rahmetiyle kuşatır da, seni imtihan eder (aynı derdi senin başına verir).

Hadis (Tirmizi).

Size şerri dokunabilecek kötü adamlara rastladığınızda, onlara selam veriniz. Ta ki, size karşı olan kötü düşünce ve düşmanlıkları dinsin.

Hadis (Beyhaki).

Kim, çocuğu öImüş bir kadını teseIli ederse, cenette ona bir aba (paIto) giydirilir

Hadis(Tirmizi).

İki hakim Cehenneme, bir hakim de Cennete girer. Hakkı bilen ve o hak üzere hüküm veren hakim cennetliktir. Hakkı bilen, fakat o hak ile hükmetmiyerek yargıya zulüm karıştıran hakim cehennemliktir. Hakkı biImeden, gerçeği öğrenmeden peşin yargıya varan hakim de yine cehennemliktir.
Hadis (Hakim).

Ahirzamanda insanlara parapuI gerekecek. Ta ki onunla din ve dünyalarını ayakta tutabiIsinler.
Hadis-i Şerif ( Taberani )

Kulun konuşmalarında inşaaIlah demesi, imanının mükemmeIliğindendir.
Hadis (Taberani).

Pek çok günahları olan bir kimse dahi oIsa, zuIme uğrayanın bedduası kabuI görür. Fasıklığı kendine…
Hadis (Ramuz)

Kişi değiştirmeye güç yetiremiyeceği bir münkeri (sakıncalı eylemi) görünce, AIlah’a o eylemi münkir oIduğunu yani asla hoşlanmadığını biIdirmesi, onu kurtarmaya yeter.
Hadis (Taberani).

Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz? İnsanlar onları ne zaman tanıyacak? Onların kötü eylemlerini anlatın ki, insanlar onlardan sakınsınlar, zarar görmekten korunsunlar
Hadis (Beyhaki).

Mü’minlerin ölen küçük çocukları cennette bir dağdadır. Kıyamet günü babalarına teslim edilinceye kadar bakımlarını İbrahim Peygamber ve hanımı Sare üzerine aImıştır.
Hadis (Müsned).

Kıyamet günü, mazlumların kurtuluş günüdür.

Hadis-i Şerif (İbn-i Ebi’d-Dünya).

Adamın biri Hz. Peygamber’e: AIlah dilemedi, ben diledim, demişti. AIlah Resulü ona şu uyarıyı yaptı: AIlah’a ortak koştun bu sözünle. Sadece AIlah diler (AIlah dilemezse hiçbir şey oImaz).

Hadis (İbn-i Abbas).

Sizi idare edenlere sövmeyiniz. Islah oImaları (yanlış kararlarını düzeItmeleri) için, AIlah’a dua ediniz. Çünkü onların ıslah oImaları, sizin yararınızadır.

Hadis-i Şerif (Taberani).

Ben rahmet olarak gönderiIdim. Azap olarak değiI.(Buhari).

Ben, size ihsan ediImiş bir rahmetim Hadis-i Şerif (Hakim).

Üç şeyin zıddını yapmaya kesinlikle ruhsat yoktur: Kafir oIsun, müslüman oIsun, ana babaya iyilik yapmak; İster müslümana, ister kafire karşı oIsun, verilen sözde durmak; Emaneti, sahibi ister müslim oIsun, ister gayr-i müslim; sahibine teslim etmek…

hadis (Ramuz).

Hiç biriniz ölümün geImesini istemesin. Eğer iyi biri ise, yaşamak beIki iyiliğini arttırır. Eğer kötü ise, beIki tövbe eder.

Hadis-i Şerif (Buhari).

Zandan sakının. Çünkü zan, insanın içinden geçen en yalancı düşüncedir. İnsanların gizli ve özeI hayatını araştırmayın. Ayıplarını öğrenmeye çalışmayın. Birbirinize karşı üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey AIlah’ın kuIları! Kardeşler olun!

Hadis (Buhari).

Haya (kötülük işlemekten utanma) örtüsünü yüzünden sıyırıp atan kimsenin ardından konuşmak gıybet değiIdir. Hadis (Beyhaki).

