İlim İle İlgili Sözler, Özlü Sözler …

İlim İle İlgili Sözler Sayfamızdasınız… Birbirinden Anlamlı ve Özlü İlim Sözlerini ve Mesajlarını Siz Okuyucularımız için derledik. Bu sözleri Okuyup Sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla Sosyal Ortamlarda da Paylaşabilirsiniz… Sayfa İçeriği : Mevlananın ilim ile ilgili sözleri, Alimlerin ilim ile ilgili sözleri, ilim ile ilgili mesajlar, Hz Ali ilim sözleri, İslam büyüklerinin ilimle ilgili sözleri, ilmin kalbi sözleri, Talebelik ile ilgili Sözler, Dini ilim Sözleri …

İlim İle İlgili Sözler, Özlü Sözler …

İlmin Önemi:

İslâm kadar ilme önem veren başka bir din yoktur. Kur’an-ı Kerim’de sadece ilim kelimesi yüzbeş defa zikredilir. Bu kökten gelen diğer kelimelerle birlikte bu sayı sekiz yüzellidokuzu bulur. Ayrıca “akıl, fikir, zikr” gibi kelimeler Kur’an-ı Kerim’de çok zikredilir.

İlim öğrenmenin faydalarından birisi de farkında olmaktır. Cahil birisi bir günah işler, beş günah işler ama umursamaz. Ancak günah işleyen bilgili birisi bir günah işler ikincisini işlerken öğrendiği ilim sayesinde ben yapıyorum diye kendini sorgulama gereği hisseder.

İlim İle İlgili Özlü Sözler

İlim rütbesi, rütbelerin en yücesidir.
(Hz. Ali)

Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir.
(Hz. Muhammed)

İlim, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır.
(Hz. Muhammed)

İlimsiz hünersiz zenginlerde, bir nevi fukaradır.
(İ. Hakkı Bıçakçızade)

İlim öğrenmek erkek-kadın tüm Müslümanlara farzdır.
(Hz. Muhammed)

Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir.
(Mevlana)

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
(Mustafa Kemal)

İlim bir hazinedir; anahtarı sormaktır. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü sormakla dört kimse mükâfat alır: Soran, cevap veren, dinleyen ve onları seven.
(Hz. Muhammed)

Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, ya da seven ol! Bunların dışında bir beşincisi olma; helak olursun. Beşincisi işe, ilme ve ilim ehline buğzetmendir.
(Hz. Muhammed)

Ne alimlere karşı iftihar ve övünmek için, ne de cahillerle münakaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz.
(Hz. Muhammed)

İlimle geçen bir gece, ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır.
(Hz. Muhammed)

İlim; aşağıdakileri yükseltir, cahillikte yüksektekileri alçaltır.
(Hz. Ali)

Eğer bütün dünya halkı; ilmin büyük hakikatlerini kavrayabilecek olsaydı, ıstıraplarını ve iştiyaklerini onun vasıtasıyla hallederdi.
(H. Ali Yücel)

İlmin evveli niyet,sonra anlamak, daha sonra yapmak, daha sonra mu hafaza etmek,en sonra da yaymaktır.
(Abdullah Bin Mübarek)

Aslında cahilin mutluluğu, gene ilmin yüzü suyu hürmetinedir; İlme sahip olduğuna dair vehmi onu mesut eder.
(M. Rasim Mutlu)

İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir.
(Hz. Muhammed)

İlim, kendi haddini bilmek; tasavvuf, kalbi temizlemektir.
(Cüneyd-i Bağdadi)

Eğer ilim ümit ile olsaydı dünyadaki bütün insanlar âlim olurdu.
(Hz. Ali)

Kim ilim arama yolunda olursa, cennet de onu arama yolunda olur.
(Hz. Ali)

İlim bahçesi, cennet bahçesidir.
(Hz. Ali)

İlmin sonu, cehlin itirafıdır.
(Hz. Ali)

İlim öyle bir şeydir ki ,sen ona tüm gücünü vermedikçe, o sana yarısını bile vermez.
(Ebu Yusuf)

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır.
(Yunus Emre)

İlmin özelliğidir ki; az da olsa ondan payı olan sevinir, olmayanlar daima mahzun kalır.
(İmam-ı Şafii)

İlim, rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir.
(İmam-ı Malik)

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
(Mustafa Kemal)

İlim, bölüşüldükçe artan hazinedir.
(Bhartrihari)

Zahir ilimlere sahip olanların, gideceği cennetler bellidir.
(A.F.Y)

Ya alim, ya öğrenci, ya dinleyici ya da ilmi sevenlerden ol. Beşinci olma ki helak olursun.
(Hz. Muhammed)

Bilmek bir ilmektir; ilim kazak örmektir. Sen şişleri eline almazsan o sadece tüketmektir.
(M. İskender )

İlmini de saatin gibi iç cebine sakla yalnızca ona sahip olduğunu göstermek için sık sık ortaya çıkarma.
(Chesterfield)

İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır.
(Mustafa Kemal)

İlim; çok şeyler bilip rivayet etmek değil, Allah’tan korkmaktır.
(İbn-i Mesud)

İlim aşağıdakileri yükseltir, cahillik yüksektekileri alçaltır.
(Socrates)