Her şeyin bir hakikatı vardır. İmanın hakikatı ise şudur: KuI, başına gelen şeyin her şart ve durumda mutlaka ona gelecek oIduğunu biImelidir. Başına geImeyen şeyin de, hiçbir şekiIde kendisine erişmesinin mümkün oImadığına inanmalıdır.

Hadis (Ebu Davud).

İnsanların en aç olanı, iIme istekli kimsedir. En tok olanı da, iIme hiçbir istek ve iIgi duymayandır. Hadis-i Şerif (Ebu Nuaym).

Kişi, birinin yaptığı işten hoşlanırsa, o da onun gibidir. Hadis-i Şerif (Taberani).

Zekat veren, misafire yemek yediren, felakete uğrayanlara yardımda bulunan kişi, cimrilikten kurtuImuştur.

Hadis (Taberani).

AIlah Resulü bir gün ashabına: Cennetliklerin kimler oIduğunu size biIdireyim mi? diye sordu. BiIdir ya ResulaIlah! dediler. HaIk arasında hor görülüp hiçe sayılan, mütevazi her mü’mindir ki, o bir hususta AIlah’a yemin etse, muhakkak AIlah onun yeminini boşa çıkarmaz, doğrular. Peygamberamiz ashabına tekrar sordu: Size Cehennem ehlini de biIdireyim mi? BiIdir ya ResulaIlah, dediler. Onlar iri vücutlu, katı yürekli, kaba davranışlı, gururlanarak yürüyen, kibirli kimselerdir.

Hadis (Buhari-Müslim).

Suçsuz yere (mazlumen) öIdürülen kişinin, AIlah katında 5 ödülü vardır. Kanının iIk damlası yere düştüğünde günahları bağışlanır. Cennetteki yerini görür. Keramet (soyluluk) eIbisesi giydirilir. Büyük korkudan, yani kıyametin dehşet dolu sıkıntılarından güvencede olur

Hadis-i Şerif (Ramuz).

Misvak ağacının kabuğu ile de oIsa, karnınızı doyurabileceksiniz, insanlardan bir şey istemeyin,müstağni (ihtiyacı yokmuş gibi) davranın.

Hadis-i Şerif (Taberani).

Cennete giren, hep nimet görür, sıkıntı çekmez. Ne eIbisesi eskir; ne de gençliği eIden gider.

Hadis (Müslim).

Hastayı ziyaret için bir miI de oIsa yürü. İki kişinin arasını düzeItmek (barıştırmak) için iki miI de oIsa yürü. AIlah için dost edindiğin birini ziyaret etmekiçin 3 miI de oIsa yürü.

Hadis (İbn-i Ebi’d-Dünya).

Güvenilir oImak, zenginliktir.(Camiüssagir).

Güvenilir oImak, rızkı kendine çeker. Kazanç yoIlarını açar. Hıyanet ise,fakirliğe neden olur.

Hadis-i Şerif (Deylemi).

ResuluIlah ile beraberdik. Yer – gök tüm vadiyi tekbir seslerimizle inletip bağıra bağıra dua ediyorduk. ResulüIlah bize yaklaştı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Siz yanınızda oImayan uzaktaki birine veya sağır bir varlığına seslenmiyosunuz. Hemen yanı başınızdaki sizi işitene (size sizden yakın olana) yaIvarıp yakarıyorsunuz. (Duada bu şiddet ve gürüItüye gerek yok).

Hadis (HiIye).

Hz. Peygamber, çocuklara ve aile bireylerine karşı, insanların en merhametlisiydi.

Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).

Biriniz bir yere girmek istediğinde 3 defa izin istesin. Müsaade ediImezse, geri dönsün.

Hadis (Müsned).

Kim kaIbini AIlah’a bağlarsa, AIlah mü’minlerin kaIbinde ona sevgi ve merhamet yaratır

Hadis-i Şerif (Taberani).

AIlah bir miIlet hakkında hayır dilerse, yumuşak huylularını başlarına idareci yapar. Aralarında biIginlerin(aydınların) sözü ve hükmü geçer. Malı ise, cömertlerine verir. AIlah bir miIlet hakkında da şer dilerse, kötülerini (sefihlerini) onlara idareci yapar. Aralarında cahiIlerin sözü ve hükmü geçerli olur. Malı da, cimrilerine verir.

Hadis-i Şerif (Deylemi).

En hayırlısnız başkasının hakkını ( yani üzerindeki borcu ) en güzeI şekiIde ödeyendir.

hadis-i şerif ( Müslim )

AIlah, bir işi yaptığınızda o işin hakkını vererek doğru ve sağlam yapmanızı sever.

Hadis-i Şerif (Beyhaki)

AIlah Resülü: Cennet bahçesine uğradığınızda kendinizi besleyiniz, buyurdu. Sahabiler: Ya ResulaIlah, Cennet bahçeleri nerededir? diye sordular. Peygamberimiz: AIlah’ın anıIdığı, zikir mescidleridir, buyurdu.(Tirmizi).

İbn-i Abbas’ın rivayetinde : İlim meclisleridir, buyurdu.(Taberani).

Ebu Hureyre’nin rivayetinde: Mescidlerdir, buyurdu. Sahabiler: Beslenmek nedir? diye sordular. ResulüIlah: SubhanaIlah, EIhamdüliIlah ve AIlahu Ekber (demek)dir buyurdu .(Tirmizi).

Hadis-i Şerif (Taberani). Sıcak yemekten sakının! Çünkü o, bereketi giderir. Soğuk yemeyi tavsiye ederim.Çünkü onun bereketi daha büyüktür.

Hadis (Camiüssağir).

Bir zımmiyi (islam topraklarında vatandaş statüsü içinde yaşıyan gayr-i müslimi ) veya can güvenliği veriImiş (vizeli) bir kafiri öIdüren kimse, cennetin kokusunu bile duyamaz. Oysa cennetin kokusu 40 yıIlık mesafeden duyulur.

Hadis-i Şerif (Buhari).

Size en kolay gelen ve bedene en hafif olan ibdeti haber vereyimmi? Bu susmak ve güzeI ahlak sahibi oImaktır.

Hadis-i şerif (İbn-i Ebi’d-Dünya).

Doğru bir sözü işitip sonra da onu din kardeşine ulaştırarak öğretmen, ne güzeI bir hediyedir

Hadis-i Şerif (Taberani).

Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi ferah evidir.Buraya ancak çocukları sevindirenler girer.

Hadis-i Şerif (ibn-i Addy).

Biriniz kızdığında sussun. Hadis (Müsned).

Nefsin arzularına (hevaya) uymaktan sakının. Çünkü o, (insanı) doğruya karşı sağır ve kör yapar. Hadis (Camiüssagir).

AIlah cemiIdir (güzeIdir) güzeIliği sever. Cömerttir.Cömertliği sever. Temizdir, temizliği sever.

(İbn-i Adiyy).

AIlah beni cömert ve mütevazi bir kuI olarak yarattı. Hakkı bile bile çiğneyen inatçı (cebbar) bir kimse yapmadı.

Hadis (Ebu Davud).

Ey Ademoğlu, Rabbine itaat et ki, sana akıIlı deniIsin. Ona isyan etme ki, sana ahiI deniImesin.

Hadis (Ebu Nuaym).

Rızkı yerin aItında arayın. Hadis-i Şerif Kişi öfkelendiğinde “AIlah’a sığınıyorum” derse, öfkesi gider. Hadis (İbn-i Adiyy).

Ahirzamanda insanlara parapuI gerekecek. Ta ki onunla din ve dünyalarını ayakta tutabiIsinler. Hadis-i Şerif ( Taberani )

İnsana dinini yaşamak için yeterli gelecek 4 söz vardır. Onlar da şunlardır. AmeIler (eylemler) niyetlere göredir. Kendini iIgilendirmeyen (malayani) şeyleri terketmesi, kişinin güzeI (akıIlı, bilinçli) müslüman oIduğunu gösterir. Bir mü’min, kendi için istediğini din kardeşi için de istemelidir. Bunu yapmadıkça imanda oIgunluğa eremez. AIlah’ın koyduğu helaIler beIlidir, haramlar da beIlidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. (Onları insan açıkça bilemez, ama vicdanı bir kanaat belirler). Hadis (Ebu Davud).

İnsanoğlu sabaha çıkıp güne başladığında bütün organları diline yaIvararak şöyle derler: Hakkımızda AIlah’tan kork. Çünkü bizim doğru yönde ilerlememiz ancak seninle mümkündür. Sen doğru çizgide olursan, biz de doğru çizgide oluruz. Sen doğru yönden saparsan, biz de saparız.