İlmi, yazıp kitap haline getirmek suretiyle kaydedip koruyunuz.
(Hz. Muhammed)

Türk milletinin elinde tuttuğu meşale müspet ilim meşalesidir.
(Mustafa Kemal)

İlim öğrenip de amel etmeyen kimse, çift sürüp de tohum ekmeyene benzer.
(Şeyh Sadi)

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
(Hacı Bektaş-i Veli)

İlim,üç şeye bağlıdır; istidat, zeka, sebat.
(Hacı Veyiszade)

İlim; ancak edeple alınır, edeple anlaşılır.
(Yahya Bin Muaz)

İlim; fakirlikte servet, zenginlikte zinettir.
(Zübeyr Bin Ebubekir)

İlim deniz, dalgaları kıyıya vuran tecellilerdir.
(A.F.Y)

İlimle imanı birleştiren, hakikate ulaşacaktır.
(H. Ziya Ülken)

İlim ile ileriye, din ile doğruya, sanat ile güzele gidilir.
( Peyami Safa)

İlim, müminin kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alır.
(Hz. Muhammed)

Bu ilim tevil eden cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır.
(Hz. Muhammed)

Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellikler taşıyan ilimdir? Hikmet, ilim ile sanatın birleşmesidir.
(Elmalılı M. Hamdi Yazır)

Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fen haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir.
(Mustafa Kemal)

Bizi, daima hayvanlık halinin üstüne yükselten şey ilimdir ve ancak ilimdir.
(Edmont Goblot)

İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür.
(A. Einstein)

Beşikten mezara kadar ilim öğrenin.
(Hz. Muhammed)

İlim ürkek bir kuştur, bağlamazsan kaçar.
(İmam Şarani)

İlim öğrenmek, nafile ibadetten hayırlıdır.
( İmam-ı Şafi)

İlmin en büyük düşmanı, sabırsızlıktır.
(Şems-i Tırmizi)

İlmi öğreniniz, Çünkü Allah uğruna ilmi öğrenmek bir hasenadır.
(Hz. Muhammed)

İlmi ile amel etmeyen kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka bir şey değildir.
(Şeyh Sadi)

Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtabilecek erleri bulabilsem.
(Hz. Ali)

İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşan mayan ilim, geçmeyen para gibidir.
(Cenap Şahabettin)

İlim ve hikmetin nuru, kendileriyle dünyalığın istenmesi halinde kaybolur.
(Yahya Bin Muaz)

İlim ve hikmet mü’minin kaybolmuş malı gibidir, nerede bulursa alsın.
(Hz. Muhammed)

Karada, denizde yolunuza delalet edecek derecede yıldız ilmini öğrenin.
(Hz. Ömer)

İlim meclisinde ciddi davranın, ilmi şakaya almayın, çünkü ilim değerini kaybeder.
(Hz. Ali)

İlim; iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
(Aristoteles)

İlim işlenmemiş zeka, ayan bozuk saat gibidir. Kâh ileri gider, kâh geri kalır.
(Agah İzzet Yaygaç)

İlme karşı duyduğunuz ilgi öyle bir susuzluğa benzer ki, içtikçe daha fazla susarız.
(Laurence Sterne)

İlim servetten daha kıymetlidir. Çünkü, serveti sen korursun, halbuki ilim seni korur.
(Hz. Ali)

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 5 YORUM
 1. berna dedi ki:

  İlim, öğrenmeyle başlar, paylaşma ile büyür. İmam Şafi

 2. Alim dedi ki:

  “İlim, her yolun kılavuzudur.”
  “Bilgi, karanlığı aydınlatan bir lambadır.”
  “İlim, aklın şehri ve kalbin ışığıdır.”
  “Kitaplar, bilgeliğin hazineleridir.”
  “Gerçek bilgi, bilenin kalbinde parlar.”
  “İlim, dünyayı anlamaktır; anlamak da sevmektir.”
  “Öğrenmek, yaşamak için en güzel yoldur.”
  “Bilgi, özgürlüğün anahtarıdır.”
  “Her bir kitap, bir bilge ile konuşma şansıdır.”
  “İlim, insana özgürlük ve güç kazandırır.”

 3. Muhammet dedi ki:

  “İnsanın bilgiye olan ihtiyacı, susuz bir çöldeki gibi bir susuzluktur.” – Muhammed İkbal

  “Bilgi, bilgeliğin temelidir. Bilgelik ise insanlığın en yüce değeridir.” – Confucius

  “İlim, aydınlığa, cehalet ise karanlığa yol açar.” – İmam Gazali

 4. Ali dedi ki:

  “İlim, kaybolduğunuzda rehberiniz, karanlıkta ışığınız olmalıdır.”

 5. Ali dedi ki:

  “İlim, karanlıkları aydınlatan bir lambadır. Bilgi sahibi olmadan doğru yolu bulmak zordur.”

BİR YORUM YAZ

Linkler  :  Şehirler Arası Nakliyat - Beylikdüzü psikolog -  Psikolog randevu -  Furkan Danacı - Teknoloji Haberleri  - Türk beğeni satın al - Güvenilir takipçi satın alma - instagram takipçi satın al - tiktok takipçi satın alsmm panel -  instagram takipçi satın al - tanıtım yazısıinstagram takipçi satın al