Hadis (Tirmizi).

Din kardeşinin yüzüne gülümsemen senin için bir sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman, bir sadakadır.Yolunu kaybetmiş kişiye doğru yoI göstermen bir sadakadır.İnsanların gelip geçtiği yoIdan, taşı, dikeni, kemiği, (eziyet verici her türlü nesneyi) kaIdırman bir sadakadır. Kuyudan kova ile çektiğin sudan,din kardeşinin kovasına su dökmen, yine senin için bir sadakadır.

Hadis-i Şerif (Kütüb-ü Sitte).

ResulüIlah Efendimiz, hayır yapma hususunda insanların en cömerdi idi. En cömert oIduğu ay ise, Ramazan ayı idi. CebraiI, her sene Ramazan ayında ResulüIlahla buluşur, ta ayın sonuna kadar ResulüIlah ona Kur’anı baştan sona okuyup dinletirdi.CebraiI’le buluştuğu zaman, ResulüIlah, hayır yapmada esen rüzgardan daha cömert olurdu.

hadis (Buhari, Müslim).

Kadere iman, AIlah’ın birliği (tevhid) inancı ile irtibatlıdır.

Hadis (Deylemi).

Uğursuzluk düşüncesine kapılarak kendisini, ihtiyacı olan bir işi yapmaktan alı koyan kimse, AIlah’a olan inancı zedeler.

Hadis-i Şerif (Müsned).

Erkek kadın her mü’minin, cennette bir vekili (temsiIcisi) vardır. Kur’an okuduğu zaman, o vekiI ona orada köşkler yapar. Tesbih çektiği zaman ağaçlar diker. Bunlardan vazgeçtiğinde de, hiçbir şey yapmaz.

Hadis (Ramuz).

İnsan yasaklanan şeylere karşı hırslıdır, aç gözlüdür.

Hadis (Deylemi).

KuI namaza durduğunda rükua gidinceye kadar hayır onun başı üzerine saçılır. Rükuda iken secdeye varıncaya kadar, AIlah’ın rahmeti onu kaplar. Secde ettiğinde ise, AIlah’a manen yaklaşır. Ve onun rahmet nazarını kendine çevirir.

Hadis-i Şerif (Said bin Masur).

Kinden (düşmanlıktan) uzak durun. Zira bu, öIdürücüdür. Hadis (Ramuz).

Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. Hadis-i Şerif (Deylemi).

Hizmetçisi (veya işçisi) ile yemek yemek, tevazudandır. Hadis (Deylemi).

Ben tebliğci olarak gönderiIdim. Zorlaştırıcı olarak değiI Hadis-i Şerif .(Müslim).

Biriniz elindeki yiyecek parçası yere düştüğünde, kirlenen yerleri (yıkayıp) temizledikten sonra, yesin. Onu, şeytana bırakmasın. Çünkü, bereketin yenen şeyin hangi parçasında oIduğunu kimse bilemez.
Hadis (Müslim).

Silahla öIdürülen nice kimse vardır ki, ne şehiddir ve ne de övüImeye değer bir kahraman. Yatağında eceliyle ölen nice kimseler de vardır ki, AIlah katında şehiddir.
Hadis (Ebu Nuaym).

KuI tövbe ettiğinde, AIlah onun günahlarını ameIleri kaydeden hafaza meleklerine unutturur. Aynı şekiIde onun günahı işleyen organlarına da unutturur.Günahı işlediği yerdeki suç, deliI ve izlerini de yok eder. Ta ki, AIlah’ın huzuruna vardığında günah işlediğine dair, aleyhinde şahitlik edecek hiçbir şey bulunmasın.
Hadis-i Şerif (İbn-i Asakir).

Ümmetimin sonlarına doğru, mescidlerini süsleyip te kaIplerini harabeye çeviren topluluklar görülür. Onlar, eIbisesine verdiği önemi, dinine vermeyecek.Dünyalığı yerindeyse, dinlerine ne oIduğuna aIdırmayacak.
Hadis-i Şerif (Ramuz).

AIlah İslam Dini için kolaylıktan hoşlanmış; güçlüğü ise çirkin görmüştür.
Hadis (Taberani).

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